«Μακελειό» στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση μέσω της τηλεργασίας!

«Μακελειό» στην αγορά εργασίας προωθεί η κυβέρνηση μέσω της τηλεργασίας!

Αγορά εργασίας-«ζούγκλα» προαναγγέλλει το άρθρο 17 του νέου Εργασιακού (όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Real News») που φέρνει προς ψήφιση το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή!

Μεγάλες ανατροπές:

α. Μερική τηλεργασία, εκ περιτροπής τηλεργασία ή εργολαβική ή τριγωνική (παρ. 1),

β. Τηλεργασία υποχρεωτική (παρ. 2),

γ. Κόστος εξοπλισμού-λειτουργικές δαπάνες εκτός μισθού, ασφάλισης και φορολογίας (παρ. 3γ),

δ. Ασαφές πλαίσιο τηλε-ετοιμότητας και των χρονικών ορίων της (παρ. 3ζ),

ε. Άνιση μισθολογική μεταχείριση σε σχέση με τον «συγκρίσιμο» εργαζόμενο στις εγκαταστάσεις του εργοδότη (παρ. 5),

στ. Σύστημα παρακολούθησης του τηλεργαζομένου «αν επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού»!!

Αυτό το πλαίσιο αποτελεί αναχρονισμό και ΑΝΤΙμεταρρύθμιση και δεν πρέπει να ψηφισθεί!!