Τα αναδρομικά του 11μήνου είναι σύνταξη και όχι κληρονομιά!

Τα αναδρομικά του 11μήνου είναι σύνταξη και όχι κληρονομιά!

Τα αναδρομικά είναι τμήμα της σύνταξης που περιέκοψαν οι δύο αντισυνταγματικοί νόμοι 4051/2012 και 4093/2012!

Τα αναδρομικά ανήκουν μόνο στη χήρα και στα παιδιά τού δικαιούχου. Μόνο εν απουσία τους κληρονομούνται από τους λοιπούς συγγενείς!

Να ακυρωθούν ΑΜΕΣΑ οι σχετικές ΚΥΑ και να εκδοθούν άλλες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία!