Διπλός «κόφτης» για κληρονόμους και διπλοσυνταξιούχους από τις υπουργικές αποφάσεις του κ.Βρούτση!

Διπλός «κόφτης» για κληρονόμους και διπλοσυνταξιούχους από τις υπουργικές αποφάσεις του κ.Βρούτση!

Για τα αναδρομικά των κληρονόμων, ο δικαιούχος-συνταξιούχος πρέπει να ήταν στη ζωή το διάστημα από Ιούνιο 2015 μέχρι Μάιο 2016!

Για τους διπλοσυνταξιούχους του Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, τα αναδρομικά είναι «ψαλιδισμένα» και αφορούν ΜΟΝΟ τις περικοπές από τον ν. 4093/2012!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο Πρόεδρός της κ.Αλέξης Μητρόπουλος καλούν την κυβέρνηση να ακυρώσει τις παράνομες υπουργικές αποφάσεις!