Συνταξιοδοτικά Ταμεία έχασαν το 97% των κεφαλαίων τους, κατά τη διάρκεια τής πανδημίας, αποκαλύπτει η σημερινή «Καθημερινή»!

Συνταξιοδοτικά Ταμεία έχασαν το 97% των κεφαλαίων τους, κατά τη διάρκεια τής πανδημίας, αποκαλύπτει η σημερινή «Καθημερινή»!

Τα Ταμεία οδηγών φορτηγών, καθηγητών και εργατών στράφηκαν με μαζικές αγωγές κατά της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρίας «Alianz» για αποκατάσταση της ζημίας!

Απάντηση σε όσους ετοιμάζουν στην Ελλάδα τη νέα λεηλασία των συντάξεων με το Ασφαλιστικό «του κουμπαρά»!