300.000 θέσεις μόνιμης εργασίας θα χαθούν από τηλεργασία-ψηφιοποίηση, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα επόμενα τρία (3) χρόνια!

300.000 θέσεις μόνιμης εργασίας θα χαθούν από τηλεργασία-ψηφιοποίηση, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα επόμενα τρία (3) χρόνια!

Θα πληγούν περισσότερο ανειδίκευτοι και χαμηλής εξειδίκευσης εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Ανόητοι όσοι προσπαθούν την «ultra» ψηφιοποίηση του κράτους και των Υπηρεσιών του σε αυτή τη συγκυρία.

Πρωτοφανούς έντασης θα είναι το νέο κύμα νεανικής μετανάστευσης «brain drain») που θα προκαλέσει το νέο Εργατικό Δίκαιο!

Μεγάλη ανεργία (σταθερά πάνω από 20%) για όλα τα επόμενα χρόνια!!