Απόφαση-«βόμβα» του Συνήγορου του Πολίτη για τα αναδρομικά του 11μήνου!!

Απόφαση-«βόμβα» του Συνήγορου του Πολίτη για τα αναδρομικά του 11μήνου!!

Η απόφαση του ΣτΕ αφορά τις περικοπές σε ΟΛΕΣ τις συντάξεις και ΟΧΙ ΜΟΝΟ μόνο στις κύριες!!

Με απόφαση-«βόμβα» η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου του Πολίτη  και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που είχε τεθεί από τον συνταξιούχο κ.Απόστολο Καραπηδάκη, παίρνει θέση για τα αναδρομικά του 11μήνου και την απόφαση της κυβέρνησης να χορηγήσει ΜΟΝΟ τις περικοπές επί των κύριων συντάξεων, εξαιρώντας τις περικοπές επί των επικουρικών και τα Δώρα.

Η υπ’αριθ. 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας που επιδίκασε το 11μηνο των αναδρομικών αφορά ΟΛΕΣ τις περικοπές, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, τόσο αυτές που έγιναν βάσει του ν. 4051/12 όσο και αυτές του ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 έως 12-5-2016.

Έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο 11μηνο των αναδρομικών ΟΛΕΣ τις περικοπές κύριων ΚΑΙ επικουρικών συντάξεων καθώς ΚΑΙ τα καταργηθέντα Δώρα τους.

Χαρακτηριστικά ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει:

«Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις δικαιούνται αναδρομικά τα ποσά των παράνομων περικοπών των ν. 4051/2012 και 4093/2012 οι συνταξιούχοι, από 11.6.2015 (10.6.2015 ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων 2287-2288/2015) έως 12.5.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης ν. 4387/2016. Για το διάστημα από 1.1.2013 έως 10.6.2015 δικαιούνται αναδρομικά μόνον όσοι είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα έως τις 10.6.2015. Σχετική νομοθετική πρόβλεψη περιλήφθηκε στον ν. 4714/2020 (άρθρο 114)».

Και παρακάτω αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Κατόπιν των ανωτέρω και ιδίως της επίλυσης των θεμάτων που άπτονται των περικοπών στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις δια των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώνεται η διερεύνηση της αναφοράς σας από τον Συνήγορο του Πολίτη.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή της που μάλιστα συμπεριελήφθη στο άρθρο 114 του ν. 4714/2020 και να καταβάλλει το 11μηνο ΟΛΩΝ  των αναδρομικών συμπεριλαμβάνοντας (εκτός από τις κύριες) και τις περικοπές επί των επικουρικών συντάξεων, καθώς και τα αναλογούντα Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, χωρίς κανέναν απολύτως αποκλεισμό και χωρίς ουδεμία αδικαιολόγητη εξαίρεση.

Η συμμόρφωση ΟΛΩΝ (και της Πολιτείας) με τις δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων, πλην του ότι εγείρει θέμα ηθικής τής πολιτικής, είναι και μείζον ζήτημα για το πολίτευμα της χώρας μας.

Ιδού η απόφαση-«βόμβα» του Συνήγορου του Πολίτη!