700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με 402 € μεικτά!!

700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με 402 € μεικτά!!

Ρεκόρ «φτωχών εργαζομένων» («working poor») αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ!!
(1 στους 3 ή 28%)

Με το υπ’αριθ.πρωτ. 74782/2020 έγγραφό του, ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Οκτώβριο 2019. Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων, αφού (όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις) το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Από τον Πίνακα 2 της σελίδας 7 με τίτλο «Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομισθίου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης»  που παραθέτουμε, καταδεικνύεται ότι 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 402,80 ευρώ (μεικτά).

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ                           MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ     WOMEN ΣΥΝΟΛΟ                          TOTAL
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1.008.097 788.285 1.796.382
ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 22,95 22,66 22,82
ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 53,47 46,77 50,55
ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1226,99 1059,68 1153,57
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 314.638 383.014 697.652
ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 15,58 17,12 16,43
ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 24,94 24,21 24,52
ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 388,42 414,60 402,80
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1.321.458 1.169.936 2.491.394
ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 21,21 20,87 21,05
ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 48,49 40,71 44,87
ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1028,54 849,75 944,58

Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των 2.491.394 εργαζομένων, οι 697.652 (ποσοστό 28%) απασχολούνται μερικώς και ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός που λαμβάνουν είναι 402,80 ευρώ!!

Η αποκάλυψη αυτή, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από αορίστου χρόνου σε εκ περιτροπής (με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου), όπως αυτές καταγράφονται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (βλ. την από 7-11-2019 ανακοίνωσή μας για τις 7.878 μετατροπές που έγιναν ΜΟΝΟ το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή Οκτώβριο του 2019!!), δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να πριμοδοτεί την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς, αφού είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους 697.652 εργαζόμενους με μικτό μηνιαίο μισθό 402,80 ευρώ έχουν δημιουργήσει οικογένεια, αυτές ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, όσοι, δε, δεν το έχουν ακόμη τολμήσει, δεν μπορούν καν να το ονειρευτούν.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης, πολύ περισσότερο μετά την πανδημία από τον κορωνοϊό, οπότε θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας!

Οι «φτωχοί εργαζόμενοι» («working poor») αλλά και οι άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι νέοι μας μεταναστεύουν στο εξωτερικό!!