Σκανδαλώδης απόκλιση στην καταγραφή ανέργων μεταξύ ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ!!!

Σκανδαλώδης απόκλιση στην καταγραφή ανέργων μεταξύ ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ!!!

369.535 παραπάνω οι άνεργοι για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, υποστηρίζει ο ΟΑΕΔ! (8,2%)


 
Για τον ίδιο μήνα, 1.128.421 άνεργοι για τον ΟΑΕΔ (24,2%),
758.886 για την ΕΛΣΤΑΤ (16,3%)!

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τα φίλια προς αυτήν ΜΜΕ ότι δήθεν οι πολιτικές τής κυβέρνησης αποδίδουν καρπούς και ότι τάχα έχουμε πτώση της ανεργίας!!

Τα στοιχεία όμως της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), πάνω στα οποία βασίζεται και με τον τρόπο που τα «διαβάζουν», τους διαψεύδουν!

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (σελ. 2) της ΕΛΣΤΑΤ που παραθέτουμε, οι άνεργοι για τον μήνα Δεκέμβριο 2019 ανέρχονται μεν σε 758.886 (ποσοστό 16,3%), όμως αθροιστικά με τους «οικονομικά μη ενεργούς» ανέρχονται στους 4.011.697 συμπολίτες μας!

Ωστόσο, για τον ίδιο μήνα (Δεκέμβριος 2019), ο άλλος κρατικός Οργανισμός καταμέτρησης της ανεργίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ανακοίνωσε 1.128.421 ανέργους (1.064.526 αναζητούντες εργασία συν 63.895 μη αναζητούντες εργασία), που σε ποσοστό ανέρχεται πάνω από 24% (1 μονάδα ανά 45.000 ανέργους), όπως ομολογεί στις παρ.1 και 2 της σελίδας 1 της από 20-1-2020 ανακοίνωσης και καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

  Άνεργοι (Αναζητούντες εργασία) Λοιποί (Μη αναζητούντες εργασία)  
Εγγεγραμμένοι >=12 Μήνες 500.049 63.889
Εγγεγραμμένοι < 12 Μήνες 564.477 6
Σύνολο 1.064.526 63.895

Παρά τα όποια τεχνάσματα του ΟΑΕΔ να διαχωρίζει τους ανέργους και να παρέχει αναλυτικούς πίνακες και ποσοστά ανά φύλο, ανά ηλικία, ανά περιφέρεια κ.λπ., προκειμένου να πετύχει κάποιο ποσοστό μείωσης της ανεργίας σε κάποια από τις κατηγορίες (γεωγραφική, ηλικιακή κ.λπ.), ο αριθμός των ανέργων δεν αλλάζει!!!

Όπως δεν αλλάζει, δυστυχώς, και η απόκλιση των δύο κρατικών Οργανισμών καταγραφής τής ανεργίας, η οποία, μπορεί μεν να έχει πλέον γίνει συνηθισμένη, δεν παύει όμως να είναι τεράστια και σκανδαλώδης, αφού αφορά συνανθρώπους μας με καθημερινές βιοτικές ανάγκες!!

Πρόκειται περί εμπαιγμού των ανέργων και των οικογενειών τους ή για διαφορετική ανάγνωση, διαφορετική ανάλυση και μέθοδο μέτρησης;;;

Οι δύο Οργανισμοί οφείλουν να απαντήσουν άμεσα, πειστικά και επιστημονικά. Οφείλουν να εξηγήσουν τη μεγάλη διαφορά των 369.535 συνανθρώπων μας (1.128.421-758.886) στα αντιφατικά ποσοστά που ανακοινώνουν, όχι μόνο για τον Δεκέμβριο 2019, αλλά και για τους προγενέστερους μήνες και να σταματήσουν να κατηγοριοποιούν τους ανέργους ανά περιφέρεια, φύλο, ηλικία, χρονική διάρκεια ανεργίας κ.λπ., προκειμένου να φαίνονται μειωμένα τα ποσοστά ανεργίας!!

Διαφορετικά, οι πολίτες ευλόγως θα αμφισβητούν τις πηγές άντλησης δεδομένων, τις αναλύσεις και τα στατιστικά τους αποτελέσματα και ευρήματα!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να μην πανηγυρίζει ότι τάχα μειώνει την ανεργία και ενισχύει την απασχόληση, αφού ΚΑΙ η κοινωνία βιώνει μιαν «άλλη» πραγματικότητα ΚΑΙ ο ίδιος ο αρμόδιος κρατικός φορέας ΟΑΕΔ την διαψεύδει!!