124.995 παραπάνω άνεργοι τον Σεπτέμβριο 2019, επιμένει ο ΟΑΕΔ!!

124.995 παραπάνω άνεργοι τον Σεπτέμβριο 2019, επιμένει ο ΟΑΕΔ!!20% η ανεργία τον Σεπτέμβριο, κατά τον ΟΑΕΔ!
16,8% η ανεργία τον Σεπτέμβριο, κατά την ΕΛΣΤΑΤ!

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τα φίλια προς αυτήν ΜΜΕ ότι οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο του 2019 μειώθηκαν κατά 100.579 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση

11,3%) και κατά 3.552 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 0,4%).

Τα στοιχεία όμως της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), την διαψεύδουν! Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (σελ. 2) που παραθέτουμε, οι άνεργοι για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανέρχονται σε 791.795 (ποσοστό 16,8%), δηλαδή 3.508 άνθρωποι περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2019!!

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί

και ποσοστό (%) ανεργίας

Σεπτέμβριος 2014-2019


2014 2015 2016 2017 2018 2019
Απασχο-λούμενοι 3.543.836 3.615.315 3.696.487 3.773.971 3.851.359 3.913.254
Άνεργοι 1.249.686 1.189.430 1.112.192 998.212 892.374 791.795
Οικονομικά μη ενεργοί 3.330.242 3.272.561 3.230.617 3.232.802 3.222.565 3.216.215
Ποσοστό ανεργίας 26,1 24,8 23,1 20,9 18,8 16,8

Όμως για τον ίδιο μήνα (Σεπτέμβριος 2019), ο άλλος κρατικός Οργανισμός καταμέτρησης της ανεργίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ανακοίνωσε 913.282 ανέργους (843.154 + 70.128), που σε ποσοστό ανέρχεται στο 20% περίπου (1 μονάδα ανά 45.000 ανέργους), όπως φαίνεται από τον Πίνακα στη σελ. 4 της Έκθεσης του ΟΑΕΔ, που παρατίθεται εδώ:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019


Άνεργοι (Αναζητούντες εργασία) Λοιποί (Μη αναζητούντες εργασία)
Εγγεγραμμένοι >=12 Μήνες 478.430 62.727
Εγγεγραμμένοι < 12 Μήνες 364.724 72401
Σύνολο 843.154 70.128

Πρόκειται περί εμπαιγμού των ανέργων και των οικογενειών τους ή για διαφορετική ανάλυση και επιστημονικές μεθόδους;

Οι δύο Οργανισμοί οφείλουν να απαντήσουν άμεσα, πειστικά και επιστημονικά. Οφείλουν να εξηγήσουν τη μεγάλη διαφορά στα αντιφατικά ποσοστά που ανακοινώνουν, όχι μόνο για τον Σεπτέμβριο, αλλά και για τους προηγούμενους μήνες και να σταματήσουν να κατηγοριοποιούν τους ανέργους ανά Περιφέρεια, φύλο, χρονική διάρκεια ανεργίας προκειμένου να φαίνονται μειωμένα ποσοστά ανεργίας!!

Διαφορετικά, οι πολίτες ευλόγως θα αμφισβητούν τα δεδομένα που κατέχουν, τις αναλύσεις και τα στατιστικά τους αποτελέσματα και ευρήματα!