ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΥΠΕΚΚ: Ο νέος προϋπολογισμός διατηρεί το αντισυνταγματικό χαράτσι υπέρ ΕΑΣ (ΑΚΑΓΕ) σε βάρος των συνταξιούχων!


Η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017, 32/2018 & 930/2019, που έχουν κρίνει αμετάκλητα αντισυνταγματική την εισφορά υπέρ ΕΑΣ !

Ιδού τα στοιχεία από τον νέο προϋπολογισμό

Με θλίψη εντοπίσαμε στη σελ. 108 της Εισηγητικής Έκθεσης του υπό ψήφιση προϋπολογισμού για το 2020 και στον Πίνακα 3.22 ότι η βασική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό του ΑΚΑΓΕ θα προέρχεται και το 2020 από την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ν. 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011) που όμως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κρίνει αντισυνταγματική!

Συγκεκριμένα για το 2020 προβλέπεται τα βασικά έσοδα του προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ να προέλθουν από την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους παρότι η συγκεκριμένη εισφορά έχει κριθεί αμετάκλητα αντισυνταγματική με τις υπ’αριθ. 244/2017, 32/2018 & 930/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου!!

Θα αναμέναμε η κυβέρνηση της ΝΔ που, σύμφωνα με δηλώσεις σημαντικών της στελεχών, υποστηρίζει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την ανεξαρτησία των λειτουργιών, να μην τηρήσει την ίδια στάση με τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πως θα συμμορφωνόταν με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις.

Η παρακράτηση της ΕΑΣ έχει κριθεί αντισυνταγματική και πρέπει όχι μόνο να διακοπεί, αλλά τα παρακρατηθέντα μέχρι σήμερα ποσά να επιστραφούν αναδρομικά σε όλους που είχαν τις σχετικές κρατήσεις στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις, αφού οι διατάξεις των ν. 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 που την θέσπισαν, έχουν κριθεί με μεγάλη πλειοψηφία αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Δημοσιονομικού μας Δικαστηρίου.