Τα Πρωτοδικεία της χώρας αναβάλλουν τις υποθέσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ!!

Στις 10-1-2020 η πιλοτική δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ

Ιδού δύο (2) ενδεικτικές αποφάσεις (16894/2019 και 17405/2019)

Μετά την έκδοση των υπ’αριθ. 1888-1890/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και την αίτηση του ΕΦΚΑ για παραπομπή μίας πιλοτικής υπόθεσης στις 15-11-2019 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για «επανεξέταση» στις 10-1-2019 (βλ. την από 11-12-2019 ανακοίνωσή μας), τα Πρωτοδικεία της χώρας αναβάλλουν επ’αόριστον τις αγωγές, με τις οποίες συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικώς τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις από τους ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την από 15.11.2019 (ΠΑ 14/2019) αίτηση του ΕΦΚΑ προς το ΣτΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010, για εισαγωγή ενώπιον του ΣτΕ της υπ’αριθ. ΑΓ 13133/2019 αγωγής ως «πιλοτικής» ώστε να απαντηθούν τα αναφερόμενα σ’αυτήν προδικαστικά ερωτήματα, με σωρεία αποφάσεων οι πρωτόδικοι δικαστές «αναστέλλουν την  πρόοδο της δίκης» ή «αναβάλλουν» την έκδοση οριστικής απόφασης, μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ εκ νέου στη συνεδρίασή του στις 10-1-2020.

Παραθέτουμε δύο ενδεικτικές αποφάσεις (16894/2019 και 17405/2019) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.