Η κυβέρνηση οχυρώνεται στον «νόμο Κατρούγκαλου» για να αποφύγει τα αναδρομικά σε 2.500.000 συνταξιούχους!

Η κυβέρνηση οχυρώνεται στον «νόμο Κατρούγκαλου» για να αποφύγει τα αναδρομικά σε 2.500.000 συνταξιούχους!

Υποστηρίζει ότι το άρθρο 14 παρ. 2 ν. 4387/2016 νομιμοποίησε τις περικοπές του 2012!!

Ισχυρίζεται ότι μόνο 12 συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά!!

Ιδού το πλήρες κείμενο της απαράδεκτης προσφυγής του ΕΦΚΑ-κυβέρνησης που δικάζεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 10-1-2020!!

Ι. Με όπλο τη «βρώμικη» διάταξη-«πλυντήριο» του άρθρου 14 παρ. 2 ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»), επιχειρεί η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ να αποφύγουν την καταβολή των αναδρομικών σε 2.500.000 συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ορίζεται ότι μέχρι την 31-12-2018 οι κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού καταβαλλόμενες συντάξεις «…συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις….», δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ, επικαλούμενοι την ανωτέρω διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου προβάλλουν, με την αίτηση που δικάζεται ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας στις 10-1-2020, δύο απαράδεκτους και πρωτοφανείς ισχυρισμούς:

α)ότι το παραπάνω άρθρο 14 νομιμοποίησε (ουσιαστικά «ξέπλυνε» νομοθετικά) τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων με τον ν. 4093/2012 («νόμος Βρούτση») καθιστώντας εμμέσως ανίσχυρες τις αποφάσεις του 2015 από την Ολομέλεια του ΣτΕ και

β)ότι, διαζευκτικά, οι μόνοι που μπορεί να δικαιούνται αναδρομικά είναι ΜΟΝΟ δώδεκα (12) συνταξιούχοι: ένας (1) που δικαιώθηκε με την υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και έντεκα (11) που δικαιώθηκαν με την υπ’αριθ. 2288/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ!!

Κατά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και την ερμηνεία που αυθαίρετα δίνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στην υπ’αριθ. 1891/2019 απόφαση, το δεδικασμένο των υπ’αριθ. 2287-2288/2015 προηγούμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ καταλαμβάνει μόνο τους δώδεκα (12) συγκεκριμένους συνταξιούχους!!!

ΙΙ. Αντλώντας τα βασικά τους επιχειρήματα από την άδικη για τους Έλληνες συνταξιούχους πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ με αριθμό 1891/2019, η κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ καλούν τους δικαστές (οι περισσότεροι των οποίων μετείχαν και στις επίμαχες συνθέσεις της Ολομέλειας του 2015 αλλά και του 2019), να ακυρώσουν τη δικαίωση των συνταξιούχων για τα αναδρομικά στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις.

Επιπροσθέτως, επιχειρούν να εκδοθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας μια διαφορετική απόφαση που ουσιαστικά θα καθιστά ανίσχυρες τις αποφάσεις του 2015 (2287-2288/2015) και θα νομιμοποιεί την απαράδεκτη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016!

Είναι άξιο …θαυμασμού πόσα νομικά τερτίπια σκαρφίζονται προκειμένου
–απολύτως προκλητικώς-  να  ματαιώσουν τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων και να ακυρώσουν τους αγώνες τους για επιστροφή τμήματος από αυτά που παράνομα και βίαια τους αφαίρεσαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις την περίοδο από το 2010 μέχρι και σήμερα!!!

Οι Έλληνες συνταξιούχοι και ολόκληρος ο ελληνικός λαός αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τον νέο αυτό «δικαστικό γύρο» που, εκτός του ότι είναι αδικαιολόγητος, εκθέτει όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό αλλά και τη Δικαιοσύνη στα μάτια τού ελληνικού λαού.

Ιδού το πλήρες κείμενο της απαράδεκτης προσφυγής του ΕΦΚΑ-κυβέρνησης που δικάζεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 10-1-2020!!