Η κυβέρνηση καταργεί το εφάπαξ!!

Η κατάργηση της εφάπαξ παροχής προβλέπεται στο Πόρισμα Ομάδας Εργασίας που υπέβαλε η «Επιτροπή Σοφών» για την επικουρική σύνταξηΙδού το κείμενο που καταργεί το εφάπαξ:
«Δεδομένου ότι στο νέο σύστημα θα χορηγείται στο δικαιούχο μόνο επικουρική σύνταξη και όχι εφάπαξ παροχή, τότε ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής επί του σωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Ο θεσμός της εφάπαξ παροχής («εφάπαξ») πάντα βρισκόταν στο στόχαστρο της τρόικας αλλά και των μνημονιακών κομμάτων στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φαίνεται ότι έχει αποφασίσει οριστικώς την κατάργησή του, τουλάχιστον για τους νέους ασφαλισμένους.

Αυτή φαίνεται ότι ήταν και η κατεύθυνση του εποπτεύοντος τη «μεταρρύθμιση» της επικουρικής ασφάλισης προς την Επιστημονική Επιτροπή τής ηγεσίας τού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γι’αυτό και στο «Πόρισμα Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα» Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019, που υπεβλήθη προ ημερών από την Επιστημονική Επιτροπή προς την ηγεσία τού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρητά και ανεπιφύλακτα προβλέπεται η οριστική κατάργηση της πολύ σημαντικής για τον οικογενειακό προγραμματισμό εφάπαξ παροχής.

Συγκεκριμένα το σχετικό απόσπασμα αναφέρει:

«Δεδομένου ότι στο νέο σύστημα θα χορηγείται στο δικαιούχο μόνο επικουρική σύνταξη και όχι εφάπαξ παροχή, τότε ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής επί του σωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, οι δεκάδες εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι Συνδικαλιστικές Ενώσεις Εργαζομένων και Συνταξιούχων, δεν θα επιτρέψουν αυτή τη θεσμική και κοινωνική αγριότητα στα πλαίσια τής δήθεν  …μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού που, όπως και οι προηγούμενες, θα αποτελέσουν έναν νέο γύρο λεηλασίας των συντάξεων και των εισοδημάτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Ιδού το απόσπασμα που καταργεί το εφάπαξ

«Δεδομένου ότι στο νέο σύστημα θα χορηγείται στο δικαιούχο μόνο επικουρική σύνταξη και όχι εφάπαξ παροχή, τότε ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής επί του σωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.».

Ιδού το πλήρες πόρισμα της Ομάδας Εργασίας

για την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης