“Στον αέρα” οι νέες συντάξεις χηρείας!
ΟΛΕΣ μειωμένες λόγω παράνομου υπολογισμού τους!
ΧΩΡΙΣ αύξηση 16.360 χήρες-ορφανά!
Συντάξεις χηρείας “δύο ταχυτήτων” (προ και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου)
Ο ΕΦΚΑ παρανομεί που δεν εκδίδει νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις προκειμένου να ασκηθούν τα νόμιμα δικαιώματα από χήρες-ορφανά

Ι. Η ΕΝΥΠΕΚΚ, με την από 20/7/2019 ανακοίνωσή της, είχε καλέσει την κυβέρνηση να ΜΗΝ αρκεστεί στην ανάρτηση μόνο των ενημερωτικών σημειωμάτων των επανυπολογισμένων συντάξεων χηρείας, αλλά να αποστείλει, όπως υποχρεούται από τον νόμο, νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις (τροποποποιητικές), όπως του συνέστησε πρόσφατα και ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση.

ΙΙ. Η κυβέρνηση, όμως, για να καλύψει τις πολλές παρανομίες της αναφορικά με τις νέες συντάξεις χηρείας, ανήρτησε -κατά παράβαση του νόμου- απλά ενημερωτικά σημειώματα που δεν συνιστούν διοικητική εκτελεστή πράξη και έτσι δεν μπορούν να προσβληθούν από τους ενδιαφερόμενους (χήρες-ορφανά) ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.

ΙΙΙ. Η ΕΝΥΠΕΚΚ ενημερώνει την κυβέρνηση και τις ενδιαφερόμενες οικογένειες ότι οι νέες συντάξεις χηρείας είναι παράνομες αφού:

α)επανυπολογίστηκαν ΧΩΡΙΣ να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές,

β)επανυπολογίστηκαν ενώ το θέμα του επανυπολογισμού για ΟΛΕΣ τις συντάξεις εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ και εντός των προσεχών ημερών επίκειται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

γ)δεν αναπροσαρμόστηκαν οι νέες συντάξεις χηρείας από την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου τού δικαιούχου (ή, τουλάχιστον, από την ημερομηνία αίτησης για σύνταξη χηρείας), αλλά -όλως παρανόμως- από τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4611/2019, με συνέπεια να χάνονται χιλιάδες ποσά αναδρομικών για τις χήρες και τα ορφανά.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καταγγέλλει τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και καλεί την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να συμμορφωθούν ΑΜΕΣΑ με τον νόμο και με τις συστάσεις του Πορίσματος-Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. και την από 29/9/2019 ανακοίνωσή μας).