ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ !


Αρνητικά ρεκόρ τον πρώτο μήνα τής Ν.Δ. :


●Χάθηκαν 14.691 θέσεις εργασίας (σε σχέση με τον Ιούνιο 2019)
●Χάθηκαν 6.081 θέσεις (σε σχέση με τον Ιούλιο 2018)
●56 στις 100 νέες θέσεις εργασίας, με 300 ευρώ!
●Οι μισές νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης κάτω των 500 ευρώ!
●4.000 περίπου μετατροπές από πλήρη σε μερική ή εκ περιτρο-
πής απασχόληση!

Ιδού τα στοιχεία !

(«Εργάνη», Υπ.Εργασίας, Ιούλιος 2019)

Αρνητικό ρεκόρ για τη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία! Φαίνεται ότι οι Έλληνες και ξένοι εργοδότες τού ιδιωτικού τομέα πήραν το μήνυμα για έναν νέο γύρο άγριου νεοφιλελευθερισμού στις εργασιακές σχέσεις. Και  …προσαρμόζονται αναλόγως!

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Ιούλιο του 2019 είναι ανησυχητικά και καθόλου ελπιδοφόρα για το μέλλον τής σταθερής και πλήρους απασχόλησης.

Για άλλη μια φορά η μερική και η εκ περιτροπής εργασία ξεπερνούν την πλήρη και σταθερή εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος-Ιούλιος 2019). Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2019 έγιναν 250.319 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 111.579 ήταν πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 47,8%) και 138.740 για μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, ήτοι ποσοστό 52,2%, όπως φαίνεται στους  παρακάτω πίνακες.

Αλλά και από τις θέσεις της πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα μελέτης που επεξεργάζεται η ΕΝΥΠΕΚΚ, οι απολαβές των μισών  που προσλήφθηκαν με καθεστώς “πλήρους” απασχόλησης, έχουν αμοιβή κάτω από 500 ευρώ μηνιαίως!!  Γι’αυτό και το υπουργείο Εργασίας και μερίδα των ΜΜΕ πανηγυρίζουν μόνο γιατί το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 είναι οριακά καλύτερα σε ποσοστά από το αντίστοιχο του 2018 ΜΟΝΟ ως προς τις προσλήψεις!

Από τον Πίνακα Ι (σελ. 2) που παραθέτουμε, είναι εμφανής η απώλεια 14.691 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο 2019 σε σχέση με τις προσλήψεις, αλλά και η απώλεια 17.320 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο 2019 σε σχέση με τον Ιούλιο 2018. Ανάλογα και τα στοιχεία σε θέαση επταμήνου όπου μπορεί το 2019 να έχουμε 71.036 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, αλλά οι αποχωρήσεις ανέρχονται σε 78.822 σε σχέση με το περσινό επτάμηνο!

  Ιούλιος 2019 (1) Ιούλιος 2018 (2) Διαφορά (1-2) Α’ Επτάμηνο 2019 (3) Α’ Επτάμηνο 2018 (4) Διαφορά (3-4)
Ι.Προσλήψεις 250.319 239.080 11.239 1.669.921 1.598.885 71.036
ΙΙ.Αποχωρήσεις 265.010 247.690 17.320 1.388.146 1.309.324 78.822
Α.Καταγγελίες ΣΑΟΧ και λήξεις ΣΟΧ 162.564 151.315 11.249 817.006 762.585 54.421
Β.Οικειοθελείς αποχωρήσεις 102.446 96.375 6.071 571.140 546.739 24.401
ΙΙΙ.Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -14.691 -8.610 -6.081 281.775 289.561 -7.786

Ως προς το είδος της σύμβασης, παραθέτουμε από τη σελ. 8 της Έκθεσης «ΕΡΓΑΝΗ» τον σχετικό Πίνακα IV και το Διάγραμμα VIII, όπου φαίνεται η έκρηξη της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης.

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.07.2019
ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗ-ΨΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 73.485 65.113 18.543 157.141
ΦΕΒΡ. 2019 75.200 68.283 21.627 165.110
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 92.740 82.170 27.247 202.157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 158.013 97.237 26.931 282.181
ΜΑΙΟΣ 2019 161.247 126.811 35.466 323.524
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 125.618 128.317 35.554 289.489
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 111.579 106.341 32.399 250.319
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2019 797.882 674.272 197.767 1.669.921

Παραθέτουμε επίσης το Διάγραμμα ΙΧ και τον Πίνακα VI της σελ. 10 για τον μήνα Ιούλιο 2019:

Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη Μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη
2.993
724
58

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, τρία ευρήματα που προκύπτουν είναι άκρως ανησυχητικά:

1ον)Μονιμοποίηση της υψηλής μερικής απασχόλησης για τόσο μεγάλο διάστημα, χωρίς να κάνουμε λόγο για την αδήλωτη εργασία που κυριαρχεί!

2ον)Έκρηξη της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης για τον μήνα Ιούλιο 2019 (56%) και με ταυτόχρονη καθήλωση των μισθών στα 200-300 ευρώ!

3ον) Οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερική και σε εκ περιτροπής ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019 έφτασαν τις 3.775, όπως αναγράφεται στη σελ. 10 (Πίνακας VI).

Πιο συγκεκριμένα 2.993 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερική, 724 σε εκ περιτροπής “με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου” ή με την αναγκαστικά σύμφωνη γνώμη του (αφού αναγκάζεται να δεχτεί οποιαδήποτε πρόταση του εργοδότη ώστε να αποφύγει την απόλυση) και 58 σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη και αυτονόητες δυσμενείς και βλαπτικές συνέπειες για τον οικογενειάρχη εργαζόμενο!

Κατόπιν αυτών, τα ανωτέρω στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκαλούν βαθειά ανησυχία και πρέπει να προβληματίσουν και τη νέα κυβέρνηση!

Φοβούμαστε όμως, ότι αν συνεχιστεί η σκληρή μνημονιακή πολιτική στη χώρα μας, το ορατό μέλλον της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα είναι δυσοίωνο, πολύ περισσότερο που πληθαίνουν καθημερινά οι εργοδότες που δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους και επηρεάζεται άμεσα το ύψος των καταβαλλομένων συντάξεων, αφού το Εργασιακό είναι συνάρτηση του Ασφαλιστικού.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δεν θα σταματήσει να αναδεικνύει την πραγματική εικόνα της εργασίας στη σημερινή Ελλάδα, δεν θα προσχωρήσει στην καταστροφική …λογική της μνημονιακής ετερονομίας, αλλά ούτε θα επαναπαυθεί στην υποτιθέμενη «επαναφορά στην κανονικότητα» της δεξιάς διακυβέρνησης!