ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ εμπαίζουν τον λαό!

Έχουν ψηφίσει την κατάργηση του ΣΔΟΕ από το 2015!

Ιδού η διάταξη του γ’ Μνημονίου (ν. 4336/2015, σελ. 966 και 1017)!

Τις τελευταίες ημέρες, μετά την παρέμβαση της Ν.Δ. στην εσωτερική λειτουργία του ΣΔΟΕ και του ΣΕΠΕ, υπήρξε ανεξήγητη(!) αντιπαράθεση μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα κυριάρχησε και κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συζήτησης για τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης.

Όμως, εμπαίζουν τον λαό, αρεσκόμενοι σε δήθεν διαφωνία τους, αφού αμφότερα τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν ψηφίσει την απαξίωση του ΣΔΟΕ και του ΣΕΠΕ και την προϊούσα κατάργηση των δύο σημαντικών αυτών ελεγκτικών μηχανισμών, ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015)!

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωτοστάτησαν στην πρόσφατη επίθεση κατά της Ν.Δ., είχαν εισηγηθεί τις σχετικές (προς ψήφιση τότε) διατάξεις!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στον σκοπό της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης του λαού, παραθέτουμε τα σχετικά εδάφια του γ’ Μνημονίου που είχαν ψηφίσει το 2015 ΚΑΙ τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ), αποδεικνύοντας ότι οι όποιες “κόντρες” μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι προσχηματικές.

Παραθέτουμε τα επίμαχα εδάφια από τον ν. 4336/2015 (τρίτο Μνημόνιο):

1ον) Στη σελίδα 966 του ν. 4336/2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”, παράγραφος 1, εδ. Α-δ, αναγράφονται τα εξής:

1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις (….) Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο. ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτητες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτωσης α ́ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφομένων στην παρούσα υποπαράγραφο.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015.

δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ). ”.

2ον) Στη σελίδα 1017 του ν. 4336/2015, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ με τίτλο “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ”, υποπαράγραφος 2.3 με τίτλο “Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης ”, εδάφιο β’, αναγράφεται επί λέξει:

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά (…), β) (…), γ) (…), δ) (…), · ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για τη φορολογική διοίκηση. ”.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα πως οι αψιμαχίες και δήθεν διαφωνίες Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπούν μόνο στην παραπλάνηση του λαού και στη δημιουργία φτηνών εντυπώσεων!