“Στον αέρα” η υπουργική απόφαση Βρούτση για τις συντάξεις χηρείας!

Υποχρεωτική η έκδοση και η κοινοποίηση στους δικαιούχους ΝΕΑΣ συνταξιοδοτικής απόφασης!

Υποχρεωτική για το Υπουργείο Εργασίας η έκδοση ΑΤΟΜΙΚΗΣ διοικητικής πράξης ΑΝΤΙ εκκαθαριστικού σημειώματος σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη!!

Σύμφωνα με τη χθεσινή υπ’αριθ. πρωτ. Φ.80000/28443/892/18.7.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ο “νέος” υπολογισμός και τα ποσά που θα προκύπτουν από τις νέες συντάξεις χηρείας “θα αποτυπώνονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεων που θα εκδίδεται για τον δικαιούχο σύνταξης θανάτου”.

Σύμφωνα όμως με την υπ’αριθ. 261704/31031/2019 Έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη “…ο επανυπολογισμός των συντάξεων αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, φέρει δε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής, δηλαδή τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητας. Πρόκειται δηλαδή για μονομερή δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου που γίνεται με ορισμένη διαδικασία και με την οποία θεσπίζεται νομική ρύθμιση κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας με μόνη τη βούληση του διοικητικού οργάνου”.

Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή στην ίδια Έκθεσή της (βλ. και την από 28-6-2019 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ), αναφέρει ότι “κάθε συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει ποιά στοιχεία ελήφθησαν υπόψη και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός της δικής του σύνταξης.Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και η υποχρέωση εκ μέρους των ασφαλισμένων και τίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης και δικαστικής προστασίας των πολιτών (Σύνταγμα άρθρο 20 παρ. 1 και 2)”.

Επομένως, η χθεσινή υπουργική απόφαση βρίσκεται εντελώς “στον αέρα”, πολύ περισσότερο που η νέα ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 για το νέο θεσμικό καθεστώς των συντάξεων χηρείας σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο προσφυγών στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Και τούτο διότι, ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όπως π.χ. το 70% της σύνταξης του θανόντος αντί του 100%, η μείωση κατά 50% της συντάξεως χηρείας σε περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης του δικαιούχου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας, η μείωση στο 70% της εθνικής σύνταξης κ.ά. είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν τόσο για τη συνταγματικότητά τους όσο και για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συνταξιούχων της πατρίδας μας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, που έδωσε μάχη για την κατάργηση του απαράδεκτου θεσμικού πλαισίου του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας, θα συνεχίσει να παλεύει για ένα καλύτερο και δικαιότερο πλαίσιο των συντάξεων λόγω θανάτου, αλλά και ΟΛΩΝ των συντάξεων και των μισθών για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τον νέο Υπουργό Εργασίας να τηρήσει πλήρως τις συνταγματικές διατάξεις, όπως είχαν αποτυπωθεί στην πρόσφατη Έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη!! Επίσης

Ιδού η νέα εγκύκλιος για τις συντάξεις χηρείας

https://www.forin.gr/articles/article/27799/f-80000-28443-892-2019