Οι κληρικοί απέρριψαν το σχέδιο της κυβέρνησης για το μισθολογικό τους

Στη Συνεδρίαση παραστάθηκε και ανέλυσε το σχέδιο ο Νομικός Σύμβουλος του ΙΣΚΕ και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος

Ιδού η ανακοίνωση του ΙΣΚΕ

Στη Συνεδρίαση παραστάθηκε και ανέλυσε το σχέδιο ο Νομικός Σύμβουλος του ΙΣΚΕ και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος

Ιδού η ανακοίνωση του ΙΣΚΕ