Αποκαλυπτική μελέτη της ΕΝΥΠΕΚΚ

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

20/2/2019

Αποκαλυπτική μελέτη της ΕΝΥΠΕΚΚ

Το πάγωμα των τριετιών φτωχοποιεί τον ιδιωτικό τομέα!

●Ένα δις τον χρόνο οι απώλειες για τους εργάτες!

●Μισό δις τον χρόνο οι απώλειες για τον ΕΦΚΑ!

Ιδού η εγκύκλιος της ντροπής

που παγιώνει τη «ρήτρα Βουλγαρίας» (ν. 4093/2012)!

1.Δημοσιοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος με αριθμό 7613/395/ 18-2-2019 της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου που περιέχει τις οδηγίες για την εφαρμογή τού νομοθετημένου (μονομερώς από την κυβέρνηση) κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες του ιδιωτικού τομέα, με ισχύ από 1-2-2019.

Και η χθεσινή αυτή εγκύκλιος, όπως και η απαράδεκτη υπουργική απόφαση με αριθ.πρωτ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ Β 173), επιμένουν στην απαρέγκλιτη εφαρμογή τού σκληρότερου μνημονιακού νόμου 4093/2012 που επέβαλε το σύστημα του νομοθετημένου από την κυβέρνηση «καθαρού» κατώτατου μισθού («singleminimumwagesystem») και κατήργησε από τη θέσπισή του (1-2-2019) όλες τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα για προϋπηρεσία μετά τις 14-2-2012 για παλαιούς και νέους εργαζομένους.

Πρόκειται για ένα κείμενο ντροπής, για ένα έγγραφο-όνειδος, από ένα πολιτικό κόμμα που, ενώ επαγγέλθηκε τη στήριξη των αδυνάτων, εφαρμόζει σχολαστικά τους σκληρούς μνημονιακούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων λεηλατώντας τους μισθούς των χαμηλόμισθων του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα.

2.Όπως αναφέρουμε αναλυτικά στις από 11-2-2019 και 15-2-2019 ανακοινώσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός από τη θέσπισή του δεν περιλαμβάνει άλλες προσαυξήσεις παρά μόνο αυτήν λόγω προϋπηρεσίας και ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ η ανεργία πέσει κάτω του 10%!

Συγκεκριμένα, στον δευτερομνημονιακό νόμο 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11 εδ. ε-στ σελ. 5612) του β’ δομικού Μνημονίου (ν. 4046/2012) που επικαλείται και επαναβιώνει η κατάπτυστη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ορίζεται ότι: «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμιά άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14.2.2012.».

3.Σύμφωνα με την ερμηνευτική ανωτέρω εγκύκλιο «Ως προς τις ήδη διαμορφωθείσες προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείωνiκαι iiiτης περιπτ. γ’ χωρίς τις ηλικιακές αναφορές και των περπτ. δ-στ της υποπαρ. ΙΑ.11.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222, όπως ισχύει». 

Γίνεται αντιληπτό ότι η παραπομπή στη διάταξη αυτή του σκληρότερου μνημονιακού ν. 4093/2012, ο οποίος στόχευσε στην προϊούσα «βουλγαροποίηση» των μισθών του ελληνικού ιδιωτικού τομέα, στην ουσία αποτελεί διαρκή μηχανισμό αφαίμαξης των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα, μηχανισμό αναδιανομής της φτώχειας των εργαζομένων υπέρ της μεσαίας και μεγάλης εργοδοσίας.

Η …υπενθύμιση στην κατάπτυστη εγκύκλιο των ακραία νεοφιλελεύθερων διατάξεων του ν. 4093/2012, εφαρμοστικού νόμου του δομικού β’ Μνημονίου (ν. 4046/2012, σελ. 713), διαιωνίζει εντελώς ξεδιάντροπα τη «ρήτρα βουλγαροποίησης» στο μισθολόγιο των ιδιωτικών υπαλλήλων και επισφραγίζει πλέον το ότι η χώρα μας τελεί ακόμη υπό μνημονιακό καθεστώς παρά τις εξαγγελίες τής κυβέρνησης ότι τάχα …βγήκαμε από τα Μνημόνια από τον Αύγουστο του 2018!!

4.Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΝΥΠΕΚΚ,  1 δις ευρώ χάνουν ετησίως οι περίπου 2.000.000 εργατοϋπάλληλοι από το 2012 μέχρι σήμερα και κάθε επόμενο χρόνο που θα ισχύει η απαράδεκτη ρύθμιση τής από 30-1-2019 υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΚΑΚΑ και της από 18-2-2019 ερμηνευτικής εγκυκλίου της υπουργού Εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο ΕΦΚΑ θα χάνει αντίστοιχα μισό δις ευρώ ετησίως από τις μειωμένες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. 

Είναι συνεπώς ανήθικο για τον ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα την οριακή αύξηση του παγωμένου για χρόνια κατώτατου μισθού, να προωθεί τη μόνιμα άγρια λεηλασία των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα!

Είναι επίσης ονειδιστικό το ότι στην ανωτέρω εγκύκλιο της υπουργού Εργασίας ουδέν αναφέρεται για το επίδομα γάμου/τέκνων, ενώ είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη παροχή είναι στον αέρα και αμφισβητείται έντονα και επίμονα τα τελευταία χρόνια (από το 2012), κυρίως από τη μεγάλη εργοδοσία.

5.Πρόκειται, επομένως, για δύο απαράδεκτα, αντεργατικά και ακραία νεοφιλελεύθερα κείμενα, ανοιχτά ταξικά, σε βάρος του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα και κυρίως των χαμηλόμισθων και ανειδίκευτων εργατών που στην πλειονότητά τους είναι νέοι! Στερούν στο σύνολό τους τον βασικό μηχανισμό αύξησης του εισοδήματός τους και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης καθώς και για τα πολλές δεκαετίες διάφορα επιδόματα που καταβάλλονταν με βάση την προϋπηρεσία και τον χρόνο εργασίας των εργατοϋπαλλήλων.

Έτσι, μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου της υπουργού Εργασίας, με τις οποίες διατηρείται σε ισχύ για δεκαετίες η «ρήτρα βουλγαροποίησης» των ελληνικών μισθών υπέρ της εργοδοσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε αμετάκλητα στην κατηγορία των νεοθατσερικών κομμάτων που διεκπεραιώνουν χωρίς αναστολές τα βρώμικα σχέδια τού κεφαλαίου, διαιωνίζοντας για το αόριστο μέλλον τις πιο βάρβαρες ρυθμίσεις και επιλογές που επέβαλαν οι πιο ακραίοι εκ των δανειστών μας και που καμιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δεν διανοήθηκε ποτέ μέχρι τώρα να εφαρμόσει στην Ευρώπη.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος