ΜΟΝΟ 1,190 δις € τα «αντίμετρα» για το 2019!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

10/6/2018

 

3,9 δις € μέτρα-περικοπές συντάξεων

και ΜΟΝΟ 1,190 δις € τα «αντίμετρα» για το 2019!

 

Ιδού τα αποκαλυπτικά στοιχεία!

 

 

Κυβερνητικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τμήμα της δημοσιολογίας συνεχίζουν να εμπαίζουν τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους ότι για το 2019 οι περικοπές στις συντάξεις θα αντιστοιχηθούν με …ισόποσα αντίμετρα!

Όμως την κυβέρνηση διαψεύδουν τα δικά της στοιχεία και συγκεκριμένα οι πίνακες στις σελ. 380 και 381 του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», που κατέθεσε προς συζήτηση προχθές (8-6-2018) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται, οι περικοπές στις συντάξεις θα ανέλθουν ΜΟΝΟ για το 2019 στα 3,020 δις ευρώ. Αν μάλιστα προστεθούν και τα 853 εκατ. ευρώ από την περικοπή-κατάργηση του ΕΚΑΣ για το ίδιο έτος, οι άμεσες περικοπές στις συντάξεις θα ανέλθουν στα 3,9 δις και ακριβέστερα 3,873 δις ευρώ (=3.020+853).

Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί και επαναλάμβανε σε διάφορους τόνους ότι για το ίδιο έτος (2019) θα φέρει και «ισόποσα αντίμετρα», από τον πίνακα Γ της σελ. 381 του ως άνω κατατεθέντος νομοσχεδίου προκύπτει ότι αυτά ανέρχονται μόλις σε 1,190 δις ευρώ!

Συνεπώς είναι προφανής ο εμπαιγμός της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Για άλλη μια φορά επιχειρεί να τους εξαπατήσει στοχεύοντας και στην θετική εκλογική τους ανταπόκριση.

Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα με τις άμεσες «παρεμβάσεις»-περικοπές κατά τίτλο, ύψος και ποσό στις συντάξεις για το έτος 2019 (σελ. 380), καθώς και τον σχετικό πίνακα (σελ. 381) με τις εξισορροπητικές «παρεμβάσεις» κοινωνικής προστασίας-αντίμετρα (σελ. 381) που δεσμεύεται να φέρει η κυβέρνηση για το 2019, από τους οποίους εύκολα συνάγεται ότι οι μεν περικοπές στις συντάξεις για το 2019 θα φτάσουν τα 3,9 δις ευρώ, ενώ τα «αντίμετρα» μόλις τα 1,190 δις ευρώ!

Ειδικότερα:

α. 3,9 δις οι περικοπές στις συντάξεις το 2019

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (σελ. 380) οι περικοπές στις συντάξεις για το 2019 θα φτάσουν τα 3,9 δις ευρώ.

 

II.EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α.Επικαιροποημένες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021
(σε μικτή βάση) σωρευτικά (ποσά σε εκατ. ευρώ)
2018 2019 2020 2021 2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 59 3.020 5.027 5.316 5.118
1 Συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις 0 2.882 2.967 3.115 2.918
2 Παρεμβάσεις σε Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143
3 Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 1.920 2.058 2.058
Α   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού) 59 3.020 3.107 3.258 3.060
1   Σύνολο Παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 59 3.020 3.107 3.258 3.060
1.1 Συντάξεις (περιλαμβανομένων και Δημοσίου) 0 2.882 2.967 3.115 2.918
i. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις λοιπών φορέων πλην Δημοσίου 0 1.434 1.282 1.139 1.001
ii. Αναπροσαρμογή στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου 0 1.121 1.085 1.049 1.015
iii. Περικοπή προσωπικής διαφοράς στις επικουρικές συντάξεις σε % έως 18% του ύψους της καταβαλλόμενης σύνταξης (σωρετικά λαμβανομένων υπόψη και των περικοπών έτους 2016) 0 232 225 218 212
iv. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων Δημοσίου και λοιπών φορέων (λόγω αύξησης ΑΕΠ και ΔτΚ) από την 1/1/2022 αντί από την 1/1/2019 0 95 375 709 688
1.2 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικά Επιδόματα 59 138 140 143 143
i. Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από 1/1/2018 με συμπερίληψη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ετήσιο φορολογητέο αποτέλεσμα 59 138 140 143 143

 

 

Ωστόσο, 853 εκατ. ευρώ θα χαθούν από την περικοπή-κατάργηση του ΕΚΑΣ τον Δεκέμβριο του 2019

Σύμφωνα με το κείμενο της 23-5-2018 Συμφωνίας που κυκλοφόρησε μόνο στην αγγλική γλώσσα «Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT-23 May 2018» (chapter 2.5.1., σελ. 12) τον Δεκέμβριο του 2019 θα καταβληθεί για τελευταία φορά το ΕΚΑΣ στις 240.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους που συνεχίζουν να το λαμβάνουν ακόμη.

Στο ανωτέρω κείμενο της δ’ αξιολόγησης προβλέπονται οι λεπτομέρειες της δραστικής μείωσης μέχρι την τελική κατάργηση του σημαντικού αυτού και υποστηρικτικού των χαμηλών συντάξεων κοινωνικού θεσμού.

Παραθέτουμε το αγγλικό και το ελληνικό κείμενο:

«iv. Eliminate EKAS. Phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019, reducing it by EUR 570 million by 2017; EUR 808 million by 2018; and EUR 853 million by 2019. The authorities will adopt as a prior action the Ministerial Decision setting all the details for the awarding of EKAS in 2019.» και

«Κατάργηση ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων). Σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τον Δεκέμβριο του 2019 με την περικοπή του κατά 570 εκατ. ευρώ το 2017, κατά 808 εκατ. ευρώ το 2018 και κατά 853 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ελληνικές αρχές θα εκδώσουν ως προαπαιτούμενη δράση («prioraction») τη σχετική υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2019.».

 

β.1,190 δις ΜΟΝΟ τα «αντίμετρα» για το 2019!

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα του Μεσοπρόθεσμου που κατέθεσε η κυβέρνηση, ΜΟΝΟ 1,190 δις ευρώ θα είναι τα «αντίμετρα» στις ευπαθείς ομάδες με τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, που ασφαλώς ουδόλως αντισταθμίζουν τις προαναφερόμενες περικοπές.

Γ.Επικαιροποημένες Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2018-2021
2018 2019 2020 2021 2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -200 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059
1 Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
2 Επενδύσεις 0 -300 -300 -300 -300
3 Απασχόληση 0 -260 -260 -260 -260
4 Υγειονομική Περίθαλψη 0 -240 -240 -240 -240
5 Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 -1.915 -2.089 -2.089
Α   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού) (1+2+3+4) -260 -1.990 -2.000 -1.970 -1.970
1   Σύνολο Εξισορροπητικών Παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
1.1 Κοινωνική Προστασία -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170
i. Επέκταση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» 0 -190 -190 -190 -190
ii. Δημιουργία μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης/νηπιαγωγείων 0 -140 -150 -120 -120
iii. Ανασχεδιασμός οικογενειακών επιδομάτων και επιδόματος τέκνων -260 -260 -260 -260 -260
iv. Επιδότηση ενοικίου 0 -600 -600 -600 -600
v. Πρόσθετες εξισορροπητικές παρεμβάσεις στις δράσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 0 0 0 0 0

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ βλέποντας ότι τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα αλλά και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και της δημοσιολογίας είτε δεν έχουν αντιληφθεί είτε  αποσιωπούν τον εμπαιγμό, θα συνεχίσει την αντικειμενική και βάσει στοιχείων ενημέρωση του πολύπαθου λαού μας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος