ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

27/9/2016

 

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ιδού ο νόμος!!

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εμπαίζοντας τον λαό, υποστηρίζει ότι το Υπερταμείο, που συστήθηκε με τον ν. 4389/2016, έχει σκοπό δήθεν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας!

Το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) όμως την διαψεύδει πανηγυρικά, αφού σύμφωνα με αυτό αποκλειστικός στόχος ίδρυσης του Υπερταμείου είναι η συγκέντρωση σ’αυτό της εθνικής ακίνητης και κινητής περιουσίας με σκοπό τη ρευστοποίησή της. Ειδικότερα:

α)Στον ν. 4336/2015 (σελ. 1030) αναφέρεται επί λέξει ότι:

«Θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία ΘΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και άλλα μέσα.».

β)Το ότι οι δανειστές επέβαλαν το Υπερταμείο όχι για αξιοποίηση ή ιδιωτικοποίηση του εθνικού πλούτου, αλλά για καθαρή ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗτης κρατικής κυρίως ακίνητης περιουσίας, προκύπτει και από άλλη διάταξη του τρίτου Μνημονίου (σελ. 1030) όπου αναφέρεται ότι:

«Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1.Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ».

γ)Τέλος, οι δανειστές επέβαλαν και τον τρόπο κατανομής των πόρων από τη ρευστοποίηση της εθνικής μας περιουσίας, αφού στην σελίδα 1031 του ανωτέρω ν.4336/2015 ορίζεται ότι:

«… η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους Έλληνες και τις Ελληνίδες βουλευτές να μην ολοκληρώσουν το έγκλημα κατά του λαού και του μέλλοντος της χώρας!!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος