ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

22/5/2016

 

Στους δανειστές ο εθνικός πλούτος!

 

Στον έλεγχο των δανειστών τα τέσσερα όργανα της Εταιρίας!

α.το πανίσχυρο Εποπτικό Συμβούλιο!

β.το Διοικητικό Συμβούλιο!

γ.ο «Κομισάριος» («παρατηρητής») στο Δ.Σ.!

δ.οι ελεγκτές της εταιρίας!

 

Με το από 20-5-2016 Δελτίο μας, είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ότι με το συζητούμενο νομοσχέδιο η χώρα μετατρέπεται –και νομικά (de jure)- σε αποικία χρέους.

Είχαμε ενημερώσει ότι η ουσιαστική διακυβέρνηση περνά πλέον οριστικά και αμετάκλητα στα χέρια των δανειστών μέσω του πανίσχυρου Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» που θα ιδρυθεί και που για 99 (τουλάχιστον) χρόνια θα έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην ακίνητη και κινητή περιουσία του έθνους!

Έτσι παραβιάζεται ευθέως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συμβάσεις και τα Πρωτόκολλα του ΟΗΕ για την αυτοδιάθεση των κρατών, την άσκηση κυριαρχίας επί συγκεκριμένων εδαφικών, θαλασσίων, υποθαλάσσιων και εναέριων ορίων, καθώς επίσης και η θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού ανώτατο όργανο -πάνω και πέρα από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο- αναδεικνύεται το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο διορίζουν και ελέγχουν οι δανειστές!

Συγκεκριμένα:

 

α.Οι δανειστές διορίζουν και ελέγχουν το Εποπτικό Συμβούλιο!

Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ.2 του συζητούμενου νομοσχεδίου «Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου σύμφωνα με τα κατωτέρω: α.τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό κάτοχο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού και β.δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υπουργού Οικονομικών.».

 

β.Οι δανειστές διορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο!

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 5-7 μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή θητεία, όπως ορίζεται στο καταστατικό με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίουκαι υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο εσωτερικός κανονισμός. Το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζει μεταξύ των μελών του Δ.Σ. τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.».

 

γ.Οι δανειστές διορίζουν «Κομισάριο» («παρατηρητή») στο Δ.Σ.!

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 4 του υπό συζήτηση ν/σ «Ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότηταςπαρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

 

δ.Οι δανειστές διορίζουν τους ελεγκτές του εαυτού τους!

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του ν/σ «Ως ελεγκτής της εταιρίας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.».

 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι η δημόσια περιουσία μας περιέρχεται ουσιαστικά στον έλεγχο των δανειστών για 99 χρόνια, αφού τα όργανα της εκποίησης-ρευστοποίησης, παραχώρησης ή καθ’οιονδήποτε τρόπο «αξιοποίησης» των στοιχείων της χώρας μας εγκρίνονται από αυτούς, με κυρίαρχο κριτήριο τη δεκτικότητά τους στην εκτέλεση του προγράμματος που υπαγορεύουν!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί -έστω την υστάτη στιγμή- την κυβέρνηση να αποσύρει το συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» και να αναδιαπραγματευθεί με τους δανειστές με τη συμπαράσταση όλων των πολιτικών δυνάμεων!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δηλώνει ότι θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες με προσωπικότητες και συλλογικότητες, εντός και εκτός Ελλάδας, προκειμένου να μην μακροημερεύσει η καθαρά αποικιοκρατική αυτή ρύθμιση!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες για να αναδείξει στην Ελλάδα και το εξωτερικό τον μείζονα αυτό ιστορικό και πολιτειολογικό αταβισμό που μετατάσσει μια χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου σε αποικία, σε ένα αποτυχημένο κράτος-«παρία» («rogue»)!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος