ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

7-12-2015

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

 

 

Απευθύνω έκκληση στον πρωθυπουργό κ.Αλέξη Τσίπρα

και στον υπουργό αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

κ.Δημήτρη Παπαγγελόπουλο να σταματήσουν
το σχέδιο εξόντωσης σε βάρος μου και να με προστατεύσουν

από έκνομες πράξεις επίορκων υπαλλήλων και λειτουργών

 

 

Α.ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Δέκα (10) μεθοδεύσεις με στόχο τη φίμωση και σπίλωσή μου

1.Αίτημα για άρση της ασυλίας μου μία μέρα πριν το κλείσιμο της Βουλής και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, με στόχο τον αποκλεισμό μου από τη λίστα.

2.Πίεση από στέλεχος της κυβέρνησης, λίγες μέρες πριν, να δεχτώ τη 2η θέση στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Αττικής (με επικεφαλής γνωστό Υπουργό), για να μην ζητηθεί η άρση ασυλίας μου. Βεβαίως αρνήθηκα.

3.Διαφωνία του υπουργού κ.Παναγιώτη ΝΙκολούδη για την σε βάρος μου μεθόδευση (γεγονός που του στοίχησε, κατά τη γνώμη μου, τον αποκλεισμό του από την κυβέρνηση).

4.Μοναδικός φορολογικός έλεγχος πολίτη στην ιστορία της χώρας αναδρομικά σε βάθος 17ετίας! (17 χρόνια σχεδόν πίσω!)

5.Παράλειψη από τις Φορολογικές Αρχές να λάβουν υπόψη δικαστικά έγγραφα και επίσημα έγγραφα επαναπατρισμού κεφαλαίων (ν. 3259/2004).

6.Παραγεγραμμένη η υπόθεσή μου σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αντίθετη η Φορολογική Αρχή! Εμμονή της κας Κατερίνας Σαββαΐδου για τήρηση της νομιμότητας. Πραγματικός λόγος, κατά τη γνώμη μου, αποπομπής της από τη ΓΓΔΕ.

7.Παράνομη η φορολόγηση μου σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ. Αντίθετη η Φορολογική Αρχή! Εξαναγκασμός σε παραίτηση του Γενικού Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος κ.Γ.Κριτσέλη λόγω εμμονής του στην τήρηση της νομιμότητας.

8.Ποινική δίωξη δέκα (10) ημέρες πριν την εκδίκαση των αναιρέσεων (Δημοσίου και δικής μου) ενώπιον του ΣτΕ (16-12-2015)

9.Δικαστική διαμάχη άνω των 10 ετών ενώπιον των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για τη διανομή δικηγορικής αμοιβής που επαναπατρίστηκε, δηλώθηκε και φορολογήθηκε, χαρακτηρίζεται σήμερα από τις Αρχές ως …«ξέπλυμα μαύρου χρήματος»!

10.Ευθεία παραβίαση του ισχύος του ν. 2238/1994 και της Νομολογίας του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 3174/2014, 486/2012, ΔΕΑ 684/2015), σύμφωνα με την οποία το έτος 1999 είναι προ πολλών ετών παραγεγραμμένο.

 

 

Β.ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ

Η φορολογική μου υπόθεση ανάγεται στον μήνα Απρίλιο του έτους 1999 (17 σχεδόν έτη πριν!), όταν το δικηγορικό μου γραφείο εισέπραξε στην Αγγλία (Λονδίνο) το ποσό των 1.000.000 δολ. ΗΠΑ (σύμφωνα με τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου) ως δικηγορική αμοιβή για διεκπεραίωση σοβαρής νομικής υπόθεσης.

Σύμφωνα με το εισαγωγικό υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου (ΥΣΕ) του ΥΠΟΙΚ «Από τον έλεγχο που έγινε βάσει της υπ’αριθ. 4938/13-3-2013 εντολής επεξεργασίας των κατασχεθέντων με την υπ’αριθ. 329/2013 έκθεση κατάσχεσης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων του ελεγχομένου, διαπιστώθηκε το εξής: Μη έκδοση μίας (1) ΑΠΥ ή άλλου φορολογικού στοιχείου εσόδου τη χρήση 1999 αξίας 942.136,86 ευρώ προς την ιδιώτη πελάτισσα κα Ζαχαρίου Ευαγγελία του Κων/νου το γένος Μανιού, η οποία κατέβαλε στις 26-4-1999 μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του κ.Μητρόπουλου στο εξωτερικό το ποσό των 1.000.000 ως αμοιβή του για παρασχεθείσες δικηγορικές υπηρεσίες σε διεκπεραίωση κληρονομικής της υπόθεσης, όπως προκύπτει και από τα διαλαμβανόμενα στις υπ’αριθ. 2910/2006 και 925/2009 δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και του Αρείου Πάγου αντιστοίχως».

Συνεπώς, είναι τουλάχιστον αθλιότητα που στοχεύει αποκλειστικά στη σπίλωσή μου να αναφέρεται ή να γράφεται ότι πρόκειται για …«ξέπλυμα μαύρου χρήματος»(!!), αφού το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών με το εισαγωγικό ελεγκτικό του έγγραφο θεωρεί ότι το εισπραχθέν το 1999 ποσό προέρχεται από νόμιμα παρασχεθείσες δικηγορικές υπηρεσίες.

Για τη δικηγορική αυτή αμοιβή, που εισπράχθηκε ολόκληρη στο εξωτερικό, δεν εκδόθηκε απόδειξη, αφού αμέσως διεκδικήθηκε δικαστικώς από δύο πρώην συνεργάτες-δικηγόρους με αγωγή εναντίον μου. Ύστερα από 10ετή δικαστικό αγώνα, η δικαστική αυτή διαμάχη έληξε σε βάρος μας στον Άρειο Πάγο (2009) και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου (2010).

Ως συνέπεια της έκδοσης των υπ’αριθ. 2910/2006 (925/2009 Αρείου Πάγου) και 9721/2005 αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, από το αρχικά εισπραχθέν ποσό, το γραφείο μας υποχρεώθηκε να τους καταβάλει το ποσό των 900.000 δολ. ΗΠΑ περίπου.

Πριν την καταβολή του ποσού αυτού, ποσό ύψους 750.000 δολ. ΗΠΑ νομίμως επαναπατρίστηκε και φορολογήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί επαναπατρισμού κεφαλαίων του άρθρου 38 ν. 3259/2004.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 525/2015 Εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συνοδεύει το υπ’αριθ. 1453/2015 πρακτικό του, που εξεδόθησαν μετά από ερώτημα του ΥΠΟΙΚ (ΓΓΔΕ), η χρήση του 1999 είχε προ πολλών ετών παραγραφεί και οπωσδήποτε πολύ πριν του έτους 2013 που μου ασκήθηκε ο φορολογικός έλεγχος.

Εξάλλου, σύμφωνα και με όλες τις μέχρι τώρα αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων (Ολ.ΣτΕ 3174/2014, ΣτΕ 486/2012 και ΔΕφΑθ 684/2015 κ.ά.), η χρήση οικονομικού έτους 1999 έχει προ πολλών ετών παραγραφεί.

Μετά την επιβολή ισόποσου προστίμου, –το οποίο επιβλήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη από τις φορολογικές αρχές ούτε τα έγγραφα του ποσού που επαναπατρίσθηκε, ούτε οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις για το ποσό που αποδόθηκε σε τρίτους δικαιούχους– προσέφυγα στα Διοικητικά Δικαστήρια. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 677/2015 απόφασή του ακύρωσε το φορολογικό πρόστιμο και με διέταξε μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοσή της, να προσκομίσω στη Γραμματεία του Δικαστηρίου «βεβαιώσεις της Λαϊκής Τράπεζας-Υποκ/μα Fitzroy ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει το ακριβές ύψος της κατάθεσης του λογαριασμού ….. καθώς και των προθεσμιακών καταθέσεων …… που τηρούσε αυτός στην Τράπεζα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 38 ν. 3259/2004 (4-8-2004)».

Μετά την προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης στις 4-3-2015, η δίκη επαναλήφθηκε στις 17-6-2015 και ήδη εκδόθηκε η υπ’αριθ. 3792/2015 οριστική απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε το μέγιστο ποσό του επιβληθέντος προστίμου (ακυρώθηκε ποσό 750.000 δολ.) ως παρανόμως επιβληθέν, διότι αφορούσε ποσό που ήταν νομίμως επαναπατρισθέν και ήδη φορολογηθέν.

Έτσι εξαλείφθηκε κάθε αδικηματικός χαρακτήρας της φορολογικής μου υπόθεσης ως προς το ανωτέρω ποσό, αφού σύμφωνα με τον νόμο περί επαναπατρισμού κεφαλαίων εξωτερικού (άρθρο 38 παρ. 5 ν. 3259/2004) «η καταβολή του φόρου νομιμοποιεί φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και απαλλάσσει τον υπόχρεο από γεγενημένες φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα.».

Ένα μικρότερο ποσό που απομένει και δεν ακυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση του ΔΕφΑθ, αφορά κατά κύριο λόγο το ποσό που δαπανήθηκε στον υπερδεκαετή δικαστικό αγώνα μου στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια καθώς και τη διαφορά ισοτιμίας μεταξύ του έτους είσπραξης του ανωτέρω ποσού (1999), του έτους επαναπατρισμού του (2004) και του έτους φορολογικού ελέγχου (2013).

Για την ακύρωση και του μικρότερου αυτού ποσού έχουμε προσφύγει με αναίρεσή μας ενώπιον του ΣτΕ (Β’ Τμήμα) η οποία συζητείται στις 16ηΔεκεμβρίου 2015 και η οποία συνεκδικάζεται με αντίθετη αναίρεση που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο για την ακύρωση του μείζονος ποσού που ακυρώθηκε.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από ερώτημα προς τον κ. Χ.Θεοχάρη, τέως Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για τη φορολόγηση του επαναπατρισθέντος από εμέ ποσού των 750.000 δολ., είχε εκδώσει απόφαση αντίθετη προς τη Φορολογική Αρχή,λίγες μόλις ημέρες μετά την επιβολή του προστίμου, θεωρώντας ότι νομίμως είχε επαναπατρισθεί και είχε πλήρως φορολογηθεί.

Συμπερασματικά: Για το ποσό του 1.000.000 δολ., για το οποίο ελέγχομαι κατά το εισαγωγικό έγγραφο, που εισέπραξε το γραφείο μας στο εξωτερικό το 1999 και για το οποίο μας επιβλήθηκε παράνομα ισόποσο πρόστιμο, έχουμε προσκομίσει ενώπιον των Δικαστηρίων και των ελεγκτικών αρχών επίσημες τραπεζικές αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι:

α)επιστρέψαμε, αφού φορολογήθηκε νομίμως, στους δύο δικηγόρους-πρώην συνεργάτες μας ποσό που εγγίζει τις 900.000 δολ., σε υλοποίηση των υπ’αριθ. 9721/2005 και 2910/2006 τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων μετά από δεκαετή αγώνα που έληξε σε βάρος μας και

β)επαναπάτρισα στο όνομά μου νομίμως, όπως δέχτηκε και η δικαστική απόφαση, αφού φορολογήθηκα, ποσό ύψους 750.000 δολ. ΗΠΑ βάσει του άρθρου 38 ν. 3259/2004, το οποίο συμπεριέλαβα στη φορολογική μου δήλωση έτους 2006.

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι έχουμε εις διπλούν υπερκαλύψει όλες τις φορολογικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην Πολιτεία.

Έχουμε επίσης δαπανήσει ποσό πλέον των 150.000 δολ. σε δικαστικά έξοδα κάθε είδους σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια των δέκα (10) ετών της δικαστικής διαμάχης για τη διανομή της δικηγορικής αμοιβής μεταξύ πλειόνων δικαιούχων δικηγόρων.

Στις 4-12-2015 και 12 ημέρες προ της εκδίκασης της αναίρεσής μου και της αντίθετης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της υπ’αριθ. 3792/2015 απόφασης του ΔιοικΕφΑθ που με δικαίωσε σε μέγιστο βαθμό, πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο ότι μου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη!!

 

 

Γ.ΖΗΤΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ τ.ΥΠΟΥΡΓΟ κ.Π.ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, ΤΗΝ τ.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ τ.ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ κ.Γ.ΚΡΙΤΣΕΛΗ, ΠΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Με την ευκαιρία της ενημέρωσης της ελληνικής γνώμης για τη φορολογική μου υπόθεση και τη σκευωρία σε βάρος μου από επίορκους υπηρεσιακούς παράγοντες και λειτουργούς θα ήθελα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη:

α)από τον κ.Π.Νικολούδη, τ.Υπουργό αρμόδιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, που -αφού τον ενημέρωσα- αντέδρασε πριν τις εκλογές στην εσπευσμένη αποστολή του φακέλου στη Βουλή για την άρση της ασυλίας μου, γεγονός που μοναδικό στόχο είχε τον διασυρμό μου και τον αποκλεισμό μου από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Η δική του περήφανη στάση στάθηκε ικανή για να αντιληφθώ το μέγεθος της πολιτικής παρέμβασης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος μου, γεγονός που κατήγγειλα κατά τη Σύνοδο της ΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

β)από την κα Κατερίνα Σαββαΐδου, τ.Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ, που -σεβόμενη τον εαυτό της και το λειτούργημά της- απηύθυνε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ενώ η υπόθεση εξελισσόταν στα Δικαστήρια) και με αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια υπεραμύνθηκε της θέσης της να εφαρμοστεί η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για την παραγραφή της υπόθεσής μου προ αρκετών ετών. Συγκρούστηκε με την κυβέρνηση για τις αρχές του Δικαίου. Δυστυχώς, η αξιοπρεπής αυτή στάση της προκάλεσε την αποπομπή της από το δημόσιο λειτούργημα που έντιμα και αποτελεσματικά υπηρετούσε.

γ)από τον κ.Γεώργιο Κριτσέλη, τέως Γενικό Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος του ΥΠΟΙΚ, που, εκτιμώντας τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που είχα προσκομίσει και στη Φορολογική Αρχή και σεβόμενος το λειτούργημα του, υπεραμύνθηκε της χρηστής διοίκησης υποστηρίζοντας με γραπτή του απόφαση ότι είναι παράνομη η εκ νέου φορολόγησή μου για ποσό που νομίμως επαναπάτρισα με τον ν.3259/2004.

Τους ζητώ συγγνώμη αναγνωρίζοντας το ήθος και την αξιοπρέπειά τους. Υποστήριξαν τις αρχές του Δικαίου και της χρηστής διοίκησης κατά την ενάσκηση των λειτουργημάτων τους. Τους είμαι βαθιά και ισόβια ευγνώμων.

 

 

Δ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΛΩ τον Υπουργό κατά της Διαφθοράς κ.Δημήτρη Παπαγγελόπουλονα με προστατεύσει ως οικογενειάρχη και καθηγητή Πανεπιστημίου. Τον καλώ να ενημερωθεί για τη φορολογική μου υπόθεση και να αποτρέψει παρανομίες σε βάρος μου από υπηρεσιακούς παράγοντες ή λειτουργούς, που εισήγαγαν εξωθεσμικές και παράνομες μεθόδους στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης.

ΚΑΛΩ τον πρωθυπουργό κ.Αλέξη Τσίπρα να με προστατεύσει. Τον θεωρώ αμέτοχο των εγκλημάτων σε βάρος μου, όμως, τον καλώ, παρά τις διαφωνίες μας στις κεντρικές πολιτικές επιλογές, να μην επιτρέψει την εισαγωγή εγκληματικών μεθόδων, σπίλωσης και εξόντωσης πολιτικών και διανοουμένων που διαφωνούν με την πολιτική του. Να απαγορεύσει πάραυτα τη χρησιμοποίηση επίορκων υπαλλήλων και λειτουργών για την εξόντωση πολιτικών με αντίθετη άποψη.

Γιατί η Αριστερά μπορεί να αθέτησε διαχρονικά τις ιδέες της, μπορεί να δείλιασε, μπορεί να παραδόθηκε στους μηχανισμούς του συστήματος, ουδέποτε όμως χρησιμοποίησε μεθόδους «μαφίας» ή πολιτικές εξόντωσης, σπίλωσης και φίμωσης πολιτικών και διανοουμένων που κράτησαν τη δική τους, συνεπή, θέση για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Αθήνα 7-12-2015

 

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου

τέως Αντιπρόεδρος της Βουλής