Ο Τσακαλώτος δέχθηκε «κόφτη» ΚΑΙ για τα πλεονάσματα!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

30-12-2016

 

 

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η!

 

4 δις € ο «μποναμάς» Τσακαλώτου!

 

Δέχτηκε «κόφτη» και για τα πλεονάσματα!

 

Ανέντιμο παιχνίδι σε βάρος του λαού

 από Κυβέρνηση και Δανειστές

 

 

1.Η ΕΝΥΠΕΚΚ με τις ανακοινώσεις της 26 και 28-12-2016 είχε χαρακτηρίσει την επιστολή Τσακαλώτου κείμενο «αριστερού» ραγιαδισμού και χυδαίου πολιτικού εκφυλισμού χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία των λαών.

Πράγματι! Καμία κυβέρνηση σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου ή υπό αποικιοκρατικό καθεστώς δεν τόλμησε ποτέ να χορηγήσει σε πιστωτές ή κατακτητές κείμενο τέτοιας καταπλεονεκτικότητας και δουλικότητας σε βάρος ολόκληρου λαού (και μάλιστα παραβιάζοντας νόμους, Σύνταγμα και Διεθνείς Συνθήκες) και να ερμηνεύσει συμβάσεις οικονομικού περιεχομένου (Μνημόνια, αποφάσεις Eurogroup) επ’ωφελεία ΜΟΝΟ των πιστωτών!

 

2.Η από 23-12-2016 επιστολή Τσακαλώτου δεν είναι μόνο ένα ταπεινωτικό και βαθιά ευτελιστικό κείμενο σε βάρος του περήφανου λαού μας, αλλά κι ένα κείμενο παράνομο, καταπλεονεκτικό και επικίνδυνο για τα συμφέροντας της χώρας, αφού:

α)συντάχθηκε και χορηγήθηκε στους πιστωτές από τον κ.Υπουργό Οικονομικών εκτός εξουσιοδότησης και καθ’υπέρβαση των νόμων και του Ελληνικού Συντάγματος,

β)ερμηνεύει αμφίσημα σημεία του Μνημονίου και των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup επ’ωφελεία ΜΟΝΟ των δανειστών,

γ)επιβαρύνει τη θέση της πατρίδας μας με επιπλέον καταπλεονεκτικές υποχρεώσεις οικονομικού περιεχομένου και

δ)στερεί από τις μελλοντικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα κάθε εναλλακτικής κίνησης ή ευχέρειας για απαλλαγή από το Μνημόνιο ή έστω ακύρωσης επιμέρους επαχθών ενοτήτων του.

 

3.Το πιο ανέντιμο όμως που συνέβη με την ταπεινωτική και παράνομη επιστολή Τσακαλώτου είναι η αναλογική εφαρμογή του «κόφτη» και στα πλεονάσματα των ετών 2016, 2017 και 2018!

Έτσι η χώρα μας θα υποχρεωθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας να λάβει πρόσθετα μέτρα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ (4 δις ευρώ) για την επίτευξη ΜΟΝΟ των πλεονασμάτων του 2016 (0,5%) και κυρίως του 2017 (1,75%) και του 2018 (3,5% επί του ΑΕΠ).

Με το άρθρο 233 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις») και σε εφαρμογή του θεσμικού νόμου της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 4270/2014, θεσπίστηκε ο «Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» («Δημοσιονομικός “Κόφτης”»), σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης, δηλαδή «υστέρησης του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ», σε περίπτωση δηλαδή ύφεσης.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον «κόφτη» σε ποσοστό μέχρι και 2% του ΑΕΠ ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης και ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 233 του ν. 4389/2016:

α)Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.

β)Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

γ)Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

δ)Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ε)Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

.

4.Όμως η κυβέρνηση με την επιστολή Τσακαλώτου δέχθηκε ο Δημοσιονομικός «Κόφτης» να επεκταθεί αναλογικά και για τον στόχο της επίτευξης του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα έτη 2016, 2017 και 2018!

Συγκεκριμένα στην επιστολή Τσακαλώτου δηλώνεται αντισυμβατικά και παράνομα το εξής:

«Οι ελληνικές αρχές παραμένουν πλήρως προσηλωμένες να ακολουθήσουν τη συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία που βασίζεται σε στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5, 1,75 και 3,5% για το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. Οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον «κόφτη» όπως προβλέπεται στο Νόμο 4389/16, σε περίπτωση που τα οικονομικά δεδομένα που επικυρώνονται από την Eurostat δείξουν ότι οι συμφωνηθέντες στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2016 δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο στόχο, το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα των δαπανών για συντάξεις, για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος και του δημοσιονομικού στόχου για το 2016

και στην αγγλική:

«The Greek authorities remain fully committed to pursue the agreed fiscal path that is based on primary surplus targets of 0.5, 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2016, 2017 and 2018 respectively. The Greek authorities will activate the contingency fiscal mechanism, put in place in the context of the first review, as foreseen in Law 4389/16, in case outturn data validated by Eurostat shows that those agreed targets were not met. In particular, in the event that the budgetary outturn for 2016 does not meet the agreed target, which we consider extremely unlikely, the Greek authorities commit to undertake compensatory measures in the area of pension expenditures, to make up the difference between the outcome and the fiscal target for 2016.».

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών (ο οποίος μάλιστα εκπροσώπησε και τον πρωθυπουργό), εκτός νόμου και εκτός Συντάγματος, εκτός νομιμοποίησης και εκτός εξουσιοδότησης, δεσμεύτηκε απέναντι στους δανειστές, ο Δημοσιονομικός «Κόφτης» να ισχύσει αναλογικά και για την επίτευξη των πλεονασμάτων κυρίως των ετών 2017-2018, στόχος που είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν δεν ματώσει ολόκληρος ο ελληνικός λαός!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως την επιστολή Τσακαλώτου και να την φέρει ΑΜΕΣΑ στη Βουλή και με ισχυρή πλειοψηφία να ακυρώσει τη μονομερή σε βάρος της χώρας αυτήν ενέργεια που θα εξαθλιώσει και θα φτωχοποιήσει το σύνολο του ελληνικού λαού!

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.ΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος

 

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *