Επιστολή Tσακαλώτου: Από το σκίσιμο του Μνημονίου στον όρκο πίστης!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

28-12-2016

Επιστολή Tσακαλώτου: Από το …σκίσιμο

του Μνημονίου στον …όρκο πίστης!

Κείμενο πολιτικής κατάπτωσης και ξεπεσμού

Η εξομολόγηση του μνημονιακού …έρωτα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως προκύπτει από την επιστολή Τσακαλώτου που επιτέλους δόθηκε στη δημοσιότητα (αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο), δείχνει ότι στην Ελλάδα η επίσημη πολιτική, οι δημόσιες δηλώσεις, απλώς λειτουργούν ως παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Η φράση «είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι» στις επιταγές του Μνημονίου, στις προβλέψεις των πλεονασμάτων, στην ενεργοποίηση του «κόφτη» ΜΟΝΟ για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες…,

η εξομολόγηση της «απόλυτης προσήλωσης», της αφοσίωσης, στις μνημονιακές ρυθμίσεις, στην ουσία και στη διαδικασία των μνημονιακών μηχανισμών…,

η υπόσχεση πως ό,τι είναι να συμβεί στο μέλλον στο κοινωνικό πεδίο θα γίνει μετά από προηγούμενη συζήτηση και συμφωνία με τους δανειστές…,

καταρρίπτουν κάθε ανέξοδο λεονταρισμό και ευτελίζουν την πολιτική στα μάτια των Ελλήνων.

Και όλοι οι συνΈλληνες αναρωτιούνται:

Πού πήγαν αυτές οι προ ολίγων ημερών δηλώσεις ότι «θα διαθέσουμε όπου θέλουμε τα πλεονάσματα του αίματος»;

Πού πήγαν οι διακηρύξεις ότι «είμαστε ανεξάρτητη χώρα και κανείς δεν θα μας υποδείξει που θα μοιράσουμε τη φιλανθρωπία»;

Τέτοια ασυνέπεια, τέτοια κωλοτούμπα, τέτοια «κουφότητα», λόγων και διακηρύξεων…, τέτοια ελαφρότητα στην έκφραση της δημόσιας βούλησης…, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με τίποτα!!

Πρόκειται για ένα μείγμα άγνοιας και αμετροέπειας όπου οι ιθύνοντες αρχικά κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι υπέγραψαν και όταν αυτό αποκαλυφθεί, προσποιούνται τους …απατημένους συζύγους!

Έχουμε πια περάσει στην εποχή της μετα-πολιτικής όπου, υπό την απόλυτη σιωπή των εν πολλοίς διορισμένων βουλευτών και υπουργών, τα κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, προσπαθώντας να κερδίσουν μέρες από την εκχωρημένη εξουσία, περιφέρονται ως καρικατούρες σε θέατρο σκιών, πάνω στην όλο και πιο καθημαγμένη πατρίδα!

Η επιστολή Τσακαλώτου-Τσίπρα φέρνει όλο και πιο κοντά δυστυχώς τον χρόνο που κανένας, μα κανένας, πολίτης δεν θα πιστεύει τον δημόσιο λόγο.

Κι αυτή είναι η χείριστη «υπηρεσία» που προσφέρει η παρούσα κυβέρνηση: η αναξιοπιστία της πολιτικής και η κατάρρευση της αποδυναμωμένης πλέον αστικής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας!

 

 

ΙΔΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ !

(Πρωτότυπο κείμενο)

Dear Mr. President,

Dear Managing Director,

In response to the institutions” preliminary assessment of the measures on pensions and VAT which were recently legislated and implemented by the Greek authorities and the views expressed at the extraordinary EWG teleconference on 20 December, I would like to clarify the following.

As regards the pension measure, please note that both the Prime Minister and myself have made it publicly clear, and will continue to do so, that this is a one-off payment that is not intended to become a permanent feature of the recently enacted pension reform. As regards the temporary suspension of the VAT for selected Aegean islands, the measure is limited to 2017 only and is fully funded in the 2017 budget.

The Greek authorities remain fully committed to pursue the agreed fiscal path that is based on primary surplus targets of 0.5, 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2016, 2017 and 2018 respectively. The Greek authorities will activate the contingency fiscal mechanism, put in place in the context of the first review, as foreseen in Law 4389/16, in case outturn data validated by Eurostat shows that those agreed targets were not met. In particular, in the event that the budgetary outturn for 2016 does not meet the agreed target, which we consider extremely unlikely, the Greek authorities commit to undertake compensatory measures in the area of pension expenditures, to make up the difference between the outcome and the fiscal target for 2016.

On process, I recognize that measures with fiscal implications need to be discussed and agreed with the institutions in line with our MoU commitments. In particular, in case of permanent fiscal over-performance vis-à-vis the programme targets as confirmed by the annual budgetary outturns validated by Eurostat, the Greek authorities will agree with the institutions, in the context of the reviews, on the use of the available fiscal space. We recognize that the available fiscal space may be used on targeted measures to strengthen social protection (especially the Social Solidarity Income Programme) and/or to reduce tax burdens subject to MoU commitments. Otherwise, we will use the over-performance to build cash buffers and/or clear arrears.

The Greek authorities fully recognize that the Eurogroup statements of 25 May and 5 December are premised on continuous adherence to the MoU commitments.

I hope that these clarifications reassure the Eurogroup on our full commitment to remain compliant with our obligations under the MoU, both as regards the substance as well as the process of cooperation with our partners.

Yours faithfully

Euclid Tsakalotos

Minister of Finance

(μετάφραση στα ελληνικά)

Σε απάντηση στην προκαταρκτική αξιολόγηση των θεσμών σχετικά με τα μέτρα για τις συντάξεις και το ΦΠΑ που πρόσφατα νομοθέτησαν και εφάρμοσαν οι ελληνικές αρχές αλλά και όσον αφορά στις απόψεις που εκφράστηκαν κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη του EWG στις 20 Δεκεμβρίου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα.

Όσον αφορά στο επίδομα που δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και εγώ ο ίδιος έχουμε κάνει σαφές δημοσίως και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι είναι μια εφάπαξ καταβολή και δεν πρόκειται να γίνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της πρόσφατα θεσπισμένης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Όσον αφορά την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου, το μέτρο είναι περιορίζεται μόνο στο 2017 και χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό 2017.

Οι ελληνικές αρχές παραμένουν πλήρως προσηλωμένες να ακολουθήσουν τη συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία που βασίζεται σε στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5, 1,75 και 3,5% για το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον «κόφτη» όπως προβλέπεται στο Νόμο 4389/16, σε περίπτωση που τα οικονομικά δεδομένα που επικυρώνονται από την Eurostat δείξουν ότι οι συμφωνηθέντες στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2016 δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο στόχο, το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα των δαπανών για συντάξεις, για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος και του δημοσιονομικού στόχου για το 2016.

Στη διαδικασία αυτή, αναγνωρίζω ότι πρέπει να συζητούνται και να συμφωνούνται με τους θεσμούς τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο Μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μιάς μόνιμης δημοσιονομικής υπεραπόδοσης σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, όπως αυτή διαπιστώνεται από τα ετήσια αποτελέσματα του προϋπολογισμού που επικυρώνει η Eurostat, οι ελληνικές αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων, σχετικά με τη χρήση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Αναγνωρίζουμε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας (ειδικά στο Πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και/ή για τη μείωση των φορολογικών βαρών που προκύπτουν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Ειδάλλως, θα χρησιμοποιήσουμε την υπεραπόδοση για τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ρευστότητας» ή/και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν πλήρως ότι τα ανακοινωθέντα του Eurogroup στις 25 Μαΐου και στις 5 Δεκεμβρίου βασίζονται στη διαρκή αφοσίωση στις δεσμεύσεις του Μνημονίου.

Ελπίζω ότι αυτές οι διευκρινίσεις επανεπιβεβαιώνουν στο Eurogroup την απόλυτη δέσμευση μας να παραμείνουμε συμμορφωμένοι με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Μνημόνιο, τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας της συνεργασίας με τους εταίρους μας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Υπουργός Οικονομικών

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *