Emotion,Farmer and sunset  on confield.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/11/2015

Ελεύθεροι επαγγελματίες σε απόγνωση!

 9 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥΣ

Σωκράτης Χαραλάμπους

Νομικός, μέλος Ε.Γ. ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα χρόνια του μνημονίου έχουν πληγεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο στην Ελλάδα. Παρά τα ανομοιογενή ταξικά τους χαρακτηριστικά έχουν πληγεί οριζόντια, διότι το κράτος αδυνατώντας να ελέγξει την μεγάλη φοροδιαφυγή (τσιγάρα, ποτά, καύσιμα, Φ.Π.Α. πολυεθνικών, ενδοομιλικές συναλλαγές, κλπ.) προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα των μνημονιακών στόχων με την οριζόντια αύξηση φόρων, όπου εν τέλει επιβαρύνονται οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η αύξηση έμμεσων και άμεσων φόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις καθιστούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μη βιώσιμη. Στην πλειονότητά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πτυχιούχοι ανωτάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που βλέπουν την δραστηριότητά τους συνεχώς να μειώνεται, λόγω της γενικευμένης κρίσης, με αποτέλεσμα να διακόπτουν την άσκησή της, και έτσι δημιουργούνται στρατιές ανέργων πτυχιούχων, που μοναδική διέξοδο βρίσκουν την μετανάστευση, κυρίως σε επαρχιακές πόλεις του ευρωπαϊκού βορρά.

Ειδικότερα τα χρόνια του μνημονίου υπήρξε και συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς μια τεράστια εσωτερική υποτίμηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης διαρκώς όλο και μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού. Η μείωση αυτή επέφερε συρρίκνωση  του κύκλου εργασιών των ελεύθερων επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό εντάθηκε κυρίως λόγω της περιστολής των κρατικών επενδύσεων και της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Η κρίση που προκάλεσε η μνημονιακή πολιτική επέφερε βαθιά ύφεση στην οικονομία στερώντας την δυνατότητα ανάπτυξης, καθώς η φορομπηχτική πολιτική, σε συνδυασμό με το ούτως ή άλλως ασταθές φορολογικό σύστημα, έθεσαν τους προγραμματισμούς των ελεύθερων επαγγελματιών εκτός πλάνων. Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν λάβει τραπεζικά δάνεια, για την εκκίνηση ή και ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή της επαγγελματικής τους εστίας, τα οποία αδυνατούν πλέον να εξυπηρετούν. Η διαρκής αύξηση των φόρων δημιούργησε μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος, το οποίο όμως δεν μπορεί να μετακυληθεί στον καταναλωτή  με αποτέλεσμα την ζημιογόνα λειτουργία ή στην καλύτερη περίπτωση μεγάλη μείωση των καθαρών κερδών.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια :

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με κέρδη 10.000 € ετησίως θα πρέπει να καταβάλει φόρο 2.600 € και προκαταβολή 1.430 € (με το περσινό 55% ενώ φέτος θα είναι 75%), επιπροσθέτως θα καταβάλει τέλος επιτηδεύματος 650 €, ήτοι συνολικά 4.480 € στο οποίο δεν έχουν υπολογιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες για νέους ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 4.000 ευρώ ετησίως.

Είναι επομένως μαθηματικά βέβαιο ότι οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε χρόνο οφείλουν περισσότερα από ότι τον προηγούμενο. Επομένως η αύξηση φόρων έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο καθώς το κράτος δεν εισπράττει φόρους αλλά συσσωρεύει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αντιθέτως  με ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα θα επιτυγχανόταν η είσπραξη φόρων και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων θα ήταν βιώσιμες. Επιπροσθέτως οι επαγγελματίες θα είχαν δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων».

Είναι αυτονόητο ότι με αυτή την πολιτική εντείνεται το πρόβλημα της ανεργίας, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να επιβιώσουν είτε δεν προσλαμβάνουν προσωπικό ή απολύουν το υπάρχον.

Με δεδομένη την πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτικής να εξοντώσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, το κράτος, ρυθμιστικά παρεμβαίνοντας, θα έπρεπε να θέσει κίνητρα προς την συνάσπιση ελευθέρων επαγγελματιών προκειμένου να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές προς το εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας επιχειρήσεις.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτή οδηγεί στην εξαφάνιση των ελεύθερων επαγγελματιών, οδηγώντας τους σε μια προλεταριακή εργασιακή σχέση. Το πρόβλημα εντείνεται στους πτυχιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς έμμισθης σχέσης με «μπλοκάκι», όπου απολαμβάνουν όλες τις αρνητικές επιπτώσεις του δήθεν ελεύθερου επαγγελματία αλλά και αυτές του δήθεν μισθωτού. Βρίσκονται επομένως σε ένα καθεστώς ομηρίας και εξαθλίωσης.

Επομένως είναι προφανές ότι θα πρέπει :

  • Να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η θέσπιση ενός αφορολόγητου ορίου.
  • Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος και η προκαταβολή φόρου.
  • Να επεκταθούν οι εκπιπτόμενες δαπάνες, όπως για παράδειγμα καύσιμα κλπ.
  • Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
  • να δοθούν κίνητρα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω των κονδυλίων ΕΣΠΑ.
  • Να θεσπιστούν κίνητρα για τους τομείς της καινοτομίας και της ενέργειας.
  • Να υπάρξουν επιδοτήσεις θέσεων εργασίας με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών.
  • Να θεσπιστεί η δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στα προγράμματα επιδότησης ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Να επεκταθεί η εφαρμογή του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) για όσους ελεύθερους επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν με το ισχύον δίκαιο.

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *