Despairing senior man on a dark background

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/10/2015

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.
29/10/2015

Όλη η αλήθεια για τα θεμελιωμένα δικαιώματα
στο Δημόσιο

 • Ποιοι πλήττονται
 • Πόσο επιπλέον θα εργαστούν
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 122900/0092/27-10-2015, κατ’εφαρμογήν του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015, άρθρο 1 παρ. 5), η οποία συμπεριλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες με τα τελικά ηλικιακά όρια, τόσο για πλήρη, όσο και για μειωμένη συνταξιοδότηση, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο.

Με την παραπάνω διάταξη του Μνημονίου ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο όπως ανέκαθεν ίσχυε. Απαιτείται πλέον η συμπλήρωση σωρευτικά και των ετών υπηρεσίας και η συμπλήρωση του εκάστοτε νέου διαμορφούμενου ηλικιακού ορίου.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ, μετά την τελευταία αυτή δυσμενή εξέλιξη, κρίνει σκόπιμο να επισημάνει σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τα παρακάτω:

1.Θεμελιωμένα δικαιώματα έως την ημερομηνία ισχύος του ν. 4336/2015 (18-8-2015) ΔΕΝ θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

2.Όσοι είχαν συμπληρώσει 35ετία έως τις 18 Αυγούστου 2015 και δεν αποχώρησαν, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν και τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια που ξεκινούν από τα 58,5 και φθάνουν μέχρι τα 62. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18-8-2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος.

3.Από την αύξηση των ορίων εξαιρείται μόνο ένας από τους δύο γονείς  οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω.

4.Για όσους δεν συμπληρώσουν τα 35 χρόνια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021 προβλέπεται αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 35 στα 40 χρόνια.

5.Καθιερώνεται extra ποσοστό penalty 10%, πέραν των ήδη προβλεπομένων (6% ανά έτος και μέχρι 5 έτη), το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνολικού αρχικού και ήδη υπάρχοντος penalty και θα επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του νέου διαμορφούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση.

6.Καταργείται η συνταξιοδότηση άνευ ορίου ηλικίας, και τίθεται ηλικιακό όριο σε όλες τις κατηγορίες (35 έτη ΧΟΗ κ 37 ΧΟΗ).

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος και ο αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου πριν από το 1983 χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία η 37ετία  χωρίς όριο ηλικίας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, δίνει στη δημοσιότητα τα παρακάτω παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Άντρας υπάλληλος στο Δημόσιο, με ημερομηνία γέννησης 15.10.1957 και 35 έτη υπηρεσίας, με βάση τις προγενέστερες διατάξεις θα εδικαιούτο την άμεση καταβολή ακέραιης της σύνταξής του με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας του. Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στον ίδιο υπάλληλο η σύνταξή του θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση των 58 ετών και 6 μηνών!

Παράδειγμα 2

Οι γυναίκες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 50 παίρνοντας πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπλήρωσαν την ηλικία αυτή μέχρι τις 18/8/2015. Αν όμως συμπληρώνουν το 50ό έτος μετά τις 19/8/2015, τότε το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 5 έτη και πάει στο 55ο. Όσες συμπληρώνουν το 50ό έτος μέσα στο 2016, θα φορτωθούν επιπλέον 1 έτος και 9 μήνες, δηλαδή το όριο συνταξιοδότησης πάει στα 56 και 9 μήνες. Όσες συμπληρώνουν το 50ό έτος το 2017 θα βγουν στα 58 και 5 μήνες, ακολουθώντας κάθε έτος το νέο όριο ηλικίας που ισχύει με τη συμπλήρωση του 50ού έτους.

Παράδειγμα 3

Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 άνευ ανηλίκων τέκνων, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στο 60ό και το 55ο έτος αντίστοιχα, φτάνει να έχουν συμπληρώσει τις ηλικίες αυτές πριν από τις 19/8/2015.

Παράδειγμα 4

Γυναίκα δημόσιος υπάλληλος που έκλεισε τα 55 το 2014 και είχε 25 χρόνια ως το 2010, μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη και μετά τις 19/8/2015 χωρίς να την πιάσουν τα νέα όρια ηλικίας γιατί συμπλήρωσε και την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας πριν από τις αλλαγές. Αν όμως συμπληρώσει το 55ο έτος μετά τις 19 Αυγούστου και μέσα στο 2015, επιβαρύνεται από το νέο όριο που την πάει για σύνταξη στα 56 και 6 μήνες. Αν συμπληρώνει το 55ο έτος το 2016, θα ακολουθήσει το νέο όριο συνταξιοδότησης που είναι το 58ο, ενώ αν συμπληρώσει το 55ο έτος το 2019, θα πρέπει να περιμένει να γίνει 61 ετών και 10 μηνών για να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και μάλιστα θα πάρει μειωμένη σύνταξη, εφόσον δεν συμπληρώνει συντάξιμο χρόνο 35 ή 40 ετών για να φύγει στα 62.

Για τους άνδρες που έχουν 25ετία ως το 2010 αλλά κλείνουν το 60ό έτος μετά τις 19 Αυγούστου, προβλέπεται επίσης αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη. Για φέτος η αύξηση είναι 11 μήνες και το νέο όριο ηλικίας είναι το 60ό έτος και 11 μήνες, ενώ για όσους κλείνουν τα 60 το 2016, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 61 και 9 μήνες για μειωμένη σύνταξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, η αύξηση των ορίων ηλικίας δεν υπερβαίνει το 62ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που συμπληρώνει τα 55 το 2019 δεν θα βγει με μειωμένη στα 62 και 6 μήνες, αλλά μόλις κλείσει τα 62.

Παράδειγμα 5

Γυναίκα ή άνδρας που διορίστηκε πριν από το 1993 και συμπλήρωσε 25 χρόνια το 2011 με ανήλικο παιδί θα έβγαινε στη σύνταξη όταν συμπλήρωνε την ηλικία των 52 ετών. Όσοι συμπληρώνουν το 52ο έτος από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, θα συνταξιοδοτηθούν όταν κλείσουν το 55ο έτος. Όσοι συμπληρώνουν τα 52 το 2016 βγαίνουν στα 56 και 9 μήνες, ενώ για το 2017 το όριο είναι 58 και 5 μήνες, το 2018 το όριο αυξάνεται στα 60 και 2 μήνες, ενώ για κάποιον που συμπληρώνει τα 52 το 2022, το όριο ηλικίας για σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος, εκτός κι αν στα 62 του θα έχει και 40 χρόνια για να βγει νωρίτερα.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ θα επανέλθει προσεχώς να εξειδικεύσει περαιτέρω επιμέρους διατάξεις του τρίτου Μνημονίου που θίγουν άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων.

3 σχόλια στο “ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/10/2015

 1. Δημόσιος υπάλληλος (γυναίκα-τριτεκνη- εκπ/κος) ,γεννημένη 28/8/68 -πρώτα ενσημα σε ιδιωτικό τομέα το 1988 (1 μήνα),που έχει συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης το 11 και έχει υποβάλλει αίτημα για εξαγορα πλασματικών (5 τέκνα και 2 σπουδές), πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη; Ισχύουν τα πλασματικά; Θα έχει πέναλντι και πόσο: Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 2. Δημόσιος υπάλληλος (γυναίκα) που έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 και είναι 58 ετών (συμπλήρωση 58ου έτους πριν από 18/08/2015) θεωρείται ότι έχει «πλήρως θεμελιωμένα δικαιώματα»;
  Αυξάνεται το όριο ηλικίας της για πλήρη σύνταξη ή παραμένει το 60ο έτος;
  Ευχαριστώ πολύ

  1. Thanks Danny and Adam for your input, much appreciated.I agree Gus, it was just a matter of too much trust. I saw the signs but just kept giving chances. Not a mistake I will ever make again. It wasn’t a matter of waiting until delivery date, he continuously said he didn’t have something but was &#o;022w8rking hard on it”. I now realize how full of crap he really was..Such is life I guess, “fool me once, shame on you, fool me twice… ”

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *