Δώστε πίσω αναδρομικά-Δώρα! Τέσσερις νέες αποφάσεις!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

30/11/2018

 

 

Δώστε πίσω αναδρομικά-Δώρα!

Τέσσερις (4) νέες αποφάσεις!

 

Μαζική δικαίωση από τα Δικαστήρια

για συνταξιούχους-εργαζομένους !

 

Ιδού οι τέσσερις νέες αποφάσεις!

 

Με καταιγιστικό ρυθμό όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας δικαιώνουν όσους συνταξιούχους και εν ενεργεία εργαζομένους προσφεύγουν και ζητούν την αναδρομική καταβολή των τριών Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας) καθώς και την εφεξής και κατ’έτος καταβολή τους.

Όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας μας συμμορφώνονται, όπως οφείλουν άλλωστε κατά το Σύνταγμα, με τις αμετάκλητες αποφάσεις τής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’αριθ. 2287-2290/2015), με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (υπ’αριθ. 1-4/2018) και με τις υπ’αριθ. 127/2016 και 1227/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η κυβέρνηση, αντί να ζητά με απαράδεκτο έγγραφό της προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ στις 25/10/2018 την εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων κατά των θετικών αποφάσεων για τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία υπαλλήλους, δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από το να παραιτηθεί από το δικαίωμα της έφεσης κατά των πρωτόδικων αποφάσεων και να προβεί στην ολοσχερή ή κατά τμήματα καταβολή των αναδρομικών και την εφεξής κατ’έτος καταβολή τους.

Μπορεί άλλωστε να συμψηφίσει τις απαιτήσεις που έχουν οι συνταξιούχοι (μετά την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων των μνημονιακών νόμων που έκριναν παράνομες τις περικοπές των συντάξεών τους και την κατάργηση των Δώρων τους) με απαιτήσεις που έχει το κράτος από αυτούς και τις οικογένειές τους. Αυτό επιβάλλει η υποχρέωση για συμμόρφωση προς αμετάκλητες και μη ανατρέψιμες δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Η κυβέρνηση και οι Διοικήσεις των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4159/2011 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας (τμήμα Α), απειλείται με υψηλά πρόστιμα όταν, παρά την έκδοση αμετακλήτων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ για το ίδιο θέμα, δίνει εντολή για άσκηση “προφανώς αβασίμων ενδίκων μέσων”. Με την ίδια απόφαση έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο και η πρώην Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γιατί, παρά την ύπαρξη σχετικής νομολογίας, επέμενε στην άσκηση αβασίμων ενδίκων μέσων, όπως κάνει και η σημερινή κυβέρνηση.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει στη δημοσιότητα σήμερα τέσσερις (4) νέες πρωτόδικες αποφάσεις που δικαίωσαν εν ενεργεία εργαζομένους και συνταξιούχους του Δημοσίου και ακολούθησαν της έκδοσης της υπ’αριθ. 3037/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης που δικαίωνε έναν ακόμη συνταξιούχο.

Ιδού οι τέσσερις νέες αποφάσεις !

18220

18638

19421

19451

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ» ΤΟΥ ΣτΕ! Αντισυνταγματικός, χωρίς αναδρομικότητα, ο νόμος Κατρούγκαλου

ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

28/11/2018

 

 

ΣτΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ-«ΒΟΜΒΑ» !

 

 

Αντισυνταγματικός, χωρίς αναδρομικότητα,

ο νόμος Κατρούγκαλου!

 

Επιστροφή αναδρομικών ΜΟΝΟ σε όσους είχαν καταθέσει

αιτήσεις-αγωγές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασής του!

 

Αντισυνταγματικός κρίθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ),  ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016  σε αρκετά από τα άρθρα του.

Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν συζητηθεί στις 4/10/2017 προσφυγές φυσικών προσώπων και συλλογικοτήτων που είχαν ζητήσει την ακύρωση επιμέρους άρθρων του. Οι διασκέψεις τής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν προ καιρού ολοκληρωθεί, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί (μάλιστα και με ισχυρές μειοψηφίες), η καθαρογραφή τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται η δημοσίευσή τους, καθώς φαίνεται, εντός ολίγων ημερών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Επιστημονικής μας Ένωσης, μεγάλο τμήμα τού σκεπτικού των υπό έκδοση αποφάσεων αφιερώνεται στο ζήτημα της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων για όσες διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου κριθούν αντισυνταγματικές.

Επί του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος για τη ζωή και την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων συνταξιούχων και εργαζομένων, φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστές έχουν καταλήξει στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό με αυτό της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας, δηλαδή την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων για τις περικοπές των συντάξεων του β’ Μνημονίου και την κατάργηση των Δώρων.

Ίδια, εξάλλου, επιχειρηματολογία είχαν αναπτύξει αργότερα και οι υπ’αριθ.  431/2018  και 479/2018 αποφάσεις του ΣτΕ, για τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους καθηγητές ΤΕΙ αντίστοιχα, ενώ πανομοιότυπη ήταν και η κρίση της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017 που κήρυξε αντισυνταγματικό τον θεσμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Ενόψει της δημοσίευσης, εντός των επομένων ημερών, των αποφάσεων του ΣτΕ για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, η ΕΝΥΠΕΚΚ δημοσιεύσει πάλι (βλ. την από 6-11-2018 ανακοίνωσή μας) σημαντικό τμήμα τού σκεπτικού  τής πολύ σημαντικής υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασής του, που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και οι επικείμενες αποφάσεις.

 

Ιδού το επίμαχο απόσπασμα

της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης

για την απαγόρευση της αναδρομικότητας των διεκδικήσεων

στο οποίο έχει καταλήξει η Ολομέλεια του ΣτΕ

και για τον νόμο Κατρούγκαλου

 

«(…) Στην προκειμένη περίπτωση, η, κατά τα ανωτέρω, διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 θα συνεπήγετο υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί με αναδρομική καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών που περιεκόπησαν, βάσει των αντισυνταγματικών αυτών διατάξεων, όχι μόνον στην ενάγουσα, αλλά και σε ιδιαιτέρως ευρύ κύκλο προσώπων που αφορά η παρούσα πρότυπη δίκη. Εν όψει των δεδομένων τούτων, το Δικαστήριο, μετά στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος, αναφερομένου στην οξυμένη δημοσιονομική κρίση και στην κοινώς γνωστή ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού Κράτους, ορίζει ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επιμάχων διατάξεων θα επέλθουν μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως. Οίκοθεν νοείται ότι για τους ενάγοντες και όσους άλλους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ή βοηθήματα μέχρι το χρόνο δημοσιεύσεως της αποφάσεως, η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών για τη θεμελίωση αποζημιωτικών αξιώσεων άλλων συνταξιούχων, που αφορούν περικοπείσες, βάσει των εν λόγω διατάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές τους, για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρονικού σημείου δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως. Η κρατήσασα δε αυτή άποψη δεν συγκρούεται ούτε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί της αξιώσεως δικαστικής προστασίας, αλλ’ ούτε και με το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, διότι αφ’ ενός μεν η αναδρομικότητα των συνεπειών των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι αυτονόητη και αποκλειστική κάθε άλλης ρυθμίσεως, αφ’ ετέρου δε με τον ως άνω τιθέμενο περιορισμό, δεν διαταράσσεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων, εφόσον αυτοί δεν αποστερούνται των δικαιωμάτων τους, τα οποία απλώς περιορίζονται, για τους προαναφερόμενους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος (βλ. ΣτΕ 4741/2014 Ολομ.).».

Εκ της Γραμματείας

της ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Απόφαση-«ράπισμα» από το ΣτΕ κατά της κυβέρνησης!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Απόφαση-«ράπισμα» από το ΣτΕ κατά της κυβέρνησης!

 

Απαιτεί πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του

για τα αναδρομικά των ενστόλων!

 

Τάσσει νέα προθεσμία μέχρι 23-1-2019!

 

Ιδού οι αποφάσεις !

Με τα υπ’αριθ. 18 και 19/12-11-2018 Πρακτικά-Αποφάσεις του (άρθρου 2 ν. 3068/2002) το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά εξέλιξη, αποφαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση ΔΕΝ έχει συμμορφωθεί πλήρως –ως όφειλε- με τις υπ’αριθ. 1127/2016 και 1125/2016 (αντιστοίχως) αποφάσεις τής Ολομελείας του, οι οποίες είχαν διατάξει αφενός μεν τη χορήγηση αναδρομικών στους στρατιωτικούς και τις άλλες κατηγορίες των ενστόλων εργαζομένων και αφετέρου την επαναφορά των μισθών τους στα προ Αυγούστου του 2012 επίπεδα.

Συγκεκριμένα αποφαίνεται ότι:

«… το Συμβούλιο κρίνει (….) ότι πρέπει να αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως και να παράσχει στη Διοίκηση, ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως, νέα προθεσμία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η αρξαμένη διαδικασία και να έχει χωρήσει πλήρης, κατά τα προεκτεθέντα, συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση.

Για τους λόγους αυτούς

Αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως για την συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019.

Καλεί εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί πλήρως προς την 1127/2016 απόφαση τής Ολομελείας τού Συμβουλίου τής Επικρατείας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.».

 

Ιδού τα Πρακτικά-Αποφάσεις του ΣτΕ

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΕ 18-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΕ 19-2018

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ χαιρετίζει την τόλμη και την ευρύνοια που διαπνέει την πλειοψηφία των λειτουργών της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Nτροπή! Αντάλλαξαν την προσωπική διαφορά με τα αναδρομικά!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

25/11/2018

 

Ανήθικο παιχνίδι κυβέρνησηςδανειστών

σε βάρος των συνταξιούχων μας!

 

Αντάλλαξαν την προσωπική διαφορά με τα αναδρομικά!

(περικοπές, Δώρα, Εισφορά Αλληλεγγύης)

 

Επιχειρείται παρέμβαση στη Δικαιοσύνη

ενόψει δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ

για τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)

 

Ιδού το κείμενο

 

Ι.Είναι πρωτάκουστο! Είναι πρωτοφανές! Είναι ανίερο!

Κυβέρνηση και δανειστές συμφώνησαν ΜΟΝΟ στην αναστολή (ΟΧΙ την ακύρωση) και ΜΟΝΟ για τους παλιούς συνταξιούχους (πριν τις 13-5-2016) των προνομοθετημένων περικοπών (σελ. 51 του Προϋπολογισμού 2019), με …αντάλλαγμα να ΜΗΝ επιστραφούν στους συνταξιούχους τα αναδρομικά από τις περικοπές των ετών 2012, 2015, 2016 και από την κατάργηση των Δώρων και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), παρότι οι διατάξεις που τις προέβλεπαν κρίθηκαν αμετάκλητα αντισυνταγματικές με αποφάσεις και των τριών ανωτάτων Δικαστηρίων μας (Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ανώτατο Ειδικό).

 

ΙΙ.Την ώρα που ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του πανηγύριζαν στη Βουλή (22/11/2018) ότι πέτυχαν, δήθεν χωρίς αντάλλαγμα, να ανασταλούν οι προνομοθετημένες περικοπές των παλαιών (προ 13-5-2016) συντάξεων, σύμφωνα με νόμους που οι ίδιοι εισηγήθηκαν και με θέρμη υπερψήφισαν (ν. 4272/2017, 4549/2018), είχαν ήδη συμφωνήσει(!) με τους δανειστές να ΜΗΝ εφαρμόσουν τις αποφάσεις των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων (όσες έχουν ήδη εκδοθεί αλλά και όσες πρόκειται εντός ημερών να εκδοθούν) οι οποίες έχουν δικαιώσει συνταξιούχους και εργαζομένους.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (βλ. τις από 5, 8, 12 και 16/11/2018 ανακοινώσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ), πλήθος δημοσιευμένων δικαστικών αποφάσεων από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας αναγνώρισαν ως αντισυνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις και διέταξαν την κυβέρνηση:

α. Να αναπροσαρμόσει μισθούς και συντάξεις στα προ του 2012 επίπεδα,

β. Να επιστρέψει τα αναδρομικά των προηγουμένων ετών από τα Δώρα και την παρανόμως παρακρατηθείσα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και

γ. Να καταβάλει εφεξής και εφ’όρου ζωής τα Δώρα στους συνταξιούχους και για όλο τον εργασιακό βίο στους εργαζομένους.

Έτσι η κυβέρνηση, με την από 21/11/2018 Συμφωνία-Έκθεση Ενισχυμένης Επιτήρησης (“Enhanced Surveillance Report, Institutional Paper 090, Greece, November 2018”, σελ. 4-5), αντάλλαξε περικοπές ύψους περίπου 2 δις ευρώ με αναδρομικά κάθε είδους ύψους πάνω από 8 δις ευρώ!!

Το «παζάρεμα» έγινε πίσω από τις πλάτες τού πολύπαθου λαού και εις βάρος του!!

 

ΙΙΙ. Εκτός των άλλων, είναι απολύτως προκλητική, ταυτόχρονα δε και κυνική, η παρέμβαση κυβέρνησης και δανειστών, ειδικά σ’αυτή τη χρονική συγκυρία και για τα συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα, αφού οι περισσότερες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου έχουν αμφισβητηθεί για αντισυνταγματικότητα και από μέρα σε μέρα επίκειται η έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών που έχουν συζητηθεί στις 4-10-2017 ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Η απαράδεκτη αυτή συμφωνία τής κυβέρνησης με τους δανειστές έπρεπε να είχε αποφευχθεί πολύ περισσότερο που, στα μέσα Μαΐου 2018, ο τότε Πρόεδρος του ΣτΕ είχε παραιτηθεί επειδή -όπως είχε υποστηρίξει-  υπήρχε παρέμβαση από την κυβέρνηση στη λειτουργία του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δημοσιεύει σήμερα το σχετικό απόσπασμα τής απαράδεκτης Συμφωνίας-Έκθεσης μεταξύ δανειστών και κυβέρνησης (“Enhanced Surveillance Report, Institutional Paper 090, Greece, November 2018”, σελ. 4-5),  που αναφέρεται στις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων που έχουν ήδη εκδοθεί καθώς και σε όσες εκκρεμούν και αναφέρονται σε νομοθετημένες από τους μνημονιακούς νόμους περικοπές σε συντάξεις, μισθούς και άλλες παροχές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει την ανίερη συμφωνία εκχώρησης των αναγνωρισμένων ως περιουσιακών δικαιωμάτων των συνταξιούχων και εργαζομένων που, σύμφωνα με τους δανειστές, αποτελούν «δημοσιονομικό κίνδυνο» και μπορούν να …διαταράξουν τη διαδικασία επίτευξης των δρακόντειων δημοσιονομικών στόχων, των σκληρότερων για τον λαό μας που ΚΑΙ αυτοί έχουν συμφωνηθεί ερήμην του από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και κυρίως τη σημερινή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

 

Ιδού το κείμενο στην ελληνική

«Ένα σοβαρό ζήτημα αφορά μια σειρά πρόσφατων δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων που έχουν ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταστήσουν ανίσχυρες ορισμένες πτυχές των μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) και των προηγούμενων προγραμμάτων. Περιλαμβάνουν υποθέσεις-αποφάσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων που θεσπίστηκαν το 2012, το 2015 και το 2016, καθώς και τα μέτρα που εγκρίθηκαν το 2012, τα οποία καταργούν το 13ο και 14ο μηνιαίο μισθό των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Ο πραγματικός αντίκτυπος των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού κόστους, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των δικαστηρίων γεγονός που μπορεί να απαιτήσει πρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των μεταρρυθμίσεων και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών αποφάσεων και καλούνται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (Μεσοπρόθεσμο ετών 2019-2022) (MTFS) και των ετήσιων εκθέσεών της.».

 

Ιδού το κείμενο στην αγγλική

«Οne particular issue concerns a series of recent court cases and rulings which have, or could potentially, render invalid some aspects of reforms enacted under the ESM and earlier programs. They include cases/rulings related to pension reforms enacted in 2012, 2015 and 2016 as well as measures adopted in 2012 that abolished the 13 th and 14th monthly salaries of public sector employees. The actual impact of rulings, including their fiscal impact, will depend largely upon the reasoning of the courts and may require corrective actions to be enacted so as to ensure that the structural features of the reforms continue to be pursued and fiscal targets are safeguarded. The Greek authorities should monitor fiscal risks, including court rulings, and are invited to take offsetting measures as needed to meet the medium-term fiscal targets in the context of the Medium-Term Fiscal Strategy (MTFS) and its annual updates.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση και τους δανειστές να πάψουν να παρεμβαίνουν στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης, να υλοποιήσουν άμεσα όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και δικαιώνουν μισθωτούς και συνταξιούχους και να απέχουν από κάθε κίνηση και προσπάθεια επιρροής και παρέμβασης στα εσωτερικά της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης.

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Κυβέρνηση και θεσμοί εμπαίζουν τους συνταξιούχους!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

21/11/2018

 

 

Κυβέρνηση και θεσμοί εμπαίζουν τους συνταξιούχους!

 

Αναστολή των περικοπών στις συντάξεις ΜΟΝΟ για το 2019

και ΜΟΝΟ για τους παλιούς συνταξιούχους !!

 

 

Καταργούνται το 2019 :

-Τα οικογενειακά επιδόματα σε όλες τις συντάξεις

-Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)

-«Παγώνουν» οι αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις

 

Αναστολή και ΟΧΙ ακύρωση των περικοπών τής προσωπικής διαφοράς ΜΟΝΟ για το 2019 και ΜΟΝΟ για τους παλιούς συνταξιούχους (μέχρι 12-5-2016) αποφάσισαν η τρόικα και η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από το κατατεθέν σήμερα στη  Βουλή σχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς και από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ίδιο εισηγείται και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη γνώμη που υπέβαλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4270/2014!

Από το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019 προκύπτει επίσης ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα οικογενειακά επιδόματα σε ΟΛΕΣ τις συντάξεις και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), καθώς επίσης και ότι «παγώνουν» οι αυξήσεις σε ΟΛΕΣ τις συντάξεις!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επανέρχεται και προτείνει τις δύο τροπολογίες για την ολοσχερή ακύρωση του μέτρου του επανυποολογισμού ΟΛΩΝ των συντάξεων (παλιών και νέων, κυρίων και επικουρικών).

 

ΙΔΟΥ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

1.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις κύριες συντάξεις

«Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

 

2.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις

«Το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 20/11/2018

 

 Το υπόδειγμα αίτησης της ΕΝΥΠΕΚΚ για τα αναδρομικά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αφορά τους 600.000 περίπου συνταξιούχους του Δημοσίου. Δικαίωμα για τη διεκδίκηση των αναδρομικών από την παράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)  έχουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ένστολοι και οι υπαγόμενοι σε ειδικά μισθολόγια.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΑΣ 191118

 

Περισσότερα

Πολυτεχνείο 45 χρόνια μετά

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

17/11/2018

 

Ενότητα του λαού και αντίσταση

στην καθολική απαξίωση της χώρας

από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

 

 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου προ 45 ετών αποτέλεσε μια μοναδική έξαρση της εθνικής και κοινωνικής αγωνίας τού ανθού τής πανεπιστημιακής νιότης.

Και μπορεί μεν σήμερα μεγάλο μέρος τής σπουδαγμένης νεολαίας μας να έχει μεταναστεύσει λόγω μνημονιακών πολιτικών, -φαινόμενο που εξασθενεί τις αντιδράσεις τού λαού μας απέναντι στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ετερονομία που επιβλήθηκε στη χώρα-, η Ελλάδα όμως δεν παύει να αντλεί από τις αστείρευτες εθνικές της δυνάμεις κουράγιο, δύναμη και αποφασιστικότητα ώστε να ανακτήσει και πάλι τη θεσμική της κυριαρχία και αξιοπρέπεια.

Η σημερινή επέτειος συμπίπτει με τη γενίκευση των ευέλικτων μορφών εργασίας, τον πολλαπλασιασμό των πλειστηριασμών τής οικογενειακής και προγονικής περιουσίας, την υποθήκευση των σπουδαιότερων δημιουργημάτων τού πολιτισμού τής φυλής στο υπερΤαμείο προς εξασφάλιση των δόσεων στους δανειστές, την εσπευσμένη και κατά τις υποδείξεις των ισχυρών του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης αποδοχή τού ανιστόρητου ισχυρισμού για την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας και ταυτότητας μέσω της εθνομηδενιστικής Συμφωνίας των Πρεσπών…

Συμπίπτει όμως και με τον ανοικτό, πλέον, πόλεμο μεταξύ της κυβέρνησης και της Εκκλησίας. Οι πρώτες αψιμαχίες ήδη σημειώθηκαν με τις ερήμην τής Ιεραρχίας προ-συμφωνίες για την εκκλησιαστική περιουσία και την εργασιακή, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των κληρικών.

Η κυβέρνηση επιχειρεί, μέσα σε ένα κλίμα παρωχημένου και ετεροχρονισμένου νεοφιλελεύθερου παροξυσμού, να υποβαθμίσει τον ρόλο τής Εκκλησίας και την πνευματική και υλική της προσφορά στη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους και της εθνικής μας ταυτότητας.

Στο όνομα μιας «απελευθερωμένης» από εθνικά χαρακτηριστικά κοινωνίας, προσπαθεί με άγνοια και ιδεοληψία να εξαλείψει τα κύρια στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας, τώρα που όλα τα ευρωπαϊκά έθνη (ακόμη και τα ισχυρότερα, αλλά και αυτά που θεωρούνται ως πρωτοπορία στον πολιτικό διαφωτισμό) ανασυγκροτούνται στη βάση των πάγιων χαρακτηριστικών τους ταυτοτήτων για να αποφύγουν τη διάλυση και τον «χυλό»-ρευστοποίηση τής νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Έτσι, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της, γίνεται μηχανισμός εξυπηρέτησης ενός ΑΠΟεθνοποιημένου νεοφιλελεύθερου ιμπεριαλισμού που εν τέλει έχει αρχίσει να καταργεί τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.

Γι’αυτό η επέτειος του Πολυτεχνείου πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα εγρήγορση και αφύπνιση των καθημαγμένων από τις πολιτικές των Μνημονίων συνειδήσεων των Ελλήνων.

Και επειδή η κρίση κυβέρνησης και Εκκλησίας φαίνεται ότι θα διαρκέσει, χρήσιμο είναι την ημέρα του Πολυτεχνείου να θυμηθούμε τη μορφή τού τότε Αρχιμανδρίτη και καθηγητή Πανεπιστημίου Αναστάσιου Γιαννουλάτου, νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, αλλά και του αδικοσκοτωμένου φίλου και συγκάτοικου αείμνηστου Τιμόθεου Λαγουδάκη, τελειόφοιτου φοιτητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, από την Ιερά Μονή Αρκαδίου Κρήτης, ιεροδιακόνου στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων.

Και οι δύο με μεγάλη αυταπάρνηση ενίσχυσαν πολυτρόπως τους φοιτητές στη Νομική Σχολή και το Πολυτεχνείο, ο δεύτερος μάλιστα ήταν ο πρώτος που σήκωσε τη σημαία τής αντίστασης στα προπύλαια του Πανεπιστημίου διαμαρτυρόμενος για την παραποίηση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Γι’αυτό και η χούντα, λίγο χρόνο μετά, ματαίωσε την τελευταία στιγμή τη χειροτονία του σε Αρχιμανδρίτη αποκλείοντας με μηχανοκίνητα οχήματα την είσοδο των Μητροπολιτών στον ιερό Ναό.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

«Μαύρος Οκτώβρης» για την ελληνική αγορά εργασίας!

         ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 17-11-2018

 

 

«Μαύρος Οκτώβρης» για την ελληνική αγορά εργασίας!

  • Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας!
  • 62 στις 100 νέες θέσεις εργασίας των 300 ευρώ!

 

 

Να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ ο νόμος Βρούτση 4093/2012

(πάγωμα ΕΓΣΣΕ, «υποκατώτατος» μισθός, κατάργηση τριετιών,

μείωση χρόνου προειδοποίησης απόλυσης, φτηνές απολύσεις)

 

 

Πιο ανησυχητικά από ποτέ είναι τα ευρήματα που ανακοίνωσε χθες το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον μήνα Οκτώβριο 2018.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου «μεταμνημονιακού» μήνα, έχουμε δύο θλιβερές πρωτιές αφού :

α)Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας και

β)Η μερική απασχόληση εκτοξεύτηκε στο εκρηκτικό ποσοστό για χώρα της ΕΕ του 62%.

Ειδικότερα:

Α.Τον μήνα Οκτώβρη 2018 έχουμε 229.959 προσλήψεις και 350.046 αποχωρήσεις, εκ των οποίων 261.809 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 88.237 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το πρωτοφανές για την εγχώρια αγορά εργασίας ισοζύγιο είναι αρνητικό και ανέρχεται στις 120.087 θέσεις εργασίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι (σελ. 2).

 

Πίνακας Ι

 

 

(σε θέσεις εργασίας)

Οκτώβριος  2018

( 1 )

Οκτώβριος         2017

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Ι. Προσλήψεις 229.959 208.643 21.316
     ΙΙ. Αποχωρήσεις 350.046 307.063 42.983
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

261.809 226.042 35.767
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 88.237 81.021 7.216
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -120.087 -98.420 -21.667

 

 

Β.Εξάλλου, για τον μήνα Οκτώβριο 2018, έχουμε ιστορικό αρνητικό ιστορικό ρεκόρ μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας αφού σε σύνολο προσλήψεων 229.959, ΜΟΝΟ οι 87.264 (ποσοστό 37,95%) προσλήφθηκαν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι 112.527 (ποσοστό 48,93%) με καθεστώς μερικής απασχόλησης και οι 30.168 (13,12%) με το καθεστώς τής εκ περιτροπής εργασίας, όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα IV (σελ. 8) και το Διάγραμμα IΧ (σελ. 10).


 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ  01.01.2018  ΕΩΣ  31.10.2018

ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

    ΜΕΡΙΚΗ

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

       ΣΥΝΟΛΟ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 71.943 61.950 19.983 153.876
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 65.659 62.406 22.280 150.345
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 95.873 76.006 24.263 196.142
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 149.051 90.049 28.972 268.072
ΜΑΙΟΣ 2018 154.413 118.388 35.368 308.169
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 127.793 119.321 36.087 283.201
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 108.339 99.045 31.696 239.080
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 82.581 76.498 28.081 187.160
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 111.156 129.587 31.129 271.872
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 87.264 112.527 30.168 229.959
ΣΥΝΟΛΟ Α’  ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2018 1.054.072 945.777 288.027 2.287.876

 

Διάγραμμα ΙΧ

 

ix

 

Γίνεται κατανοητό ότι οι μνημονιακοί νόμοι και κυρίως ο ν. 4093/2012 («νόμος Βρούτση») που απαγόρευσε στη ΓΣΕΕ να διαπραγματεύεται τον κατώτατο μισθό, που θέσπισε τον νεανικό «υποκατώτατο» μισθό, που πάγωσε τις τριετίες και την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρις ότου η ανεργία πέσει στο 10%(!!), που μείωσε δραστικά τον χρόνο προειδοποίησης και την αποζημίωση απόλυσης, δημιούργησε τις συνθήκες για εκτόξευση της φτηνής πλήρους απασχόλησης και της γενικευμένης εργασιακής ευελιξίας. Γι’αυτό οι μνημονιακοί νόμοι, με πρώτο τον ν. 4093/2012 (νόμος Βρούτση) πρέπει ΑΜΕΣΑ και με πρωτοβουλία ΟΛΩΝ των κομμάτων να καταργηθεί.

Με τις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών, που εξακολουθούν να επιβάλλονται παρά τα διακηρυσσόμενα από την κυβέρνηση και τα φίλια προς αυτήν ΜΜΕ,  η χώρα μετατρέπεται σταθερά και βίαια σε «Ελ Ντοράντο» φτηνής εργασίας, σε Εθνική ΕΟΖ (Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη) φτηνής εργασίας και ισχνών εισφορών με άμεσο κίνδυνο για το μέλλον των συντάξεων!

Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να επαίρεται ότι μείωσε στατιστικά την ανεργία κατά 5 και πλέον μονάδες περίπου από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, αυτό όμως οφείλεται μόνο στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στη φτηνή πλήρη απασχόληση.

Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν όχι μόνο τις θεωρίες περί εξόδου από την ύφεση των μνημονιακών προγραμμάτων, αλλά αποκαλύπτουν και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης που, προσπαθώντας να μην αποκαλύψει το ζοφερό μέλλον της εργασίας, λαμβάνει ως συγκρίσιμα μεγέθη ακόμη και τα έτη από το 2001 έως και το 2010!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει ΑΜΕΣΑ όλους τους νόμους της εργασιακής «ευελιξίας» από το 2010 και μετά, να επαναφέρει τον κατώτατο μισθό για όλους στα προ Μνημονίου επίπεδα, να καταργήσει το όνειδος του «νεανικού υποκατώτατου μισθού», να αποκαταστήσει την προστασία των ομαδικών απολύσεων προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή και πλήρης απασχόληση, η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει ικανούς πόρους για τη διάσωση των Ταμείων και να εγγυηθεί αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα συνεχίζει να ενημερώνει τον πολύπαθο λαό μας για τα τεκταινόμενα στην εργασία και την ασφάλιση, σε αντίθεση με τα κυβερνητικά στελέχη που απασχολούνται με περιοδείες εντός και εκτός της χώρας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

 

Αθήνα 16-11-2018

 

 

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ EUROWORKING GROUP!

 

Οι συνταξιούχοι απαιτούν:

Ακύρωση των περικοπών άμεσα με νόμο!

 

 

Ιδού οι δύο τροπολογίες της ΕΝΥΠΕΚΚ

που λύνουν οριστικά το θέμα!

 

1.Την αναστολή των περικοπών στις συντάξεις και ΜΟΝΟ για το έτος 2019 και όχι την ακύρωσή τους, όπως πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τα φίλια προς αυτήν ΜΜΕ, αποφάσισε χθες το Euroworking Group.

Άλλωστε, δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά αφού η συζήτηση αφορούσε το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2019 και τη δυνατότητα επίτευξης του πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το ίδιο έτος χωρίς τις περικοπές των συντάξεων.

Έτσι οδηγούμαστε, κατά πάσα πιθανότητα, σε έναν νέο γύρο εμπαιγμού των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, ενόψει μάλιστα των Ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019 και τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που θα λάβει η κρίση στην Ιταλία τους επόμενους μήνες καθώς και μπροστά στον φόβο για την έντονη ευρωσκεπτικιστική διάθεση των ευρωπαϊκών λαών.

Οι περικοπές των συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού τους και η εξεύρεση της προσωπικής διαφοράς (αρνητικής ή θετικής) θεσπίστηκε με τον ν. 4472/2017. Αργότερα με τον ν. 4549/2018 οι περικοπές ποσοτικοποιήθηκαν στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου των ετών 2019-2022. Προβλέφθηκε δηλαδή η δυνατότητα οι περικοπές των συντάξεων να στοχεύουν στην επίτευξη του πλεονάσματος και των τεσσάρων (4) ετών 2019-2020-2021-2022.

Είναι σκόπιμο, επομένως, αντί της αναστολής τού μέτρου -και μάλιστα ΜΟΝΟ για το 2019-, αυτό να ακυρωθεί με νόμο δια παντός, για παλιούς και νέους συνταξιούχους, για κύριες και επικουρικές συντάξεις!

Γι’αυτό οι συνταξιούχοι απαιτούν όχι μόνο την αναστολή των περικοπών και όχι μόνο για το έτος 2019, αλλά την ακύρωση του θεσμού της προσωπικής διαφοράς και του επανυπολογισμού ΟΛΩΝ των συντάξεων (κύριων και επικουρικών, παλαιών και νέων).

Απαιτούν επίσης την επαναβίωση του θεσμού του ΕΚΑΣ, την ακύρωση του μέτρου που καταργεί τα οικογενειακά επιδόματα στις συντάξεις όπως επίσης και την ακύρωση του μέτρου που αναστέλλει τις αυξήσεις των συντάξεων μέχρι τα τέλη του 2022.

 

  1. Το Τμήμα Συντάξεων της ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε σχέδιο δύο (2) τροπολογιών (για κύριες και επικουρικές συντάξεις, αντίστοιχα) οριστικής ακύρωσης του μέτρου των περικοπών των συντάξεων και όχι απλής αναστολής του, που προωθούν κυβέρνηση και δανειστές, με απώτερο στόχο:

α) αφενός μεν την αμετάκλητη και δια νόμου κατάργηση του επανυπολογισμού-αναπροαρμογής και προσωπικής διαφοράς, για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους (παλιούς και νέους) και

β) αφετέρου την κατάργηση της «ρήτρας 2060» που ψήφισαν και τα 5 κόμματα του μνημονιακού τόξου με τον νόμο τού τρίτου Μνημονίου 4336/2015 και εξειδίκευσε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016, άρθρο 14 παρ. 4), με τον οποίο μειώνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες μέχρι το 2060 ώσπου -προϊόντος του χρόνου- θα καταστούν ισχνά επιδόματα!

 

 

ΙΔΟΥ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Παραθέτουμε τις δύο τροπολογίες (για κύριες και επικουρικές συντάξεις).

 

1.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις κύριες συντάξεις

«Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

 

2.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις

«Το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους περήφανους και μαχητικούς συνταξιούχους να μην αρκεστούν στην απλή χρονική μετάθεση του μέτρου των περικοπών των συντάξεών τους, αλλά να στοχεύσουν στην καθολική ακύρωση του άδικου αυτού μέτρου, εμμένοντας στην κατάθεση και την υπερψήφιση των παραπάνω δύο τροπολογιών, γιατί είναι η μόνη δίκαιη λύση σήμερα ΚΑΙ για το μέλλον.

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων να συμφωνήσουν στην υπερψήφιση μόνο των παραπάνω τροπολογιών διότι μόνο αυτές λύνουν οριστικά και αμετάκλητα το σημαντικότερο σήμερα κοινωνικό ζήτημα.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

Γιατί αργούν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου

AΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

14/11/2018

Γιατί αργούν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου;

 

 

Δεκατρείς (13) μήνες μετά την εκδίκαση των προσφυγών από το Συμβούλιο της Επικρατείας (4-10-2017) και επτά (7) μήνες μετά την παραίτηση τού πρώην Προέδρου κ.Νικολάου Σακελλαρίου (16-5-2018) που κατήγγειλε παρεμβάσεις στη λειτουργία του, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας δεν έχει ακόμη εκδώσει τις αποφάσεις του για τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου 4387/2016 (“νόμος Κατρούγκαλου”).

Η αγωνία των συνταξιούχων και όλου του λαού κορυφώνεται, πολύ περισσότερο όταν έχει γίνει ευρέως γνωστό ότι οι Διασκέψεις έχουν προ μηνών ολοκληρωθεί και οι αποφάσεις του έχουν ουσιαστικά ληφθεί.

Η κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, βρίσκει την ευκαιρία να νομοθετεί επί θεμάτων (π.χ. εισφορές επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών) που έχουν απασχολήσει το ΣτΕ και όλοι αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία την κρίση Του.

Δεν υπάρχει προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα να έχουν καθυστερήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποφάσεις επί νομοθετήματος τέτοιας σπουδαιότητας για όλο τον πληθυσμό μιας χώρας!!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα