ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔ.ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ

(Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εν ενεργεία μόνιμος ή με σχέση αορίστου

ή ορισμένου χρόνου υπάλληλος)

Α Ι Τ Η Σ Η

Του/της………. (ονοματεπώνυμο) του ………. (πατρώνυμο), κατοίκου …………. (διεύθυνση), υπηρετών/-ούσα στ… …………, με σχέση εργασίας ……….., κλάδου ………, βαθμού …………

————————————

Είμαι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας σας (ή με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και υπηρετώ από …….(έτος πρόσληψης).

Με τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), όπως είχαν περιοριστεί με τον ν. 3845/2010.

Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων επειδή κρίθηκε ότι ο 13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου (αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά οι υπ’αριθ. 7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 169/2017 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, 16/2017 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 892/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών κ.λπ.), δικαιώνουν εν ενεργεία συναδέλφους μου διαφόρων κατηγοριών (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου) και διαφόρων Υπηρεσιών (δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων, Δήμων, ΟΑΕΔ, Νοσοκομείων κ.λπ.), που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα ανωτέρω ποσά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παρακρατήσατε παρανόμως, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους (31-12-2012).

Αθήνα…………….. 2018

Ο αιτών/-ούσα

Περισσότερα

Οι αποφάσεις της ελπίδας και οι εφέσεις της ντροπής!

         ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα 15-10-2018

 

Οι αποφάσεις της ελπίδας

και οι εφέσεις της ντροπής !

 

 

Με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’αριθ. 2287-2290/2015 κρίθηκαν αντισυνταγματικές όλες οι περικοπές επί των συντάξεων του β’ Μνημονίου (ν. 4046/2012) και των εφαρμοστικών του νόμων (ν. 4051/2012, 4093/2012. Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, όπως είχαν περικοπεί από το α’ Μνημόνιο (ν. 3845/2010).

Σύμφωνα με την κεφαλαιώδους σημασίας απόφαση 3037/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στη βάση των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ, η κυβέρνηση οφείλει την αναδρομική καταβολή των Δώρων στους συνταξιούχους και υποχρεούται στην εφεξής κατ’έτος κανονική καταβολή τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα με τα όσα είχε δεσμευτεί προεκλογικά, άσκησε εφέσεις κατά της ανωτέρω 3037/2018 απόφασης.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παραθέτει προς γνώση και ενημέρωση όλων τα δύο κείμενα της ελπίδας (αποφάσεις 2287/2015 και 3037/2018) και τα δύο κείμενα της ντροπής (εφέσεις του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ).

EΦΕΣΗ ΕΦΚΑ

ΕΦΕΣΗ ETEAEΠ

ste 2287-2015

dpthessal 3037-2018

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Μαύρος Σεπτέμβρης για την απασχόληση!

         ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα 15-10-2018

 

 

Μαύρος Σεπτέμβρης για την απασχόληση!

 

6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας των 300 ευρώ!

 

«Πύρρειος» νίκη της κυβέρνησης η μείωση της ανεργίας!

 

 

Άκρως ανησυχητικά είναι τα ευρήματα που ανακοίνωσε προχθές το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου «μεταμνημονιακού» μήνα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης εκτοξεύτηκε στο πρωτοφανές ποσοστό για χώρα της ΕΕ του 60% (59,11).

Ειδικότερα σε σύνολο προσλήψεων 271.872, οι 111.156 (ποσοστό 40,89%) προσλήφθηκαν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι 129.587 (ποσοστό 47,66%) με καθεστώς μερικής απασχόλησης και οι 31.129 (11,45%) με το καθεστώς τής εκ περιτροπής εργασίας, όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα και το Διάγραμμα.

 

 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ  01.01.2018  ΕΩΣ  30.09.2018

ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

    ΜΕΡΙΚΗ

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

       ΣΥΝΟΛΟ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 71.943 61.950 19.983 153.876
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 65.659 62.406 22.280 150.345
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 95.873 76.006 24.263 196.142
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 149.051 90.049 28.972 268.072
ΜΑΙΟΣ 2018 154.413 118.388 35.368 308.169
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 127.793 119.321 36.087 283.201
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 108.339 99.045 31.696 239.080
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 82.581 76.498 28.081 187.160
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 111.156 129.587 31.129 271.872
ΣΥΝΟΛΟ Α’  ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2018 966.808 833.250 257.859 2.057.917

 

 eikona ergani

 

 

Με τις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων ετών η χώρα μετατρέπεται σταθερά και βίαια σε «Ελ Ντοράντο» φτηνής εργασίας, σε Εθνική ΕΟΖ (Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη) φτηνής εργασίας και ισχνών εισφορών με άμεσο κίνδυνο για το μέλλον των συντάξεων!

Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να επαίρεται ότι μείωσε στατιστικά την ανεργία κατά 5 και πλέον μονάδες περίπου από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, αυτό όμως οφείλεται μόνο στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στη φτηνή πλήρη απασχόληση.

Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν όχι μόνο τις θεωρίες περί εξόδου από την ύφεση των μνημονιακών προγραμμάτων, αλλά αποκαλύπτουν και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης που, προσπαθώντας να μην αποκαλύψει το ζοφερό μέλλον της εργασίας, λαμβάνει ως συγκρίσιμα μεγέθη ακόμη και τα έτη από το 2001 έως και το 2010!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συζήτηση για περαιτέρω «ευελιξία» στην αγορά εργασίας, να επαναφέρει τον κατώτατο μισθό για όλους στα προ Μνημονίου επίπεδα, να καταργήσει το όνειδος του «νεανικού υποκατώτατου μισθού», να αποκαταστήσει την προστασία των ομαδικών απολύσεων προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή και πλήρης απασχόληση, η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει ικανούς πόρους για τη διάσωση των Ταμείων και να εγγυηθεί αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα συνεχίζει να ενημερώνει τον πολύπαθο λαό μας για τα τεκταινόμενα στην εργασία και την ασφάλιση, σε αντίθεση με τα κυβερνητικά στελέχη που απασχολούνται με περιοδείες εντός και εκτός της χώρας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Σχέδιο αίτησης συνταξιούχου προς τον ΕΦΚΑ για απαίτηση παράνομων κρατήσεων

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.

(ή Υποκ/μα που υπάγεται ο συνταξιούχος)

 

Α Ι Τ Η Σ Η

Του/της …(όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου (διεύθυνση), με αριθμό μητρώου ……………. και ΑΦΜ ………………., τηλ. …………………… (Δηλαδή, τα στοιχεία του συνταξιούχου ή των διαδόχων του)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ/πρώην …… (ΙΚΑ/ΤΕΒΕ/ΝΑΤ κ.λπ.) από το τέλος ………….. (ημερομηνία αποχώρησης).

Με τις υπ’αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Εξάλλου, με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Ήδη, πρόσφατα, η υπ’αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, δικαίωσε συνάδελφό μου συνταξιούχο και υποχρέωσε τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του, εφαρμόζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις και αποτελούν πλέον Νομολογία.

Με την παρούσα αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.

……………………… 2018

Ο αιτών/Η αιτούσα

 

 

Περισσότερα

Σχέδιο αίτησης συνταξιούχου προς το ΕΤΕΑΕΠ για απαίτηση παράνομων κρατήσεων

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ

(ή Υποκ/μα που υπάγεται ο συνταξιούχος)

 

Α Ι Τ Η Σ Η

Του/της …(όνομα) (επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου (διεύθυνση), με αριθμό μητρώου ……………. και ΑΦΜ ………………., τηλ. …………………… (Δηλαδή, τα στοιχεία του συνταξιούχου ή των διαδόχων του)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Είμαι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΕΠ/πρώην …… (ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΑΠΙΤ, ΕΤΕΑ κ.λπ.) από το τέλος ………….. (ημερομηνία αποχώρησης).

Με τις υπ’αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Εξάλλου, με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Ήδη, πρόσφατα, η υπ’αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, δικαίωσε συνάδελφό μου συνταξιούχο και υποχρέωσε τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του, εφαρμόζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις και αποτελούν πλέον Νομολογία.

Με την παρούσα αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.

……………………… 2018

Ο αιτών/Η αιτούσα

 

 

Περισσότερα

Ακύρωση των περικοπών ΑΜΕΣΑ με νόμο !

         ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 4-10-2018

 

 

Ακύρωση των περικοπών ΑΜΕΣΑ με νόμο !

 

 

Ιδού το σχέδιο τροπολογίας της ΕΝΥΠΕΚΚ που λύνει οριστικά το θέμα!

 

 

Ι.Με το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 που κατατέθηκε προχτές στη Βουλή, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δανειστές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να αναβάλλουν χρονικά τις περικοπές των καταβαλλομένων, μέχρι 12-5-2016, συντάξεων μέχρι την εκπνοή τής κοινοβουλευτικής θητείας της σημερινής κυβέρνησης τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Έτσι φαίνεται πως η κυβέρνηση, πάντα σε συνεννόηση και με σύμφωνη γνώμη των δανειστών, έχει εξασφαλίσει να διεξαγάγει τις εκλογές μέχρι τη λήξη τής θητείας της χωρίς να περικόψει τις συντάξεις μεταθέτοντας χρονικά την εφαρμογή των διατάξεων που η ίδια ψήφισε.

 

ΙΙ.Ως εκ τούτου και από τα δύο «σενάρια» που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι προφανές ότι κεντρικός στόχος τής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι η χρονική αναβολή των προνομοθετημένων μέτρων για τις περικοπές των συντάξεων μέχρι τον πιθανό χρόνο των εκλογών (είτε τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο του 2019).

Ουδείς όμως λόγος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται για την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση του μέτρου τού επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής των συντάξεων για παλαιούς και νέους συνταξιούχους και την περικοπή μέχρι του ύψους 18% των καταβαλλομένων συντάξεων για όσες από αυτές προκύπτει προσωπική διαφορά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, βρισκόμαστε προ ενός καλοστημένου σχεδίου εμπαιγμού και εξαπάτησης των συνταξιούχων που, αφού υπέστησαν δεκάδες περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις τους, συνολικού ύψους καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο (2010-2018) 80 δις ευρώ, τώρα γίνονται στόχος υφαρπαγής ψήφων.

 

ΙΙΙ. Το Τμήμα Συντάξεων της ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε σχέδιο δύο (2) τροπολογιών (για κύριες και επικουρικές  συντάξεις, αντίστοιχα) οριστικής ακύρωσης του μέτρου των περικοπών των συντάξεων και όχι απλής αναστολής του, που προωθούν κυβέρνηση και δανειστές, με απώτερο στόχο:

α) αφενός μεν την αμετάκλητη και δια νόμου κατάργηση του επανυπολογισμού-αναπροαρμογής και προσωπικής διαφοράς, για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους (παλιούς και νέους) και

β) αφετέρου την κατάργηση της «ρήτρας 2060» που ψήφισαν και τα 5 κόμματα του μνημονιακού τόξου με τον νόμο τού τρίτου Μνημονίου 4336/2015 και εξειδίκευσε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016, άρθρο 14 παρ. 4), με τον οποίο μειώνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες μέχρι το 2060 ώσπου -προϊόντος του χρόνου- θα καταστούν ισχνά επιδόματα!

 

 

ΙΔΟΥ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Παραθέτουμε τις δύο τροπολογίες (για κύριες και επικουρικές συντάξεις).

 

1.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις κύριες συντάξεις

«Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 στο σύνολό του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

 

 

2.Τροπολογία για την ακύρωση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις

«Το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4472/2017 και ποσοτικοποιήθηκε με τον ν. 4549/2017 («Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», Παράρτημα, σελ. 8672), καταργείται.».

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους περήφανους και μαχητικούς συνταξιούχους να μην αρκεστούν στην απλή χρονική μετάθεση του μέτρου των περικοπών των συντάξεών τους, αλλά να στοχεύσουν στην καθολική ακύρωση του άδικου αυτού μέτρου, εμμένοντας στην κατάθεση και την υπερψήφιση των παραπάνω δύο τροπολογιών, γιατί είναι η μόνη δίκαιη λύση σήμερα ΚΑΙ για το μέλλον.

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων να συμφωνήσουν στην υπερψήφιση μόνο των παραπάνω τροπολογιών διότι μόνο αυτές λύνουν οριστικά και αμετάκλητα το σημαντικότερο σήμερα κοινωνικό ζήτημα.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

Nομικά νεκρή η Συμφωνία των Πρεσπών!

         ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αθήνα 2-10-2018

 

 

Nομικά νεκρή η Συμφωνία των Πρεσπών!

 

Άκυρο το δημοψήφισμα, αν και συμβουλευτικού χαρακτήρα

 

Παράνομη η κύρωση από την Ελληνική Βουλή

 

 

 

1.Νομικά άκυρο το δημοψήφισμα

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης, κυρίως δε τα γερμανικά, κάνουν λόγο για παταγώδη αποτυχία του δημοψηφίσματος στα Σκόπια.

Η ελληνική όμως κυβερνητική και μνημονιακή δημοσιολογία προσποιείται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να επικυρωθεί απρόσκοπτα κατά τα προβλεπόμενα σ’αυτήν, παρά το πασίδηλο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη γείτονα χώρα. Και ο καθένας που έχει δημόσιο λόγο παίρνει θέση ανάλογα με τις προ του δημοψηφίσματος απόψεις του.

Ένα όμως είναι δεδομένο: Στα άρθρα 1 και 4 (εδ. γ) της Συμφωνίας των Πρεσπών αναφέρεται ότι το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος (δηλ. τα Σκόπια) μπορεί να κάνει δημοψήφισμα. Η Συμφωνία δηλαδή αφήνει την οργάνωση δημοψηφίσματος στη διακριτική ευχέρεια στην κυβέρνηση Ζάεφ.

Από τη στιγμή, όμως, που αποφασίστηκε και διενεργήθηκε το δημοψήφισμα, η διενέργεια και το αποτέλεσμά της αποτελούν ουσιώδη όρο για τη συνέχιση ή μη της περαιτέρω διαδικασίας.

Η κυβέρνηση Ζάεφ νόμισε ότι, με την καταιγιστική καμπάνια υπέρ της Συμφωνίας και την προβολή των πλεονεκτημάτων της υπέρ της χώρας του, θα πετύχαινε συντριπτική πλειοψηφία ώστε να πειθαναγκάσει τη Βουλή (στην οποία δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό των 2/3 των βουλευτών) να επιφέρει τις συμφωνημένες συνταγματικές αλλαγές.

Γιατί, εφόσον το δημοψήφισμα συμφωνήθηκε ως προϋπόθεση της επικύρωσης της Συμφωνίας (προαπαιτούμενο), είναι ευνόητο ότι θα δέσμευε τη Βουλή πολιτικά και θεσμικά, εάν συμπλήρωνε τους ποσοτικούς όρους που ορίζει το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ.

Τελικά όλοι έπεσαν έξω!! Από την κυβέρνηση των Σκοπίων μέχρι όλους τους ευρωπαίους και νατοϊκούς αξιωματούχους που έκαναν προεκλογική εκστρατεία υπέρ του «ΝΑΙ» επισκεπτόμενοι τα Σκόπια ή κάνοντας επίσημα διαγγέλματα από τα προεδρικά τους μέγαρα.

Ως εκ τούτου και εφόσον ο κ.Ζάεφ επέλεξε δημοψηφισματική έκφραση τού λαού του Σκοπίων, αυτή  -ως συνταγματικά υπέρτερη της απόφασης της Βουλής- δεσμεύει τους βουλευτές και καθιστά την περαιτέρω διαδικασία προβληματική και άκυρη. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών απορρίφθηκε σιωπηρώς από τα 2/3 των πολιτών της γείτονος χώρας.

Εάν λοιπόν υπάρχει ο ελάχιστος σεβασμός στην ιεράρχηση των εκφράσεων της βούλησης του δημοκρατικώς δρώντος λαού, η εμμέσως απορριφθείσα Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να εισαχθεί εγκύρως για επανάκριση σε όργανα όπως π.χ. Βουλή (σκοπιανή/ελληνική) που εκφράζει ΕΜΜΕΣΩΣ τη λαϊκή κυριαρχία.

 

2.Οι λόγοι τής μεγάλης αποχής. Παραπλανητικό το ερώτημα του δημοψηφίσματος

Για την αποχή τού λαού των Σκοπίων μπορεί κανείς να δώσει πολλές συρρέουσες εξηγήσεις.

Κατ’αρχήν το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν εντελώς παραπλανητικό και παράνομο: «Είστε υπέρ της ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αποδεχόμενοι τη Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας;».  Η Συμφωνία δεν έγινε μεταξύ της Ελλάδας και της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας», όπως αυθαίρετα ανεγράφη στα ψηφοδέλτια αλλά μεταξύ Ελλάδας και FYROM, ή έστω μεταξύ Ελλάδας και «Βόρειας Μακεδονίας».

Εξάλλου, η ένταξη στην ΕΕ προϋποθέτει πολλές διαπραγματεύσεις και εκπλήρωση πολλών όρων από την υποψήφια προς ένταξη χώρα και πάντως, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά μετά την πάροδο αρκετών χρόνων. Επ’αυτών των πραγματικών και νομικών ζητημάτων όφειλε άμεσα να παρέμβει η ελληνική κυβέρνηση και να αξιώσει την αλλαγή του παράνομου και παραπλανητικού τύπου του ψηφοδελτίου του δημοψηφίσματος. Γιατί αν το ερώτημα διατυπωνόταν με αλήθεια, σαφήνεια και πραγματισμό, τότε οι ψηφοφόροι του «ΝΑΙ» θα ήσαν κατά πολύ λιγότεροι.

 

3.Πρωτοφανής αντιδημοκρατική παρέμβαση από το εξωτερικό

Η πρωτοφανής προεκλογική εκστρατεία υπέρ του «ΝΑΙ» από όλους τους ηγέτες της Δύσης και τα σπουδαιότερα ΜΜΕ τού δυτικού κόσμου, μπορεί να επηρέασαν ένα μικρό τμήμα τού εκλογικού σώματος συνδεδεμένο με την ΕΕ που προσδοκά άμεσα οφέλη, αλλά δεν συγκινεί πλέον τις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι εφαρμοζόμενες από την Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή και τη Γερμανία οικονομικές, κοινωνικές αλλά και μεταναστευτικές πολιτικές συναντούν την αντίδραση όλο και περισσότερων ευρωπαίων πολιτών είτε βρίσκονται στις χώρες τής πρώτης ταχύτητας της ΕΕ είτε στην περιφέρεια ή υποπεριφέρειά της.

Η εικόνα της ΕΕ δεν είναι πλέον θελκτική. Γι’αυτό και οι διασυνδεδεμένες με αυτήν πολιτικές ελίτ κάνουν τα πάντα για να «προσδέσουν» τους λαούς στους μηχανισμούς της παραθέτοντας μόνον τα άμεσα ή μακροπρόθεσμα οφέλη και αποσιωπώντας τις πολύ μεγαλύτερες «δουλείες» και ζημιογόνες προσαρμογές τους. Γι’αυτό άλλωστε η προεκλογική επίσκεψη των επικυρίαρχων της Ευρώπης δεν είχε το επιθυμητό γι’αυτούς αποτέλεσμα. Οι λαοί έχουν αντιληφθεί τις ηγετικές ελίτ ως «ατζέντηδες» των ξένων συμφερόντων και τους απορρίπτουν ως ενιαίον όλον.

 

4.Άκυρη η περαιτέρω διαδικασία. Παράνομη η κύρωση της Συμφωνίας από την ελληνική Βουλή

Ταυτόχρονα όμως, οι λαοί των Βαλκανίων με τη μεγάλη ιστορική, πολιτισμική και γεωπολιτική εμπειρία, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι οι μεγάλες δυνάμεις και συμμαχίες -εκμεταλλευόμενες τις εθνικιστικές, φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές- επιχειρούν να τις διευρύνουν, να τις βαθύνουν και να τις καταστήσουν ενεργές ώστε να μεταβάλλουν για άλλη μια φορά τα σύνορα των βαλκανικών χωρών προς όφελος των γεωστρατηγικών και γεωοικονομικών τους συμφερόντων.

Η συνειδητοποίηση αυτή είναι αργή, επίπονη, βασανιστική αλλά ενεργή και
-προϊόντος του ιστορικού χρόνου- διευρύνεται και καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες μάζες των βαλκανικών λαών.

Επομένως, αυτό που προέχει είναι η διαβαλκανική συνεννόηση, η άρνηση και απόκρουση των ξένων επεμβάσεων, η απεμπόληση κατασκευασμένων, μηχανιστικών, εθνικιστικών προταγμάτων, η κατανόηση της πραγματικής καταγωγής και προέλευσης εκάστου, η αποδοχή τής ιστορίας όλων μέσα από τα αδιαμφισβήτητα διδάγματα και μνημεία τής ιστορίας και του πολιτισμού και εν τέλει ο σεβασμός τής ιστορίας και των θρησκευτικών, φυλετικών και πολιτισμικών μειονοτήτων που υπάρχουν σε κάθε βαλκανική χώρα, οι οποίες πρέπει να γίνουν συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των βαλκανικών λαών και όχι αιτίες ανάφλεξης.

Τα Βαλκάνια, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχουν χάσει πολύ ιστορικό χρόνο και είναι επείγουσα ανάγκη να ανακτήσουν την αίσθηση της κοινής μοίρας ώστε να οδηγηθούν σιγά-σιγά σε μια γόνιμη, πολύπλευρη και αποτελεσματική συνεργασία απορρίπτοντας τα σχέδια που κάνουν άλλοι για λογαριασμό τους.

Υπ’αυτό το πρίσμα η άρνηση του σκοπιανού λαού να συμπράξει σε ένα ψευδεπίγραφο και βεβιασμένο δημοψήφισμα (που κάθε άλλο παρά θα επέλυε την υπαρκτή διαμάχη με την Ελλάδα) ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε ψυχραιμότερες εκτιμήσεις και σε έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ των δύο λαών˙  όπου ο καθένας θα αναγνωρίσει τη φυλετική καταγωγή, την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εκάστου, θα απορρίψει τα κατασκευασμένα εθνικιστικά ιδεολογήματα του 19ου και 20ού αιώνα και θα επιτρέψει την ειρηνική συμβίωση και τη διαρκή και αμοιβαίως επωφελή οικονομική συνεργασία.

Γιατί τα σλαβικά φύλα, όπως είναι παγκόσμιο και ιστορικό πασίδηλο και είχε επανειλημμένα αναγνωρίσει ο γενάρχης του κράτους των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ, κατέβηκαν στη χώρα του Βαρδάρη πολλούς αιώνες μετά το ελληνικό βασίλειο των Μακεδόνων κι επομένως είναι γνωστές οι ιστορικές διαδρομές κάθε φύλου. Και το να ψηφίζουν οι Αλβανοί του ΟΥΤΣΕΚΑ που κατέχουν πλέον υψηλά πολιτειακά αξιώματα στο κράτος των Σκοπίων, να μετονομαστούν σε «Μακεδόνες», δεν είναι απλώς ένας ιστορικός εμπαιγμός αλλά πολιτική πανουργία, που, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία τής Μεγάλης Αλβανίας με την αλλαγή των συνόρων και …ο νοών νοείτω.

Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, αφού δεν πληρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, πολιτικώς και νομικώς ορθό είναι να μην εισαχθεί η Συμφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή και να θεωρηθεί άκυρη.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα