Ελεύθερες οι απολύσεις των εγκύων εργαζομένων!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

24/2/2018

 

Ελεύθερες οι απολύσεις των εγκύων εργαζομένων!

 

Απόφαση-«βόμβα» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ)!

 

Κινδυνεύουν με απόλυση χιλιάδες γυναίκες

μετά την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων

από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (άρθρο 17 ν. 4472/2017)

 

 

 

 

Αρνητική δικαστική εξέλιξη είχαμε την εβδομάδα που πέρασε για τις εργαζόμενες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης-λοχείας-γαλουχίας.

Με απόφαση-«βόμβα» που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 22-2-2018 (αριθμός υπόθεσης C-103/16), στην ουσία μπαίνει τέλος στην προστασία που παρείχαν μέχρι τώρα οι Νομοθεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ στις εργαζόμενες που βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης-λοχείας-γαλουχίας κι έτσι απελευθερώνονται οι απολύσεις των εργαζομένων αυτών γυναικών στα πλαίσια των ομαδικών απολύσεων.

Για τη χώρα μας η απόφαση αυτή έχει μεγάλη σημασία αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το άρθρο 17 του ν. 4472/2017 απελευθέρωσε πλήρως τις ομαδικές απολύσεις. Έτσι οι γυναίκες εργαζόμενες που -έτσι κι αλλιώς- έχουν μέχρι σήμερα τη θλιβερή πρωτιά στην ανεργία, θα απειλούνται τώρα περαιτέρω και με την …ευλογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

 

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις 9-1- 2013, η ισπανική εταιρία Bankia άρχισε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ενόψει ομαδικών απολύσεων.

Στις 8-2-2013 η διαπραγματευτική ομάδα κατέληξε σε συμφωνία, με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων, καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την προτεραιότητα στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.

Στις 13-11-2013, η εταιρία Bankia κοινοποίησε στην έγκυο εργαζομένη Jessica Porras Guisado έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας.

Στο έγγραφο καταγγελίας αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση της επαρχίας που αυτή εργαζόταν, ήταν επιβεβλημένη σημαντική προσαρμογή του προσωπικού και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργήθηκε στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η βαθμολογία της ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην εν λόγω επαρχία.

Η εργαζόμενη άσκησε αγωγή κατά της απόλυσής της ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Εργατοδικείου (Juzgado de lo Social n° 1 de Mataró-1ο μονομελές δικαστήριο εργατικών διαφορών της Mataró, Ισπανία), το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της εταιρίας Bankia.

Ακολούθως, η εργαζόμενη άσκησε έφεση ενώπιον του Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Εφετείο της Καταλονίας, Ισπανία). Το δικαστήριο αυτό ζήτησε με προδικαστικό ερώτημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ερμηνεύσει την απαγόρευση απόλυσης εγκύων εργαζομένων, που προβλέπεται στην Οδηγία 92/1985/ΕΟΚ της 19-10-1992 για την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων, στο πλαίσιο διαδικασίας ομαδικών απολύσεων κατά την έννοια της Οδηγίας 98/59/ΕΚ της 20-7-1998 για τις ομαδικές απολύσεις.

Ειδικότερα, η Οδηγία 92/85 απαγορεύει την απόλυση των εργαζομένων γυναικών επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της άδειας μητρότητας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

Με την υπ’αριθ. C-103/16 της 22-2-2018 απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει την απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων.

Το Δικαστήριο υπενθύμισε αρχικά ότι η απόφαση περί απολύσεως, η οποία λαμβάνεται για λόγους που συνδέονται κατ’ ουσίαν με την κατάσταση εγκυμοσύνης της οικείας εργαζομένης, δεν συνάδει με την απαγόρευση απόλυσης που προβλέπει η Οδηγία αυτή. Αντιθέτως, απόφαση περί απολύσεως που λαμβάνεται κατά την περίοδο από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με την κατάσταση εγκυμοσύνης της εργαζομένης δεν αντιβαίνει στην Οδηγία 92/85, εφόσον ο εργοδότης δικαιολογεί δεόντως την απόλυση γραπτώς και η απόλυση της εργαζομένης γίνεται δεκτή από την νομοθεσία και/ή πρακτική του συγκεκριμένου κράτους-μέλους.

Κατά συνέπεια, οι λόγοι που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων και των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων κατά την έννοια της Οδηγίας 98/59, εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια της Οδηγίας 92/85.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η Οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει στον εργοδότη να απολύσει έγκυο εργαζομένη στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, εφόσον της κοινοποιηθούν μόνο οι λόγοι που δικαιολογούν τις ομαδικές απολύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των προς απόλυση εργαζομένων.

Έτσι, από τον συνδυασμό των δύο Οδηγιών προκύπτει ότι ο εργοδότης οφείλει μόνο:

(i) να εκθέσει γραπτώς τους λόγους που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο της εγκύου εργαζομένης και για τους οποίους πραγματοποιεί ομαδικές απολύσεις (όπως οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ή λόγους σχετικούς με την οργάνωση ή την παραγωγή της επιχείρησης) και

(ii) να επισημάνει στη συγκεκριμένη εργαζομένη τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα του Εφετείου της Καταλονίας, το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η Οδηγία 92/85 αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει, ως προληπτικό μέσο, την κατ’αρχήν απαγόρευση της απολύσεως εγκύου, λεχώνας ή γαλουχούσας εργαζομένης, αλλά προβλέπει μόνο την ακυρότητα της απολύσεως όταν αυτή είναι παράνομη, ως επανορθωτικό μέσο. Το ΔΕΕ στην απόφασή του επισήμανε ότι η Οδηγία 92/85 διακρίνει ρητώς μεταξύ αφενός της προληπτικής προστασίας από την απόλυση αυτή καθ’εαυτήν και αφετέρου της επανορθωτικής προστασίας κατά των επιπτώσεων της απόλυσης.

Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν τη διπλή αυτή προστασία. Η προληπτική προστασία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/85, λαμβανομένου υπόψη ότι η απόλυση ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη σωματική και ψυχική κατάσταση των εγκύων εργαζομένων, περιλαμβανομένου του ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου να παρακινηθεί η εγκυμονούσα εργαζομένη να διακόψει εκουσίως την κύησή της. Η προβλεπόμενη στην Οδηγία απαγόρευση απόλυσης έχει σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό.

Επίσης το ΔΕΕ έκρινε ότι η επανορθωτική προστασία, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ως αποτέλεσμα την επαναπρόσληψη της εργαζομένης και την καταβολή των μισθών που δεν καταβλήθηκαν λόγω της απολύσεως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προληπτική προστασία. Κατά συνέπεια, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να περιορίζονται στην πρόβλεψη της ακυρότητας της απολύσεως (ως επανορθωτικού μέσου) όταν αυτή δεν είναι δικαιολογημένη.

Απαντώντας σε δύο άλλα ερωτήματα του ισπανικού Εφετείου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων δεν προβλέπει, υπέρ των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων, προτεραιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ή όσον αφορά την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση, η οποία να ισχύει πριν από τις ομαδικές αυτές απολύσεις. Ειδικότερα, η Οδηγία 92/85 δεν επιβάλλει στα κράτη-μέλη την υποχρέωση να προβλέπουν τέτοια προτεραιότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Οδηγία περιέχει κατώτατα όρια προστασίας, τα κράτη-μέλη έχουν την ευχέρεια να διασφαλίσουν υψηλότερη προστασία στις εγκύους, λεχώνες ή γαλουχούσες εργαζόμενες.

Ιδού το διατακτικό  της απόφασης

«Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται:

1) Το άρθρο 10, σημείο 1, της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ), έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει την απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της Οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις.

2) Το άρθρο 10, σημείο 2, της Οδηγίας 92/85 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει στον εργοδότη να απολύσει έγκυο στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, εφόσον της κοινοποιηθούν μόνο οι λόγοι που δικαιολογούν τις ομαδικές απολύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.

3)Το άρθρο 10, σημείο 1, της Οδηγίας 92/85 έχει την έννοια ότι η διάταξη αυτή αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει, ως προληπτικό μέσο, την καταρχήν απαγόρευση της απολύσεως εγκύου, λεχώνας ή γαλουχούσας εργαζομένης, αλλά προβλέπει μόνο την ακυρότητα της απολύσεως όταν αυτή είναι παράνομη, ως επανορθωτικό μέσο.

4)Το άρθρο 10, σημείο 1, της Οδηγίας 92/85 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, κατά την έννοια της Οδηγίας 98/59, δεν προβλέπει, υπέρ των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων, προτεραιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ή όσον αφορά την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση, η οποία να ισχύει πριν από τις ομαδικές αυτές απολύσεις, χωρίς να αποκλείεται όμως η ευχέρεια των κρατών μελών να διασφαλίσουν υψηλότερη προστασία στις εγκύους, λεχώνες ή γαλουχούσες εργαζόμενες.».

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

«Μαύρος Γενάρης» για την αγορά εργασίας!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

22/2/2018

 

 

Στο 23,2% (1.092.325 άνεργοι) εκτοξεύτηκε η ανεργία τον Ιανουάριο 2018!

 

«Μαύρος Γενάρης» για την αγορά εργασίας!

 

Στοιχεία-σοκ του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ-ΕΡΓΑΝΗ)!

 

«Βατερλό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της ανεργίας!

 

Στοιχεία σοκ για την αγορά εργασίας αντλούμε από τις πρόσφατες Εκθέσεις του ΟΑΕΔ και του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον πρώτο μήνα του 2018.

Τα άκρως αποκαλυπτικά και σοκαριστικά στοιχεία από τις δύο επίσημες Εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας διαλύουν κάθε ελπίδα για ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς εργασίας και βάζουν βίαιο τέλος στο τεχνητό …αφήγημα της μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για (δήθεν) θεαματική μείωση των στατιστικών μεγεθών τής ανεργίας κατά τη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

α)Στο 23,2% εκτοξεύτηκε η ανεργία τον Ιανουάριο του 2018!

Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα Β με τίτλο «Μεταβολές από τον Δεκέμβριο του 2017» της από 20-2-2018 Έκθεσης του ΟΑΕΔ για τον μήνα Ιανουάριο 2018, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά από τα μέσα του 2016 στο ύψος του 1.092.325 ανέργων, ήτοι σε ποσοστό 23,2%!

β)Αύξηση των ανέργων τον Ιανουάριο του 2018 κατά 23.422 άτομα!

Τον μήνα Ιανουάριο 2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 23.422 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2017).

γ)Μείωση επιδοτούμενων ανέργων κατά 23.583 άτομα!

Κατά 23.583 άτομα (ποσοστό 15,66% επί του συνόλου) μειώθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον μήνα Ιανουάριο 2018, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 είχαν επιδοτηθεί 194.714 άτομα. Δηλαδή, έναν μήνα μετά (Ιανουάριος 2018), οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν 171.131 συμπατριώτες μας, δηλαδή λιγότεροι κατά ποσοστό 12,11%.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν, όπως προαναφέραμε, από την από 20-2-2018 επίσημη Έκθεση του ΟΑΕΔ για τον μήνα Ιανουάριο 2018, που παρατίθεται αμέσως παρακάτω.

 

B

 

δ)Κατά 16.542 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο του 2018 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2017!

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του ΥΠΕΚΑΚΑ για τον μήνα Ιανουάριο 2018, χάθηκαν 16.542 θέσεις εργασίας σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2017 είχαν δημιουργηθεί 172.064 θέσεις εργασίας κάθε είδους, ενώ τον Ιανουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 153.876, δηλαδή 16.542 λιγότερες, όπως προκύπτει από τον Πίνακα IV της σελ. 7, που παρατίθεται παρακάτω.

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

    ΜΕΡΙΚΗ

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 73.312 71.893 26.859 172.064
ΣΥΝΟΛΟ 2017 1.083.418 981.758 335.222 2.400.398
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 71.943 61.950 19.983 153.876
ΣΥΝΟΛΟ

 1/1/2017 – 31/1/2018

1.155.361 1.043.708 355.205 2.554.274

 

 

ε)Απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (ποσοστό 54%)!

54 στις 100 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 είναι θέσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας. Ειδικότερα από τις 153.876 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018, 81.933 (=61.950+19.983), ήτοι ποσοστό 54%, είναι οι θέσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, όπως φαίνεται και από το διάγραμμα VIII της σελ. 9.

vii

 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η κυβέρνηση, παρά τους όποιους πανηγυρισμούς, έχασε οριστικά τη μάχη για τη μείωση της ανεργίας, αφού κατά τη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η φθηνή πλήρης απασχόληση έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα για ευρωπαϊκή χώρα, ενώ τον τελευταίο καιρό επανέρχεται στα προηγούμενα υψηλά ποσοστά και η ανεργία, κυρίως η ανεργία των γυναικών και των νέων .

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

700.000 συντάξεις κάτω των 500 ευρώ !

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

700.000 συντάξεις κάτω των 500 ευρώ !

 

«Φτωχός συνταξιούχος» («poor pensioner»)

το πρότυπο του νόμου Κατρούγκαλου !

 

55 δις έχασαν οι συνταξιούχοι 2010-2017!

 

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας

(σύστημα «ΗΛΙΟΣ» 12ος/ 2017)

 

Ι.Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του αντιασφαλιστικού «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016)!

Από το σύνολο των κύριων συντάξεων που ανέρχονται στις 2.590.000, οι 700.000 είναι ύψους κάτω των 500 ευρώ (μεικτά). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 (σελ. 6, πίνακας 4), σύνταξη γήρατος έως 500 ευρώ λαμβάνουν 422.711 συμπατριώτες μας, σύνταξη λόγω θανάτου έως 500 ευρώ λαμβάνουν 165.069 δικαιούχοι, ενώ οι αναπηρικές συντάξεις έως 500 ευρώ ανέρχονται σε  104.082 και οι άλλων ειδών συντάξεις σε 4.441!!

 

Διαστρωμάτωση συνταξιούχων Ανδρών και Γυναικών

 

Εύρος Ποσού Γήρατος Θανάτου Αναπηρικές Λοιπές
Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο.
0,01-100 32.808 55,90 14.315 64,81 1.828 57,33 950 66,51
100,01-200 23.337 144,67 17.504 148,93 1.473 151,47 1.986 149,13
200,01-300 13.925 246,77 14.611 249,05 3.815 260,94 425 226,82
300,01-400 136.883 367,53 59.031 349,61 50.345 361,85 1.080 360,28
400,01-500 215.758 456,22 59.608 443,76 46.621 457,63 0 0,00
500,01-600 201.374 546,07 71.986 548,29 28.481 542,16 0 0,00
600,01-700 172.814 647,92 30.713 644,26 25.221 643,86 1 671,40
700,01-800 132.446 747,75 24.482 747,16 18.623 758,46 1.531 783,31
800,01-900 98.247 847,88 19.653 849,42 7.442 849,29 115 823,53
900,01-1000 95.032 955,79 20.172 954,73 6.505 952,76 0 0,00
4750,01-5000 5 4.851,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5000,01-5250 3 5.109,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5250,01-5500 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
>5500,01 8 6.541,28 1 6.015,54 1 8.769,81 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ 1.122.640   332.076   190.355   6.088  

 

 

ΙΙ.Εξάλλου, σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση, όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών στην πατρίδα μας (κύριες, επικουρικές, μερισματικές) έχουν χάσει τουλάχιστον το 50% από την είσοδό μας στο Μνημόνιο.

Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τον πίνακα 19 στη σελίδα 26, η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε τον μήνα Δεκέμβριο στο ύψος των 722,26 ευρώ, η μέση επικουρική στο ύψος των 171,67 ευρώ και η μερισματική σε 97,93 ευρώ.

 

 

Κατανομή συντάξεων ανά κατηγορία σύνταξης

 

Κατηγορία Σύνταξης Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέση Σύνταξη
Α. Κύρια 2.851.060 2.059.205.810,27 722,26
Γήρατος 1.964.175 1.603.763.347,02 816,51
Θανάτου 595.657 296.818.002,30 498,30
Αναπηρική 255.408 144.754.262,30 566,76
Λοιπά 4.265 3.270.739,35 766,88
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 31.555 10.599.459,30 335,90
Β. Επικουρική 1.237.924 212.511.544,54 171,67
Γήρατος 906.753 171.263.876,36 188,88
Θανάτου 257.059 30.313.304,08 117,92
Αναπηρική 74.112 10.934.364,10 147,54
Λοιπά 0,00 0,00 0,00
Β. Μερίσματα 407.306 39.888.310,98 97,93
Γήρατος 340.670 35.309.818,95 103,65
Θανάτου 66.585 4.568.616,96 68,61
Αναπηρική 51 9.875,07 193,63
Λοιπά 0 0,00 0,00
Γ. Λοιπά 0 0,00 0,00
Γήρατος 0 0,00 0,00
Θανάτου 0 0,00 0,00
Αναπηρική 0 0,00 0,00
Λοιπά 0 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.496.290 2.311.605.665,79  

 

ΙΙΙ.Σύμφωνα με την μελέτη που περιλαμβάνεται στο πρόσφατο βιβλίο του Προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξη Μητρόπουλου με τίτλο «Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα» (σελ. 63 και 96), 55 δις ευρώ έχασαν οι συνταξιούχοι κατά την περίοδο 2010-2017 και άλλα 25 δις θα χάσουν για την περίοδο 2018-2022, εάν εφαρμοστούν τα πέντε προ-νομοθετημένα μέτρα που έχουν ψηφιστεί για να ισχύσουν μέχρι το 2022 (μείωση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, κατάργηση των οικογενειακών παροχών στους συνταξιούχους, «πάγωμα» των αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι το 2022 και κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1-1-2020)!

Παρόμοιο προηγούμενο δεν υπάρχει στην Ευρώπη ούτε στον πλανήτη ολόκληρο, όπου οι συνταξιούχοι να έχουν χάσει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα!!

Από όλα τα παραπάνω εύκολα συνάγεται ότι το νέο «είδος» συνταξιούχου, αυτό τού πένητα συνταξιούχου («poor pensioner») είναι το πρότυπο του νόμου Κατρούγκαλου, οι …μεταρρυθμίσεις και …διαρθρωτικές αλλαγές του οποίου έχουν μοναδικό στόχο να πλήξουν τους απόμαχους της εργασίας!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Μεγάλη ανατροπή από το ΣτΕ !

 

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

12/2/2018

 

Μεγάλη ανατροπή από το ΣτΕ !

 

Απαιτεί άμεση υλοποίηση των αποφάσεών του

που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές στους ένστολους!

 

Ανοίγει ο δρόμος για όλους όσοι δικαιώθηκαν !

 

Μεγάλη ανατροπή από το Συμβούλιο της Επικρατείας την προηγούμενη εβδομάδα!

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της πατρίδας μας δεν αρκέστηκε μόνο στην έκδοση των αποφάσεων που έκριναν τις περικοπές επί μισθών και συντάξεων όλων των κλάδων των ενστόλων ως αντισυνταγματικές. Προχώρησε ακόμη παραπέρα κρίνοντας επί αιτήματος των Ομοσπονδιών των στρατιωτικών και αστυνομικών για μη συμμόρφωση με τις δικές του αποφάσεις εκδίδοντας τα υπ’αριθ. 3 και 4/2018 πρακτικά (άρθρου 2 ν. 3068/2002) και απεφάνθη τα παρακάτω:

«Για τους λόγους αυτούς

Διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου (Υπουργού Οικονομικών) προς την 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός 8μήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η Οκτωβρίου 2018.».

 

Επομένως, το πρόβλημα τώρα το έχει ακέραια η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που οφείλει μέχρι 23-10-2018 να συμμορφωθεί και ως προς τα δύο ζητήματα που κρίθηκαν αμετακλήτως από την Ολομέλεια του ΣτΕ, δηλαδή:

α)την καταβολή των αναδρομικών για τα έτη 2012-2016 και

β)την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ εξ υπαρχής είχε ταχθεί υπέρ του δικαίου αιτήματος των ενστόλων, αλλά και όλων των μισθωτών και συνταξιούχων που είχαν υποστεί αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ συγχαίρει τους λαμπρούς επιστήμονες-συνεργάτες της που χειρίστηκαν με επιμονή και σθένος τα ζητήματα των περικοπών ενώπιον του ΣτΕ.

 

Ιδού τα κείμενα του ΣτΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3_2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4-2018

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Μόνο το 14% των συνταξιούχων είναι κάτω των 60 ετών!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

12/2/2018

 

Μόνο το 14% των συνταξιούχων είναι κάτω των 60 ετών!

Μόνο το 7% κάτω των 55 ετών!

Καταρρέει το ψεύδος δανειστών-μνημονιακής κυβέρνησης

 

Αποκαλυπτικά στοιχεία

του Υπουργείου Εργασίας («ΗΛΙΟΣ»)

για τον μήνα Δεκέμβριο 2017!

 

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας για τον Δεκέμβριο 2017, που δόθηκαν προχτές στη δημοσιότητα.

Ταυτόχρονα αποτελούν και αποστομωτική απάντηση στην τρόικα και τους Έλληνες μνημονιακούς πολιτικούς και επιστήμονες, που ακόμη και σήμερα επιμένουν ότι στην Ελλάδα οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να επιλέγουν δήθεν τη συνταξιοδότησή τους σε πολύ νεαρή ηλικία.

Τα ευρήματα όμως του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» που δημοσιεύθηκαν προχτές, διαψεύδουν οικτρά και καταρρίπτουν το πάγιο επιχείρημά τους για τη θέσπιση σκληρών παρεμβάσεων στις αλυσιδωτές περικοπές όλων των συνταξιοδοτικών παροχών.

Από τα σχετικά στοιχεία (πίνακας 10 σελ. 14 και πίνακας 19 σελ. 26) προκύπτει ότι:

α-το 86% των συνταξιούχων (2.228.266) είναι άνω των 60 ετών,

β-το 14% (358.214) είναι κάτω των 60 ετών,

γ-το 7% (182.173) είναι κάτω των 55 ετών!

δ-η μέση κύρια σύνταξη έχει πέσει στα 722 ευρώ και είναι η χαμηλότερη σε ΟΛΕΣ τις χώρες της ΟΝΕ!

ε-η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 171,67 ευρώ και

στ-το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 98 ευρώ!

Επίσης από τη μελέτη των επιμέρους στοιχείων ανά ηλικία προκύπτει ότι οι συντάξεις των νέων σε ηλικία συνταξιούχων είναι οι χαμηλότερες, αφού αφορούν κυρίως συντάξεις λόγω θανάτου (συζύγων και τέκνων) και αναπηρίας (λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας).

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αναδημοσιεύει τον σχετικό πίνακα (Πίνακας 10) και το σχετικό διάγραμμα (Διάγραμμα 1) που αναφέρονται στο πλήθος των συνταξιούχων, στον μέσο όρο της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανά ηλικία και στην ποσοστιαία κατανομή συνταξιούχων ανά ηλικία.

Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ζοφερή τόσο για το μέλλον των συντάξεων αφού αναδεικνύει το μείζονος σημασία για τη χώρα μας δημογραφικό πρόβλημα, όσο και για την εργασιακή ευελιξία που γενικεύεται στην αγορά εργασίας.

Αυτά είναι τα δύο κεντρικά ζητήματα που απειλούν προσεχώς τις συντάξεις κατά την εποχή των Μνημονίων!

 

Ιδού τα στοιχεία!

Screenshot_2

Κατανομή Ηλικιών Συνταξιούχων (12/2017)

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Πλήθος Συν. Ποσό Μ.Ο.
<=25 29.321 10.639.275,20 € 362,86
26-50 68.073 47.507.758,34 € 697,89
51-55 84.779 79.218.963,96 € 934,42
56-60 176.041 188.151.480,59 € 1068,79
61-65 322.726 364.399.320,65 € 1129,13
66-70 424.590 440.277.730,91 € 1036,95
71-75 431.724 390.890.991,86 € 905,42
76-80 401.903 324.794.218,94 € 808,14
81-85 354.586 263.754.351,81 € 743,84
86-90 207.724 144.044.198,75 € 693,44
91-95 69.521 47.512.845,38 € 683,43
>95 14.832 9.816.297,54 € 661,83
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ 660 598.231,86 € 906,41
 ΣΥΝΟΛΟ 2.589.791 2.313.580.699,16 € 893,35

 

Κατανομή Συντάξεων ανά Κατηγορία Σύνταξης (12/2017)

 

Κατηγορία Σύνταξης Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέση Σύνταξη
Α. Κύρια 2.851.060 2.059.205.810,27 722,26
Γήρατος 1.964.175 1.603.763.347,02 816,51
Θανάτου 595.657 296.818.002,30 498,30
Αναπηρική 255.408 144.754.262,30 566,76
Λοιπά 4.265 3.270.739,35 766,88
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ 31.555 10.599.459,30 335,90
Β. Επικουρική 1.237.924 212.511.544,54 171,67
Γήρατος 906.753 171.263.876,36 188,88
Θανάτου 257.059 30.313.304,08 117,92
Αναπηρική 74.112 10.934.364,10 147,54
Λοιπά 0,00 0,00 0,00
Β. Μερίσματα 407.306 39.888.310,98 97,93
Γήρατος 340.670 35.309.818,95 103,65
Θανάτου 66.585 4.568.616,96 68,61
Αναπηρική 51 9.875,07 193,63
Λοιπά 0 0,00 0,00
Γ. Λοιπά 0 0,00 0,00
Γήρατος 0 0,00 0,00
Θανάτου 0 0,00 0,00
Αναπηρική 0 0,00 0,00
Λοιπά 0 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.496.290 2.311.605.665,79  

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Περισσότερα

Το από το έτος 2016 υπόδειγμα αίτησης της ΕΝΥΠΕΚΚ προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ, ήδη από το 2016, θέλοντας να βοηθήσει όλους τους απόμαχους της εργασίας, όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, που πλήττονταν και συνεχίζουν να πλήττονται από την όλο και σκληρότερη μνημονιακή πολιτική, έδωσε “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ” προς το Ασφαλιστικό Ταμείο/Οργανισμό προκειμένου να την καταθέσουν ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι που υπέστησαν μείωση στη σύνταξή τους από τον Αύγουστο του 2016 και μετά, διεκδικώντας την παράνομη περικοπή.

Βλέπε την τότε ανάρτησή μας εδώ:

http://enypekk.gr/enypekk-ypodigma-etisis-kata-tis-perikopis-tis-syntaxis/

Την αναρτούμε πάλι σήμερα γιατί το ζήτημα είναι σημαντικό και γιατί η αδικία εις βάρος τους δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί ακόμη.

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ (συμπληρώνουμε το όνομα του Ταμείου που καταβάλλει τη σύνταξη)

Του ……………..(ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου) του …………… (πατρώνυμο) και της ………. (μητρώνυμο), συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ ……. (αριθμός ΑΜΚΑ), κατοίκου ……… (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο ………………….

——————————–

Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη …….. (γήρατος/αναπηρίας/θανάτου/χηρείας κλπ), έχοντας υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από ……………. (ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης).

Η σύνταξή μου μέχρι πρόσφατα ανερχόταν στο ποσό των ………. ευρώ. Ξαφνικά στις ……… (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) μού απονεμήθηκε επικουρική σύνταξη συνολικού ύψους ……….. ευρώ.

Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (μείωση που προστίθεται σε σωρεία μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια κατά αντισυνταγματικό τρόπο, όπως έχει ήδη νομολογηθεί), αντίκεινται σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος (εθνικές και υπερεθνικές) και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστούν.

  2. Σε κάθε περίπτωση η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί -και μάλιστα αναδρομικά- δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016.

  3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως «αναπροσαρμόζονται» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση.

  4. Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής τής σύνταξής μου δεν έχει εκδοθεί(πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης.

  5. Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, εκτός του ότι παραβιάζει τον νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, εισάγει και ανεπίτρεπτους περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

Ζ Η Τ Ω

Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 (με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου ως προς τις παράνομες περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί μέχρι τότε).

Να μου καταβληθεί το ποσό που παράνομα παρακρατήθηκε κατά την καταβολή της σύνταξης μου κατά το μήνα ………. (μήνας μείωσης).

Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή μείωση.

Αθήνα …………….2016

Ο αιτών

(ή Ο πληρεξούσιος δικηγόρος)

Περισσότερα

Σκοπιανό: Τα τέσσερα (4) σημεία της εθνικής γραμμής

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

2/2/2018

 

Σκοπιανό: Τα τέσσερα (4) σημεία της εθνικής γραμμή:

1-Αποκήρυξη του Βουκουρεστίου (2008)

2-Απόρριψη του πακέτου Νίμιτς

3-Άμεσο πάγωμα των διαπραγματεύσεων

4-Διεξαγωγή δημοψηφίσματος

 

 

Σήμερα, δύο ημέρες πριν το μεγαλειώδες (όπως φαίνεται) συλλαλητήριο των Αθηνών, ο ελληνικός λαός σίγουρα αναρωτιέται για το ποια πρέπει να είναι η πατριωτική εθνική γραμμή στο σκοπιανό απέναντι στην ενδοτική στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της πλειοψηφίας -δυστυχώς- του μνημονιακού πολιτικού τόξου.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, με την από 5-1-2018 ανακοίνωσή της, πρώτη είχε καλέσει σε κινητοποιήσεις όλους τους προοδευτικούς πατριώτες και είχε θέσει θέμα διενέργειας δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει ο λαός, αφού προηγουμένως θα είχε ενημερωθεί.

Σήμερα, εδώ που έφτασαν τα πράγματα, οδηγούμαστε σε σίγουρη εθνική ταπείνωση και ήττα αφού η κυβέρνηση, έρμαιο ακραίων φιλοτουρκικών ευρωπαϊκών κύκλων και μερίδας της αμερικανικής γραφειοκρατίας, έχει δεσμευτεί να αποδεχθεί ό,τι εξυπηρετεί και ό,τι προβάλλουν τα τελευταία χρόνια οι εκάστοτε ακραίοι εκπρόσωποι του κράτους-παρία των Σκοπίων.

Ο λαός όμως πρέπει να τους σταματήσει! Πρέπει να εμποδίσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τη χώρα μας σε νέα προδοσία!

Το συλλαλητήριο της Αθήνας ας χαράξει την εθνική γραμμή, που πρέπει να την συγκροτούν αναγκαία τα τέσσερα (4) παρακάτω σημεία:

 

1-Αποκήρυξη των ελληνικών θέσεων του Βουκουρεστίου (2008)

Το Βουκουρέστι του Κώστα Καραμανλή ήταν ήττα της χώρας μας στο σκοπιανό. Άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου. Έδωσε «το πράσινο φως» σε δεκάδες κυβερνήσεις -ακόμη και ιστορικά πολύ φίλιων προς την Ελλάδα- χωρών να αναγνωρίσουν το σκοπιανό κρατίδιο με τη συνταγματική του ονομασία.

Γι’αυτό είναι ανόητοι και ανιστόρητοι όσοι εμφανίζουν αυτό το γεγονός (που οφείλεται στη λανθασμένη θέση της κυβέρνησης Καραμανλή) ως τετελεσμένο για να εκβιάσουν τον λαό μας και για να επιβάλλουν την ενδοτική τους στάση.

Ο άπειρος τότε Κώστας Καραμανλής, είτε από άγνοια είτε από πιέσεις, ενέδωσε στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, άρα σε χρήση του ονόματος «Μακεδονία» και βεβαίως δεν έκανε χρήση της άσκησης βέτο όπως υποστηρίχθηκε εκ των υστέρων από τους αρχιτέκτονες της πρότασης αυτής, αφού η απόφαση του ΝΑΤΟ τότε ήταν ομόφωνη και καμία διαφοροποίηση εκ μέρους τής ελληνικής κυβέρνησης δεν βρέθηκε στα πρακτικά!

 

2-Απόρριψη-καταγγελία του πακέτου Νίμιτς για το ονοματολογικό

Ο «διαπραγματευτής» Νίμιτς, μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων υπέβαλε πέντε προτάσεις που …συμπτωματικά όλες περιλαμβάνουν τη λέξη «Μακεδονία». Δεν σεβάστηκε ούτε τα προσχήματα ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού διαπραγματευτή. Το πακέτο Νίμιτς πρέπει να καταγγελθεί ως απαράδεκτο και απαγορευτικό κάθε περαιτέρω συζήτησης για το σκοπιανό.

 

3-Άμεσο πάγωμα των διαπραγματεύσεων χωρίς άλλη συζήτηση

Η αφελής και νομικά ανυποστήρικτη θέση της κυβέρνησης για εκπόνηση Συμφώνου Δεσμεύσεων για την αποφυγή του αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων, αφού έχουμε ήδη παραδώσει το όνομα «Μακεδονία», είναι ο πυρήνας της ενδοτικής πρότασης που προωθεί η κυβέρνηση και εξυπηρετεί μόνο τη σκοπιανή πλευρά.

Καλούμε τους επιστήμονες και πρώην πολιτικούς που δείχνουν πρόθυμοι να συνδράμουν σ’αυτό το απαράδεκτο για την εθνική υπόθεση σχέδιο να μην το πράξουν. Η μόνη χώρα που με δική μας υπογραφή θα κατέχει το όνομα «Μακεδονία» (αν συμβεί αυτό το έγκλημα), θα είναι και η μόνη που θα μπορεί να εγείρει ζητήματα αλυτρωτισμού σε βάρος της χώρας μας.

Εμείς με κανένα αίολο σχέδιο σαν το προτεινόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών που δεν έχει νομικό κύρος ούτε θα είναι υποχρεωτικά σεβαστό, δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε, ούτε πριν ούτε μετά το ονοματολογικό, την κυβέρνηση του σκοπιανού κρατιδίου.

 

4-Διεξαγωγή δημοψηφίσματος για να πάρει θέση ο λαός

Όπως υποστηρίξαμε με την από5-1-2018 ανακοίνωσή μας, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα είναι το προαπαιτούμενο κάθε επανέναρξης συνομιλιών. Καμία συζήτηση χωρίς τη γνώμη του λαού, στον οποίο πρέπει να τεθεί μόνο το εξής ερώτημα: «Συμφωνείτε να αναγνωρίσει η χώρα μας τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία;».

Αυτά πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία μιας προοδευτικής εθνικής γραμμής.

Κάθε άλλο είναι προδοσία και θα μας οδηγήσει μαθηματικά σε νέες περιπέτειες και σε εθνική τραγωδία.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα