ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Andy’s (Ιούνιος 2017, σελ. 558) το βιβλίο του

Βασίλη Ασημακόπουλου

με τίτλο

«Πρώτη Φορά Αριστερά. Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ

την περίοδο 1974-1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του».

Κεντρική Διάθεση, Σόλωνος 43 και Ομήρου στην Αθήνα και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία.

 

 

Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου

Σύμφωνα με μια βασική διαπίστωση της εργασίας, κυρίαρχη έκφραση της ταξικής πάλης κατά την υπό εξέταση περίοδο αποτέλεσε ο αγώνας για εκδημοκρατισμό, άνοδο του βιοτικού επιπέδου του χώρου της μισθωτής εργασίας, αλλά και της αγροτιάς και όχι για ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Μια γραμμή μαχητικού ρεφορμισμού με υλικές και θεσμικές κατακτήσεις και όχι κατ” ανάγκην μια γραμμή αντιιμπεριαλιστικής ρήξης, ως προϋπόθεσης για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Με όρους ιστορικής εξέλιξης του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού/ σοσιαλδημοκρατικού ρεύματος, όπως παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, στο ΠΑΣΟΚ εκδηλώνεται με τη μορφή της εσωκομματικής ή ενδοπαραταξιακής σχηματοποίησης -και εγγράφοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες όπως εκδηλώνονται στην κοινωνική δομή και στην κίνηση διεθνούς ενσωμάτωσης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού- η πάλη μεταξύ της γραμμής της μεταπολεμικής παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας απέναντι στη γραμμή της μεσοπολεμικής εξελικτικής σοσιαλδημοκρατίας, προσαρμοσμένη στον ελληνικό χωροχρόνο. Η αντίφαση αυτή μεταξύ σοσιαλιστικής επαγγελίας και καπιταλιστικού εκσυγχρονισμού της περιόδου 1981-1985, που αποτέλεσε και βασικό πλαίσιο εσωκομματικής διαπάλης στο 1ο συνέδριο (1984), επιλύεται το 1985 με την «στροφή» της οικονομικής πολιτικής. Η παραμονή στην ΕΟΚ και η εσωτερίκευση της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού σε υπεριμπεριαλιστική νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (‘85-‘86), σε συνδυασμό με την κρατικοποίηση του κόμματος διαμόρφωσαν τους υλικούς, κατ” αρχάς, όρους αστικοποίησης του ΠΑΣΟΚ.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 υπό την καταλυτική επιρροή των τεκτονικών διεθνοπολιτικών ανατροπών και των εγχώριων εξελίξεων, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη μετεξελιχθεί σ” ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα παραδοσιακού τύπου, με το εργατικό κίνημα συνδικαλιστικά εξημερωμένο και ελεγχόμενο, με τη συλλογική ηγετική γραφειοκρατία σε έντονη κινητικότητα και τάση σχηματοποίησης δύο ανταγωνιστικών μερίδων, με ηγετικά στελέχη του κόμματος να διαμορφώνουν σχέσεις με την αστική τάξη, εντασσόμενο στη Σοσιαλιστική Διεθνή και έτοιμο να μορφοποιηθεί σε σοσιαλφιλελεύθερο κόμμα, όπως και τελικά συνέβη τη δεκαετία του ’90, συγχρονιζόμενο με τη γραμμή του νέου αναθεωρητισμού της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται και η εσωκομματική διαπάλη στο 2ο συνέδριο (1990).

Τέλος η παρούσα εργασία διαφοροποιείται από τις αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ μέσα από τα σχήματα του λαϊκισμού, των πελατειακών σχέσεων, του δίπολου αρχηγισμός-αδύναμη κομματική οργάνωση, του εθνικισμού. Κυρίως γιατί τα σχήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ΠΑΣΟΚ ή δεν αποτέλεσαν κατά τη γνώμη μας τα καθοριστικά στοιχεία της εξέλιξής του. Για την παρούσα εργασία κρίσιμο στοιχείο είναι η πορεία της εσωκομματικής πάλης σε σχέση όμως με τη συνολική εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.

vas asimak

 

Περισσότερα

«Μοντέλο Παυλόπουλου» για τους συμβασιούχους!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

20/6/2017

 

«Μοντέλο Παυλόπουλου» για τους συμβασιούχους!

Εφικτή η νομοθετική λύση!

 

 

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (9η/10-5-2017) για τους συμβασιούχους, πολλοί διερωτώνται αν μπορεί να υπάρξει νομοθετική λύση στο ζήτημα της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αντίστοιχες αορίστου χρόνου με δεδομένη την απαγόρευση του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρο 103 παρ. 7-8).

Η απάντηση είναι «Ναι»!

Το ίδιο θεσμικό αδιέξοδο αντιμετώπισε το 2004 ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Προκόπης Παυλόπουλος με την ιδιότητα τότε του υπουργού Εσωτερικών. Με το π.δ. 164/2004 (παρά τη ρητή συνταγματική απαγόρευση που ίσχυε από το 2001) και με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης στο Εσωτερικό μας Δίκαιο της Οδηγίας 199/79/ΕΚ, με «λεπτό» νομικό χειρισμό, παρέσχε τη δυνατότητα σε 70.000 και πλέον συμβασιούχους χρόνου και έργου (προσλήψεις στο σύνολό τους των δύο κομμάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αντίστοιχες αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, διαδοχικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος του, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύμβασης, με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) μηνών, μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση.

2)Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των εργαζομένων να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύμβαση. Προκειμένου περί συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), στο πλαίσιο εφαρμογής συγκεκριμένου προγράμματος, ως φορέας νοείται ο οικείος Ο.Τ.Α., στον οποίο ο εργαζόμενος προσέφερε πραγματικά τις υπηρεσίες του.

3)Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά σε δραστηριότητες που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα.

4)Ο κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση. Οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας συνιστούν συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση.

Για τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά την προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων, ο εργαζόμενος υποβάλλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του π.δ., αίτηση προς τον οικείο φορέα, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών.

Αρμόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογημένα εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό και όπου δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του οικείου νομικού προσώπου ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό κατά την κείμενη νομοθεσία.

Στις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αρμόδιο όργανο είναι, σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή του διοικούντος οργάνου της επιχείρησης.

Το αρμόδιο όργανο κρίνει περαιτέρω εάν στις συμβάσεις έργου ή άλλες συμβάσεις ή σχέσεις, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η κρίση του αρμόδιου οργάνου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του π.δ.

Οι θετικές ή αρνητικές κρίσεις διαβιβάζονται αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων.

Στις διατάξεις του π.δ. 164/2004 υπάγονταν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, καθώς και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των εργαζομένων σε ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Στις διατάξεις του ίδιου π.δ. συμπεριλαμβάνονταν και οι συμβάσεις που είχαν λήξει μέχρι και τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη ισχύος του π.δ., λογιζόμενες ως ενεργές διαδοχικές συμβάσεις ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει την ίδια θεσμική οδό και να δώσει τέλος στο δράμα χιλιάδων εργαζομένων που δημιουργήθηκε και διογκώθηκε με αποκλειστική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Τριπλό δικαστικό «μπλόκο» στο δράμα των συμβασιούχων!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

19/6/2017

 

 

Τριπλό δικαστικό «μπλόκο» στο δράμα των συμβασιούχων!

 

Τα τρία «ΟΧΙ» του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

OXI  στην παράταση των συμβάσεων!

OXI  στην πληρωμή των δεδουλευμένων!

OXI  στη συνέχιση της εργασίας!

 

Ευθύνονται οι κυβερνήσεις, υποστηρίζει το Ανώτατο Δικαστήριο!

 

Αναγκαία η νομοθετική λύση !

 

 

1.Ταφόπλακα στη μονιμοποίηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκλεισε αρνητικά το ζήτημα των συμβασιούχων. Με την Απόφαση-Πρακτικά της 9ης Ολομελείας του, που δημοσιεύτηκαν αργά την παρελθούσα Παρασκευή (16-6-2017), απεφάνθη:

α)ότι η παράταση των συμβάσεων είναι αντίθετη στο Σύνταγμα (άρθρο 103), στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ και στο π.δ. 164/2004, που το ενσωμάτωσε στο εσωτερικό Δίκαιο.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι:

«(…) η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 αντίκειται σε εκείνες του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004, οι οποίες ενσωματώνουν στην εσωτερική έννομη τάξη τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, συνεπώς, δεν δύναται να προσδώσει νόμιμη βάση στη γενόμενη παράταση ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των ΟΤΑ.».

 

β)ότι είναι παράνομη η καταβολή των δεδουλευμένων για το χρονικό διάστημα που οι συμβασιούχοι εργάστηκαν με βάση την παράταση του άρθρου 16 ν. 4429/2016,

γ)ότι είναι αντίθετη στις παραπάνω διατάξεις και η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν με βάση το άρθρο 16 ν. 4429/2016 και

δ)ότι υπεύθυνες για το δράμα των συμβασιούχων είναι όλες οι κυβερνήσεις μετά το 2012 που, ενώ γνώριζαν τις σχετικές απαγορεύσεις, υπέγραφαν και παρέτειναν τις συμβάσεις εργαζομένων οι οποίοι, ενώ προσλαμβάνονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στην ουσία κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.

 

2.Το κοινωνικό ζήτημα που έχει ανακύψει, μετά την καταλυτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για το μέλλον χιλιάδων συμβασιούχων είναι μεγάλο!

Η απαγόρευση είναι απόλυτη.

Το πολιτικό προσωπικό που μετά το 2012 δημιούργησε και διόγκωσε το πρόβλημα οφείλει άμεσα να συνεννοηθεί και να το επιλύσει χωρίς να εμπαίζει και να καταχράται της εργασίας χιλιάδων συμπατριωτών μας, στην πλειοψηφία τους νέων ανθρώπων.

Ειδικότερα το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας μας απεφάνθη τα παρακάτω:

α)Η παράταση των συμβάσεων που δόθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 είναι αντίθετη στο Σύνταγμα (άρθρο 103), την Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ και το π.δ. 164/2014 που ενσωμάτωσε την ανωτέρω Οδηγία στο εσωτερικό μας Δίκαιο.

Επ’αυτού η απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν αναφέρει (σελ. 42) τα εξής:

«(…) η με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 παράταση των ως άνω συμβάσεων αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές, διότι: α.διαλαμβάνει μεμονωμένη ρύθμιση αναγκών που διαρκούν, διαφοροποιώντας τον τρόπο κάλυψής τους από τον ενιαίο, ομοιόμορφο, συνολικό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, τον οποίο επιβάλλει το άρθρο 103 του Συντάγματος. β. δεν προϋπήρχε των σχέσεων εργασίας, τις οποίες ρυθμίζει, αλλά τις καταλαμβάνει αναδρομικά, γ. εξαιτίας της αναδρομικότητας της ρύθμισης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνιστική ή επιλογής προσωπικού, σύμφωνα προς το προαναφερόμενο άρθρο 103, ούτε οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο επιλογής (άρθρο 103 παρ. 7 εδ. α΄ Συντ/τος), με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν με τις οικείες, αναδρομικά παρατεινόμενες, ατομικές συμβάσεις εργασίας και να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διεκδικήσει την πρόσληψή του, βάσει παγίων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω τυπικής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των αναγκών των Ο.Τ.Α. και δ.δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας ούτε η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, παρά μόνο αναφέρεται το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο αυτοδικαίως παρατείνονται, αντίθετα προς τις επιταγές του άρθρου 103 παρ. 8 εδαφ. α΄ του Συντάγματος.».

Και συνεχίζει η απόφαση:

«Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αυτοδίκαιη παράταση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Ο.Τ.Α. στον τομέα της καθαριότητας, αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος, διότι οδηγεί στην κάλυψη των αναγκών αυτών με προσωπικό προσλαμβανόμενο εξαιρετικά, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής ή διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των προμνησθεισών συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, που διασφαλίζονται με τους όρους του άρθρου αυτού (103 Σ/τος).».

Και περαιτέρω (σελ. 44) αναφέρει επί λέξει:

«Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 έρχεται σε αντίθεση και με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, (Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ.164/2004), διότι επέρχεται ανεπίτρεπτη, κατά το άρθρο 5 του π.δ. 164/2004, διαδοχικότητα συμβάσεων που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ειδικότητα και με τους ίδιους όρους εργασίας, η οποία είναι δυνατή κατ” εξαίρεση, μόνον εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι απαιτείται να εξειδικεύονται κατά περίπτωση (…). Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 δεν είναι συμβατή προς τον σκοπό και την πρακτική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, που προσαρτάται στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ, αφού δεν τίθενται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ανταποκρίνεται πράγματι σε γνήσια ανάγκη, αν είναι πρόσφορη προς επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και αν είναι αναγκαία προς τούτο, προεχόντως δε ενέχει πραγματικό κίνδυνο καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως αυτού του είδους των συμβάσεων».

 

β)Τα δεδουλευμένα (μισθοί κ.ά.) δεν πρέπει να καταβληθούν επειδή οι παρατάσεις είναι μη νόμιμες, δηλαδή άκυρες. Για το ζήτημα αυτό, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν πρέπει να καταβληθούν μισθοί και άλλες προσαυξήσεις για το διάστημα που αφορά την παράταση με βάση το άρθρο 16 ν. 4429/2016.

Ειδικότερα στη σελ. 46 αναγράφεται ότι:

«Δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό να επιτυγχάνεται από τον κοινό νομοθέτη νομιμοποίηση διοικητικών πράξεων ή σχέσεων, μέσω της αναδρομικής μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος υπό την ισχύ του οποίου συντελέσθηκαν -και κατ’ αποτέλεσμα και των δαπανών που αυτές συνεπάγονται-, περί της μη νομιμότητας των οποίων έχει ήδη αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του ασκούμενου κατά το Σύνταγμα προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, εφόσον προκύπτει σαφώς ότι με τη νέα διάταξη που περιέχει αναδρομική ρύθμιση, δεν επιδιώκεται η μεταβολή του σχετικού νομοθετικού καθεστώτος με τη θέσπιση γενικής και αφηρημένης ρύθμισης πάγιας εφαρμογής, η αναδρομικότητα της οποίας υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος (…), αλλά η παράκαμψη της αρχής της νομιμότητας και, συναφώς, και των εμποδίων που συνεπάγεται ο προληπτικός έλεγχος για συγκεκριμένες παράνομες εκταμιεύσεις. Η ανωτέρω δε ενέργεια του κοινού νομοθέτη συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαστικό ελεγκτικό έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού πρόκειται για ουσιώδη περιορισμό της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Συντάγματος αρμοδιότητάς του για άσκηση προληπτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να αναιρείται η βούληση του συνταγματικού νομοθέτη για αποτροπή της δημοσιονομικής αυθαιρεσίας».

Περαιτέρω η ίδια απόφαση αναφέρει (σελ. 49) ότι:

«Με τη ρύθμιση του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 επιχειρείται η νομιμοποίηση τόσο των διενεργηθεισών με τη διαδικασία αυτή δαπανών καθαριότητας, μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., όσο και εκείνων που πρόκειται να διενεργηθούν έως τις 31.12.2017. Προβλέπεται δε η κατά προτεραιότητα εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους έσοδα των Ο.Τ.Α., γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Επομένως, τίθεται κατά παράβαση των προεκτεθέντων εθνικών και κοινοτικών κανόνων δικαίου. Ειδικότερα, α. Με τη διάταξη αυτή παραβιάζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. α” του Συντάγματος προληπτικός έλεγχος, διότι με αυτήν σκοπείται η αποφυγή των συνεπειών που συνεπάγεται η άσκηση του ελέγχου αυτού, η οποία καταλήγει στη μη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, με τα οποία εντέλλονται μη νόμιμες δαπάνες. Καθώς δε οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνήφθησαν κατά παράβαση τόσο του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όσο και του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004, είναι άκυρες (άρθρ. 21 παρ. 2 του ν. 2190/1994, 7 παρ. 1 του π.δ. 164/2004), κατά το στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, οι νομιμοποιητικές διατάξεις δεν δύναται να προσδώσουν αυτοτελή νόμιμη βάση στη γενόμενη παράταση ισχύος αυτών, η έλλειψη της οποίας (νόμιμης βάσης) και η, συνεπεία αυτής, απουσία έγκυρου συμβατικού δεσμού εμποδίζουν τη σύννομη εκταμίευση του δημοτικού χρήματος και την πληρωμή των σχετικών δαπανών εξ αυτής της αιτίας τόσο ως αντίτιμο της ήδη παρασχεθείσας εργασίας όσο και της εργασίας, η οποία πρόκειται να παρασχεθεί στο μέλλον. Η έλλειψη δε της αυτοτελούς νόμιμης βάσης της παράτασής τους και της εκταμίευσης των αντίστοιχων ποσών δεν δύναται να αναπληρωθεί από την ως άνω νομιμοποιητική διάταξη, ιδίως μάλιστα για το μελλοντικό χρονικό διάστημα μετά την ενδεχόμενη έκδοση πράξης του αρμοδίου Κλιμακίου περί μη θεώρησης των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων. Και τούτο, διότι με τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4456/2017 επιχειρείται σαφώς η περιγραφή των εκφερθεισών οριστικών κρίσεων των αρμοδίων σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι είχαν επισημάνει την αντισυνταγματικότητα αντίστοιχου περιεχομένου ρυθμίσεων τόσο για την περίπτωση των συμβάσεων δίμηνης διάρκειας (Ε.Σ. Ολομ. Πρακτικά 14ης Γ.Σ./30.6.2016) όσο και για εκείνες της οκτάμηνης διάρκειας (Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμήμα πράξη 105/2016), είναι δε άλλο το ζήτημα – που δεν αφορά τον προληπτικό έλεγχο στο παρόν στάδιο – το ότι η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων παρά την έλλειψη έγκυρου συμβατικού δεσμού, γεννά σε σχέση υποκαταστάσεως μια διαφορετική νομική κατάσταση, η οποία ως προς τις οφειλόμενες αποδοχές παρέχει αξίωση καταβολής (Α.Π. 278/2015, Τμ. Β1 Πολιτικό). β. Η διάταξη αυτή έρχεται ευθέως σε αντίθεση προς εκείνες του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004, καθώς, κατά το μέρος με το οποίο επιδιώκεται καταβολή των ήδη δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, αν και οι ρυθμίσεις της συμπίπτουν κατ’ αποτέλεσμα με τα ορισθέντα στην παράγραφο 2 αυτού, εντούτοις, δεν επάγονται των λοιπών συνεπειών του ως άνω άρθρου, που είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκείνες της αυτοδίκαιης ακυρότητας των συναφθεισών (κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του ιδίου π.δ/τος) συμβάσεων, αλλά και των βαρύτατων ποινικών ευθυνών της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, όπως αυτές συμπληρώνονται με τις κυρώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως προεκτέθηκαν».

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

«Η ρύθμιση της ανωτέρω διάταξης που αφορά στην πληρωμή των σχετικών με τις προμνησθείσες συμβάσεις δαπανών από τα κάθε είδους έσοδα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (πέραν των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας) οδηγεί σε τυχόν ανατροπή των ήδη καταρτισμένων προϋπολογισμών των εν λόγω Ο.Τ.Α. και ενδεχομένως τίθεται θέμα αντίθεσης της διάταξης αυτής και προς τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος.».

 

γ)Οι εργασιακές σχέσεις που παρατάθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 πρέπει να διακοπούν και να μην συνεχιστούν μέχρι τη λήξη τους (31-12-2017). Σε συνέχεια των παραπάνω νομικών σκέψεων, το ΕλΣυν αποφαίνεται ότι, επειδή είναι αντισυνταγματική και άκυρη η παράταση που χορηγήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016, αυτές δεν είναι επιτρεπτό να συνεχιστούν μέχρι τη λήξη τους (31-12-2017).

Ειδικότερα η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει (σελ. 51) ότι:

«είναι ανεπίτρεπτη από τις ως άνω διατάξεις η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων, κατά παραβίαση της συνταγματικώς επιτρεπόμενης (άρθρο 103 παρ. 8 εδ. α΄) εξαιρετικής διαδικασίας προσλήψεων βάσει του άρθρου 205 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, και η καταβολή των αποδοχών τους για το μέλλον.».

 

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι:

δ)Οι μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2012 μέχρι και σήμερα, είναι οι υπεύθυνες για τη δημιουργία του νέου κύματος των συμβασιούχων. Ενώ γνώριζαν τις σχετικές νομικές απαγορεύσεις, εν τούτοις προσελάμβαναν εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ΟΤΑ και άλλων φορέων.

Επί του ζητήματος αυτού, η απόφαση του ΕλΣυν χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Περαιτέρω, επιχειρήθηκε εκ νέου η νομιμοποίηση των διενεργηθεισών δαπανών καθαριότητας των κτιρίων περισσοτέρων φορέων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. με τη ρύθμιση του άρθρου 72 του ν. 4369/2016. Με τη διάταξη δε του άρθρου 76 του ν. 4386/2016, ο νομοθέτης τελώντας σε γνώση τής, κατά το μεσοδιάστημα, διαμορφωθείσας από τα Κλιμάκια Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (όπως σαφώς προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4386/2016), όρισε ρητώς ότι η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι 31.12.2016 εφαρμόζεται – και μάλιστα αναδρομικώς από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4325/2015, ήτοι τις 11.5.2015, και στις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αναγκών στον τομέα της καθαριότητας. Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος με τα Πρακτικά της 14ης/30.6.2016 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου. Ήδη, με την τελευταία τροποποίηση του ως άνω άρθρου με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 -από το πεδίο εφαρμογής της οποίας ρητώς εξαιρούνται οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας – παρατάθηκαν αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017 όσες ατομικές συμβάσεις ήταν σε λειτουργία καθώς και όσες είχαν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4429/2016, που σχετίζονται με την καθαριότητα, μεταξύ άλλων, κάθε είδους υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., μόνο με την έκδοση αντίστοιχων διαπιστωτικών πράξεων, άνευ άλλης διαδικασίας και απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης κάθε φορέα και χωρίς να προηγείται εκτίμηση, αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επέβαλαν εξαρχής τη σύναψη των συμβάσεων αυτών. Ενόψει του χρονικού ορίου που τέθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις (αρχικά 31.12.2015, ακολούθως 31.12.2016 και ήδη 31.12.2017) ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι συμβάσεις καθαριότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 του ν.4429/2016 καταρτίστηκαν αρχικά για διάστημα οκτώ (8) μηνών, κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, ανεξάρτητα και πέραν των αντίστοιχων πάγιων και διαρκών αναγκών των Ο.Τ.Α., η διατήρηση των αναγκών αυτών και η κατ’ εκτίμηση του νομοθέτη εξακολούθησή τους μέχρι τις 31.12.2017 αποδυναμώνει το χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρων, εποχικών ή περιοδικών.

Επομένως, σύμφωνα και με όσα προεκτέθηκαν, οι εν λόγω συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας δεν δύνανται να παρατείνονται, διότι συνήφθησαν βάσει εξαιρετικής διαδικασίας, προβλεπόμενης από το Σύνταγμα (παρ. 8 εδ. Α΄ και β΄), ήτοι αυτής του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ και του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, για την αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση δε παράτασης ή επανασύναψής αυτής εντός δωδεκαμήνου, επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 παρ. 4, 5, και 15 του ν. 2190/1994 κυρώσεις. Κατά συνέπεια, η με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 παράταση των ως άνω συμβάσεων αντιβαίνει αυτής συνταγματικές επιταγές, διότι :

α.διαλαμβάνει μεμονωμένη ρύθμιση αναγκών που διαρκούν, διαφοροποιώντας τον τρόπο κάλυψής αυτής από τον ενιαίο, ομοιόμορφο, συνολικό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, τον οποίο επιβάλλει το άρθρο 103 του Συντάγματος.

β. δεν προϋπήρχε των σχέσεων εργασίας, αυτής οποίες ρυθμίζει, αλλά αυτής καταλαμβάνει αναδρομικά,

γ. εξαιτίας αυτής αναδρομικότητας αυτής ρύθμισης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνιστική ή επιλογής προσωπικού, σύμφωνα αυτής το προαναφερόμενο άρθρο 103, ούτε οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο επιλογής (άρθρο 103 παρ. 7 εδ. Α΄ Συντ/τος), με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν με αυτής οικείες, αναδρομικά παρατεινόμενες, ατομικές συμβάσεις εργασίας και να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διεκδικήσει την πρόσληψή του, βάσει παγίων διατάξεων αυτής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω τυπικής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των αναγκών των Ο.Τ.Α. και

δ. δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας ούτε η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, παρά μόνο αναφέρεται το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο αυτοδικαίως παρατείνονται, αντίθετα αυτής αυτής επιταγές του άρθρου 103 παρ. 8 εδαφ. Α΄ του Συντάγματος.».

 

Μετά την έκδοση αυτής απόφασης αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κυβέρνηση οφείλει ΑΜΕΣΑ να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα του μνημονιακού τόξου και να λύσει κατά τον πλέον λυσιτελή, πάντως νομοθετικά, το ζήτημα που δημιουργήθηκε.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να δώσει τέλος στην αγωνία και το δράμα των εργαζομένων στους Δήμους και τους άλλους φορείς, αφού, ενώ καλύπτουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων τους, εντελώς προσχηματικά και ψευδεπίγραφα χαρακτηρίζονται ως «συμβασιούχοι».

Είναι λυπηρό που και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, καταχράστηκαν -και μάλιστα σε ευρεία κλίμακα- της εργασίας αρκετών χιλιάδων συμπατριωτών μας (κυρίως νέων) που έχουν ανάγκη για εργασία, κρατώντας τους σε κατάσταση ομηρίας και διασπείροντας την ανασφάλεια για το μέλλον χιλιάδων οικογενειών.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η παράταση των συμβάσεων στους Δήμους!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

17/6/2017

 

 

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η παράταση

των συμβάσεων στους Δήμους!

 

Απόφαση-βόμβα για το μέλλον των συμβασιούχων !

 

Η κυβέρνηση οφείλει να βρει ΑΜΕΣΑ λύση !

 

Ιδού η απόφαση

https://www.elsyn.gr/el/node/505

 

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

«OXI» στην ταπεινωτική συμφωνία!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

16/6/2017

 

«OXI» στην ταπεινωτική συμφωνία!

Να τεθεί άμεσα στην κρίση του λαού!

 

Οι τέσσερις (4) επαχθείς δεσμεύσεις!

 

 

Η χθεσινή Συμφωνία-Απόφαση του Eurogroup (15-6-2017) είναι το πιο ταπεινωτικό κείμενο που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα μνημονιακή κυβέρνηση!

Γι’αυτό καλούμε την κυβέρνηση να την απορρίψει, θέτοντάς την πρώτα στην κρίση του λαού!

Οι τέσσερις (4) ονειδιστικές και προσβλητικές για τον λαό μας ρυθμίσεις του είναι οι εξής:

 

Ι.Η ακύρωση της εφαρμογής των «αντίμετρων»!

Σύμφωνα με ρητή δέσμευση της προσβλητικής για τον λαό μας αυτής Συμφωνίας-Απόφασης, τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν εφόσον επιτευχθούν οι καθορισμένοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι.

Συγκεκριμένα η Απόφαση-Συμφωνία του Εurogroup αναφέρει τα εξής:

«Αφορά επίσης σε ένα έκτακτο αναπτυξιακό πακέτο που έχει στόχο να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και να βελτιώσει το ελληνικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί εάν επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι.».

Και στα αγγλικά:

«It also contains a contingent expansionary package to enhance the growth potential of the Greek economy and to improve the Greek social safety net that will be implemented provided that the agreed medium-term targets are met.».

 

ΙΙ.Εξιτήριο από το Μνημόνιο το 2060!!

Σύμφωνα με ρητή διάταξη της συγκεκριμένης Συμφωνίας-Απόφασης, η κυβέρνηση συμφώνησε πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022 και πλεόνασμα τουλάχιστον 2% επί του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2060!!

Η συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης είναι η εξής:

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και από εκεί και έπειτα μία δημοσιονομική πορεία που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου που θα μπορούσε να επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή μεγαλύτερο, αλλά κοντά στο 2% του ΑΕΠ, στην περίοδο από το 2023 έως το 2060.»

Και στα αγγλικά:

«The Eurogroup welcomes the commitment of Greece to maintain a primary surplus of 3.5% of GDP until 2022 and thereafter a fiscal trajectory that is consistent with its commitments under the European fiscal framework, which would be achieved according to the analysis of the European Commission with a primary surplus of equal to or above but close to 2% of GDP in the period from 2023 to 2060.».

 

 

ΙΙΙ.«Ρήτρα αιρεσιμότητας» για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα

Σύμφωνα με άλλη δέσμευση της κατάπτυστης αυτής Συμφωνίας-Απόφασης, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των δανειστών χωρίς δικαίωμα της ελληνικής πλευράς.

Η συγκεκριμένη ταπεινωτική και πρωτάκουστη κείμενα για την πατρίδα μας δέσμευση αναφέρει τα εξής:

«To Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμο να υλοποιήσει μία δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος στο βαθμό που χρειάζεται για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, σε ευθυγράμμιση με την ανακοίνωση του Eurogroup της 25ης Μαΐου του 2016. Αυτό περιλαμβάνει την άρση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου που σχετίζεται με την δόση επαναγοράς χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος, την χρήση των κερδών του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) του 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό του ESM, την αποκατάσταση της μεταφοράς του ισοδύναμου των κερδών της Συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ANFA) και του SMP στην Ελλάδα (από το δημοσιονομικό έτους 2017), τις διαδικασίες διαχείρισης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του ESM, λαμβάνοντας δεόντως υπόψιν το εξαιρετικά υψηλό βάρος ορισμένων κρατών μελών και τον επαναπροσδιορισμό (reprofiling) του EFSF εντός του μέγιστου Εξουσιοδοτημένου Ποσού του Προγράμματος.».

Και στα αγγλικά:

«The Eurogroup recalls that it stands ready to implement a second set of debt measures to the extent needed to meet the aforementioned GFN objectives, in line with the Eurogroup statement of 25 May 2016. This includes abolishing the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme, the use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account, the restoration of the transfer of the equivalent of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017), liability management operations within the current ESM programme envelope taking due account of the exceptionally high burden of some Member States, and EFSF reprofiling within the maximum Programme Authorised Amount.».

 

ΙV.Μεσοπρόθεσμα μέτρα με ρήτρα νέου δανείου-προγράμματος !

Και η χθεσινή Συμφωνία-Απόφαση επαναλαμβάνει τον πιο επαχθή όρο της Συμφωνίας-Απόφασης της 25ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με τον οποίο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα ληφθούν μόνο εάν δεν συνεπάγονται κόστος στον EFSF και στα δικαιούχα κράτη-μέλη!!

Η συγκεκριμένη ταπεινωτική δέσμευση αναφέρει :

«Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη του τελικού DSA, την επέκταση των μέσων σταθμισμένων λήξεων (WAM) και μία περαιτέρω αναβολή του επιτοκίου και της απόσβεσης του EFSF από 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, αυτά τα μέτρα δεν θα συνεπάγονται επιπλέον κόστος για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.».

Και στα αγγλικά:

«The Eurogroup stands ready to implement, without prejudice to the final DSA, extensions of the weighted average maturities (WAM) and a further deferral of EFSF interest and amortization by between 0 and 15 years. As agreed in May 2016, these measures shall not lead to additional costs for other beneficiary Member States.».

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα επανέλθει με πληρέστερο κείμενο για να αναδείξει όλα τα επαχθή για τον λαό και τη χώρα σημεία της απαράδεκτης αυτής Συμφωνίας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως την υπογραφή της από την ταπεινωτική αυτή Απόφαση-Συμφωνία, άλλως, σε περίπτωση που προτίθεται να την υλοποιήσει, να ζητήσει πριν τη γνώμη του ελληνικού λαού!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Γαλλικές εκλογές: Πολιτικοί «κομήτες» στο κοινωνικό κενό!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

15/6/2017

 

Γαλλικές εκλογές: Πολιτικοί «κομήτες» στο κοινωνικό κενό!

Βουλιάζει η Αριστερά στην Ευρώπη ελέω ΣΥΡΙΖΑ!

 

 

«Ούτως ή άλλως η Γαλλία πρωτοτυπεί», φέρεται ότι είχε αναφωνήσει ο Γουίνστον Τσώρτσιλ, έκπληκτος για την ταχεία κατάρρευση του Γαλλικού Μετώπου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και όντως! Όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και οι δεξαμενές σκέψης στην Ευρώπη προαναγγέλλουν την επερχόμενη ισχυρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπέρ του Μακρόν που υπήρξε ποτέ στη Γαλλία από το 1958. Αλλά αυτή επιτυγχάνεται (και αυτό αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην κοινοβουλευτική ιστορία της Γαλλίας) με το ποσοστό 14,8% (των εγγεγραμμένων Γάλλων) ελέω εκλογικού συστήματος.

Και μπορεί μεν να συνετρίβη ο παραδοσιακός δικομματισμός, να έπεσε το Εθνικό Μέτωπο και να περιορίστηκε η δύναμη της Αριστεράς, πλην όμως ο μεγάλος νικητής του α’ γύρου των γαλλικών εκλογών (11-6-2017) είναι η αποχή, που ανήλθε στο «τεράστιο» 51,3%!!!

Το πρώτο, ως εκ τούτου, συμπέρασμα είναι ότι η μάχη για το Κοινοβούλιο στη Γαλλία διεξάγεται σε κοινωνικό κενό. Ο συνειδητοποιημένος και απαιτητικός πολιτικά γαλλικός λαός απέχει κατά πλειοψηφία από την ψηφοφορία γιατί οι προσφερόμενες λύσεις τον οδηγούν σε αδράνεια και απελπισία.

Η συναισθηματικά φορτισμένη αυτή συμπεριφορά των Γάλλων πολιτών, πάντως, διευκολύνει τις επιλογές των ισχυρών κέντρων εξουσίας (κυρίως του χρηματιστικού κεφαλαίου) να επιβάλλουν τις επιλογές τους. Έτσι έγινε και με τις Προεδρικές Εκλογές, όπου η εκστρατεία κατασυκοφάντησης (ακόμη και συστημικών πολιτικών αντιπάλων του «εκλεκτού τέκνου» της τραπεζοκρατίας Μακρόν) κατάφερε -έστω και με μικρή διαφορά- να τους θέσει εκτός του β’ γύρου, όπου η σύγκρουσή του με τη Λεπέν ήταν εκ των πραγμάτων …περίπατος.

Ένας υποψήφιος Πρόεδρος χωρίς κόμμα, χωρίς κίνημα, χωρίς καμιά προγραμματική και επιστημονική προετοιμασία επιβλήθηκε κυριολεκτικά στον προεδρικό θώκο με τη στήριξη όλων σχεδόν των ΜΜΕ!

Στις εκλογές της περασμένης Κυριακής οι υποψήφιοι του νέου ψηφοδελτίου του περιέφεραν, αντί προγράμματος, τη γιγαντιαία φωτογραφία του νέου Προέδρου, προξενώντας θλίψη στην πλειοψηφία του γαλλικού λαού και σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες της Ευρώπης για τον πρωτοφανή αυτό αποϊδεολογικοποιημένο αταβισμό!

Το 51,3% της αποχής στον α’ γύρο των βουλευτικών εκλογών δείχνει, εξάλλου, ότι η πλειοψηφία των Γάλλων πολιτών αρνήθηκε όλες τις πολιτικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν και κυρίως αρνήθηκε να νομιμοποιήσει μια «στημένη» και προδιαγεγραμμένη πορεία απορρυθμίσεων του εργασιακού και κοινωνικού βίου. Αν η αποχή επαναληφθεί, πολύ δε περισσότερο αυξηθεί, η Γαλλία (ανεξαρτήτως κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας) θα μπει σε μία φάση ευθείας κοινωνικής ΑΠΟνομιμοποίησης της Πολιτικής.

Η δυσπιστία εξάλλου των πολιτών προς την Αριστερά συνεχίζεται!

Το αρνητικό υπόδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα πεπραγμένα της αντιφατικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επηρεάζουν όλο το ευρωπαϊκό προοδευτικό φάσμα αφού βλέπει ένα μέχρι πρότινος «αδελφό» κόμμα να εφαρμόζει την πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που δεν τολμά ούτε η κανονική Δεξιά να εφαρμόσει στην Ευρώπη.

Ο νεοφιλελεύθερος κυβερνητισμός της Αριστεράς που πρωτοστατεί στην κατεδάφιση του Κοινωνικού Κράτους στην Ελλάδα, θα πληρωθεί ακριβά από όλους τους προοδευτικούς λαούς της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο οι Podemos στην Ισπανία, η Αριστερά του Μελανσόν στη Γαλλία, αλλά και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις που θα πληρώσουν το αρνητικό αυτό ελληνικό υπόδειγμα.

Μόνο παρήγορο σημάδι -και αυτό πλέον εκτός των πλαισίων της ΕΕ- δίνεται από τους εργατικούς του Κόρμπιν. Με την εξαγγελία της επανεθνικοποίησης του νερού, των συγκοινωνιών και άλλων δημοσίων αγαθών, της ενίσχυσης των μισθών/ημερομισθίων και των εν γένει εργασιακών συνθηκών, του εθνικού συστήματος υγείας, της Εργατικής Νομοθεσίας και της δημόσιας παιδείας, συγκίνησε τη μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαγμένων νέων και απέδειξε ότι ένα συνεκτικό κοινωνικό πρόγραμμα έχει προοπτική και μέλλον αφού κερδίζει τη νέα γενιά και ιδεολογικοποιεί το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Μακελειό στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

14/6/2017

 

Μακελειό στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα!

 

Στα 586 € όλοι οι νέοι μισθοί

 

Ψήφισαν και τη «βουλγαροποίηση» των μισθών!

 

Ιδού η διάταξη !

 

 

Ι.Αναστολή επ’αόριστον των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Πρωτοφανές! Δεν υπάρχει προηγούμενο!

Με το άρθρο 16 του συμπληρωματικού Μνημονίου (ν. 4472/19-5-2017) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «πάγωσε» για αόριστο χρόνο τον μηχανισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην πατρίδα μας, αφού ανέστειλε την εφαρμογή των δυο πιο βασικών του αρχών:

α.της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν συρρέει επιχειρησιακή σύμβαση με κλαδική και

β.της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων.

Έτσι, με την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων αποκόπτεται ο «ομφάλιος λώρος» των ιδιωτικών μισθών με τα ανώτερα επίπεδα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, αφού οι μισθοί των επιχειρησιακών συμβάσεων καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο, αλλά ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, κινούνται σε καταφανώς κατώτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα των κλαδικών-ομοιοεπαγγελματικών.

Συμπέρασμα της ανωτέρω ρύθμισης είναι ότι, εφεξής και για αόριστο χρόνο, οι μισθοί των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων δεν θα μπορούν να εξομοιωθούν (θα υπολείπονται) με τους μισθούς των κλαδικών-ομοιοεπαγγελματικών!

ΙΙ.«Ρήτρα βουλγαροποίησης» («κατωτατοποίησης») των μισθών του ιδιωτικού τομέα. Όλοι οι νέοι μισθοί στο ύψος του κατώτατου (586 € μικτά)!

Με το άρθρο πέμπτο του εφαρμοστικού νόμου 4475/2017 του συμπληρωματικού Μνημονίου ν. 4472/2017, που ψηφίστηκε χτες 12-6-2017 (ΦΕΚ Α 83) με τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συνεννόηση με την τρόικα και αιφνιδιάζοντας Συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και επιστήμονες, ψήφισε και τη «βουλγαροποίηση» («κατωτατοποίηση») των μισθών του ιδιωτικού τομέα μέχρι του ύψους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την πρόβλεψη ότι αυτοί μπορούν να μειώνονται μέχρι του ύψους της ΕΓΣΣΕ.

Συγκεκριμένα ψήφισε ότι: «Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων.».

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, οι μισθοί των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας που είναι μέχρι σήμερα ανώτεροι των μισθών της ΕΓΣΣΕ, θα μπορούν εφεξής να μειώνονται και μέχρι τα 586 ευρώ μικτά!!

 

ΙΙΙ.Η «βουλγαροποίηση» του ιδιωτικού μισθολογίου, δομική ρήτρα του Μνημονίου

Έτσι, με τις παραπάνω δύο διατάξεις, συνδυαστικά εφαρμοζόμενες, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος της «βουλγαροποίησης» («κατωτατοποίησης») των μισθών του ιδιωτικού τομέα, όπως θεσπίστηκε από το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713) ως δομική υποχρέωση της χώρας μας («ρήτρα Βουλγαρίας» ή «ρήτρα Παπαδήμου»).

Δανειστές και μνημονιακές κυβερνήσεις συνεχίζουν να έχουν σταθερή προσήλωση στη συνεχή συμπίεση του ιδιωτικού μισθολογίου μέσω της «ρήτρας βουλγαροποίησης» των μισθών του ιδιωτικού τομέα όπως καταφαίνεται και από τον συνδυασμό των άρθρων των δύο παραπάνω νόμων.

 

IV.Φτωχός εργαζόμενος («working poor»): Το νέο υπόδειγμα του Έλληνα εργαζόμενου

Είναι προφανές ότι τρόικα και μνημονιακές κυβερνήσεις στο σύνολό τους έχουν ως εργατικό «πρότυπο» τον φτωχό εργαζόμενο («working poor»), έναν δηλαδή εργαζόμενο που θα εργάζεται αλλά ταυτόχρονα θα είναι και φτωχός, που θα παλινδρομεί μεταξύ της ψευδαίσθησης της εργασίας και της οριακής διαβίωσης… Έναν εργαζόμενο που η επιβίωση στο επίπεδο του χαμηλού μισθού θα είναι ισόβιο άγχος και βάσανο!

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί κυβέρνηση, κόμματα και Συνδικάτα να ζητήσουν άμεσα την κατάργηση της πρωτοφανούς στα κοινοβουλευτικά χρονικά αυτής διάταξης, που οδηγεί σε εξαθλίωση τα μεσαία και κατώτερα μισθολογικά στρώματα του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θεωρεί ότι οι δύο παραπάνω διατάξεις είναι ονειδιστικές, αφού προσβάλλουν ευθέως και καταρρακώνουν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ολόκληρη γενικώς την Εργατική Τάξη, στην πατρίδα μας!

Η ψήφισή τους από Έλληνες βουλευτές συνιστά πράξη ντροπής και απαξίωσης του παρηκμασμένου και παραδομένου στους δανειστές Ελληνικού Κοινοβουλίου!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

250 εκατ. € θα χάσουν οι συνταξιούχοι από το «πάγωμα» του 2022!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

9/6/2017

 

250 εκατ. € θα χάσουν οι συνταξιούχοι

από το «πάγωμα» του 2022!

 

Ιδού η έκθεση του ΓΛΚ!

 

 

Σε 250 εκατ. ευρώ υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις απώλειες από τις συντάξεις ΜΟΝΟ για το 2022!

Ιδού η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!

ΓΛΚ 2017

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Αντισυνταγματικές και οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

9/6/2017

 

Αντισυνταγματικές και οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο!

 

Ιδού τα πρακτικά της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης

της Ολομελείας του (7-6-2017)

 

 

Αντισυνταγματικές στο σύνολό τους κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση και ψηφίζονται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής!

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση-«καταπέλτη», το Ελεγκτικό Συνέδριο ομόφωνα έκρινε ότι παραβιάζονται οι βασικές αρχές του Συντάγματος και της διεθνούς έννομης τάξης.

Ιδού το κείμενο!

praktika elsyn 8-5-2017 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Κίνδυνος για περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

9/6/2017

 

Να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ η φορολογική τροπολογία

που απειλεί με εκ νέου μείωση του αφορολογήτου!!

 

 

Κίνδυνος για περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου και ενίσχυση της πιθανότητας για εμπροσθοβαρή εφαρμογή από το 2019 προβλέπει η τροπολογία του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε χτες και συζητείται αύριο στη Βουλή.

Αν ψηφιστεί και εφαρμοστεί, θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση τα μεσαία και όλα τα κατώτερα στρώματα της πολύπαθης χώρας μας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δεν διανοείται ότι θα υπάρξει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα ψηφίσει αυτήν την κοινωνιοκτόνα και ονειδιστική τροπολογία!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα