ΕΦΚΑ: Νεοφιλελεύθερο τερατούργημα υπό κατάρρευση!

ΕΦΚΑ: Νεοφιλελεύθερο τερατούργημα υπό κατάρρευση!

 

 

1.Υβρίδιο παλαιοδεξιάς-φεουδαλικής αντίληψης

α.Το υβρίδιο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ» που συνενώνει πλέον όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους της πατρίδας μας (κάθε είδους εργασίας και κάθε κατηγορίας ασφάλισης) και μόνον από τη «συγκεντρωτική» του φύση μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημιούργημα της ακραίας παλαιοδεξιάς-φεουδαλικής αντίληψης προδημοκρατικής εποχής! Δηλαδή της περιόδου όπου δεν ίσχυαν τα συστήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και οι εγγυήσεις και παροχές του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

β.Όταν οι κεϋνσιανοί προσπαθούσαν να συντονίσουν τα δεκάδες διάσπαρτα, πάσης φύσεως, Ασφαλιστικά Ταμεία που είχαν δημιουργηθεί τον 19ο και κυρίως το πρώτο μισό του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, τροποποιώντας και γενικεύοντας τον ν. 6296/1934 του Λαϊκού Κόμματος (που καταρτίστηκε επί τη βάσει του ν. 5733/1932 του Ελευθέριου Βενιζέλου και πρωτοεφαρμόστηκε επί κυβέρνησης Μεταξά), η συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού ήταν το «ιερό δισκοπότηρο» όχι μόνο της ποικιλώνυμης Αριστεράς αλλά του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων.

Όλοι τιμούσαν την ανθρώπινη εργασία και την αναγνώριζαν ως νομιμοποιητική βάση της κοινωνικής ένταξης και της πολιτιστικής και πολιτικής-κομματικής δράσης. Ήταν η βάση της ιδιότητας του πολίτη. Όλοι σέβονταν τις ιδιαίτερες και διακριτές κατηγορίες και συνδικαλιστικές οντότητες της χειρωνακτικής, πνευματικής ή μικτής εργασίας είτε αυτή παρεχόταν στο κυρίαρχο είδος της μισθωτής είτε αποτελούσε αυτοαπασχόληση του μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής στις διάφορες παραλλαγές του, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των υπηρεσιών. Κάθε είδος εργασίας συγκρότησε τις δικές του διακριτές Ενώσεις ανάλογα με τη φύση και τις προϋποθέσεις παροχής της, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

γ.Οι προηγμένοι νεο-κεϋνσιανοί επιστήμονες της αποστολής πάνω σ’αυτή την υπαρκτική για τον εργασιακό πολιτισμό ιδιαιτερότητα και διάκριση ίδρυσαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία (κύρια, επικουρικά, προνοιακά, συνδρομητικά κ.λπ.), πολιτική με την οποία συμφωνούσαν και όλες οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, νομιμοποιημένες ή όχι.

Και παρότι στην πορεία δημιουργήθηκαν περισσότερα Ταμεία εν σχέσει με το ενεργό εργατικό δυναμικό (κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τη συνένωση των ομοειδών ή παραπλήσιων μορφών εργασίας και κατ’ακολουθίαν ασφάλισης), τα Ταμεία λειτουργούσαν ομαλά και συσσώρευαν αποθεματικά που θα ζήλευαν και οι πλέον αναπτυγμένες στη βιομηχανία, με τα πολυπληθή εργασιακά συστήματα, αλλά και στον κοινωνικό τομέα χώρες του κόσμου!

 

 

2.Μηχανισμός λεηλασίας του μόχθου της Εργατικής Τάξης

α.Η ιστορία των αποθεματικών των Ταμείων δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή για να αποτελέσει ένα πραγματικά λαϊκό αφήγημα για την τύχη «της προίκας» του μόχθου των εργαζομένων. Σε άλλες γραπτές μας εργασίες έχουμε αναφερθεί επαρκώς.[1]

Αλλά, παρά τον απορφανισμό των Ταμείων από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των αποθεματικών που θα είχαν σήμερα, -εάν είχαν τύχει στοιχειωδώς καλής διαχείρισης και εάν επανασυγκεντρώνονταν όσα χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους της Κοινωνικής Ασφάλισης σκοπούς (με ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο διαχρονικής δικαιοσύνης υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδας που κατέχει και τα σχετικά στοιχεία)-, με δεδομένο ότι οι μνημονιακές πολιτικές αποστέρησαν αποδεδειγμένα από τους συνταξιούχους πάνω από 50 δις ευρώ και από τα Ταμεία 80 δις ευρώ κατά την περίοδο 2010-2016,[2] και πάλι θα ήσαν βιώσιμα και επιδεκτικά πραγματικά προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές οι μνημονιακές πολιτικές δεν θα εφαρμόζονταν.

Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι η διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων αλλά και ο όγκος των «ζεστών» εισφορών, δεν είναι ζήτημα μόνο του κράτους και των ελεγκτικών του μηχανισμών, αλλά και συνέπειας και συνειδητότητας εργοδοτών και εργαζομένων, αποτελεσματικών συνδικαλιστικών αγώνων, καθημερινού ελέγχου και καλής διαχείρισης των εισφορών από τους εκπροσώπους των δυνάμεων της εργασίας, στο μέτρο που συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα.

β.Άλλωστε η θέση που έχει κάθε κλάδος στο σύστημα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, οι αγωνιστικές του κινητοποιήσεις αλλά και η επαγρύπνισή του στη διαχείριση των εισφορών και των αποθεματικών, καταξιώνει τη δημοκρατία, αναγνωρίζει την εργασιακή αρετή και επιβραβεύει τις συνετές, τις έξυπνες και αποτελεσματικές επενδυτικές κινήσεις.

Έτσι, τις περιόδους ακμής των Συνδικάτων αναπτύχθηκε μια δημοκρατική διαλεκτική, πολλές φορές διαφοροποιημένη σε κάθε κλάδο λόγω της διαφοράς δύναμης, αγωνιστικού πνεύματος, ποσότητας και ποιότητας εργασίας αλλά και επαγρύπνισης για τη διαφύλαξη και τον πολλαπλασιασμό του αποθέματος της εργασίας.

Αυτός ο τρόπος διαφοροποίησης προσιδιάζει προς τον μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής που αναπαράγει την κοινωνία και την οικονομία στην Ελλάδα από τα πανάρχαια χρόνια.

γ.Ως εκ τούτου, η βίαιη συγχώνευση -βάσει των δεσμεύσεων του τρίτου, γενικευμένου και ανακεφαλαιωτικού των προηγουμένων Μνημονίου (ν. 4336/2015)- όλων των ασφαλιστικών φορέων κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της επικουρικής στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) δεν ταιριάζει ούτε στην ιστορία των δυνάμεων της μισθωτής εργασίας, ούτε στη διαλεκτική και τις συνθήκες κάθε τρόπου παραγωγής, ούτε στην ιδιομορφία (ιδιαιτερότητα) της εργασιακής δυναμικής και των συνδικαλιστικών αγώνων κάθε κλάδου.

Ανταποκρίνεται μάλλον στον παλαιό δουλοκτητικό-ασιατικό τρόπο παραγωγής, αφού η ενιαιοποίηση των κανόνων, των διαδικασιών, αλλά και των παροχών από το υπερΤαμείο, υλοποιεί πλέον μια ξέφρενη πορεία εξίσωσης ΟΛΩΝ προς τα κάτω, ανεξαρτήτως ποιότητας και ποσότητας εργασίας, καλής ή κακής διαχείρισης των εισφορών, δυναμικής και αποτελεσματικότητας των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ.λπ.

Παραβιάζει ακόμη όλες τις αρχές των Ασφαλιστικών Συστημάτων, είτε αυτά στηρίζονται βασικά στην αναδιανομή είτε στην ανακεφαλαιοποίηση ή είναι «μεικτής φύσης» και συνδυάζουν διάφορες παραλλαγές τους.

Καταστρέφει την «προίκα» της ανθρώπινης εργασίας των παρελθόντων ετών και υπονομεύει το μέλλον της, πολύ περισσότερο που η λειτουργία του συμπίπτει με τη γενίκευση πλέον των άτυπων, «ευέλικτων», επισφαλών και γενικώς ελαστικών μορφών εργασίας (όπως προβλέπαμε το 2008 και το 2010 στα προαναφερόμενα βιβλία μας), αφού οι συνδυασμένες μνημονιακές πολιτικές οδηγούν στη συνολική διάλυση του εργασιακού τοπίου όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. Ήδη από πέρυσι χάνονται οι θέσεις πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας και σε όσες λιγότερες θέσεις απομένουν, συναντούμε μόνον τις ποικίλες ευέλικτες μορφές.[3]

Το υπερΤαμείο θα διαχειρίζεται πλέον, ως φιλανθρωπικό ίδρυμα βικτωριανής εποχής, το συνταξιοδοτικό «επίδομα» όπως άλλωστε η σύνταξη προσδιοριζόταν ήδη από το πρώτο Μνημόνιο (ν. 3845/2010, σελ. 1381): «Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για όλους πάνω από 65 ετών, υπολογισμένη με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης».[4]

 

 

3.Δημοσιονομικός μηχανισμός στην υπηρεσία των δανειστών

α.Αυτή η εξίσωση ΟΛΩΝ προς τα κάτω μάς οδηγεί αταβιστικά, όπως προαναφέρθηκε, στις προδημοκρατικές εποχές. Χάνεται η πεμπτουσία της προοδευτικής, εργασιακής, συνδικαλιστικής και πολιτικής αντίληψης για τα παρακολουθήματα της εργασίας εντός του καπιταλιστικού συστήματος της ατομικής ιδιοκτησίας. Η κατάργηση αυτής της πολλαπλότητας και ιδιαιτερότητας των διαφόρων μορφών εργασίας και ασφάλισης διαγράφει την ιστορία των αγώνων, τη δημιουργική επινόηση των δυνάμεων της εργασίας, το Πρόσωπο του εργαζόμενου. Υποβαθμίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, φαλκιδεύοντας την αποτελεσματικότητά του. Καταργεί τις αρετές της ανοικτής δημοκρατικής κοινωνικής δράσης.

β.Οι αρχιτέκτονες του Μνημονίου, αλλά και οι εφαρμοστές-απολογητές του που δημιούργησαν αυτό το τερατούργημα, περικόπτοντας ολοένα και περισσότερο τη συμμετοχή του κράτους στην ασφαλιστική δαπάνη, το εξόπλισαν με ένα πολύπλοκο και δυσνόητο τρόπο διαφόρων μαθηματικών τύπων που θα «βγάζουν» τους νέους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, όπου οι απόμαχοι της εργασίας αλλά και οι ασφαλισμένοι είναι απλοί ηλεκτρονικοί αριθμοί, απολήξεις του συστήματος του Μεγάλου Αδελφού, μια «φορολογική» εγγραφή πιστοποίησης της κατάργησης του Κοινωνικού Κράτους!

Η ταπείνωση αυτή της ανθρώπινης εργασίας και των παραφερνάλιών της ως δημοσιονομικό βοήθημα για την εξόφληση του χρέους, δημιουργεί σε όλους τους έλληνες και κυρίως τους νέους την αντίληψη ότι η εργασία και κυρίως η δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι περιττή και ατελέσφορη αφού στο τέλος όλοι εργάζονται για ένα ξεροκόμματο και μετά συνταξιοδοτούνται για ένα γιαούρτι.

Αλλά όταν οι νέοι βλέπουν στα καθημαγμένα πρόσωπα και στη ρημαγμένη ζωή των συνταξιούχων γονέων και παππούδων τους την κατάληξη και του δικού τους εργασιακού βίου, τότε δεν δημιουργούνται θετικές προσδοκίες για την οικονομία.

γ.Εξάλλου γίνεται φανερό σε όλους ότι και από καθαρά οικονομετρικής άποψης η δημόσια κοινωνική Ασφάλιση εν σχέσει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη σύνταξη που παρέχει, γίνεται ακριβή, ασύμφορη συγκριτικά με την εναπόθεση της ασφάλισης και των εισφορών σε κάποια ιδιωτική εταιρία. Έτσι αποδομείται παντελώς όλη η θεωρία και η πίστη στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση που είναι το πρώτιστο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της νεωτερικότητας.

δ.Δυστυχώς το τερατούργημα του υπερΤαμείου, ο τρόπος λειτουργίας του και κυρίως οι παροχές που μας επιφυλάσσει, όπως προδιαγράφονται από τους μαθηματικούς τύπους που αρχίζει να επανυπολογίζει τις συντάξεις, καταστρέφει όλη τη θεωρία και την πράξη των προοδευτικών δυνάμεων (κυρίως των αριστερών) που πάνω στο κοινωνικό ζήτημα οικοδόμησαν την πολιτική τους ύπαρξη και τους αγώνες της εργατικής τάξης.

 

4.ΕΦΚΑ: «Δίδυμος αδελφός» του υπερΤαμείου λεηλασίας του εθνικού πλούτου

α.Το τερατούργημα του ΕΦΚΑ είναι «δίδυμος αδελφός» του άλλου τερατουργήματος, του υπερΤαμείου («Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» ν. 4389/2016), στο οποίο εντάχθηκε όλος ο διαχρονικός άυλος και υλικός πλούτος της πατρίδας και της κοινωνίας με αποκλειστικό σκοπό τη ρευστοποίησή της.[5] Πρωτοφανείς οργανισμοί και οι δύο, εμπνεύσεις του αρρωστημένου και αντιανθρώπινου καταιγιστικού νεοφιλελευθερισμού που θα έκαναν ακόμη και τον Φρίντμαν να κοκκινίζει από ντροπή για την κατάληξη και της δικής του θεωρίας!

Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της διαρκούς απαξίωσης και απαλλοτρίωσης της εργασίας των πολιτών του σήμερα αλλά και της ρευστοποίησης του συσσωρευμένου πλούτου γενεών και γενεών και της υποθήκευσης όλων των υπαρκτικών στοιχείων της πατρίδας.

β.Έτσι, μετά την πλήρη λειτουργία κυρίως αυτών των δύο μνημονιακών πυλώνων, που στο τρίτο υπερΜνημόνιο έλαβαν την οριστική τους μορφή και υλοποιούνται από την παρούσα κυβέρνηση, η Ελλάδα θα καταντήσει ένα αποτυχημένο κράτος («παρίας»), μια δευτερεύουσα κρατική οντότητα και οικονομία, παντελώς άδεια από ταλαντούχους νέους, ένα έθνος υπό συρρίκνωση, κατάρρευση και αφανισμό.

Τώρα που εισερχόμαστε στις κύριες-δομικές και μόνιμες ρυθμίσεις του υπερΜνημονίου, απορούμε πως κάποιοι αποτολμούν, μέσα στη σύγχυση της παλαιοκομμουνιστικής τους άγνοιας, να χαρακτηρίζουν κυρίως τον ΕΦΚΑ και τις διαδικασίες εξίσωσης ΟΛΩΝ προς τα κάτω ως νεομαρξιστική αντίληψη και αριστεροφανή …μεταρρύθμιση, καθ’υπέρβαση κάθε ιστορικού βιώματος και λογικού συλλογισμού.-

 

[1] Βλ. τα βιβλία μας «Το Tέλος του Κοινωνικού Κράτους;» (Εκδ. Λιβάνη 2008) και «Ασφαλιστικό Ώρα Μηδέν (Εκδ. Λιβάνη 2010).

[2] Βλ. την από 15-2-2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ.

[3] Βλ. την από 20-1-2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ.

[4] Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο ( ν. 4336/2015) και τον ν. 4387/2016 το ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη ανήλθε στα 67 έτη!

[5] Βάσει της Συμφωνίας-Απόφασης της 12ης Ιουλίου  2015  (ν. 4334/2015) σελ. 756 «Πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει πηγή για την προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου από τον ΕΜΣ και θα παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο 50 δις ευρώ, εκ των οποίων 25 δις θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και 50% από κάθε ευρώ που απομένει (π.χ. 50% των 25 δις ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις».

 

Περισσότερα

Συνέντευξη του Αλέξη Μητρόπουλου στην εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου»

μητροπουλος-744x544

Συνέντευξη του Αλέξη Μητρόπουλου στην εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου»

Συνέντευξη
στην Πέγκυ Ντόκου

Για όλους και για όλα μιλάει σήμερα στην «δ» ο εργατολόγος – καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Σχετικά με τα αποτελέσματα του πρόσφατου Eurogroup, ο κ. Μητρόπουλος εμφανίζεται βέβαιος ότι επέρχονται νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις και σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές παροχές, στην ιατροφαρμακευτική και στη νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ δηλώνει πως είναι πολύ δύσκολο πλέον να επανέλθουν οι συντάξεις στα προηγούμενα επίπεδα.
Η συνέντευξη αναλυτικά:

 

 • Κύριε Μητρόπουλε, να ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση. Τελικώς, τι πρέπει να περιμένουν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μετά από αυτή τη συμφωνία;
Στο τελευταίο Eurogroup δεν υπήρξε συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί η μακρά διαδικασία των διαπραγματεύσεων των τεχνικών εκπροσώπων της τριαρχίας των δανειστών και να ακολουθήσουν οι συνεδριάσεις του Euroworking Group και του Eurogroup. Όμως στο Eurogroup της 20/2/2017 η Ελλάδα προσχώρησε στις πάγιες αξιώσεις των δανειστών για την εφαρμογή των λεγόμενων «μεταρρυθμίσεων», που περιγράφονται στο τρίτο υπερμνημόνιο (ν.4336/2015), τις οποίες η κυβέρνηση νόμισε ότι μπορούσε και να τις αποφύγει/μεταθέσει, επικαλούμενη «το πλεόνασμα του αίματος» από την άγρια φορολόγηση των πάντων! Οι «θεσμοί», όμως, αφενός μεν αμφισβητούν το ύψος του «πλεονάσματος», αφετέρου δε τον ανορθολογικό τρόπο επίτευξής του (τραγική μείωση δημοσίων επενδύσεων, μεγάλη στέρηση πληρωμών των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, ισοπεδωτική και αντι-αναπτυξιακή υπερφορολόγηση με ταυτόχρονη αύξηση δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου και μετακλητού προσωπικού της κυβέρνησης κ.λπ.). Εξάλλου, κατά τη νεοφιλελεύθερη … λογική, θεωρούν ως «διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος σημασίας» τη μείωση της «συνταξιοδοτικής δαπάνης» και των παροχών του Κοινωνικού Κράτους! Αφού λοιπόν στο Eurogroup η κυβέρνηση προσχώρησε στις δύο αυτές κύριες αξιώσεις του ΔΝΤ, επέρχονται ραγδαίες μειώσεις στις κύριες συντάξεις («προσωπική διαφορά») και σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές παροχές και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Δηλώσατε ότι στην Ελλάδα, έχουμε περάσει σε ένα νέο συνταξιοδοτικό «δόγμα» όπου η μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση των Ταμείων μετακινήθηκε στους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους. Υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουμε ποτέ στα παλαιά επίπεδα;
Στις δεκαετίες του ’50 -’60 τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια των νεοκεϋνσιανών Αμερικανών επιστημόνων, αποκόμισαν πολλές εισφορές και είχαν μεγάλα αποθεματικά που θα τα ζήλευαν ακόμη και τα σκανδιναβικά κράτη. Η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων ήταν 16/1 ή 12/1 ή 10 προς 1, (αναλόγως του είδους της εργασίας). Υπήρχε το καθεστώς της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας που επέτρεπε και την αξιοπρεπή διαβίωση κατά τα μέτρα της εποχής και τη δημιουργία του πολύτιμου «ασφαλιστικού κουμπαρά». Τα αποθεματικά των δικών μας Ταμείων διατέθηκαν με διαδοχικούς νόμους για τη χρηματοδότηση πολλών κλάδων της ιδιωτικής και δημόσιας οικονομίας, αλλά και για να καλύψουν εθνικές, αμυντικές και κυρίως κοινωνικές ανάγκες, χωρίς όμως ποτέ να αναπληρωθούν! Ο ιδρώτας των ασφαλισμένων εξανεμίστηκε και το βάρος της συντήρησης του συνταξιοδοτικού συστήματος ανέλαβαν οι νέοι εργαζόμενοι και το κράτος, με το σχήμα της τριμερούς χρηματοδότησης που ισχύει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πολλές άλλες δυσλειτουργίες του συστήματος τού αποστέρησαν έσοδα. Η κύρια όμως πηγή απώλειας πόρων είναι η εκτεταμένη-«δομική» ανεργία και η γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας (μερική, κατ’αποκοπήν, εκ περιτροπής, franchising κ.λπ.), που προωθεί η ΕΕ και ο καταιγιστικός νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός. Μια πατριωτική κυβέρνηση όμως οφείλει να προωθήσει πάση θυσία δύο κύριες μεταρρυθμίσεις, από τις πολλές που προβάλλονται στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες:
α) την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων (όπως των τραπεζών) βάσει ενός σχεδίου διαχρονικής δικαιοσύνης που θα επιβάλλει τη σταδιακή επιστροφή των πολλών δισεκατομμυρίων (βλ. την από 15-2-2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ) των αποθεματικών τους και β)την προώθηση του συστήματος τής πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας που με αξιοπρεπείς μισθούς.
 • Οι συνταξιούχοι «έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το… μάρμαρο». Τι θα μπορούσε να γίνει και σε ποιο σημείο ευθύνεται η νυν κυβέρνηση για την συνεχή απώλεια των εισοδημάτων;
Ως προς το τι πρέπει να γίνει σας απάντησα μόλις. Υπάρχει και το οργανωτικό-λειτουργικό πρόβλημα του Ασφαλιστικού Συστήματος, που δεν επιλύεται με τη μνημονιακή ισοπέδωση της ιδιαιτερότητας κάθε ασφαλιστικού κλάδου, όπως γίνεται με τον νέο μνημονιακό ΕΦΚΑ. Χρειάζεται ορθολογική οργάνωση των ομοειδών ή συγγενών κλάδων εργασίας σε περισσότερους φορείς (πιθανόν πέντε) που θα λειτουργούν με σεβασμό στις διαφορετικές συνθήκες εργασίας των ενοποιουμένων τομέων. Πρωταρχική ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των μνημονιακών κομμάτων που ψήφισαν το τρίτο «ανακεφαλαιωτικό» υπερμνημόνιο είναι η νομοθετημένη ροπή της εξίσωσης ΟΛΩΝ προς τα κάτω, όπου άνισες μεταξύ τους εισφορές, διαφορετικές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερη διαχείριση αποθεματικών κάθε κλάδου ή επιμέρους επιτυχημένοι εργατικοί αγώνες, μπαίνουν σε «ένα τσουβάλι» και ενοποιούνται κατά τα πρότυπα της βικτωριανής εποχής. Εξάλλου, η γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας που προαναφέραμε καταστρέφει τον εργασιακό και κοινωνικό πολιτισμό αιώνων, επιδείνωση που δεν έπρεπε -καθ’οιονδήποτε τρόπο- να την «φορτωθεί» η κυβέρνηση στο όνομα της «Αριστεράς»!
 • Οι Έλληνες φαίνεται να μην ενδιαφέρονται καν για ασφάλιση καθώς καταλαβαίνουν ότι οι συντάξεις τους θα είναι πενιχρές. Υπάρχει ισοδύναμο «αντίδοτο» στην δημιουργηθείσα κατάσταση;
Η πεμπτουσία της καταστροφής του εργασιακού πολιτισμού είναι αυτό ακριβώς: Η εμπέδωση από την νέα γενιά της ματαιότητας και αναποτελεσματικότητας των δημοσίων αγαθών και θεσμών και κυρίως της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο καθένας, δηλαδή, ενώ ζει σε οργανωμένη κοινωνία, ακολουθεί τον μοναχικό δρόμο επιβίωσης. Έτσι καταστρέφονται οι κοινωνικοί θεσμοί για τους οποίους χύθηκαν ποταμοί αίματος και η καλύτερη περίοδος της ανθρώπινης και κοινωνικής δημιουργίας «διαγράφεται» / καταγράφεται ως πρόσκαιρη και άχρηστη.
 • Εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα καταντήσουμε ένα κράτος με απέραντο…. δημόσιο τομέα. Μέχρι πού μπορεί ν’ αντέξει η χώρα;
Ο δημόσιος τομέας της οικονομίας δεν υπάρχει πλέον όπως στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, κυρίως στη Νορβηγία και τις άλλες χώρες που έχουν τον μεγαλύτερη δείκτη ανθρώπινης, περιβαλλοντικής, κοινωνικής, οικονομικής, εργασιακής κ.λπ. ανάπτυξης στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι τα πλέον ιδιωτικοποιημένα κράτη της ΟΝΕ. Προφανώς όμως εννοείτε την αύξηση των προσλήψεων μετακλητών και άλλων υπαλλήλων στα διάφορα κυβερνητικά και διοικητικά γραφεία. Έχετε δίκιο να το κατακρίνετε, αφού αφενός δεν υπάρχει κανενός είδους αξιοκρατική επιλογή και αφετέρου ο ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στην τύχη του… Ήδη με την εφαρμογή των σκληρών και ανορθολογικών μνημονικών πολιτικών έχουμε δείγματα ότι βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση! Όμως η ουσιαστική κατάργηση του πανάρχαιου μικρο-ιδιοκτητικού τρόπου παραγωγής και η διάλυση των μικρομεσαίων ισοδυναμεί σχεδόν με τη διάλυση της κοινωνίας και της οικονομίας. Η μικρή ιδιοκτησία, η προσωπική τέχνη, το οικογενειακό επιτήδευμα, η εμπορία, η μικρή και μεσαία βιοτεχνία / μεταποίηση / βιομηχανία (επί των οποίων αρθρώνεται όλος ο τομέας υπηρεσιών στην πατρίδα μας) συνιστά την οικονομική οργάνωση που βασίζεται, αναπαράγει και συντηρεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας! Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της πατρίδας, η χώρα θα μεταβληθεί σε ένα κράτος – «rogue», σε δευτερεύουσα – συμπληρωματική προς τις κεντροευρωπαϊκές οικονομίες, με πολλούς κινδύνους ακόμη και για την εθνική μας ακεραιότητα.
 • Την ίδια ώρα, καταρρέουν τα εργασιακά δεδομένα με τη γενιά των 300 ευρώ και την ημιαπασχόληση. Τι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση;  
Εκτός από το να επαναδραστηριοποιήσουμε τον μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής που προανέφερα, μπορούμε:
-να προστατεύσουμε τις εργασιακές σχέσεις,
-να επαναρτιώσουμε τη συνάρτηση εργασιακού-ασφαλιστικού,
-να εγκύψουμε στον εκσυγχρονισμό και συνένωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας
-και κυρίως να δημιουργήσουμε συνθήκες αποτροπής της ραγδαίας μετανάστευσης της νεολαίας μας.
Και ασφαλώς είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι όσα πολιτικά σχήματα έφεραν τη χώρα σ’αυτή την κατάσταση, δεν μπορούν να την σώσουν!
Επομένως όλες οι ζωντανές, ορθολογικές, δοκιμασμένες ή όχι αλλά πάντως ανεξάρτητες και ασυμβίβαστες κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να προωθήσουν μια Κοινωνική Συνεννόηση από τα κάτω, ώστε
α) να περισώσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς από την ετερονομία των Μνημονίων και τη μονοδρομική αντίληψη του νεοφιλελεύθερου δαρβινισμού που αυτά προωθούν και
β) να δημιουργήσουν νέες ανεξάρτητες πολιτικές-πατριωτικές παρατάξεις που θα προστατεύσουν τη χώρα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και θα την αναβαθμίσουν, εκμεταλλευόμενες και τις ρωγμές στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τις «χαοτικές αβεβαιότητες» στον κόσμο.
Αυτή την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ προωθούμε με τη δράση και τη Διακήρυξη της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.

 

http://www.dimokratiki.gr/26-02-2017/al-mitropoulos-stin-d-eperchonte-ragdees-miosis-stis-kiries-sintaxis-ke-se-oles-anexeretos-tis-kinonikes-paroches/

Περισσότερα

Πρωτοφανής δήλωση του κ.Γιούνκερ!

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

  Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

Αθήνα 24-2-2017

 

 

«Στην Ελλάδα δεν ισχύει το Κοινοτικό Δίκαιο»!

Πρωτοφανής δήλωση του κ.Γιούνκερ!

 

Μία πρωτοφανή δήλωση έκανε σήμερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ απαντώντας με επιστολή του σε αίτημα δύο μελών του Ευρωκοινοβουλίου (κυρίες Μαρία Χοάο Ροντρίγκεζ από την Πορτογαλία και Γιούτα Στέινρουκ από τη Γερμανία) που ζητούσαν την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ.Γιούνκερ «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει πως τα Μνημόνια είναι δράσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας οι οποίες βρίσκονται εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ»!!

Σε άλλο σημείο της επιστολής του στις δύο ευρωβουλευτίνες της σοσιαλιστικής ομάδας αναφέρει ότι: «Όταν υιοθετούνται εθνικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ως εκ τούτου ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ισχύει ως έχει στα ελληνικά μέτρα».

Οι πρωτοφανείς αυτές δηλώσεις πρέπει άμεσα να τύχουν δυναμικής και πατριωτικής απάντησης. Για πρώτη φορά κορυφαίος εκπρόσωπος της ΕΕ θεωρεί ότι το Μνημόνιο και οι νομικές του ρυθμίσεις και δεσμεύσεις αποτελούν υπέρτερη πηγή δικαίου όχι μόνο του Συντάγματος του κυρίαρχου κράτους, αλλά και του πρωτογενώς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ!

Αυτό είναι ντροπή και για τα κυρίαρχα κράτη, αλλά και για την ίδια την ΕΕ!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Το Eurogroup της ήττας!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

Αθήνα 21-2-2017

Το Eurogroup της ήττας!

Οι έξι (6) όροι της συμφωνίας!

Να ενημερωθεί αμέσως η Βουλή και ο λαός!

 

 

 
Στο χθεσινό Eurogroup η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ηττήθηκε κατά κράτος!

Ήταν η δεύτερη μεγάλη ήττα της μετά τη Συμφωνία-Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2015 όταν υπέγραψε τις “ρήτρες της ντροπής” για το χρέος!

Δυστυχώς, παρά τη ρητορική αναδίπλωση τις τελευταίες ημέρες ορισμένων κορυφαίων εκπροσώπων των Θεσμών, “πέρασε” άλλη μια φορά η σκληρή γραμμή “του δίδυμου Σόιμπλε-Τομσεν”.

Χθες, χωρίς πολιτική συμφωνία και προκειμένου να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιστρέψουν οι Θεσμοί, η κυβέρνηση δέχτηκε ευρύ ταπεινωτικό πλαίσιο με τις παρακάτω έξι (6) δεσμεύσεις:

1ον) την επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων της ταπεινωτικής Συμφωνίας-Απόφασης της 12ης Ιουλίου 2015 ως προς το σύνολό της,

2ον) τη συμμετοχή του ΔΝΤ με ολοκληρωμένο ρόλο (τεχνική βοήθεια-χρηματοδότηση),

3ον) την επίτευξη πλεονάσματος ύψους 3,5% όχι μόνο για το 2018 αλλά και για όλα τα επόμενα χρόνια(!!),

4ον) την προ-νομοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων ύψους 2% επί του ΑΕΠ για την επίτευξη των πλεονασμάτων των ετών 2017-2018 (1,75% και 3,5% αντίστοιχα),

5ον) την προ-νομοθέτηση προληπτικών μέτρων (περιγραφή) με “ρήτρα αιρεσιμότητας” για το 2018 και εντεύθεν και

6ον) τη θέσπιση διαρκούς Αυτόματου Δημοσιονομικού Κόφτη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των ν. 4270/2014 και 3689/2016 για μόνιμη δημοσιονομική εποπτεία και προσαρμογή.

Η χθεσινή συμφωνία του Eurogroup είναι ταπεινωτική για τη χώρα και τον περήφανο λαό της!

H ENYΠEKK καλεί την κυβέρνηση, πριν αρχίσει η υλοποίησή της και πριν την έλευση των Θεσμών στην Ελλάδα, να φέρει τη χθεσινή Συμφωνία-Απόφαση του Eurogroup στην Ελληνική Βουλή και να ενημερωθεί ο λαός μας για τα δεινά που επέρχονται!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπoυλος

Περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

Αθήνα 20-2-2017

 

 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ !

 

Τεκμαρτός υπολογισμός ημερομισθίων και εισφορών !

 Οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν εισφορές και για υπαλλήλους

που ΔΕΝ απασχολούν !!!

 

Ιδού οι ρυθμίσεις

 

 

Ι.Τεκμαρτός υπολογισμός ημερομισθίων-εισφορών!

Σύμφωνα με διάταξη της παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») με τίτλο «Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών», ορίζεται ότι:

«1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα. ».

 

ΙΙ.Τεκμαρτός υπολογισμός αριθμού εργαζομένων!

Η κυβέρνηση θέσπισε ρύθμιση που, όχι μόνο καθορίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις (πρακτική που ακολουθείται άλλωστε πολλά έτη στις οικοδομικές εργασίες για όσους ασφαλίζονται στο πρώην ΙΚΑ-τεκμαρτά ημερομίσθια), αλλά και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων στις επιχειρήσεις και μάλιστα με Προεδρικό Διάταγμα!

Και για να προλάβουμε όσους πρόκειται να αμφισβητήσουν τα ανωτέρω και ενδεχομένως εκτεθούν, παραθέτουμε απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω άρθρου:

«Με Προεδρικό Διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να θεσπίζεται ένας ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων, µέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών για αυτές.».

 

ΙΙΙ.Κριτήρια υπολογισμού ελάχιστης εργατικής απασχόλησης

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4387/2016:

«4.Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι:

-ιδίως το είδος της επιχείρησης,

-το μέγεθος της εγκατάστασης,

-το ωράριο λειτουργίας,

-η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης,

-ο κύκλος εργασιών,

-οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες,

-η γεωγραφική θέση της επιχείρησης,

-η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Διοίκηση θα αποφασίζει με ορισμένα κριτήρια (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της έδρας κ.λ.π.) για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που οφείλει να απασχολεί ο εργοδότης και αυτός θα καλείται να αποδείξει ότι ΔΕΝ απαιτείται η ασφάλιση ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ποσά εισφορών, τα οποία όμως θα έχει ήδη καταβάλλει!

 

IV.Πογκρόμ κατά μικρομεσαίων επιχειρήσεων!

Πέρα από τις δυσκολίες εφαρμογής αυτής της ρύθμισης, που πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να ξεκινήσει επιδρομή από πλευράς του ΕΦΚΑ εις βάρος των μικρομεσαίων (κυρίως) επιχειρήσεων, οι οποίες σε συνθήκες κρίσης θα καλούνται αφενός μεν να καταβάλλουν εισφορές για εργαζόμενους που στην ουσία ΔΕΝ απασχολούν και αφετέρου, σε περίπτωση αμφισβήτησης, να ζητούν να τους επιστραφούν από το ΕΦΚΑ τα ποσά που θα έχουν ήδη -από αρκετών μηνών- καταβάλει, ΜΟΝΟΝ ΟΜΩΣ ΕΦΟΣΟΝ δεν έχουν άλλες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή στην ΕΦΟΡΙΑ(!) και μάλιστα άτοκα σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016!

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι: «Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, μετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται μόνο μετά από συμψηφισμό είτε με επόμενες οφειλόμενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε με απόσβεση οφειλής τους, κατ’αρχήν προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές.».

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση :

Να απόσχει από την ενεργοποίηση του άρθρου 46 του ν. 4387/2016 και να ενισχύσει άμεσα με προσωπικό τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Να σταματήσει άμεσα το εισφοροεισπρακτικό πογκρόμ κατά της πολύπαθης αγοράς.

Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που της έχει ήδη υποδείξει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) με σχετική έκθεση που βρίσκεται εδώ και μήνες στα χέρια της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος

 Αλέξης Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

50 δις € έχασαν οι συνταξιούχοι μας την περίοδο 2010-2016!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

15/2/2017

 

50 δις € έχασαν οι συνταξιούχοι μας την περίοδο 2010-2016!

 

Ιδού τα 16 πιο σκληρά μέτρα !

 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΝΥΠΕΚΚ, που θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα, οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας κατά την περίοδο του Μνημονίου 2010-2016 απώλεσαν 50 και πλέον δις € από τις συντάξεις τους.

 Ως βασικές αιτίες της μεγάλης αυτής απώλειας αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

1-οι 12 μέχρι σήμερα περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,

2-η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης,

3-η μείωση εφ’όρου ζωής («πέναλτι») από 6-30% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος,

4-η επιπλέον μείωση («έξτρα πέναλτι») 10% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος (σ.σ. επεβλήθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το ν.4336/2015),

5-η κατάργηση των κατωτάτων ορίων στις συντάξεις,

6-το πάγωμα στις αυξήσεις όλων των ειδών συντάξεων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021,

7-οι μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας,

8-η αύξηση από 4 στο 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις,

9-η πρωτοθέσπιση αντίστοιχης παρακράτησης 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις επικουρικές συντάξεις,

10-το πλαφόν στο ύψος της σύνταξης των «μονο-συνταξιούχων» και των «πολυ-συνταξιούχων»,

11-η δραστική μείωση στη σύνταξη των απασχολουμένων συνταξιούχων,

12-η μείωση κατά 50% του εφάπαξ,

13-η θέσπιση και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ (σ.σ. κρίθηκε πρόσφατα αντισυνταγματική με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου),

14-η αύξηση της παρακράτησης του φόρου,

15-η δραστική μείωση του αφορολόγητου,

16-η προϊούσα κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 από το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4336/2015).

Σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι συνταξιούχοι στο σύνολό τους δεν έχασαν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε περίοδο ειρήνης!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να μην προβεί σε περαιτέρω παρέμβαση στις ήδη καθηλωμένες συντάξεις και να πάψει να θυσιάζει τους συνταξιούχους στον …υπέρτατο βωμό των Μνημονίων και της προσκομιδής εσόδων που θα διοχετευθούν στους δανειστές!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

13/2/2017

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Μακελειό στις εθνικές συντάξεις των νέων συνταξιούχων!

Οι νέες συντάξεις με παραδείγματα!

 

 

Στον δημόσιο λόγο τις τελευταίες ημέρες σκόπιμα αποκρύπτεται η αλήθεια για την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης, όπως θεσπίστηκε με τον ν. 4387/2016. Έχουν μάλιστα ειπωθεί, από αρμοδίους και μη, μεγάλες ανακρίβειες σε σχέση με τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τα τελικά ποσά που θα δουν σύντομα οι νέοι συνταξιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παρουσιάζει όλη την αλήθεια για την Εθνική Σύνταξη, που ουσιαστικά αποτελεί σύνταξη-«αντίδωρο», «ψίχουλα» για τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων!

Αναλυτικά:

 

1.ΠΛΗΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΝΟ ΣΤΑ 67

α)Με 20 χρόνια ασφάλισης (ή 6.000 ΗΑ), σύνταξη 384 €!

β)Με 15 χρόνια ασφάλισης (ή 4.500 ΗΑ), σύνταξη 346 €!

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης ορίζεται σε 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραιο εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επιπλέον 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, για τους οποίους δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διαμονής στην χώρα, καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, για τους οποίους απαιτείται μόνο η 15ετής νόμιμη και μόνιμη διαμονή.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον ωστόσο έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Ειδικότερα:

 • Για 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ.
 • Για 16 έτη ασφάλισης, 353,28 ευρώ.
 • Για 17 έτη ασφάλισης, 360,96 ευρώ.
 • Για 18 έτη ασφάλισης, 368,64 ευρώ.
 • Για 19 έτη ασφάλισης, 376,32 ευρώ και
 • Από 20 έτη ασφάλισης και άνω 384,00 ευρώ

Σημειώνεται  ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και επίσης δεν συμπληρώνει ακέραιο έτος ασφάλισης, ως εθνική σύνταξη λαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στα ακέραια έτη ενώ για τους λοιπούς μήνες ή και ημέρες ασφάλισης λαμβάνει αναλογία.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 17 έτη ασφάλισης, 8 μήνες και 15 ημέρες. Το ποσό της εθνικής σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, ανέρχεται σε 360,96 ευρώ.

Για τον χρόνο ασφάλισης πέραν των 17 ετών, δηλαδή για τους 8 μήνες και 15 ημέρες (8 μήνες x 25 ημέρες ασφάλισης συν 15 ημέρες ασφάλισης = 215 ημέρες ασφάλισης) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 5,50 ευρώ [(368,64 – 360,96) x 215/300].

Συνεπώς, το συνολικό ποσό της εθνικής σύνταξης για 17 έτη ασφάλισης, 8 μήνες και 25 μέρες ανέρχεται σε 366,46 ευρώ (360,96 + 5,50 = 366,46 ευρώ).

 

 

2.ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης λόγω γήρατος ή το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος λόγω γήρατος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στο 40° έτος της ηλικίας του και θα λάβει σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας. Από το 40ο έτος έως το 67ο έτος έχει 27 έτη διαμονής στη χώρα και ως εκ τούτου υπολείπονται 13 χρόνια έως τα απαιτούμενα 40 χρόνια διαμονής.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η μείωση του 1/40 θα είναι το ποσό των 345,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα 15 χρόνια ασφάλισης.

Επομένως, το ως άνω ποσό θα μειωθεί κατά 13/40 (13 είναι τα έτη που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση των 40 ετών διαμονής) και ως εκ τούτου θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 233,28 ευρώ.

 

 

3.ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΦΛΩΝ, ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ Β-ΟΜΟΖΥΓΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Κ.ΛΠ. (ν.612/1977)

Οι παραπάνω διατάξεις  δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 ή με βάση διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (τυφλοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κ.λπ.).

Για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/1977, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλει αίτηση για να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του ν. 612/1977, με 20ετή διαμονή στην Ελλάδα και 4.050 ημέρες ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 384 ευρώ.

Αντίστοιχα, εάν έχει 17 έτη ασφάλισης, θα λάβει επίσης ως εθνική σύνταξη το ποσό των 384 ευρώ.

 

4.ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

α)Με 20 χρόνια ασφάλισης, σύνταξη 268 ευρώ στα 62!

β)Με 15 χρόνια ασφάλισης, σύνταξη 241 ευρώ στα 62!

 

Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη), το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10%.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση σώρευσης μειώσεων λόγω διαμονής και λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης που προκύπτει κατά περίπτωση μειώνεται αρχικά βάσει των ετών διαμονής που υπολείπονται των 40 ετών και στη συνέχεια βάσει του ποσοστού μείωσης λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

 

Πέντε παραδείγματα για μειωμένη σύνταξη

λόγω γήρατος με 15ετία (4.500 ΗΑ)

 • Για 15 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 – 6% = 324,86 ευρώ για ένα (1) έτος προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 66 ετών).
 • Για 15 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 – 12% = 304,12 ευρώ για δύο (2) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 65 ετών).
 • Για 15 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 – 18% = 283,39 ευρώ για τρία (3) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 64 ετών).
 • Για 15 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 – 24% = 262,65 ευρώ για τέσσερα (4) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 63 ετών).
 • Για 15 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 – 30% = 241,92 ευρώ για πέντε (5) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 62 ετών).

 

 

Πέντε παραδείγματα για μειωμένη σύνταξη

λόγω γήρατος με 20ετία (6.000 ΗΑ)

 • Για 20 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 – 6% = 360,96 ευρώ για ένα (1) έτος προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 66 ετών).
 • Για 20 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 – 12% = 337,92 ευρώ για δύο (2) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 65 ετών).
 • Για 20 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 – 18% = 314,88 ευρώ για τρία (3) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 64 ετών).
 • Για 20 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 – 24% = 291,84 ευρώ για τέσσερα (4) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 63 ετών).
 • Για 20 έτη ασφάλισης, το μειωμένο ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 – 30% = 268,80 ευρώ για πέντε (5) έτη προ της συμπλήρωσης του πλήρους ορίου (π.χ. σε ηλικία 62 ετών).

 

Δύο παραδείγματα σωρευτικών μειώσεων!

Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης) και συμπληρωμένο το 62° έτος της ηλικίας, ) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 241,92 ευρώ επειδή:

Για τα 15 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης (μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών) είναι 345,60 ευρώ. Επιπλέον και δεδομένης της μειωμένης σύνταξης γήρατος κατά 5 έτη (όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης το 67ο έτος), το ποσό της εθνικής θα μειωθεί κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας και συνεπώς το ποσό της εθνικής σύνταξης που θα δικαιωθεί ο ως άνω ασφαλισμένος θα είναι 241,92 ευρώ! [345,60 – (345,60 X 30%)].

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος με 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα, με θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη γήρατος (15 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας) θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 151,20 ευρώ, επειδή:

Για τα 15 έτη ασφάλισης η σύνταξη ανέρχεται στα 345,60 ευρώ. Δεδομένου ότι ο ασφαλισμένος είχε 25 έτη διαμονής στην Ελλάδα το εν λόγω ποσό θα μειωθεί κατά 15/40 (ήτοι 216 ευρώ) και κατόπιν θα μειωθεί περαιτέρω κατά 30% (5 έτη νωρίτερα συνταξιοδότηση από το πλήρες όριο ηλικίας), δηλαδή απομένουν 151,20 ευρώ.

 

 

5.ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, ορίζονται ως ακολούθως:

α) από 67% έως και 79,99, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, ήτοι για 15ετία το ποσό των 259,20 ευρώ και για 20ετία το ποσό των 288 ευρώ.

β) από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης, ήτοι για 15ετία το ποσό των 172,80 ευρώ και για 20ετία το ποσό των 192 ευρώ.

γ)Στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα κι επομένως ούτε και η προϋπόθεση της 15ετούς ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο θα περιοριστεί περαιτέρω βάσει του βαθμού αναπηρίας, είναι το εξής:

α) Για όσους έχουν μέχρι 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό των 345,60 ευρώ, το οποίο αφορά σε συνταξιούχο με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7.

β) Για όσους έχουν από 15 έως και 19,9 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό που προκύπτει κατ’εφαρμογή της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου, ήτοι από 345 ευρώ έως 376 ευρώ.

γ) Για όσους έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι το ποσό των 384 ευρώ.

 

Επτά (7) παραδείγματα

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 345,60 ευρώ.

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και 25 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει το ποσό των 384 ευρώ.

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 259,2 ευρώ, (345,60X75%)

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 70% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 288 ευρώ (384X75%)

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 6 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 172,9 ευρώ (345,60X50%).

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 55% και 25 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 192 ευρώ (384X50%).

-Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και 18 έτη ασφάλισης, θα λάβει ως εθνική σύνταξη το ποσό των 276,48 ευρώ (368,64X75%).

 

 

6.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Προβλέπεται η καταβολή μίας εθνικής σύνταξης, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο συνταξιούχος, ή τα δικαιοδόχα πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, δικαιούται να λάβει πέραν της μίας κύριας σύνταξης.

Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο πλήρων κύριων συντάξεων, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μίας πλήρους και μίας μειωμένης κύριας σύνταξης, χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, χορηγείται το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία, όμως το άθροισμα του δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

 

7.ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει χωρίς εξαγορά πλασματικούς χρόνους, οι οποίοι αξιοποιούνται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι χρόνοι αυτοί συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του ποσού της εθνικής σύνταξης, όχι όμως και σε αυτό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος, έχει αναγνωρίσει χωρίς εξαγορά 200 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας (αρ. 40 του ν. 2084/1992), προκειμένου να συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και να δικαιωθεί σύνταξης στο 67ο έτος της ηλικίας. Το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ.

Εξυπακούεται ότι οι πλασματικοί χρόνοι, οι οποίοι αναγνωρίσθηκαν κατόπιν εξαγοράς, για τη θεμελίωση και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η Εθνική Σύνταξη θα χορηγείται πλήρης σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις με ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις  επηρεάζοντας αρνητικά τα δικαιούμενα ποσά συντάξεων.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει στις αρμόδιες αρχές την κατάφωρη αδικία και καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης των χαμηλών συντάξεων.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

«Στον αέρα» ο ΑΚΑΓΕ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

11/2/2017

 

 

Απόφαση-«βόμβα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Αντισυνταγματική η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων!

«Στον αέρα» ο ΑΚΑΓΕ!

 

 

Με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε χθες (10-2-2017) κρίθηκαν αντισυνταγματικές  οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε επιβληθεί «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, ειδικά μισθολόγια, σώματα ασφαλείας κ.ά).

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε με πλειοψηφία 25 έναντι 9 ότι οι διατάξεις των μνημονιακών αυτών νόμων αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4.1, 5.1 κ.ά.) όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο αυτοί νομοθετικοί κανόνες προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις!

Τίθεται άμεσα, επομένως, ζήτημα βιωσιμότητας του ΑΚΑΓΕ («Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών») που ιδρύθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008, αφού βασικός αιμοδότης του σημαντικού αυτού θεσμού είναι η εισφορά που πληρώνουν από το 2010 όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας.

Ειδικότερα προβλεπόταν ότι πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: ποσοστό 10% των ετήσιων συνολικών εσόδων αποκρατικοποίησης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ποσοστό 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και 10% επί του συνόλου των κοινωνικών πόρων των φορέων, κλάδων και λογαριασμών της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με δεδομένο ότι από τις άλλες πηγές τον τελευταίο καιρό ο ΑΚΑΓΕ δεν εισέπραττε τα προβλεπόμενα, βασική πηγή χρηματοδότησής του ήταν η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που κρίθηκε με τη χθεσινή απόφαση-«σταθμό» αντισυνταγματική!

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011:

-όλοι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1400 ευρώ και άνω κατέβαλλαν ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 3-14% για συντάξεις από 1400 ευρώ και άνω (παρ. 10),

-επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 6-10% κατέβαλλαν οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών με σύνταξη από 1700 ευρώ και άνω (παρ. 11)

-και σε ποσοστό από 3-10% όσοι συνταξιούχοι είχαν επικουρική σύνταξη από 300 ευρώ και άνω.

Σύμφωνα με το διατακτικό της σημαντικότατης αυτής απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης καταργώντας την άμεσα!

Επίσης διατάσσεται αναδρομική επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε ότι για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης.

Σε όλους αυτούς τους συνταξιούχους θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκαν μέχρι τώρα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σημειώνουμε ότι στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε εισαχθεί προς συζήτηση το ζήτημα της εισφοράς σύμφωνα με τον ν. 4055/2012 «περί πρότυπης δίκης», αντίστοιχο με τον ν. 3900/2010 που ισχύει για το ΣτΕ. Είχαν προσφύγει και είχαν ζητήσει την αναδρομική Επιστροφή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των ένστολων καθώς και υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

Αθήνα 13/10/2016

ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η            Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Προοίμιο

Η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θυμίζει το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Λίγες ημέρες μετά τον σχηματισμό της, το β’ δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2015, κυκλοφόρησε το σχέδιο της επικείμενης απόφασης του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου, όπου οι δανειστές «τα είχαν πάρει» κυριολεκτικώς όλα, μεταξύ των οποίων και τη διαβεβαίωση της Ελλάδας ότι «ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί» και ότι «οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους δανειστές πλήρως και εγκαίρως»!! Με τη σύσταση του υπερΤαμείου η κυβέρνηση υποθήκευσε για δεκαετίες τα πολυτιμότερα στοιχεία του εθνικού πλούτου υπέρ των δανειστών.

Τότε, έκπληκτοι από την ταχύτητα της άτακτης υποχώρησης, η ΕΝΥΠΕΚΚ ζήτησε δημοσίως διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Η Εκτελεστική Επιτροπή και τα στελέχη της θεώρησαν καλόπιστα ότι, παρά τη διαφαινόμενη -πλέον- αντικειμενική δυσκολία, αλλά κυρίως παρά την πολύπλευρη αδυναμία του πολιτικού υποκειμένου με προέχουσα την έλλειψη προετοιμασίας τού στενού ηγετικού πυρήνα της κυβέρνησης, το δημοψήφισμα θα προσέφερε αξιόλογη τόνωση, συνειδητοποίηση και βοήθεια με την προβλεπόμενη παλλαϊκή απόρριψη του πρωτοφανούς αυτού προμηνύματος. Έτσι η κυβέρνηση θα εισερχόταν στο τελικό στάδιο της επαναδιαπραγμάτευσης με το προηγούμενο πρόγραμμα να «τρέχει», τη χρηματοδότησή του εξασφαλισμένη για αρκετούς μήνες και τα περιθώρια «τιμωρητικής» συμπεριφοράς εκ μέρους των δανειστών περιορισμένα.

Η κυβέρνηση όμως αρνήθηκε τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για αλλαγή στη διαπραγματευτική τακτική. Προχώρησε με μια αίολη αυτοπεποίθηση σε τακτικισμούς εσωτερικής κατανάλωσης, με τη βάσιμη υπόθεση ότι δεν εξατμίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη η στήριξη μιας σημαντικής μερίδας του λαού σε μια νέα πολιτική εξουσία και σε έναν πρωθυπουργό που εξέθρεψε ελπίδες.

Σπατάλησε κρίσιμο χρόνο για την κατάληψη της εσωτερικής εξουσίας και προχώρησε σε δημοψήφισμα καθυστερημένα με προφανώς εσωτερική …θέαση, όταν πλέον όλα είχαν τελειώσει παρασκηνιακά και επισήμως ζήτησε την απόρριψη του κατά πολύ ηπιότερου προγράμματος Γιούνκερ, εν σχέσει με το σκληρό, γενικευμένο και ανακεφαλαιωτικό Μνημόνιο που συντασσόταν ως εναλλακτική λύση στα ευρωπαϊκά όργανα.

Κατ’αυτόν τον τρόπο παρερμηνεύθηκε σκοπίμως η ψήφος του λαού στο δημοψήφισμα. Τις διαθέσεις και την εκλογική αισθητική του ΔΕΝ τις αντιλήφθηκε η Αντιπολίτευση και κυρίως οι πολιτικοί τού παρελθόντος που νόμισαν ότι θα επέλθει …κοσμογονία εκτός ευρώ, δίνοντας στον πρωθυπουργό περιθώρια κινήσεων. Προβλήθηκε η εικόνα τής «εξαντλητικής» διαπραγμάτευσης επί του προδιαγεγραμμένου στα βασικά του μέτρα τρίτου Μνημονίου, το οποίο ήρθε στη Βουλή με πρωτοφανείς διαδικασίες και σε ατμόσφαιρα σύγχυσης και πανικού και ΔΕΝ το ψηφίσαμε μέσα σε συνθήκες τρομολαγνείας, απειλών και υστερίας. Επρόκειτο για ένα Μνημόνιο ολοκληρωτικής και «τιμωρητικής» παράδοσης της χώρας στους δανειστές, όπως άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από αρμόδιους ευρωπαίους παράγοντες.

Τότε, με δεδομένη την πανίσχυρη κοινοβουλευτικά μνημονιακή πλειοψηφία, η ΕΝΥΠΕΚΚ πρότεινε ως μόνη εθνική λύση τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης υπέρβασης και άμβλυνσης του σκληρού υπερΜνημονίου, υπό τον ήδη πρωθυπουργό, είτε με προσωπικότητες από το εσωτερικό ή και τον απόδημο Ελληνισμό διακομματικής-μνημονιακής στήριξης είτε πολυκομματικής απ’όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αφού είχαν ψηφίσει από κοινού ένα λεπτομερές κυβερνητικό πρόγραμμα για το αόριστο μέλλον, ανεξαρτήτως αν εμείς το χαρακτηρίζαμε ως ένα πρόγραμμα ακραίου και βαλκανικού τύπου «θατσερισμού» που σε καμιά πολιτισμένη χώρα δεν θα μπορούσε να επιβληθεί με ομαλές διαδικασίες.

Η πρότασή μας αυτή απέβλεπε στο να ασκηθεί από τις μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις (που θα μετείχαν στην κυβέρνηση συνεργασίας) κάθε επιρροή προς τις ομόδοξες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις, ώστε να αμβλυνθούν τα χειρότερα, ανορθολογικότερα, αντικοινωνικότερα και εξευτελιστικά για τη χώρα σημεία του Μνημονίου. Ήταν δεδομένο, εξάλλου, ότι δεν υπήρχε καμιά αξιόλογη αντιμνημονιακή δύναμη ή συμμαχία με άμεση κυβερνητική προοπτική.

Η κυβέρνηση όμως αρνήθηκε με ύβρεις, λεονταρισμούς και προπηλακισμούς την πρόταση αυτή και προχώρησε, παρά την περί του αντιθέτου ρητή διαβεβαίωσή της στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, σε προκήρυξη αιφνιδιαστικών εθνικών εκλογών με λίστα. Στη λίστα αυτή τοποθετήθηκαν δεκάδες πρόσωπα του μικρού παλαιού ΣΥΡΙΖΑ (πρόσωπα-«ταλιμπάν», κατά τον χαρακτηρισμό του πρωθυπουργού στην προεκλογική Κεντρική Επιτροπή) που είχαν επί δεκαετίες τοποθετηθεί από τον λαό στις τελευταίες θέσεις των ψηφοδελτίων σε αλλεπάλληλες εκλογικές μάχες.

Έτσι σχηματίστηκε μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που άρχισε τη …βιομηχανική παραγωγή των εφαρμοστικών νόμων του τρίτου υπερΜνημονίου.

Η συνέχεια είναι σε όλους γνωστή και δεν χρήζει λεπτομερούς σχολιασμού. Κάθε καλόπιστος πολίτης, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας και τοποθέτησης, μετά από δύο σχεδόν χρόνια εφαρμογής του τρίτου υπερΜνημονίου, μπορεί να συμπεράνει τους λόγους που οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνήθηκαν την αυτονόητη συνεργασία με τα άλλα μνημονιακά κόμματα καίτοι συνέπλεαν μαζί τους στην υλοποίηση του μνημονιακού προγράμματος, με ελάχιστες ή επουσιώδεις διαφοροποιήσεις!

Η πρωτοφανής σε πνεύμα υποτέλειας και ταπείνωσης της χώρας τελευταία επιστολή Τσακαλώτου προς τους δανειστές, στην οποία ζητά συγγνώμη για τη μονομερή ενέργεια της χορήγησης εφάπαξ επιδόματος σε μερίδα συνταξιούχων και αναλαμβάνει την «ιδιοκτησία» του Μνημονίου και την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συναποφασίζει με τους δανειστές για οποιοδήποτε ζήτημα έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα, αποδεικνύει το καθεστώς πλήρους ετερονομίας και ανυποληψίας στο οποίο έχει περιέλθει η πατρίδα.

1.Η Ελλάδα σε βαθειά και γενικευμένη κρίση

Η χώρα έχει βυθιστεί σε μια πρωτοφανή, βαθειά και γενικευμένη κρίση, που όλοι διεκτραγωδούν, ο καθένας από τη δική του οπτική. Κρίση οικονομική, θεσμική, πολιτισμική, κοινωνική, κυρίως κρίση προσανατολισμού που δημιουργεί αμηχανία και απογοήτευση και επιτείνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τη μεταβλητότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι μέρα με τη μέρα συνειδητοποιούν ότι περιθώρια ανάκαμψης και αυτοδύναμης-πρωτογενούς ανασυγκρότησης εντός του ετερόνομου και διαρκώς προς το χειρότερο ανανεούμενου μνημονιακού προγράμματος ΔΕΝ υπάρχουν.

Ο έλεγχος, η εποπτεία, οι στόχοι, η πορεία, τα μεγέθη και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής και οικονομικής δραστηριότητας επιβάλλονται, εποπτεύονται και «επαληθεύονται» από τους δανειστές, που με τις μόνιμες ρήτρες του Μνημονίου και τους ασφυκτικούς κανονισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας δεν επιτρέπουν εσαεί την αυτοδύναμη πορεία της χώρας.*

Όσες κινητήριες παραδοσιακές αστικές δυνάμεις απέμειναν όρθιες και επένδυσαν στην εργασία και τα παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, συκοφαντούνται συλλήβδην με μιαν αίολη ιδεολογική ελαφρότητα και από τους δανειστές και από τους εφαρμοστές του τρίτου υπερΜνημονίου. Αρκετές διώκονται ή χλευάζονται, συρρικνώνονται, χρεοκοπούν ή μετακομίζουν σε άλλες χώρες, αφού το συνδυασμένο και αλληλοσυμπληρούμενο αναπτυξιοκτόνο και φτωχογόνο σύστημα μέτρων που εφαρμόζεται, έχει αδρανοποιήσει κάθε δημιουργική παραγωγική δύναμη και πρωτοβουλία.

Νέες και φιλόδοξες παραγωγικές δυνάμεις τής ατομικής ή κοινωνικής οικονομίας εγκαταλείπονται στην απέραντη πιστωτική ανυδρία με αποτέλεσμα τον αφανισμό των μικρομεσαίων και την κατάργηση των θέσεων εργασίας στο εμπόριο, στα επιτηδεύματα, στις παραδοσιακές τέχνες, στην αυτοαπασχόληση, στις υπηρεσίες, στις νέες τεχνολογίες.

Οι περισσότεροι νέοι (-ες) μας, με τα πολλά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που τους παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, παρά την τραγική υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή τους εν σχέσει με τα ευρωπαϊκά, εγκαταλείπουν τη χώρα και ενισχύουν, με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, τις ξένες ανταγωνιστικές οικονομίες, μεταφέροντας ταυτόχρονα στις πλουσιότερες χώρες (κυρίως των δανειστών) όλες τις πολύχρονες δαπάνες σπουδών τού κράτους και των γονέων τους.

2.Τα μνημονιακά κόμματα σε στρατηγικό αδιέξοδο

Τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, που το καλοκαίρι του 2015 ψήφισαν το λεπτομερές, γενικευμένο και ανακεφαλαιωτικό Μνημόνιο (ν. 4336/2015) μετά το «Βατερλό» της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να διαχειριστούν τα …«επιτεύγματά» τους (αφού έτσι -έστω παραπλανημένος, αμήχανος και με τεράστια για τα μεταπολιτευτικά χρονικά αποχή- αποφάσισε ο λαός και το εκλογικό σύστημα) ώστε να συμβάλλει το καθένα, με τις δικές του προσβάσεις και παραδοσιακές συγγένειες στην Ευρώπη, στην άμβλυνση των χειρότερων πτυχών τής μνημονιακής πολιτικής, επιδίδονται σε σκιαμαχίες και εντυπωσιασμούς.

Επιδίωξή τους είναι να συντηρήσουν την παραπλανητική εικόνα των δήθεν μεγάλων διαφορών στο ιδεολογικό φαντασιακό και κατ’ακολουθίαν την εκλογική τους πελατεία. Ακόμη και σήμερα παρωθούν την κυβέρνηση να κλείσει άρον-άρον τη δεύτερη αξιολόγηση ενώ γνωρίζουν τους σκληρούς, αντικοινωνικούς και αντιπαραγωγικούς όρους που θέτουν οι δανειστές, κατ’εφαρμογήν ασφαλώς του Μνημονίου που όλοι μαζί ψήφισαν.

Έτσι, οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, το «μνημονιακό ιδεολογικό τόξο», στο οποίο προσχώρησε πλησίστια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν κατάφεραν (λόγω χαμηλού διαπραγματευτικού κύρους και ανύπαρκτων εναλλακτικών σχεδίων) να θέσουν υπό ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση το Ελληνικό Ζήτημα.

Ηττήθηκαν απαρχής και συνθηκολόγησαν καλυπτόμενες πίσω από τον «μπαμπούλα» τής εξόδου από την ΟΝΕ και το ευρώ.

Μάλιστα δε, ερμήνευσαν την ήττα και την άνευ όρων αποδοχή τού ακόμη χειρότερου σχεδίου των δανειστών ως τάχα …επιτυχία παραμονής μας στο ευρώ!!

Απέκρυψαν ή απέφυγαν να απαντήσουν γιατί δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον λαό και την πατρίδα στο ευρώ με όρους κοινωνικής αξιοπρέπειας και σχετικής εθνικής κυριαρχίας.

3. «Βαλκανικός θατσερισμός» χωρίς τέλος!

Η πολιτική πλέον που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα, είναι η πιο άγρια νεοφιλελεύθερη «ατζέντα» που έχει εφαρμοστεί σε ανεπτυγμένη χώρα τη μετα-νεωτερική περίοδο.

Στον τομέα των μισθών και των συντάξεων ο κοινωνικός «δαρβινισμός» της «αριστερής» κυβέρνησης περιλαμβάνει:

-κατάργηση του ΕΚΑΣ,

-εγγύηση από το κράτος μόνο της εθνικής σύνταξης,

-«πλήρη» σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης,

-θέσπιση της «ρήτρας προσδοκίμου» στα όρια ηλικίας,

-υπολογισμό της σύνταξης επί τη βάσει απομειωτικών μαθηματικών τύπων και όλου του εργασιακού βίου,

-«ποινή» περικοπών μέχρι 40% για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε μια αφιλόξενη αγορά εργασίας κυρίως γι’αυτούς που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης,

-κατάργηση της ιδιαιτερότητας των πολυτέκνων, των ανάπηρων, των βαριά εργαζομένων κ.λπ.,

-ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή στα φάρμακα,

-κατάρρευση του ΕΣΥ,

-πάγωμα των ΣΣΕ,

-μείωση του κατώτατου μισθού,

-μονομερώς επιβαλλόμενη γενίκευση της επισφαλούς και μερικής απασχόλησης κ.ά..

Η αναρρίπιση εξάλλου και συντήρηση της μάχης των γενεών (με τη νομοθετημένη πλέον μετατροπή των μελλοντικών συντάξεων σε επιδόματα) τείνει να καταστρέψει και τον παραδοσιακό κοινωνικό και οικογενειακό ιστό.

Η απαξίωση και κατάργηση της πατρογονικής μικρο-ιδιοκτησίας εξαιτίας του ΕΝΦΙΑ, η υπερφορολόγηση με τα τεκμαρτά εισοδήματα και η μείωση του αφορολόγητου σε μια αποδομημένη οικονομία, εξατμίζει κάθε αποταμίευση και δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού όλο και περισσότερα στρώματα κινούνται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Για πρώτη φορά σε ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα της ΕΕ, τον περασμένο χρόνο αλλά και τους πρώτους μήνες του 2017, από τις λιγότερες νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν εν σχέσει με τις περισσότερες απολύσεις, οι ευέλικτες-άτυπες-περιστασιακές σχέσεις εργασίας ξεπέρασαν κατά πολύ τις σταθερές!

Όλοι αυτοί οι νέοι της μνημονιακής ειλωτείας τρέχουν από εργοδότη σε εργοδότη, από τόπο σε τόπο, από μια περιστασιακή εργασία «του ποδαριού» σε άλλη ή στα «κοινωνικά προγράμματα των ωφελουμένων», για να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί, καταδικασμένοι να εγκαταλείψουν κάθε όνειρο για δημιουργία οικογένειας και για συμμετοχή στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή του τόπου.

Οι περήφανοι και προσοντούχοι νέοι και νέες αρνούνται να αποδεχθούν τις ποικιλώνυμες μορφές νεανικής εργασιακής ειλωτείας που τους προσφέρει αφειδώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με στόχο τη στατιστική μόνο μείωση του αριθμού των ανέργων, στον οποίο δεν συνυπολογίζεται η μείωση του ενεργού πληθυσμού λόγω της αθρόας μετανάστευσης.

Ο οικογενειακός βίος συσσιτιοποιείται και τα προγράμματα της υποαμειβόμενης κοινωνικής εργασίας αντικαθιστούν την πλήρη, ασφαλισμένη και με επαρκείς απολαβές μισθωτή εργασία.

4.Κυβέρνηση-δανειστές κατεδαφίζουν το Κοινωνικό Κράτος! Δημόσια αγαθά
στο έλεος του καζινο-καπιταλισμού!

Σήμερα στην πατρίδα μας:

-η συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού διαλύεται,

-το Κοινωνικό Κράτος κατεδαφίζεται,

-η δημόσια και κοινωνική περιουσία εξατμίζεται,

-οι θεσμοί ευτελίζονται,

-η διάκριση των εξουσιών δοκιμάζεται,

-ο πολιτισμός υποτάσσεται σε εύκολα, ενσωματώσιμα στην ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, ΑΝΤΙ-ιστορικά και ΑΝΤΙ-κοινωνικά αφηγήματα αυτοπροσδιορισμού και βολονταρισμού που υλοποιούν τις από δεκαετίες απόψεις του παραδοσιακού ΣΥΡΙΖΑ του 3% και αντιστρατεύονται τις πανάρχαιες κοινωνικές πατριωτικές και θρησκευτικές παραδόσεις του λαού μας,

-ο διαχρονικός άυλος και υλικός πλούτος της πατρίδας αλλοτριώνεται με διαδικασίες ρευστοποίησης, πρωτοφανείς στην οικονομική ιστορία τού καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού, όπου «κράτος πουλάει σε κράτος», ξένες κρατικές εταιρίες (κυρίως των δανειστών) «αγοράζουν» δημόσια περιουσία, κοινωφελείς επιχειρήσεις και δημόσια αγαθά του «δέσμιου κράτους», δηλαδή κρίσιμα υπαρκτικά στοιχεία για τη λειτουργία ενός στοιχειωδώς συγκροτημένου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.

Μάλιστα, μετά από 27 χρόνια «ιδιωτικοποίησης» των συχνοτήτων από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-Αριστεράς, διενεργήθηκε δημοπρασία κλειστού αριθμού τηλεοπτικών συχνοτήτων με τις ακραίες διαδικασίες του καζινο-καπιταλισμού των εκατοντάδων «χτυπημάτων», κάτι που ακόμα και ο Φρίντμαν, ο πατέρας της νέας εκδοχής του φιλελεύθερου συστήματος (του νεοφιλελευθερισμού), θεωρούσε παράδοση των κοινωνιών στην κόλαση, αναφορικά με κρίσιμα για τη λειτουργία της κοινωνίας δημόσια αγαθά!

Ευτυχώς που το Συμβούλιο της Επικρατείας διέσωσε την τιμή του Συντάγματος και της κοινωνίας, επαναφέροντας την αξίωσή της για μια δημοκρατικά ρυθμισμένη, δεοντολογικά λειτουργούσα και πολυφωνική αγορά συχνοτήτων!

5.Η πρωτοφανής μετάπτωση της χώρας

Έτσι η Ελλάδα μετασχηματίζεται γρήγορα σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία σε σχέση με τις κεντροευρωπαϊκές.

Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά κατά πολύ και τις πλέον ευφάνταστες διαπιστώσεις αυτών που μιλούσαν, πριν μερικά χρόνια, για τη μεταβολή της χώρας σε «αποικία χρέους», σε «κράτος-Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη», σε «Ελ Ντοράντο» φτηνής εργασίας χωρίς αρχές, αξίες και αξιοπρέπεια. Και κυρίως χωρίς τον μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής και λειτουργίας που συντηρούσε και ανανέωνε διαχρονικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πατρίδας (λόγω της φύσης και της διάρθρωσης των συντελεστών τής παραγωγής, του πολιτισμού, των ηθών, εθίμων και των χαρακτηριστικών του λαού μας) και αποτέλεσε την υλική-παραγωγική βάση επινόησης της Δημοκρατίας.

Ο λαός και το έθνος δεν μπορούν να «σηκώσουν» το τρίτο Μνημόνιο! Ματώνουν και διαλύονται χωρίς προοπτική και ελπίδα! Ήδη εκδηλώνονται ανησυχητικά σημάδια εθνικής κόπωσης και κίνδυνοι αμφισβήτησης ή ακρωτηριασμού του σώματος της πατρίδας, αφού όλες οι (υποτίθεται) «λυμένες» ή σε αναστολή ευρισκόμενες διαφορές με τις γειτονικές χώρες αναζωπυρώνονται λόγω εξασθένησης της χώρας, της οικονομίας, της δημοκρατίας και κυρίως λόγω της παθητικότητας και της απελπισίας των πολιτών.

6.Κοινωνική-Πατριωτική Συνεννόηση: Άμεσες προτεραιότητες

Η μόνη διέξοδος σήμερα που προβάλλει επιτακτικά και άμεσα ως λύση κοινωνικής και ιστορικής επιβίωσης και συνέχειας του λαού και του έθνους, προτού ολοκληρωθεί η πορεία μετάπτωσής μας σε «κράτος-παρία» («rogue»), είναι η ανακοπή του τρίτου μνημονιακού προγράμματος μέσω μιας τεκμηριωμένης νομικά, οικονομικά, θεσμικά καταγγελίας του και επαναδιαπραγμάτευση της πορείας της χώρας χωρίς ταμπού, προκαταλήψεις και ψευτοδιλήμματα.

Η απάντηση στην κρίση που δίνει η παράδοση και η ιστορία μας είναι προφανής: η προώθηση μιας στέρεας, ισχυρής και διαρκούς Κοινωνικής (Πατριωτικής) Συνεννόησης των πολιτών και Κοινωνικών Οργανώσεων, με τη συμμετοχή και των δυνάμεων που δεν ευθύνονται (τουλάχιστον σε κυβερνητικό και θεσμικό επίπεδο) για τη μνημονιακή κατολίσθηση!

Στη συγκρότηση αυτής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ πρέπει να συμμετάσχουν ΟΛΟΙ οι πολίτες και οι συλλογικότητες, φορείς και πρόσωπα με πρώτη και κεφαλαιώδη αξίωση την επανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της κοινωνικής αξιοπρέπειας!

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ δεν μπορεί να είναι απλώς σύμπραξη πολιτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων, ούτε αποτελεί πρόταση άμεσης ανάληψης της εξουσίας.

Πρέπει να προκύψει μέσα από βαθειά ενημέρωση και συνειδητοποίηση του λαού που θα αναλάβει και την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Προτεραιότητες της νέας αυτής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ θα είναι:

-να σταματήσει την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος,

-να αλλάξει τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων,

-να δώσει ελπίδα στους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική λύση μέσα από έναν νέο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό ανασχεδιασμό και

-να μειώσει τις δυσκολίες του εγχειρήματος ανάκτησης της κυριαρχίας και της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

Το ευρωπαϊκό άλλωστε οικοδόμημα εμφανίζει ήδη σοβαρές ρωγμές και αναδιατάξεις. Και μια αντιμνημονιακή-αντινεοφιλελεύθερη εθνική πολιτική, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να αναβαθμίσει τη χώρα στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και να της δώσει τη θέση του οικονομικά αυτοδύναμου και ισότιμου ευρωπαϊκού εταίρου, κάτι που είναι αδύνατον με τη σημερινή λειτουργία των κανόνων της ΟΝΕ και του αυστηροποιημένου Συμφώνου Σταθερότητας.

Η πορεία εξάλλου της εξασθένησης άρχισε από την εποχή του εγκλεισμού της χώρας στο ατελές και καταπλεονεκτικό σύστημα των λειτουργιών της ΟΝΕ, όπου -χωρίς τις αναπτυξιακές, παρεμβατικές, εξισορροπιστικές και εγγυητικές λειτουργίες του νομίσματος- η Ελλάδα αναγκάστηκε να συμβιώσει με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού, που ο εφησυχασμός από τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ και των Κοινοτικών Ταμείων δεν άφηνε να διαφανεί στην απόλυτη και αδυσώπητη καταστροφική του δύναμη. Το άνοιγμα των αγορών, που αναγκαστικά ακολούθησε, επέτρεψε την εισαγωγή ομοειδών προς τα ελληνικά προϊόντων από διάφορες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έκλεινε συμφωνίες και που σταδιακά εκτόπισαν τα εγχώρια προϊόντα, ακόμη και από την εσωτερική αγορά, έτσι που σε λίγες δεκαετίες ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής κατέρρευσε.

Έτσι σήμερα η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα γιατί είναι πολύ πιθανό μεσομακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί μια πιο «σφικτή» Ευρωπαϊκή Ένωση ως γερμανική σφαίρα επιρροής και να ματαιωθεί το αίτημα της διόρθωσης των δομικών-γενετικών, αλλά και των επιγενομένων, σφαλμάτων και λειτουργιών της ΟΝΕ. Για την πιθανότητα αυτή πρέπει να προετοιμαζόμαστε ψύχραιμα και επιστημονικά ώστε η αυτοδύναμη πορεία μας να μην οδηγηθεί σε απομόνωση της χώρας.

Δεν πρέπει να λησμονείται όμως από τους ένθερμους θιασώτες τής «εδώ και τώρα» αποχώρησης από την ΟΝΕ ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φέρει κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα για τον λαό και τη χώρα

α)αν πρώτα δεν απαλλαγούμε, με νόμιμο και έγκυρο τρόπο κατά το Διεθνές Δίκαιο, από τις παραπάνω καταπλεονεκτικές ρήτρες των Μνημονίων που αφορούν στο χρέος και στη δημόσια περιουσία και

β)αν δεν επιτύχουμε την εξαίρεσή μας, για ικανό χρονικό διάστημα, από το νεοφιλελεύθερο νομικό-θεσμικό πλαίσιο του Συμφώνου «Σταθερότητας» και των Κανονισμών και των Οδηγιών που απορρέουν από αυτό, ώστε η χώρα να ανακτήσει όλες τις ευχέρειες και δυνατότητες εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

7.Καταγγελία του Μνημονίου-Νέα Εθνική Διαπραγμάτευση

Η νέα εθνική διαπραγμάτευση πρέπει να διεξαχθεί από δημόσια πρόσωπα με μεγάλη εργασιακή, επιστημονική και κοινωνική εμπειρία του εσωτερικού και του απόδημου Ελληνισμού. Με Έλληνες που έχουν βαθειά γνώση των αμφισημιών και ευφημισμών της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής και έχουν αντιληφθεί τις ρωγμές που διανοίγονται στο λεγόμενο «ευρωπαϊκό οικοδόμημα», οι οποίες στο μέλλον προβλέπεται να προξενήσουν «χαοτικές αβεβαιότητες». Με επιστήμονες που γνωρίζουν και ερμηνεύουν υπέρ των συμφερόντων της χώρας τα μνημονιακά κείμενα.

Ανεξαρτήτως όμως έκβασης και πορείας, είναι βέβαιο ότι:

-Στο κοινωνικό επίπεδο πρέπει να καταργηθούν όλες οι ρυθμίσεις-«ρήτρες» της «κοινωνικής ευθανασίας» και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.

-Στο εθνικό επίπεδο πρέπει να αξιώσουμε επανάκτηση ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης της χώρας που προβλέπονται από το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και σήμερα έχουν παραμερισθεί, παρά την όξυνση των εθνικών θεμάτων, ως αποτέλεσμα της γεωστρατηγικής αδυναμίας, της υποβάθμισης και της αδράνειας της χώρας.

Στη νέα αυτή καταγγελτική επαναδιαπραγμάτευση βάσει των διεθνών κανόνων, μεθόδων και αισθητικών τής διαπραγματευτικής διαδικασίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα όπλα, μέσα, ερείσματα και διεθνή δικαιώματα που η πρόσφατη ιστορία της πατρίδας μας παρέχει.

Η διαπραγμάτευση άλλωστε πρέπει να γίνει «περί πλήθουσαν» (ελληνική και διεθνή) «αγοράν», να γίνεται δηλαδή όλο και περισσότερο κτήμα του λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης, ώστε να μην καταστεί άθυρμα μιας στενής ηγετικής ομάδας, όπως στο παρελθόν, με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα.

Η νέα διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει υπόθεση του κινήματος, μια κατηγορηματική «λαϊκή αφήγηση», που θα αξιώσει διαφορετική μεταχείριση, συνειδητοποιώντας όμως και αναλαμβάνοντας το προσωρινό κόστος όλων των εκδοχών ενός τέτοιου τολμηρού αναγεννητικού εγχειρήματος.

Αυτή όμως η εθνική και κοινωνική επανεκκίνηση θα ματαιωθεί εν τη γενέσει της αν δεν καταργηθούν αμέσως και κατ’απόλυτη προτεραιότητα οι τρεις (3) «θανατηφόρες» ρήτρες του υπερΜνημονίου του ν. 4334/2015: η ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους και υπόσχεσης της ολοσχερούς και έγκαιρης αποπληρωμής του, η ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό κούρεμα του χρέους και η ρήτρα υποθήκευσης-ρευστοποίησης της εθνικής περιουσίας μέσω του υπερΤαμείου!

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!

Η ονομαστική διαγραφή του χρέους (από την οποία παραιτήθηκε γραπτώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη Συμφωνία-Απόφαση της 12-7-2015!) και η οικονομική ενίσχυση για χρηματοδότηση του προγράμματος της αυτοδύναμης ανάπτυξης, ως πρόσθετη αποζημίωση των ολέθριων (και οικονομετρικά) σφαλμάτων των μνημονιακών πολιτικών, πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα της νέας ευρείας εθνικής κυβέρνησης.

Η νέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα αποτρέψει την επιδείνωση του Μεταναστευτικού και θα προσπαθήσει να άρει τα τραγικά αποτελέσματα και τις ακόμη δυσμενέστερες προοπτικές που το μειοψηφικό ιδεολογικό ρεύμα τής
απο-εθνοποίησης κατάφερε να διογκώσει, αφήνοντας την χώρα έρμαια στις διαθέσεις της Τουρκίας και των ιδιοτελών στρατηγικών της ΕΕ, οι οποίες μεταβάλλουν την πατρίδα σε άβουλη και μοιρολατρική θεραπαινίδα τους.

Ως προς τα εθνικά θέματα και ειδικότερα για το Κυπριακό, πρέπει να επισημάνουμε πως η αδύναμη σήμερα Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί λύση νομιμοποίησης των τετελεσμένων. Η απεμπόληση της ανεξάρτητης κρατικής οντότητας της Κύπρου, μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, και η εμφάνισή της κατά τις διαπραγματεύσεις της Συνόδου της Γενεύης (και σε όσες ακολουθήσουν) ως ελληνοκυπριακής κοινότητας, αποτελεί νομική καρικατούρα και προμήνυμα ήττας.

Εξάλλου το σημερινό πολιτικό προσωπικό της πατρίδας που δεν μπόρεσε να δανειστεί με όρους αξιοπρέπειας από τη διεθνή κοινότητα, που δεν μπορεί καν να διασώσει το ΕΚΑΣ από τους δανειστές, ούτε να αυτενεργήσει στη χορήγηση ενός εκτάκτου επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους, είναι εκ των πραγμάτων ανίκανο να επιβάλλει τα εθνικά δίκαια επί των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τον ακρωτηριασμό τμημάτων του εθνικού κορμού.

8.Ο κίνδυνος της «συνταγματοποίησης» του Μνημονίου

Η νέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ θα αγωνιστεί να αποτρέψει πάση θυσία την επαπειλούμενη συνταγματική αναθεώρηση που -υπό το καθεστώς τής απόλυτης θεσμικής ετερονομίας- δεν μπορεί παρά να είναι αναθεώρηση «συνταγματοποίησης» του Μνημονίου!

Γι’αυτό καλούμε την κυβέρνηση να παγώσει τις εξαγγελίες της για συνταγματική αναθεώρηση που εξυπηρετεί μόνο τους δανειστές, τους ακραίους μνημονιακούς της χώρας και τις ιδιοτελείς στρατηγικές μακροημέρευσης μιας «αυτοαναφορικής» πλέον ηγετικής ομάδας που έχει χάσει την -έστω περιστασιακή- κοινωνική «γείωση». Η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει στον καιρό της, με όρους εθνικής κυριαρχίας και όχι υπό καθεστώς μνημονιακής ετερονομίας.

Γιατί, με τους αυτονόητους κανόνες τής λογικής και της πολιτειολογίας, ένα πολιτικό προσωπικό που παρέδωσε την ψυχή του στους δανειστές, είτε από συνείδηση είτε από ανικανότητα για να παραμείνει στην εξουσία, δεν εκσυγχρονίζεται, ούτε μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων του Λαού και του Έθνους!

9.Ο λαός στο προσκήνιο-Μπροστά η νεολαία μας!

Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.) λαμβάνει την πρωτοβουλία και απευθύνει ένα γενικό κάλεσμα για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, αυτοοργάνωση και ανάδειξη των τοπικών συλλογικοτήτων προκειμένου να διεξαχθεί μια ευρεία πανελλήνια Συνδιάσκεψη εντός των προσεχών μηνών.

Η ιδέα τής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ προέκυψε από στελέχη τής ΕΝΥΠΕΚΚ που, από την άτυπη ίδρυσή της το 2010, σήκωσε το βάρος τής ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης του λαού μας προβλέποντας τα δεινά της μνημονιακής πολιτικής.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ και τα κοινωνικά στελέχη που την εμπιστεύονται στην Αθήνα και την επαρχία, έδειξαν συνέπεια, ήθος και μαχητικότητα κατά των μνημονιακών πολιτικών και σήμερα αποτελούν τους σταθερούς συνδέσμους της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ όμως θα συνεχίσει να παρεμβαίνει και ανεξάρτητα, με τεκμηριωμένες επιστημονικές ανακοινώσεις εξακολουθώντας να ενημερώνει τον λαό.

Κάνουμε έκκληση στους νέους και τις νέες που αξίζουν καλύτερης τύχης και μεταχείρισης από την πατρίδα, να επιδείξουν υπομονή και αξιοπρέπεια και να συμμετάσχουν στη νέα αναγεννητική προσπάθεια. Κυρίως σε όσους παραμένουν στη χώρα, που πρέπει να αποστρέψουν το πρόσωπό τους στα αίολα επιχειρήματα και τους ψυχαναγκασμούς τής μεταλλαγμένης και απροσδιόριστης «Αριστεράς» τού απροκάλυπτου «βαλκανικού νεοθατσερισμού».

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη ζημιά που έχει επέλθει στην προοδευτική ιδεολογία και διαλεκτική σκέψη στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μπορεί να ξεπεραστεί με τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής διαδρομής εκάστου και την επίδειξη εμπιστοσύνης στις σταθερές και υπερήφανες συνειδήσεις.

Όσο και αν η σημερινή κατάσταση των Κοινωνικών Οργανώσεων (ιδιαίτερα των Συνδικάτων) προκαλεί απογοήτευση και αναχωρητισμό, οι νέοι πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα την ανασυγκρότηση των εργασιακών Σωματείων, των Σωματείων των ανέργων, των συνταξιούχων και όλων των τμημάτων της ευρύτατης Εργατικής Τάξης, που οι μνημονιακές πολιτικές ενοποίησαν ως το νέο κοινωνικό προλεταριάτο.

Πρέπει να ξεπεράσουμε τον άχαρο εργασιακό και συνδικαλιστικό αμυντισμό, που μόνο σε κατώτερα επίπεδα οδηγεί την εργασιακή ύπαρξη. Πρέπει να αξιώσουμε την εφαρμογή των κατακτήσεων του εργασιακού πολιτισμού!

Μόνο ένας λαός που αφυπνίζεται και εγκαταλείπει την παθητικότητα, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Και ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τη μόνιμη και διαρκή υποβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων τής χώρας!

Οφείλουμε όλοι να αρνηθούμε το μνημονιακό πρόγραμμα που μας καταστρέφει, μας ευτελίζει, μας μειώνει, μας λεηλατεί χωρίς προοπτική!

Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά η υπέρβαση αναγκαία!

Το νέο που επιβάλλεται να γεννηθεί μέσα από την καταστροφή, είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας!

Οι Έλληνες, άλλωστε, ιστορικά, πάντοτε προτιμήσαμε την ελπίδα τής ελευθερίας και την …«αβεβαιότητα» της αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης από τη βέβαιη ετερονομία και τον ευτελισμό, όσες προσπάθειες και θυσίες χρειάστηκαν να καταβάλλουμε!

Για να υπάρχουν οι πολίτες, η Πολιτεία, η πολιτική, τα κόμματα, η κοινωνία, πρέπει να υπάρχει κυρίαρχη πατρίδα με όλο το βασικό οικονομικό, θεσμικό, κοινωνικό, περιουσιακό ανθρώπινο πολιτιστικό της δυναμικό!

Κράτη, λαοί και συλλογικότητες που συμβιβάζονται με τη διαρκή ετερονομία και απομείωση, χάνονται σιγά-σιγά από την ιστορία αφού αποστερούνται του ζωτικού εθνικού και κοινωνικού χώρου!

10.Προοδευτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Η μόνη λύση σήμερα!

Γι’αυτό η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ είναι άμεση και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, αφού οι πρωτεργάτες τού νέου υπερΜνημονίου αλλά και οι παλαιές μνημονιακές δυνάμεις που το ψήφισαν μαζί τους, αρνούνται να εξηγήσουν στον λαού πού οδηγούν τη χώρα.

Εξάλλου, ούτε και οι αλληλομισούμενες και αλληλοαποκλειόμενες συγκροτημένες ή διάχυτες αντιμνημονιακές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο μέτωπο άρνησης και υπέρβασης του μνημονιακού προγράμματος.

Συνεπώς η μόνη διέξοδος που απομένει στην κοινωνία είναι η συνεννόηση των φορέων της, των οργανώσεων βάσης, ανεξάρτητων πολιτών, κοινωνικών συλλογικοτήτων, των ακηδεμόνευτων Κινήσεων.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ φιλοδοξεί να αναλάβει τον ρόλο του συντονισμού του διαλόγου όλων αυτών των αρμών της κοινωνίας και όλων των συνδέσμων της ενεργού, της απόμαχης, της εν δυνάμει εργασίας με σκοπό να οργανώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα Πανελλήνια Συνδιάσκεψη που θα εκπονήσει το πολιτικό πρόγραμμα και το καταστατικό του νέου πολιτικού φορέα.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι, μετά την τραγική διάψευση των ελπίδων της κοινωνίας και από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι πολίτες αποστρέφονται τα κόμματα, τα πολιτικά σχήματα, δυσπιστούν ακόμη και στα πρόσωπα που έμειναν όρθια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρράκωσε την ελπίδα της εναλλακτικής θεώρησης και διακυβέρνησης.

Οι καιροί είναι δύσκολοι.

Η Πολιτική ως λειτουργία έχει αποδυναμωθεί, έχει φθαρεί, έχει ευτελιστεί.

Οι περισσότεροι σκεπτόμενοι συμπολίτες μας έχουν οδηγηθεί στην ιδιώτευση και στον μοναχικό δρόμο.

Η Δημοκρατία όμως, ως κυριαρχία του δρώντος λαού, δεν πρέπει να σβήσει!

Κάτω από αντίξοες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες καλούμαστε να κρατήσουμε δυνατά το νήμα των αγώνων και να περάσουμε από τη δύσκολη συγκυρία νικηφόρα.

Στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού πλέον θα επικεντρωθούμε όλα τα στελέχη και οι φίλοι της ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, ελπίζοντας ότι μεγάλη μερίδα ενεργών πολιτών θα ανταποκριθεί στο αναγεννητικό μας κάλεσμα!

Αθήνα 13-10-2016

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝΥΠΕΚΚ

Περισσότερα

«Ρήτρα θανάτου» εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

7/2/2017

 

 

«Ρήτρα θανάτου» εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ!!

Έγγραφο-όνειδος για τον φορέα

που χρηματοδοτούν συνταξιούχοι-ασφαλισμένοι

 

5 δις από συνταξιούχους-ασφαλισμένους!!

ΜΟΝΟ 326 εκατ. από το κράτος!!

 

Ιδού τα στοιχεία του προϋπολογισμού!

 

Με αφορμή το απαράδεκτο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (20-1-2017) που απορρίπτει αίτηση χορήγησης φαρμάκων σε καρκινοπαθή συμπολίτη μας, επειδή δεν είχε προσκομίσει «βεβαίωση για το προσδόκιμο επιβίωσης»(!!) η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

1.Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, παρ. 2.5, σελ. 1020) που ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου, επικυρώθηκε ισόβιο χαράτσι 6% για όλους τους συνταξιούχους και για όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες, επικουρικές κ.ά.).

Ειδικότερα θεσπίστηκε σε μόνιμη βάση:

α.η αύξηση 2% (από 4 σε 6%) της εισφοράς υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε 2.800.000 κύριες συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

β.η καταβολή, για πρώτη φορά από 1-1-2016, εισφοράς ύψους 6% υπέρ υγείας (ν. 4387/2016 άρθρο 44) σε 1.300.000 επικουρικές συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες),

γ.η επιβολή διπλής εισφοράς σε 1.300.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη,

δ.η επιβολή εισφοράς ύψους 6% στο άθροισμα των καταβαλλομένων συντάξεων, σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο και

ε.η επιβολή για πρώτη φορά πολλαπλής εισφοράς υπέρ υγείας σε όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη (ή συντάξεις) και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (άρθρο 44 παρ. Α ν.4387/2016).

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα τα συγκεκριμένα ποσά από τον προϋπολογισμό έτους 2017 (Πίνακας 3.23, σελ. 111) που αποδεικνύουν τα ανωτέρω:

 

Πίνακας 3.23 Προϋπολογισμοί φορέων κοινωνικής ασφάλισης

και νοσοκομείων-ΠΕΔΥ

(σε εκατ. ευρώ)

 

γ)ΕΟΠΥΥ Εκτιμήσεις

2016

Προβλέψεις

2017

Έσοδα 5.538 5.252
Ασφαλιστικές εισφορές 4.391 4.323
Ρύθμιση οφειλών 125 102
Κοινωνικοί πόροι 3 3
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 526 326
Απόδοση περιουσίας 49 49
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394 394
Λοιπά έσοδα 50 55

 

 

2.Με την έκδοση της υπ’αριθ. 31 εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16-9-2016) που εξειδικεύει το άρθρο 44 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από όλες όσες έχουν γίνει καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο.

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συνταξιούχους στο κράτος -και κατ’επέκταση στους δανειστές- δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

Με το από 19-9-2016 Δελτίο Τύπου, είχαμε εκτιμήσει ότι 350.000.000-400.000.000 € κάθε μήνα (ετησίως πάνω από 4 δις!) θα αφαιρούνται από τους συνταξιούχους-ασφαλισμένους εφ’όρου ζωής για να καλύπτουν τις επιβληθείσες από τους δανειστές δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, με πρόσχημα την περίθαλψη και τη μέριμνα της υγείας τους, που όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα!

Δυστυχώς ο προϋπολογισμός ης κυβέρνησης για το 2017 μάς επαλήθευσε με το παραπάνω!

Από την άλλη πλευρά, τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ)!

 

3.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές με το ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επέβαλαν σε εκατομμύρια συνταξιούχων και ασφαλισμένων, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!!

Όμως όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας που σήμερα στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κατέβαλλαν υψηλές εισφορές υπέρ ασθενείας και υγείας καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Αντιστοίχως, με τις σκληρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2015 (άρθρο 41), η κυβέρνηση και οι δανειστές …φρόντισαν να καταβάλλουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα εισφορές υπέρ υγείας ύψους 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ανεξάρτητοι απασχολούμενοι εισφορές 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, προς εκπλήρωση των άνω μνημονιακών στόχων.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί προκειμένου η κυβέρνηση να καταργήσει την ήδη ψηφισμένη αυτή διάταξη-«λαιμητόμο» που επιβάλλει σε βάρος εκατομμυρίων συνταξιούχων μας χαράτσι εφ’όρου ζωής, αλλά και τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού που, αν ψηφιστούν, θα γίνουν νόμος του κράτους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους συνταξιούχους και με τις Οργανώσεις τους για να μην εφαρμοστούν τα σχέδια ληστρικής αφαίμαξης των μικρών συντάξεών τους που μεθοδικά προωθούν κυβέρνηση και δανειστές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική ευθανασίας και κοινωνικού δαρβινισμού στον χώρο της υγείας και να δημιουργήσει ανθρώπινες συνθήκες φροντίδας, κοινωνικής μέριμνας και περίθαλψης, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα