Ο Τσακαλώτος δέχθηκε «κόφτη» ΚΑΙ για τα πλεονάσματα!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

30-12-2016

 

 

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η!

 

4 δις € ο «μποναμάς» Τσακαλώτου!

 

Δέχτηκε «κόφτη» και για τα πλεονάσματα!

 

Ανέντιμο παιχνίδι σε βάρος του λαού

 από Κυβέρνηση και Δανειστές

 

 

1.Η ΕΝΥΠΕΚΚ με τις ανακοινώσεις της 26 και 28-12-2016 είχε χαρακτηρίσει την επιστολή Τσακαλώτου κείμενο «αριστερού» ραγιαδισμού και χυδαίου πολιτικού εκφυλισμού χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία των λαών.

Πράγματι! Καμία κυβέρνηση σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου ή υπό αποικιοκρατικό καθεστώς δεν τόλμησε ποτέ να χορηγήσει σε πιστωτές ή κατακτητές κείμενο τέτοιας καταπλεονεκτικότητας και δουλικότητας σε βάρος ολόκληρου λαού (και μάλιστα παραβιάζοντας νόμους, Σύνταγμα και Διεθνείς Συνθήκες) και να ερμηνεύσει συμβάσεις οικονομικού περιεχομένου (Μνημόνια, αποφάσεις Eurogroup) επ’ωφελεία ΜΟΝΟ των πιστωτών!

 

2.Η από 23-12-2016 επιστολή Τσακαλώτου δεν είναι μόνο ένα ταπεινωτικό και βαθιά ευτελιστικό κείμενο σε βάρος του περήφανου λαού μας, αλλά κι ένα κείμενο παράνομο, καταπλεονεκτικό και επικίνδυνο για τα συμφέροντας της χώρας, αφού:

α)συντάχθηκε και χορηγήθηκε στους πιστωτές από τον κ.Υπουργό Οικονομικών εκτός εξουσιοδότησης και καθ’υπέρβαση των νόμων και του Ελληνικού Συντάγματος,

β)ερμηνεύει αμφίσημα σημεία του Μνημονίου και των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup επ’ωφελεία ΜΟΝΟ των δανειστών,

γ)επιβαρύνει τη θέση της πατρίδας μας με επιπλέον καταπλεονεκτικές υποχρεώσεις οικονομικού περιεχομένου και

δ)στερεί από τις μελλοντικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα κάθε εναλλακτικής κίνησης ή ευχέρειας για απαλλαγή από το Μνημόνιο ή έστω ακύρωσης επιμέρους επαχθών ενοτήτων του.

 

3.Το πιο ανέντιμο όμως που συνέβη με την ταπεινωτική και παράνομη επιστολή Τσακαλώτου είναι η αναλογική εφαρμογή του «κόφτη» και στα πλεονάσματα των ετών 2016, 2017 και 2018!

Έτσι η χώρα μας θα υποχρεωθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας να λάβει πρόσθετα μέτρα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ (4 δις ευρώ) για την επίτευξη ΜΟΝΟ των πλεονασμάτων του 2016 (0,5%) και κυρίως του 2017 (1,75%) και του 2018 (3,5% επί του ΑΕΠ).

Με το άρθρο 233 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις») και σε εφαρμογή του θεσμικού νόμου της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 4270/2014, θεσπίστηκε ο «Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης» («Δημοσιονομικός “Κόφτης”»), σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης, δηλαδή «υστέρησης του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ», σε περίπτωση δηλαδή ύφεσης.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον «κόφτη» σε ποσοστό μέχρι και 2% του ΑΕΠ ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης και ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 233 του ν. 4389/2016:

α)Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.

β)Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

γ)Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

δ)Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ε)Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

.

4.Όμως η κυβέρνηση με την επιστολή Τσακαλώτου δέχθηκε ο Δημοσιονομικός «Κόφτης» να επεκταθεί αναλογικά και για τον στόχο της επίτευξης του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα έτη 2016, 2017 και 2018!

Συγκεκριμένα στην επιστολή Τσακαλώτου δηλώνεται αντισυμβατικά και παράνομα το εξής:

«Οι ελληνικές αρχές παραμένουν πλήρως προσηλωμένες να ακολουθήσουν τη συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία που βασίζεται σε στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5, 1,75 και 3,5% για το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. Οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον «κόφτη» όπως προβλέπεται στο Νόμο 4389/16, σε περίπτωση που τα οικονομικά δεδομένα που επικυρώνονται από την Eurostat δείξουν ότι οι συμφωνηθέντες στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2016 δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο στόχο, το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα των δαπανών για συντάξεις, για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος και του δημοσιονομικού στόχου για το 2016

και στην αγγλική:

«The Greek authorities remain fully committed to pursue the agreed fiscal path that is based on primary surplus targets of 0.5, 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2016, 2017 and 2018 respectively. The Greek authorities will activate the contingency fiscal mechanism, put in place in the context of the first review, as foreseen in Law 4389/16, in case outturn data validated by Eurostat shows that those agreed targets were not met. In particular, in the event that the budgetary outturn for 2016 does not meet the agreed target, which we consider extremely unlikely, the Greek authorities commit to undertake compensatory measures in the area of pension expenditures, to make up the difference between the outcome and the fiscal target for 2016.».

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών (ο οποίος μάλιστα εκπροσώπησε και τον πρωθυπουργό), εκτός νόμου και εκτός Συντάγματος, εκτός νομιμοποίησης και εκτός εξουσιοδότησης, δεσμεύτηκε απέναντι στους δανειστές, ο Δημοσιονομικός «Κόφτης» να ισχύσει αναλογικά και για την επίτευξη των πλεονασμάτων κυρίως των ετών 2017-2018, στόχος που είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν δεν ματώσει ολόκληρος ο ελληνικός λαός!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως την επιστολή Τσακαλώτου και να την φέρει ΑΜΕΣΑ στη Βουλή και με ισχυρή πλειοψηφία να ακυρώσει τη μονομερή σε βάρος της χώρας αυτήν ενέργεια που θα εξαθλιώσει και θα φτωχοποιήσει το σύνολο του ελληνικού λαού!

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.ΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος

 

 

 

Περισσότερα

Επιστολή Tσακαλώτου: Από το σκίσιμο του Μνημονίου στον όρκο πίστης!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

28-12-2016

Επιστολή Tσακαλώτου: Από το …σκίσιμο

του Μνημονίου στον …όρκο πίστης!

Κείμενο πολιτικής κατάπτωσης και ξεπεσμού

Η εξομολόγηση του μνημονιακού …έρωτα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως προκύπτει από την επιστολή Τσακαλώτου που επιτέλους δόθηκε στη δημοσιότητα (αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο), δείχνει ότι στην Ελλάδα η επίσημη πολιτική, οι δημόσιες δηλώσεις, απλώς λειτουργούν ως παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Η φράση «είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι» στις επιταγές του Μνημονίου, στις προβλέψεις των πλεονασμάτων, στην ενεργοποίηση του «κόφτη» ΜΟΝΟ για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες…,

η εξομολόγηση της «απόλυτης προσήλωσης», της αφοσίωσης, στις μνημονιακές ρυθμίσεις, στην ουσία και στη διαδικασία των μνημονιακών μηχανισμών…,

η υπόσχεση πως ό,τι είναι να συμβεί στο μέλλον στο κοινωνικό πεδίο θα γίνει μετά από προηγούμενη συζήτηση και συμφωνία με τους δανειστές…,

καταρρίπτουν κάθε ανέξοδο λεονταρισμό και ευτελίζουν την πολιτική στα μάτια των Ελλήνων.

Και όλοι οι συνΈλληνες αναρωτιούνται:

Πού πήγαν αυτές οι προ ολίγων ημερών δηλώσεις ότι «θα διαθέσουμε όπου θέλουμε τα πλεονάσματα του αίματος»;

Πού πήγαν οι διακηρύξεις ότι «είμαστε ανεξάρτητη χώρα και κανείς δεν θα μας υποδείξει που θα μοιράσουμε τη φιλανθρωπία»;

Τέτοια ασυνέπεια, τέτοια κωλοτούμπα, τέτοια «κουφότητα», λόγων και διακηρύξεων…, τέτοια ελαφρότητα στην έκφραση της δημόσιας βούλησης…, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με τίποτα!!

Πρόκειται για ένα μείγμα άγνοιας και αμετροέπειας όπου οι ιθύνοντες αρχικά κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι υπέγραψαν και όταν αυτό αποκαλυφθεί, προσποιούνται τους …απατημένους συζύγους!

Έχουμε πια περάσει στην εποχή της μετα-πολιτικής όπου, υπό την απόλυτη σιωπή των εν πολλοίς διορισμένων βουλευτών και υπουργών, τα κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, προσπαθώντας να κερδίσουν μέρες από την εκχωρημένη εξουσία, περιφέρονται ως καρικατούρες σε θέατρο σκιών, πάνω στην όλο και πιο καθημαγμένη πατρίδα!

Η επιστολή Τσακαλώτου-Τσίπρα φέρνει όλο και πιο κοντά δυστυχώς τον χρόνο που κανένας, μα κανένας, πολίτης δεν θα πιστεύει τον δημόσιο λόγο.

Κι αυτή είναι η χείριστη «υπηρεσία» που προσφέρει η παρούσα κυβέρνηση: η αναξιοπιστία της πολιτικής και η κατάρρευση της αποδυναμωμένης πλέον αστικής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας!

 

 

ΙΔΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ !

(Πρωτότυπο κείμενο)

Dear Mr. President,

Dear Managing Director,

In response to the institutions” preliminary assessment of the measures on pensions and VAT which were recently legislated and implemented by the Greek authorities and the views expressed at the extraordinary EWG teleconference on 20 December, I would like to clarify the following.

As regards the pension measure, please note that both the Prime Minister and myself have made it publicly clear, and will continue to do so, that this is a one-off payment that is not intended to become a permanent feature of the recently enacted pension reform. As regards the temporary suspension of the VAT for selected Aegean islands, the measure is limited to 2017 only and is fully funded in the 2017 budget.

The Greek authorities remain fully committed to pursue the agreed fiscal path that is based on primary surplus targets of 0.5, 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2016, 2017 and 2018 respectively. The Greek authorities will activate the contingency fiscal mechanism, put in place in the context of the first review, as foreseen in Law 4389/16, in case outturn data validated by Eurostat shows that those agreed targets were not met. In particular, in the event that the budgetary outturn for 2016 does not meet the agreed target, which we consider extremely unlikely, the Greek authorities commit to undertake compensatory measures in the area of pension expenditures, to make up the difference between the outcome and the fiscal target for 2016.

On process, I recognize that measures with fiscal implications need to be discussed and agreed with the institutions in line with our MoU commitments. In particular, in case of permanent fiscal over-performance vis-à-vis the programme targets as confirmed by the annual budgetary outturns validated by Eurostat, the Greek authorities will agree with the institutions, in the context of the reviews, on the use of the available fiscal space. We recognize that the available fiscal space may be used on targeted measures to strengthen social protection (especially the Social Solidarity Income Programme) and/or to reduce tax burdens subject to MoU commitments. Otherwise, we will use the over-performance to build cash buffers and/or clear arrears.

The Greek authorities fully recognize that the Eurogroup statements of 25 May and 5 December are premised on continuous adherence to the MoU commitments.

I hope that these clarifications reassure the Eurogroup on our full commitment to remain compliant with our obligations under the MoU, both as regards the substance as well as the process of cooperation with our partners.

Yours faithfully

Euclid Tsakalotos

Minister of Finance

(μετάφραση στα ελληνικά)

Σε απάντηση στην προκαταρκτική αξιολόγηση των θεσμών σχετικά με τα μέτρα για τις συντάξεις και το ΦΠΑ που πρόσφατα νομοθέτησαν και εφάρμοσαν οι ελληνικές αρχές αλλά και όσον αφορά στις απόψεις που εκφράστηκαν κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη του EWG στις 20 Δεκεμβρίου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα.

Όσον αφορά στο επίδομα που δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και εγώ ο ίδιος έχουμε κάνει σαφές δημοσίως και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι είναι μια εφάπαξ καταβολή και δεν πρόκειται να γίνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της πρόσφατα θεσπισμένης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Όσον αφορά την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου, το μέτρο είναι περιορίζεται μόνο στο 2017 και χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό 2017.

Οι ελληνικές αρχές παραμένουν πλήρως προσηλωμένες να ακολουθήσουν τη συμφωνηθείσα δημοσιονομική πορεία που βασίζεται σε στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5, 1,75 και 3,5% για το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον «κόφτη» όπως προβλέπεται στο Νόμο 4389/16, σε περίπτωση που τα οικονομικά δεδομένα που επικυρώνονται από την Eurostat δείξουν ότι οι συμφωνηθέντες στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2016 δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο στόχο, το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα των δαπανών για συντάξεις, για να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος και του δημοσιονομικού στόχου για το 2016.

Στη διαδικασία αυτή, αναγνωρίζω ότι πρέπει να συζητούνται και να συμφωνούνται με τους θεσμούς τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο Μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μιάς μόνιμης δημοσιονομικής υπεραπόδοσης σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, όπως αυτή διαπιστώνεται από τα ετήσια αποτελέσματα του προϋπολογισμού που επικυρώνει η Eurostat, οι ελληνικές αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων, σχετικά με τη χρήση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Αναγνωρίζουμε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας (ειδικά στο Πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και/ή για τη μείωση των φορολογικών βαρών που προκύπτουν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Ειδάλλως, θα χρησιμοποιήσουμε την υπεραπόδοση για τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ρευστότητας» ή/και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν πλήρως ότι τα ανακοινωθέντα του Eurogroup στις 25 Μαΐου και στις 5 Δεκεμβρίου βασίζονται στη διαρκή αφοσίωση στις δεσμεύσεις του Μνημονίου.

Ελπίζω ότι αυτές οι διευκρινίσεις επανεπιβεβαιώνουν στο Eurogroup την απόλυτη δέσμευση μας να παραμείνουμε συμμορφωμένοι με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Μνημόνιο, τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας της συνεργασίας με τους εταίρους μας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Υπουργός Οικονομικών

Περισσότερα

Στον Καιάδα οι νέοι συνταξιούχοι!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.

27-122016

 

 

Στον Καιάδα οι νέοι συνταξιούχοι (μετά τον Μάιο του 2016)!!

7 στις 10 συντάξεις κάτω των 400 ευρώ!!

 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού με 3 παραδείγματα

 

 

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, εν μέσω εορταστικής περιόδου και μετά το φιλοδώρημα της έκτακτης ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έδωσε στη δημοσιότητα αρκετές από τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του ν. 4387/2016.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ από τις ανωτέρω εγκυκλίους αναφέρουν ότι πάμε σε συντριπτικές μειώσεις ήδη από το 2017, μειώσεις που επηρεάζουν όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους της χώρας, νυν και μελλοντικούς.

Τόσο οι λεγόμενες «υψηλές» συντάξεις, αλλά κυρίως οι χαμηλές είναι εκείνες που θα υποστούν τις πιο μεγάλες περικοπές αφού η αρχιτεκτονική του νέου τρόπου υπολογισμού του «νόμου Κατρούγκαλου» (εθνική-ανταποδοτική), σε συνδυασμό και με την απορρυθμισμένη αγορά εργασίας, προμηνύουν μόνο φτώχεια και εξαθλίωση για τους απόμαχους της εργασίας!

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά:

 

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ 62 ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 600 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΤΑΞΗ 276,29 ΕΥΡΩ!

Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη, το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε (5) έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10% που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαρ. Ε.3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 2 της υπ’αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2311).

Συνεπώς, συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ και 15 χρόνια ασφάλισης, στην ηλικία των 62 ετών θα λάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:

345,60 ευρώ εθνική σύνταξη συν

69,30 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη

Σύνολο: 414,90 ευρώ.

Επειδή όμως θα υποστεί και το πέναλτι του 30% της μείωσης για 5 έτη προ της πλήρους συνταξιοδότησης (67 έτη), το τελικό ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

414,90 ευρώ – 30% (μείωση λόγω ηλικίας) = 293,93 ευρώ

Από αυτό το ποσό των 293,93 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να λάβει τελικά 276,29 ευρώ μετά από 15 χρόνια δουλειάς!

 

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 55%  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.000 ΕΥΡΩ, ΣΥΝΤΑΞΗ 277,67 ΕΥΡΩ!

Στην παρ. 2α του άρθρου 27 ορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, ως ακολούθως:

α) από 67% έως και 79,99, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και

β) από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.

Συνεπώς συνταξιούχος αναπηρίας με συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ, 25 χρόνια ασφάλισης  και ποσοστό αναπηρίας 55% θα ελάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:

192 ευρώ εθνική σύνταξη (384 X 50%) συν

103,4 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (206,80-50%)

Σύνολο: 295,4 ευρώ

Από αυτό το ποσό των 295,94 ευρώ θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο ανάπηρος συνταξιούχος να λάβει τελικά 277,67 ευρώ μετά από 25 χρόνια δουλειάς!

 

 

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΗΡΑΣ ΘΑΝΟΝΤΑ

ΜΕ 900 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ 423 ΕΥΡΩ!

Δικαιούχοι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του ν. 4387/2016, είναι ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)Για τον επιζώντα σύζυγο θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ’όρου ζωής (αν δεν συντρέξουν οι περιοριστικά αναφερόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις παύσης της).

Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας ο επιζών σύζυγος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί η τριετία και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Έστω λοιπόν άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, που συνταξιοδοτήθηκε με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1/2/2011, με ποσό σύνταξης 1.000 ευρώ και ο οποίος πεθαίνει την 20/9/2019.

Μετά την αναπροσαρμογή, η σύνταξή του θα αποτελείται πλέον από το τμήμα της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και από το ανταποδοτικό τμήμα, το οποίο υπολογιζόμενο βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης, είναι 516 ευρώ, ήτοι σύνολο 900 ευρώ.

Η επιζώσα σύζυγός του θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναπροσαρμογή της (€900X50%=€450), που αναλύεται ως εξής:

εθνική σύνταξη : 192 ευρώ συν

ανταποδοτική σύνταξη: 258 ευρώ

Από αυτό το ποσό των 450 ευρώ, θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% της κράτησης λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα η χήρα να λάβει τελικά 423 ευρώ μετά από 35 χρόνια δουλειάς του θανόντος συζύγου της!

Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.ΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Ο λαός πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για την επιστολή Τσακαλώτου!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

26-12-2016

 

 

Επιστολή Τσακαλώτου: Μνημείο «αριστερού» ραγιαδισμού

και πολιτικού ξεπεσμού!

 

Να δοθεί ΑΜΕΣΑ στη δημοσιότητα!

Ο λαός πρέπει να ενημερωθεί!

 

 

Το μάθαμε πλέον, το εμπεδώσαμε…

Όταν η κυβέρνηση και όλος ο προπαγανδιστικός της μηχανισμός μιλούν για «πολιτική διαπραγμάτευση», κάτι χειρότερο έρχεται για τον λαό και τον τόπο…

Αλλά οι λεονταρισμοί, το μόνιμο και παντός καιρού αισθητικό της μοτίβο, κρατούν για λίγες ημέρες, μέχρις ότου αποκαλυφθεί στο πλήρες μέγεθός της η νέα μεγάλη υποχώρηση έναντι των δανειστών!

Έτσι και τώρα!

Αντί να δώσει στη δημοσιότητα την επιστολή συγγνώμης και αποδοχής των νέων δυσβάσταχτων μέτρων, προτιμά να σχολιάζει με κάθε δυνατή αυθαιρεσία την απάντηση των δανειστών σ’αυτήν. Φαίνεται ότι οι νέες πρωτοφανείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με αφορμή την εξαγγελία τής εφάπαξ βοήθειας σε ορισμένη κατηγορία χαμηλοσυνταξιούχων, συνεπιφέρουν πολλαπλάσια βάρη για όλα τα κοινωνικά στρώματα της ευρύτατης πλέον Εργατικής Τάξης!

Το ίδιο ζήσαμε και με το υπερΜνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το καλοκαίρι του 2015: με τις αιφνιδιαστικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και λόγω …κεκτημένης ταχύτητας, οι οδυνηρές διατάξεις του έμειναν παντελώς άγνωστες στους Έλληνες πολίτες!

Και αυτές οι δεσμεύσεις που περιγράφονται με σαφήνεια στο τρίτο γενικευμένο και ανακεφαλαιωτικό υπερΜνημόνιο έχουν ψηφιστεί από όλες τις δυνάμεις του μνημονιακού κύκλου!

Δυστυχώς η χώρα περιφέρεται κάτω από το τραπέζι των δανειστών σαν το καταπληγιασμένο σκυλί που, χωρίς την άδειά τους, δεν μπορεί ούτε τις πληγές του να γλείψει!!

Επομένως, ο λαός, όλη η χώρα, αντιμετωπίζει μέρα με τη μέρα ανυπέρβλητο υπαρκτικό πρόβλημα και δεν θα βρεθεί η λύτρωσή της παρά μόνον με ριζική ανατροπή των πραγμάτων και πλήρη αλλαγή των συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τα ακίνητα των Ταμείων!

Κάτω τα χέρια από τα ακίνητα των Ταμείων!

 

Σε νέα περιπέτεια φαίνεται ότι εισέρχεται το Ασφαλιστικό.

Οι δανειστές, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του τρίτου υπερΜνημονίου, ζητούν τη δέσμευση και υπαγωγή στο υπερΤαμείο όλης της ακίνητης περιούσιας των Ασφαλιστικών Ταμείων, ως ΝΠΔΔ.

Μετά τη διαχρονική καταλήστευση με νόμιμους ή όχι τρόπους των αποθεματικών των Ταμείων, μετά την κατάρρευση της πλήρους και ασφαλισμένης μισθωτής εργασίας που συντηρούσε το σύστημα, μετά την επικράτηση των άτυπων επισφαλών και προσωρινών μορφών απασχόλησης, την εκτόξευση της ανεργίας και της μείωσης των μισθών (που αποστερούν πολύτιμες εισφορές από το σύστημα), επέρχεται και το τελειωτικό χτύπημα της διαρπαγής των ακινήτων περιουσιακών τους στοιχείων!

Ας ελπίσουμε ότι οι αγώνες της αφυπνισμένης πλέον Εργατικής Τάξης (εργαζομένων, ανέργων, απόμαχων της δουλειάς κ.λπ.) θα αποτρέψει το επαπειλούμενο ανοσιούργημα.

 

Περισσότερα

Σοκ στην αγορά εργασίας σε Ευρώπη και Ελλάδα!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

19/12/2016

 

Μεθαύριο, στις 21 Δεκεμβρίου, η απόφαση του ΕυρωΔικαστηρίου!

 

Ομαδικές απολύσεις :        α.χωρίς όριο

                                           β.χωρίς παρέμβαση του κράτους

 

Σοκ στην αγορά εργασίας σε Ευρώπη και Ελλάδα!

 

 

Για μεθαύριο, 21 Δεκεμβρίου 2016, έχει οριστεί η διάσκεψη του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), οπότε θα ανακοινωθεί η απόφαση επί της υπόθεσης της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» αναφορικά με τον θεσμό των ομαδικών απολύσεων, όπως προβλέπεται στον ελληνικό ν. 1387/1983.

Νομικοί κύκλοι, που γνωρίζουν καλά τη Νομολογία του συγκεκριμένου Δικαστηρίου, θεωρούν σφόδρα πιθανό να γίνει δεκτή η από 9-6-2016 εισαγγελική πρόταση του κ.Nils Wahl, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός νόμος και ιδιαίτερα το άρθρο 5 (υπουργική, διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων) είναι ΕΚΤΟΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίθετη στην Οδηγία 98/59 ΕΚ.

Η κυβέρνηση λανθασμένα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές έχει εξαρτήσει τη θέση της επί των ομαδικών απολύσεων από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα εξής ειδικότερα προδικαστικά ερωτήματα:

Α)αν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/59/ΕΚ, ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εθνική διάταξη, όπως το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983, η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε συγκεκριμένη επιχείρηση την εκ μέρους της Διοικήσεως έγκριση των εν λόγω απολύσεων με κριτήρια α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας;

Β)Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, εθνική διάταξη με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 98/59/ΕΚ, ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να υποστηρίξει στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές τον ν. 1387/83 και να μην εξαρτήσει τη θέση της από την έκβαση της υπόθεσης της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που εκκρεμεί ενώπιον του ΔΕΚ!

Η οξύτατη οικονομική κρίση, η μεγάλη ανεργία και η γενικευμένη ευελιξία στην αγορά εργασίας, που οφείλονται κυρίως στις μνημονιακές πολιτικές, είναι ισχυρά επιχειρήματα στο οπλοστάσιο της ελληνικής πλευράς για να μην υπαναχωρήσει στο κεφαλαιώδες ζήτημα των ομαδικών απολύσεων.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Ο νεοφιλελεύθερος εθνομηδενισμός

Ο νεοφιλελεύθερος εθνομηδενισμός

 

Μια περίεργη συγχορδία δηλώσεων από διορισμένους βουλευτές και υπουργούς (δηλαδή μηδέποτε εκλεγμένους με σταυρό προτίμησης) τής περιθωριακής τάσης ΑΠΟεθνοποίησης παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, παραμονές της προαναγγελθείσας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, όπου ως βάση συζήτησης τίθεται η κατάργηση του ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους.

Διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, χωρίς αίσθηση των υπαρκτικών στοιχείων τής ιστορικής επιβίωσης του λαού μας και της διαχρονικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των Ελλήνων, προβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις για τα σύμβολα του Έθνους και τους αγώνες του Λαού ωσάν αυτές να αποτελούν το εριζόμενο στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα πολιτικό διακύβευμα.

Τώρα που η πατρίδα είναι δέσμια στα Μνημόνια των δανειστών, με μειωμένη την εθνική της κυριαρχία και απισχνασμένη την παρέμβαση του Κοινοβουλίου (αφού αυτό έχει μεταβληθεί σε μηχανισμό παραγωγής υπαγορευμένων εφαρμοστικών νόμων), τη στιγμή που όλα τα γειτνιάζοντα έθνη θέτουν ζητήματα εις βάρος της Ελλάδας που όλοι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε αμετακλήτως «λυμένα», τώρα βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν την ΑΠΟποινικοποίηση του δημόσιου καψίματος της ελληνικής σημαίας(!!)…

Και όλα αυτά υπό την παγερή σιωπή των συγκυβερνώντων ΑΝΕΛ που υποτίθεται ότι εξελέγησαν με σημαία τους την εντελώς αντίθετη άποψη. Τα θέλγητρα της εξουσίας ενώνουν ακόμη και τις εντελώς αντίθετες πολιτικές συνειδήσεις…

Οι αδαείς όμως παράγοντες του περιθωριακού ρεύματος της ΑΠΟεθνοποίησης δεν μπορούν να επικαλούνται την «αριστερή» τους συνείδηση αφού τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι απολύτως συμβατά με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και τον απόλυτο ατομικιστικό δικαιωματισμό.

Είναι κρίμα που αυτές τις κρίσιμες ώρες η χώρα μας έχει σε προβεβλημένες θέσεις κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής εξουσίας παράγοντες που μηδενίζουν τα σύμβολα του Έθνους και των αγώνων του Λαού και προσβάλλουν τις συλλογικές εγχαράξεις και μνήμες των Ελλήνων πολιτών.-

Δημήτρης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

Νέο Μνημόνιο, νομικά, η απόφαση του Eurogroup!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

9/12/2016

 

 

Νέο Μνημόνιο, νομικά, η απόφαση του Eurogroup!

 

-Επιδεινώνει τους όρους του γ’ Μνημονίου

-Θεσπίζει βραχυπρόθεσμα μέτρα επ’ωφελεία των δανειστών

 

 

Ιδού οι οκτώ (8) νέες δεσμεύσεις της χώρας!

 

 

Ι.Η Συμφωνία-Απόφαση του Eurogroup της 5-12-2016 που λήφθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας μας(!) νομικά αποτελεί τροποποίηση προς το χειρότερο των όρων του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015) και των προαπαιτουμένων της δεύτερης αξιολόγησης.

Στην ουσία αποτελεί νέα Συμφωνία, νέο Μνημόνιο, για την υπογραφή του οποίου:

α)ούτε η κυβέρνηση είχε νομιμοποίηση (χωρίς την έγκριση της Βουλής) να υπογράψει

β)ούτε ο Υπουργός Οικονομικών είχε εξουσιοδότηση να συναινέσει και να δεσμευτεί με τους οκτώ (8) νέους καταπλεονεκτικούς και επαχθείς όρους σε βάρος της χώρας μας.

 

ΙΙ.Οι νέες οκτώ (8) δεσμεύσεις, που ανέλαβε η χώρα μας με τη Συμφωνία-Απόφαση του πρόσφατου Eurogroup, αποτελούν τη νέα τροποποιημένη ατζέντα σκληρών όρων και προϋποθέσεων που δυστυχώς επέβαλαν οι δανειστές και παράνομα, αντισυμβατικά και αντισυνταγματικά συναίνεσε και υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση.

Οι δεσμεύσεις αυτές επιδεινώνουν τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης του χρέους αφού αποτελούν δέσμη εγγυήσεων που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δανειστών. Ειδικότερα:

α)ωφελούν ΜΟΝΟ τους δανειστές και

β)θεσπίζουν νέα σκληρά μέτρα σε βάρος του πολύπαθου λαού μας.

 

ΙΙΙ.Ειδικότερα οι οκτώ (8) επαχθείς όροι που επέβαλαν μονομερώς οι δανειστές και δέχθηκε δυστυχώς η χώρα μας και που ουσιαστικά συγκροτούν νέα τροποποιημένη Συμφωνία-Μνημόνιο, είναι οι εξής:

 

1ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 3,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 2018.

Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση του Eurogroup αναφέρεται «Το Eurogroup σημειώνει ότι η πλήρης συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ)»

και από το αγγλικό κείμενο «The Eurogroup notes that staff-level agreement should include measures to reach the agreed fiscal target for 2018 (a primary balance of 3.5% of GDP)».

 

2ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5% ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ META ΤΟ 2018 ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΝΟ.

Σύμφωνα με τα διεθνή standards, πλεόνασμα «σε μακροπρόθεσμο πλάνο» σημαίνει για 3 έως 10 έτη!

Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση αναφέρεται: «Το Eurogroup υπενθυμίζει ακόμα ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018, πρέπει να παραμείνει μεσοπρόθεσμα.»

και αγγλιστί «The Eurogroup recalled that the primary surplus target of 3.5% of GDP reached by 2018 should be maintained for the medium-term.».

 

3ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ-«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση αναφέρεται: «καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, που θα περιλαμβάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις και στην αγορά εργασίας, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την απάλειψη εμποδίων για τις επενδύσεις.»

και από το πρωτότυπο κείμενο «as well as reforms to enhance growth and cost competitiveness, including further substantial reforms of the labour market, the opening up of closed professions and the removal of barriers for investment.».

 

4ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.

Ειδικότερα αναφέρεται: «Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με έναν τρόπο βιώσιμο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε έναν μηχανισμό και δομικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό.»

και αγγλιστί «In order to ensure compliance with the fiscal targets in a sustainable manner after the completion of the programme, the Greek authorities commit to agree with the institutions on a mechanism and structural measures that would ensure this.».

 

5ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται «(…) οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε έναν μηχανισμό και δομικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό.»

και από το αγγλικό κείμενο: «Τhe Greek authorities commit to agree with the institutions on a mechanism and structural measures that would ensure this.».

 

6ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΦΤΗ» («ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ») ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε: «To Eurogroup παραμένει έτοιμο, όπως συνηθίζει, να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων με το δεδομένο πως η δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου δημοσιονομικού μηχανισμού όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, θα εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί.»

και από το πρωτότυπο κείμενο: «The Eurogroup stands ready, in line with usual practice, to support the completion of future reviews provided that the policy package, including the contingency fiscal mechanism as agreed in the context of the first review, is implemented as planned.».

 

7ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΕΙΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ «ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ.

Ειδικότερα η Συμφωνία-Απόφαση αναφέρει: «Τα στελέχη του ΔΝΤ επαναβεβαίωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να προτείνουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου μια νέα χρηματοδοτική συμφωνία με την Ελλάδα όσο το δυνατόν συντομότερο, από την στιγμή που θα υπάρξει πλήρης συμφωνία και αν αυτή είναι συμβατή με την πολιτική του ΔΝΤ.»

και αγγλιστί «The IMF staff reconfirmed today its intention to recommend to the Fund’s Executive Board a new financing arrangement for Greece as soon as possible once staff-level agreement is reached in accordance with established Fund policies.».

 

8ον)ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ESM.

Ειδικότερα αναγράφεται: «Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων που σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξει το δρόμο για την διοίκηση του ESM να εγκρίνει το συμπληρωματικό Μνημόνιο

και από το πρωτότυπο «The full implementation of all prior actions related to the second review and the completion of national procedures would pave the way for the ESM governing bodies to approve the supplemental Memorandum of Understanding.».

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει τον λαό για το περιεχόμενο της ταπεινωτικής Συμφωνίας-Απόφασης!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να φέρει με επείγοντα χαρακτήρα τη λεόντεια αυτή Συμφωνία-Απόφαση στη Βουλή για ενημέρωση και ακύρωσή της!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αναλάβει πρωτοβουλίες με κόμματα, συλλογικότητες, προσωπικότητες και κοινωνικούς αγωνιστές προκειμένου να απεμπλακεί η χώρα από τις επαχθείς και εθνοκτόνες δεσμεύσεις σε βάρος του λαού και της χώρας από τα τρία Μνημόνια και τους 600 εφαρμοστικούς νόμους!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.                                                                              

5-12-2016

 

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΛΙΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ!

 

Ο ιταλικός λαός μίλησε! Ψήφισε ένα βροντερό «ΟΧΙ» στον λιταρχισμό (λιτότητα+αυταρχισμός) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνήθηκε την ακύρωση της δημοκρατίας που εκπορεύεται από τη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή.

Ο περήφανος ιταλικός λαός με ποσοστό πάνω από 60% αιφνιδίασε και τις δημοσκοπήσεις και τα exit polls που τώρα ηττήθηκαν αφού …προέβλεπαν την επικράτηση του «ΝΑΙ».

Η προσπάθεια χειραγώγησης των λαών με διάφορα μέσα φαίνεται να μην πετυχαίνει, αφού οι πολίτες βιώνουν «στο πετσί τους» τον αυταρχισμό των μνημονιακών προγραμμάτων που επιβάλλουν διαρκή λιτότητα χωρίς προοπτική και ακυρώνουν τη δημοκρατία.

Μετά τον ελληνικό λαό με το δημοψήφισμα του περσινού καλοκαιριού, ένας ακόμη περήφανος λαός, ο ιταλικός, πάει κόντρα στη συστημική χειραγώγησή του από την νεοφιλελεύθερη ΕΕ και γεννά την ελπίδα στη γηραιά ήπειρο!

Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν αντιληφθεί τον δρόμο που έχει πάρει η ΕΕ και δεν θέλουν να τον ακολουθήσουν. Όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, μιλούν! Και εκφράζουν την επιθυμία τους για μια Ευρώπη όπου θα ευημερούν ΟΛΟΙ οι λαοί και όχι οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι και οι πολυεθνικές.

Έτσι και πάλι, ο ελληνικός λαός, όταν του δοθεί η ευκαιρία, θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους τον εμπαίζουν, τον υποτιμούν και προσπαθούν να τον φοβίσουν. Και ασφαλώς όλοι πρέπει να σεβαστούν το αποτέλεσμά του!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ-ΣΟΪΜΠΛΕ ΩΦΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ-ΣΟΪΜΠΛΕ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ!

 

ΩΦΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ!

 

 

1.Όμηρος της συμφωνίας του Ιουλίου 2015 η κυβέρνηση!

Η πρόταση του κ.Κλάους Ρέγκλινγκ (επικεφαλής του ESM και στενού φίλου του κ.Βόλφγκανγκ Σόιμπλε) εξειδικεύει και μετουσιώνει τις καταπλεονεκτικές ρήτρες που δέχτηκε και υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποθηκεύοντας όλες τις κινήσεις μελλοντικών κυβερνήσεων και δεσμεύοντας τις επόμενες γενιές των Ελλήνων.

Οι ρήτρες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση-Συμφωνία της Συνόδου των αρχηγών κρατών-μελών της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου 2015, είναι οι εξής:

1η)Ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους!

2η)Ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό «κούρεμα» του χρέους!

3η)Ρήτρα απόλυτης ευθυγράμμισης με τη δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 προς την κυβέρνηση Σαμαρά!

4η)Ρήτρα παραίτησης από το δικαίωμα μονομερούς υποβολής αιτήματος για λήψη μέτρων διευκόλυνσης του χρέους!

5η)Ρήτρα εξάρτησης των βραχυπρόθεσμων μέτρων διευκόλυνσης του χρέους (όχι ονομαστικής διαγραφής του) από πρόσθετα μέτρα!

6η)Ρήτρα-παραδοχή ότι το ελληνικό χρέος κατέστη ΜΗ βιώσιμο με ευθύνη της ελληνικής πλευράς και ειδικότερα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!

 

2.Βραχυπρόθεσμα μέτρα: Επ’ωφελεία μόνο των δανειστών!

Η προτεινόμενη συνεπώς αντιμετάθεση πληρωμής των τοκοχρεολυσίων -που συνοδεύει κάθε αποικιοκρατική σύμβαση χρέους ως …δέλεαρ, «κίνητρο» και ουσιαστικά «δόλωμα» για την υλοποίηση των κύριων και πρωταρχικών επιδιώξεων των δανειστών-  δεν συνεπιφέρει καμία ρωγμή αισιοδοξίας και αχτίδα φωτός στο «δέσμιο» κράτος και τους πολίτες του.

Απεναντίας το «δέσμιο» κράτος για να επιτύχει αυτήν την επ’ωφελεία των δανειστών ανα-ρύθμιση (κυρίως για τον χρόνο και το ποσό πληρωμής των επιτοκίων) παραιτήθηκε κάθε δικαιώματος που απορρέει από το Διεθνές Αναγκαστικό-Ανθρωπιστικό Δίκαιο, δηλαδή από αναφαίρετα δικαιώματα που υπάρχουν από καταβολής τής δημόσιας διεθνούς ζωής!

Η σπουδαιότερη όμως συνέπεια είναι ότι οι σχεδιασμένες από τους μνημονιακούς «μεταρρυθμίσεις» δεν αναβαθμίζουν ούτε κατ’ελάχιστον τα εσωτερικά κοινωνικά και οικονομικά συστήματα του «δέσμιου» κράτους προς μία άλλη, ποιοτικά και ποσοτικά ωφέλιμη, λειτουργία. Απεναντίας θέτουν στη διάθεση των δανειστών-ανταγωνιστικών χωρών τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μεταβάλλοντας την κοινωνία και την οικονομία της σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οντότητα εν σχέσει με τις δικές τους!

Γι’αυτό ο κ.Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπαγόρευσε στον ΕSΜ και στον επικεφαλής του κ.Κλάους Ρέγκλινγκ τις προτάσεις του καταπλεονεκτικού Renovierung του χρέους. Είναι εύλογο, ως εκ τούτου, να αναμένουμε και στη σχετική απόφαση του Eurogroup την επαναβεβαίωση των έξι παραπάνω καταπλεονεκτικών ρητρών.

 

3.Η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση. Δημοψήφισμα για το χρέος!

Υπό συνθήκες εθνικής αξιοπρέπειας και κυριαρχίας καμιά κυβέρνηση δεν θα είχε νομιμοποίηση να προβεί σ’αυτή τη ρύθμιση που, με την αποδοχή των παραπάνω πρωτοφανών ρητρών, λειτουργεί προς όφελος των δανειστών, πολύ περισσότερο που -πλην των αρνητικών δομικών μακροπρόθεσμων επιδεινώσεων- θα συνοδεύεται συνεχώς από νέα δημοσιονομικά μέτρα!!

Πρόκειται ως εκ τούτου για μια ψευτορύθμιση του χρέους!

Το αντικείμενο του περσινού δημοψηφίσματος που ανετράπη, δεν περιείχε μια τέτοια προοπτική ούτε καν υπαινίχθηκε αυτό το κορυφαίο για τη ζωή των Ελλήνων διακύβευμα.

Αν λοιπόν χρειαζόταν ένα δημοψήφισμα (λέξη που εισχωρεί όλο και συχνότερα πλέον στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών μετά την παταγώδη αποτυχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή), θα ήταν ένα δημοψήφισμα για την αποδοχή η ακύρωση των παραπάνω ρητρών και για να μην μπει η χώρα για άλλη μια φορά πιο βαθιά στο τούνελ της γενικευμένης αλλοτρίωσης και ετερονομίας. Και ασφαλώς με τη διαβεβαίωση ότι όλοι θα σεβαστούν το αποτέλεσμά του!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα