Πόρισμα για το Εργασιακό: Μανιφέστο εργατικού δαρβινισμού και νεανικής ειλωτείας!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

30/9/2016

 

Πόρισμα για το Εργασιακό: Μανιφέστο εργατικού

δαρβινισμού και νεανικής ειλωτείας!

 

Το Πόρισμα των οκτώ (ευρωπαίων!) σοφών για το Εργασιακό δεν αποτελεί βάση για συζήτηση και πρέπει να απορριφθεί πάραυτα στο σύνολό του. Πρόκειται για …ιδεολογικό μανιφέστο των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων ιδεών για τη μισθωτή ανθρώπινη εργασία και την τιμή (αξία) της.

Ειδικότερα το πόρισμα:

α.Αποδέχεται πλήρως την «ατζέντα» των δανειστών για την κρίση της χώρας μας και την …αναγκαιότητα τής διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης!

β.Κυριαρχείται από ιδέες περαιτέρω απαξίωσης της ανθρώπινης μισθωτής εργασίας αναφορικά με τους όρους παροχής της και την αξία της!

γ.Προωθεί θεσμούς γενικευμένης και υποτιμημένης ευέλικτης απασχόλησης ως μέσο για την επίτευξη της πολυπόθητης ανταγωνιστικότητας!

δ.Απαξιώνει δραματικά τη νεανική μισθωτή εργασία προάγοντας μορφές εργασιακής ειλωτείας στους όρους παροχής και αμοιβής της.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να απορρίψει το πόρισμα των …σοφών.

Αν γίνει αποδεκτό, το νεοφιλελεύθερο αυτό μανιφέστο της γενικευμένης εργασιακής ευελιξίας, η Ελλάδα θα μεταμορφωθεί σε εργατικό Ελ Ντοράντο, σε χώρα-ΕΟΖ (Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη), δηλαδή φθηνής εργασίας και παραβίασης τής εθνικής και διεθνούς Εργατικής Νομοθεσίας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα επανέλθει τις προσεχείς ημέρες με συνολική επιστημονική κριτική στο πόρισμα των σοφών για το Εργασιακό.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!! – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

Αθήνα 29.9.2016

 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!

Παραβίασαν τις δικαστικές αποφάσεις (Ολ.ΣτΕ 2287/2015)

Μειώσεις έως και 80% από την είσοδο στα Μνημόνια (βλ. παράδειγμα)

 

Περικοπών συνέχεια για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που καθημερινά βλέπουν τις επικουρικές τους συντάξεις να ψαλιδίζονται και να οδηγούνται στην εξαθλίωση.

Η ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. πρώτη φέρνει στο φως την αλήθεια για τις επικουρικές συντάξεις και τον τρόπο επανυπολογισμού τους, καταδεικνύοντας με σαφήνεια ότι προκύπτει μείζον ζήτημα αντισυνταγματικότητας του ίδιου του νόμου 4387/2016.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 96 του νόμου 4387/2016:

 «4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ.»

«Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α” 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α” 152), όπως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.»

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι νόμος Κατρούγκαλου προέβη σε επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όχι με βάση τα αρχικά ποσά των συντάξεων όπως αυτά αναγράφονται στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις προ της δημοσίευσης του νόμου (μικτό ποσό), αλλά αφού πρώτα αφαιρέθηκαν (σαν να ήσαν νόμιμες και όχι αντισυνταγματικές!) οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες σημειωτέον βεβαίως κρίθηκαν αντισυνταγματικές με βάση την υπ. αριθμ. 2287/2015 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η  εν λόγω απόφαση  μάλιστα όριζε ότι:

«Κρίθηκε ότι οι επίμαχες μειώσεις των κυρίων και επικουρικών συντάξεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντ. και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διότι δεν διενεργήθηκαν μετά από μελέτη των συνολικών επιπτώσεών τους στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων συνταξιούχων με αποτέλεσμα να μη καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της συμβατότητας τους με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Μετά τις διαδοχικές περικοπές και μειώσεις, σε συνέχεια δε και προς εφαρμογή του εγκριθέντος κατά το έτος 2012 δεύτερου «Μνημονίου Συνεννόησης» (ν. 4046/2012), ακολούθησαν το ίδιο αυτό έτος, δύο ακόμη νομοθετήματα με αντικείμενο την περαιτέρω περιστολή κυρίων και επικουρικών συντάξεων: Ο ν. 4051/2012, με το άρθρο 6 του οποίου μειώθηκαν αναδρομικά κατά 12%, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, οι κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και οι επικουρικές συντάξεις, με κλιμάκωση του ποσοστού μειώσεως (10%, 15% και 20%) αναλόγως του ύψους αυτών και με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ, καθώς και ο ν. 4093/2012, με το άρθρο πρώτο του οποίου, αφʼ ενός μεν μειώθηκαν εκ νέου, σε ποσοστά από 5% έως και 20%, οι από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ, αφʼ ετέρου δε καταργήθηκαν πλέον για όλους τους συνταξιούχους τα επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.».

 

Ας δούμε όμως ένα αναλυτικό παράδειγμα για φανεί το μέγεθος της αλχημείας:

Έστω συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. λαμβάνει μεικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 480,52 ευρώ. Έχει κρατήσεις:

1)28,83 ευρώ για Εισφορά Αλληλεγγύης

2)90,51 ευρώ του ν.4024/2011

3)72,24 ευρώ του ν.4051/2012 (κρίθηκε αντισυνταγματική!)

4)28,89 ευρώ του ν.4093/2012 (κρίθηκε αντισυνταγματική!)

5)13,52 ευρώ του ν.4052/2012 (-5,2 % ΕΤΕΑ)

6)14,79 ευρώ κράτηση ασθένειας

7)26,6   ευρώ ο φόρος

Καταβλητέο ποσό:205,16 ευρώ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΙΚΤΟ(480,52) – ΜΕΙΩΣΕΙΣ (205,16 δηλ. οι μειώσεις 2,3,4,5,) = 275,36 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ(275,36) Χ 0,4927 (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ) = 135,67 ευρώ (ΝΕΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Ε.Τ.Ε.Α.)

Έστω ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (Κύρια)  1815,99 ευρώ και μετά τις περικοπές των μνημονιακών νόμων, η καταβαλλόμενη είναι 1523,59 ευρώ.

Επειδή το άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνά τα 1.300 ευρώ δεν υπάρχει η λεγόμενη προσωπική διαφορά.

Το ποσό της επικουρικής έχει επιπλέον κρατήσεις 8,14 ευρώ για ασθένεια(6%, ν.4336/2015) και 13,69 ευρώ για το φόρο, οπότε καταλήγει στα 113,84 ευρώ.

Άρα συνταξιούχος με αρχική συνταξιοδοτική απόφαση π.χ. το 2009,   480,52 ευρώ καταλήγει σήμερα μετά τις μνημονιακές μειώσεις και τον νόμο Κατρούγκαλου, να λαμβάνει ποσό 113,84  ευρώ δηλ ποσοστό μείωσης σχεδόν 77%!

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αν στον επανυπολογισμό είχαν αφαιρεθεί οι επίμαχες μειώσεις το ποσό που θα εισέπραττε ο συνταξιούχος θα ήταν πάνω από 100 ευρώ μεγαλύτερο! Τα συμπεράσματα ανήκουν στο λαό.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την Κυβέρνηση να λειτουργήσει με βάση τις αρχές του Κράτους Δικαίου, να σεβαστεί το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και να αποκαταστήσει άμεσα την αδικία προς τους απόμαχους της εργασίας τονίζοντας ότι οι επικουρικές συντάξεις είναι χρήματα εργαζομένων και εργοδοτών και το Κράτος δεν έχει συμμετοχή.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

27/9/2016

 

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ιδού ο νόμος!!

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εμπαίζοντας τον λαό, υποστηρίζει ότι το Υπερταμείο, που συστήθηκε με τον ν. 4389/2016, έχει σκοπό δήθεν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας!

Το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) όμως την διαψεύδει πανηγυρικά, αφού σύμφωνα με αυτό αποκλειστικός στόχος ίδρυσης του Υπερταμείου είναι η συγκέντρωση σ’αυτό της εθνικής ακίνητης και κινητής περιουσίας με σκοπό τη ρευστοποίησή της. Ειδικότερα:

α)Στον ν. 4336/2015 (σελ. 1030) αναφέρεται επί λέξει ότι:

«Θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία ΘΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και άλλα μέσα.».

β)Το ότι οι δανειστές επέβαλαν το Υπερταμείο όχι για αξιοποίηση ή ιδιωτικοποίηση του εθνικού πλούτου, αλλά για καθαρή ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της κρατικής κυρίως ακίνητης περιουσίας, προκύπτει και από άλλη διάταξη του τρίτου Μνημονίου (σελ. 1030) όπου αναφέρεται ότι:

«Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1.Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ».

γ)Τέλος, οι δανειστές επέβαλαν και τον τρόπο κατανομής των πόρων από τη ρευστοποίηση της εθνικής μας περιουσίας, αφού στην σελίδα 1031 του ανωτέρω ν.4336/2015 ορίζεται ότι:

«… η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τους Έλληνες και τις Ελληνίδες βουλευτές να μην ολοκληρώσουν το έγκλημα κατά του λαού και του μέλλοντος της χώρας!!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

26/9/2016

 

 

ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ!!

Κυβέρνηση-δανειστές ευτελίζουν το Κοινοβούλιο!

«Νεοθατσερικό» αμόκ για νέους-αγρότες!

 

 

Κατατέθηκε πριν τρεις μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης προκειμένου να εκταμιευτεί η δόση των 2,8 δις ευρώ.

Η μνημονιακή «συνταγή» που ακολουθείται σε σχέση με την Κοινωνική Ασφάλιση έρχεται σε πλήρη συνέχεια της προηγούμενης απαράδεκτης πρακτικής: Ακυρώστε τις μόνες θετικές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016).

Έτσι έχουμε νέες αυξήσεις εισφορών στον κλάδο κύριας σύνταξης και περίθαλψης, κατάργηση της ευνοϊκής μεταβατικότητας (έκπτωση εισφορών) για νέους επιστήμονες και αγρότες και εκτόξευση του κόστους των πλασματικών ετών για όλους τους υποψήφιους νέους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα:

1)Αντί 15% έκπτωση στο ποσό για εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης, αν η πληρωμή γινόταν εφάπαξ, η έκπτωση καθορίζεται πλέον σε 2% για κάθε εξαγοράσιμο έτος. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση για όσους θα εξαγόραζαν π.χ. ένα-επτά χρόνια, αφού, αν πληρώσουν εφάπαξ, θα έχουν έκπτωση 2%-14%, αντί 15% που ίσχυε για όλους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3996/2011.

Έτσι η τελική επιβάρυνση θα αγγίξει και το 13% καθιστώντας την εξαγορά πλασματικών ετών απαγορευτική για τους υποψηφίους συνταξιούχους. Συνεπεία αυτού οι ασφαλισμένοι, λόγω έλλειψης ρευστού, θα αναγκάζονται να δουλεύουν περισσότερα χρόνια προκειμένου να μην κάνουν χρήση των πλασματικών ετών, αφού θα είναι πανάκριβη η εξαγορά τους. Εμμέσως λοιπόν θεσπίζεται αντικίνητρο για την συνταξιοδότηση προ του 67ου έτους της ηλικίας τους.

2)Επισπεύδεται για δύο (2) χρόνια νωρίτερα η αύξηση στο 6,95% της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ καθώς τίθεται σε ισχύ από 1/1/2017 και όχι από 1/1/2019, όπως προβλεπόταν ότι θα έφτανε σταδιακά.

Ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 προέβλεπε κλιμακωτή αύξηση της εισφοράς στο 4,73% το 2017, στο 5,84% το 2018 και εν τέλει στο 6,95% από 1/1/2019. Προφανώς το ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας στα ταμεία του ΟΓΑ έφερε δυο χρόνια νωρίτερα την αύξηση.

Σύμφωνα άλλωστε με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπολογίζεται αύξηση εσόδων κατά 37,36 εκατ. ευρώ μόνο το 2017, 31,13 εκατ. το 2018 και 6,23 εκατ. για το 2019, που σημαίνει επιπλέον βάρη ύψους σχεδόν 75 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες ακραίας ύφεσης για τον αγροτικό κόσμο.

3)Την ώρα που πάνω από 420.000 νέοι επιστήμονες εγκατέλειψαν την πατρίδα μας, μη δυνάμενοι να ανταπεξέλθουν στην μνημονιακή βαρβαρότητα (φαινόμενο «brain drain»), η κυβέρνηση παίρνει πίσω τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου που προέβλεπαν έκπτωση εισφορών για νέους επιστήμονες.

Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου καταργείται η καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη, για τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγόμενων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

4)Τέλος οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων (έως δέκα δωμάτια) σε περιοχές με λίγους κατοίκους, θα πληρώνουν από 1.1.2017 για περίθαλψη 20% του εισοδήματός τους αντί 14% που θα πλήρωναν. Η αύξηση στην επιβάρυνση αυτή αγγίζει το 50%.

Έμμεσα αποφασίστηκε η υπαγωγή των τουριστικών επιχειρηματιών, που δεν είναι ταυτόχρονα και αγρότες και που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, στον συντελεστή 20% (δηλαδή τη «μεταφορά» τους από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ) όσον αφορά την εισφορά που θα καταβάλλουν για την κύρια ασφάλισή τους.

Τώρα ισχύει το ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης στον ΟΓΑ για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται σε Δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από περίπου 10.000 ευρώ. Η νέα ρύθμιση θα οδηγήσει σε λουκέτο εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος ασφάλισης λόγω εποχιακής λειτουργίας.

Συνολικά πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που φορτώνει τα ελλείμματα από τη λεηλασία των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, την ύφεση και την ανεργία, στις πλάτες των ασφαλισμένων παραβλέποντας την απόλυτη ένδεια και την τραγική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.

 Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα.

Να σταματήσει την εισφοροεπιδρομή κατά των ασφαλισμένων, που οδηγεί σε νέο σπιράλ ύφεσης και να επαναδιαπραγματευθεί τις σκληρές μνημονιακές επιταγές των δανειστών για το Ασφαλιστικό προς όφελος της πατρίδας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

Ισόβιο χαράτσι 6% σε 4,5 εκατ. συντάξεις!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

19/9/2016

 

Ισόβιο χαράτσι 6% σε 4,5 εκατ. συντάξεις!

Κλέβουν 4 δις ευρώ ετησίως από τους συνταξιούχους!!

 

 

1.Με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, παρ. 2.5, σελ. 1020) που ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου, θεσπίστηκε ισόβιο χαράτσι 6% για όλους τους συνταξιούχους και για όλα τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες, επικουρικές, μερισματικές κ.ά.). Ειδικότερα:

α.Αυξήθηκε από 4 σε 6% (αύξηση 2%) η εισφορά υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε 2.800.000 κύριες συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες).

β.Θεσπίστηκε (ν. 4387/2016 άρθρο 44) για πρώτη φορά από 1-1-2016 εισφορά 6% υπέρ υγείας σε 1.300.000 επικουρικές συντάξεις (καταβαλλόμενες και εκκρεμούσες).

γ.Επιβλήθηκε διπλή εισφορά σε 1.300.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη.

δ.Καθιερώθηκε εισφορά ύψους 6% στο άθροισμα των καταβαλλομένων συντάξεων σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο και

ε.Επιβλήθηκε για πρώτη φορά πολλαπλή εισφορά υπέρ υγείας σε όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη ή συντάξεις και έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (άρθρο 44 παρ. Α ν.4387/2016).

 

2.Με την έκδοση της υπ’αριθ. 31 εγκυκλίου του ΙΚΑ (Α/30/472/9/16-9-2016) που εξειδικεύει το άρθρο 44 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη οριζόντια και καθολική μείωση συντάξεων από όλες όσες έχουν γίνει καθ’όλη τη μνημονιακή περίοδο.

Η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από τους συνταξιούχους στο κράτος -και κατ’επέκταση στους δανειστές- δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

Έτσι, κατά τις εκτιμήσεις της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΝΥΠΕΚΚ, 350.000.000-400.000.000 ευρώ κάθε μήνα (ετησίως πάνω από 4 δις!) θα αφαιρούνται από τους συνταξιούχους εφ’όρου ζωής για να καλύπτουν τις επιβληθείσες από τους δανειστές δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, με πρόσχημα την περίθαλψη και τη μέριμνα της υγείας τους, που όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα.

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν παρανόμως το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, αντί να τα αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Οργανισμός σε εξώδικο που απέστειλε πρόσφατα στα πέντε μεγαλύτερα εξ αυτών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ).

 

3.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι δανειστές με το ισόβιο χαράτσι υπέρ υγείας που επέβαλαν σε εκατομμύρια συνταξιούχους, ουσιαστικά φόρτωσαν το συνολικό κόστος της περίθαλψης στους ίδιους!!

Όμως όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας που σήμερα στηρίζουν τα άνεργα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, κατέβαλλαν υψηλές εισφορές υπέρ ασθενείας και υγείας καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Αντιστοίχως, με τις σκληρές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2015 (άρθρο 41), η κυβέρνηση και οι δανειστές …φρόντισαν να καταβάλλουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα εισφορές υπέρ υγείας ύψους 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητοι απασχολούμενοι εισφορές 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, προς εκπλήρωση των άνω μνημονιακών στόχων.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να παγώσει άμεσα την ακραία αυτή συνταξιοκτόνα ρύθμιση.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί προκειμένου η κυβέρνηση να καταργήσει τη διάταξη-«λαιμητόμο» που επιβάλλει σε βάρος εκατομμυρίων συνταξιούχων μας χαράτσι εφ’όρου ζωής.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους συνταξιούχους και με τις Οργανώσεις τους για να μην εφαρμοστούν τα σχέδια ληστρικής αφαίμαξης των μικρών συντάξεών τους που μεθοδικά προωθούν κυβέρνηση και δανειστές.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

12/9/2016

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΘΑΤΣΕΡΙΣΜΟΥ!

 

 

Επειδή κανένας θεσμός δεν προέρχεται από παρθενογένεση και επειδή κάθε πολιτικό σχήμα έχει τη δική του προϊστορία, τώρα που ο πρωθυπουργός και αρκετοί υπουργοί, αναφερόμενοι στον τρόπο λειτουργίας των Τηλεοπτικών Σταθμών, ισχυρίζονται ότι «μπαίνει τέλος σε 27 χρόνια ανομίας…», αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η «απελευθέρωση»-ιδιωτικοποίηση των τηλεοπτικών (και ραδιοφωνικών) συχνοτήτων ψηφίστηκε το 1989 από τη συγκυβέρνηση Τζαννετάκη (ΝΔ-Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου) με τον ν.1866/1989!

Η μεγαλύτερη συνεπώς ευθύνη ανήκει σε μια κυβέρνηση, που «άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου» χωρίς να προνοήσει για την τιθάσευση τής αυθαίρετης κατάληψης των συχνοτήτων στην πράξη! Στην συγκυριακή αυτή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετείχαν και κορυφαία στελέχη τής σημερινής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ!

Μάλιστα, μετά από 27 χρόνια, διενεργήθηκε δημοπρασία κλειστού αριθμού τηλεοπτικών συχνοτήτων με τις ακραίες διαδικασίες του καζινο-καπιταλισμού των εκατοντάδων «χτυπημάτων», κάτι που ακόμα και ο Φρίντμαν (πατέρας τής ακραίας εκδοχής τού φιλελευθερισμού) θεωρούσε παράδοση των κοινωνιών στην κόλαση, αναφορικά με κρίσιμα για τη λειτουργία της κοινωνίας δημόσια αγαθά. Το γεγονός αυτό συνιστά αυτοκριτική επιστροφή τής μετεξέλιξης αυτής της κυβερνητικής Αριστεράς «στον τόπο του εγκλήματος»!

Μόνο που η επί τόσα χρόνια καταγγελλόμενη διαπλοκή εφοπλιστών, εργολάβων δημοσίων έργων, ΜΜΕ και Τραπεζών δεν αποφεύχθηκε. Απεναντίας επαληθεύτηκε κατά τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα αυτής της δημοπρασίας!

Τα έσοδα από το τίμημα των αδειών θα καταβληθούν σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις και εφόσον τα κανάλια εμφανίσουν κέρδη, πράγμα απίθανο με τους σημερινούς υπολογισμούς! Για το πού θα διοχετευθούν αυτά τα χρήματα, καλό θα είναι οι κυβερνώντες να διαβάσουν το Μνημόνιο που εισηγήθηκαν και ψήφισαν τον περασμένο Αύγουστο (ν.4336/2016) ώστε να μην διατυπώνουν παραπλανητικές για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εξαγγελίες!

Εν πάση περιπτώσει, η όλη διαδικασία του καζινο-καπιταλισμού δημιουργεί πολλούς ανέργους και σε υγιείς τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Μολονότι η κυβέρνηση μιλά για οριακή μείωση της ανεργίας (προφανώς μην υπολογίζοντας την αθρόα μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που μειώνουν τον συνολικά ενεργό για εργασία πληθυσμό), οι στρατιές των ανέργων συνεχώς διογκώνονται, οι ποικιλώνυμες μορφές «ευέλικτης» απασχόλησης και εργασιακής ειλωτείας αυξάνονται με πρωτοφανή ταχύτητα για ευρωπαϊκή χώρα και αντικαθιστούν τις μόνιμες θέσεις ασφαλισμένης εργασίας που χάνονται οριστικά.

Ούτε ο πλέον ευφάνταστος συγγραφέας και πολιτικός παρατηρητής δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η πρωτοφανής υποβάθμιση της ανθρώπινης μισθωτής εργασίας θα γινόταν με κυβέρνηση που συνεχίζει να αυτοχαρακτηρίζεται ως «προοδευτική»!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ: Από τους Podemos στον Ολάντ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

9/9/2016

 

ΣΥΡΙΖΑ: Από τους Podemos στον Ολάντ!

 

Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τη σοσιαλφιλελεύθερη μνημονιακή της προσαρμογή και στην επικοινωνιακή της πολιτική, προσκάλεσε τους ηγέτες του Μεσογειακού Νότου στη σημερινή συνάντηση των Αθηνών.

Αν και έχει αποδεχθεί και εφαρμόζει το πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο Μνημόνιο που επιβλήθηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα (και δη της ΟΝΕ), αν και έχει με αλλεπάλληλους εφαρμοστικούς νόμους εκχωρήσει μεγάλο μέρος τής εθνικής μας κυριαρχίας στα όργανα της τετραρχίας των δανειστών, εν τούτοις προσποιείται ότι επιδιώκει …διακήρυξη των μεσογειακών χωρών κατά της εκπορευόμενης από τη Γερμανία νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και μάλιστα αυτή η αντι-γερμανική διακήρυξη υποτίθεται ότι θα γίνει υπό την προεδρία του κ.Ολάντ!!

Όλοι όμως οι Έλληνες και οι άλλοι ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι ο κ.Ολάντ κατεδάφισε πρόσφατα στη χώρα του όλες τις κύριες κατακτήσεις τού εργασιακού πολιτισμού αιώνων! Και παρά τον καθολικό ξεσηκωμό τής συντριπτικής πλειοψηφίας του γαλλικού λαού, παρέκαμψε τη Βουλή και νομοθέτησε αυτή την αταβιστική πλατφόρμα με προεδρικό διάταγμα, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τις συναθροίσεις και κάνοντας χρήση εξουσιών έκτακτης ανάγκης.

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι στη …διακήρυξη αυτή των μεσογειακών χωρών δεν θα προτείνει να συμπεριληφθούν και τα δικά του εργασιακά πεπραγμένα και μέτρα ως αξίωση όλων έναντι της Γερμανίας!

Γιατί, όπως είναι γνωστό σ’αυτούς που μελετούν τα εργασιακά συστήματα στην Ευρώπη, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων στη Γερμανία εφαρμόζονται μόνο στα 13 περίπου εκατ. «εξωτικών» εργαζομένων, ενώ οι Γερμανοί εργαζόμενοι (που αποτελούν και τη βασική πελατεία των κομμάτων εξουσίας) απολαμβάνουν ακόμη τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα, κατά την περίοδο της κρίσης η αύξηση του πραγματικού μισθού στη Γερμανία ανήλθε στο 13,9%!

Συνεπώς, οι διακηρύξεις του …προοδευτικού Νότου διαψεύδονται από τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του!!

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα

ΕΝΥΠΕΚΚ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ
Αθήνα 7-9-2016
Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ, θέλοντας να βοηθήσει όλους τους απόμαχους της εργασίας, όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, που πλήττονται από την όλο και σκληρότερη μνημονιακή πολιτική, δίνει στη δημοσιότητα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ” που πρέπει να καταθέσουν στο Ασφαλιστικό τους Ταμείο/Οργανισμό ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι που υπέστησαν μείωση στη σύνταξή τους από τον Αύγουστο του 2016 και μετά.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ (συμπληρώνουμε το όνομα του Ταμείου που καταβάλλει τη σύνταξη)

Του ……………..(ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου) του …………… (πατρώνυμο) και της ………. (μητρώνυμο), συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ ……. (αριθμός ΑΜΚΑ), κατοίκου ……… (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο ………………….

——————————–

Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη …….. (γήρατος/αναπηρίας/θανάτου/χηρείας κλπ), έχοντας υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από ……………. (ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης).

Η σύνταξή μου μέχρι πρόσφατα ανερχόταν στο ποσό των ………. ευρώ. Ξαφνικά στις ……… (2/8/2016 ή 2/9/2016 ή 2/10/2016) μού απονεμήθηκε επικουρική σύνταξη συνολικού ύψους ……….. ευρώ.

Επειδή καμία σχετική διοικητική πράξη δεν μου κοινοποιήθηκε, προφανώς η μείωση της επικουρικής μου σύνταξης έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

Όμως η παραπάνω μείωση είναι παράνομη για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν μείωση των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (μείωση που προστίθεται σε σωρεία μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια κατά αντισυνταγματικό τρόπο, όπως έχει ήδη νομολογηθεί), αντίκεινται σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος (εθνικές και υπερεθνικές) και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστούν.

  2. Σε κάθε περίπτωση η μείωση που μου έχει ήδη επιβληθεί -και μάλιστα αναδρομικά- δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016.

  3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016, οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις προβλέπεται πως «αναπροσαρμόζονται» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και την κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση.

  4. Μέχρι σήμερα καμία πράξη αναπροσαρμογής τής σύνταξής μου δεν έχει εκδοθεί (πολύ περισσότερο κοινοποιηθεί σε εμένα), επομένως, ακόμη κι αν η διάταξη του άρθρου 96 Ν.4387/2016 ήταν σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, και πάλι μέχρι την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης δεν είναι δυνατή η επιβολή σε εμένα οποιασδήποτε μείωσης.

  5. Επιπροσθέτως, η μη έκδοση της πράξης αναπροσαρμογής, εκτός του ότι παραβιάζει τον νόμο και τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, εισάγει και ανεπίτρεπτους περιορισμούς ακόμη και στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

Ζ Η Τ Ω

Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης μου τουλάχιστον στο ύψος που αυτή καταβαλλόταν μέχρι τον Ιούνιο 2016 (με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου ως προς τις παράνομες περικοπές που είχαν ήδη επιβληθεί μέχρι τότε).

Να μου καταβληθεί το ποσό που παράνομα παρακρατήθηκε κατά την καταβολή της σύνταξης μου κατά το μήνα ………. (μήνας μείωσης).

Να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως για ποιον λόγο μού καταβλήθηκε μειωμένη σύνταξη και πως υπολογίστηκε η παράνομη αυτή μείωση.

Αθήνα …………….2016

Ο αιτών

(ή Ο πληρεξούσιος δικηγόρος)

Περισσότερα

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

5/9/2016

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

 

 

Ο «αριστερός» θατσερισμός οδηγεί σε εθνική τραγωδία!

Ο λαός δεν μπορεί να «σηκώσει» το τρίτο υπερΜνημόνιο!

Ματώνει χωρίς προοπτική και ελπίδα!

Κοινωνική-Πατριωτική Συνεννόηση τώρα!

 

 

1.Η Ελλάδα σε βαθειά και γενικευμένη κρίση

Η χώρα έχει βυθιστεί σε μια πρωτοφανή, βαθειά και γενικευμένη κρίση, που όλοι διεκτραγωδούν, ο καθένας από τη δική του οπτική. Κρίση οικονομική, θεσμική, πολιτισμική, κοινωνική…, κυρίως κρίση προσανατολισμού που δημιουργεί αμηχανία και απογοήτευση και επιτείνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τη μεταβλητότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι μέρα με τη μέρα συνειδητοποιούν ότι περιθώρια ανάκαμψης και αυτοδύναμης-πρωτογενούς ανασυγκρότησης εντός του ετερόνομου και διαρκώς προς το χειρότερο ανανεούμενου μνημονιακού προγράμματος ΔΕΝ υπάρχουν.

Ο έλεγχος, η εποπτεία, οι στόχοι, η πορεία, τα μεγέθη και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής και οικονομικής δραστηριότητας επιβάλλονται, εποπτεύονται και «επαληθεύονται» από τους δανειστές.

Όσες κινητήριες παραδοσιακές αστικές δυνάμεις απέμειναν, συκοφαντούνται συλλήβδην με μιαν αίολη ιδεολογική ελαφρότητα και από τους δανειστές και από τους εφαρμοστές του τρίτου υπερΜνημονίου. Άλλες διώκονται ή χλευάζονται, συρρικνώνονται, χρεοκοπούν ή μετακομίζουν σε άλλες χώρες, αφού το συνδυασμένο και αλληλοσυμπληρούμενο αναπτυξιοκτόνο και φτωχογόνο σύστημα μέτρων που εφαρμόζεται, έχει αδρανοποιήσει κάθε δημιουργική παραγωγική δύναμη και πρωτοβουλία.

Νέες και φιλόδοξες παραγωγικές δυνάμεις τής ατομικής ή κοινωνικής οικονομίας εγκαταλείπονται στην απέραντη πιστωτική ανυδρία με αποτέλεσμα τον αφανισμό των μικρομεσαίων και την κατάργηση των θέσεων εργασίας στο εμπόριο, στα επιτηδεύματα, στις παραδοσιακές τέχνες, στην αυτοαπασχόληση, στις υπηρεσίες.

Οι περισσότεροι νέοι (-ες) μας, με τα πολλά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που τους παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, παρά την τραγική υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή τους εν σχέσει με τα ευρωπαϊκά, εγκαταλείπουν τη χώρα και ενισχύουν, με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, τις ξένες ανταγωνιστικές οικονομίες, μεταφέροντας ταυτόχρονα στις πλουσιότερες χώρες (κυρίως των δανειστών) όλες τις πολύχρονες δαπάνες σπουδών τού κράτους και των γονέων τους.

 

2.Τα μνημονιακά κόμματα σε στρατηγικό αδιέξοδο

Τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, που το καλοκαίρι του 2015 ψήφισαν το λεπτομερές, γενικευμένο και ανακεφαλαιωτικό Μνημόνιο (ν. 4336/2015) μετά «το Βατερλό της διαπραγμάτευσης» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να διαχειριστούν τα …«επιτεύγματά» τους (αφού έτσι -έστω παραπλανημένος, αμήχανος και με τεράστια για τα μεταπολιτευτικά χρονικά αποχή- αποφάσισε ο λαός) ώστε να συμβάλλει το καθένα, με τις δικές του προσβάσεις και παραδοσιακές συγγένειες στην Ευρώπη, για την άμβλυνση των χειρότερων πτυχών τής μνημονιακής πολιτικής, επιδίδονται σε …μάχες χαρακωμάτων και εντυπωσιασμού, σε σκιαμαχίες, προκειμένου να συντηρήσουν την παραπλανητική εικόνα των δήθεν μεγάλων διαφορών στο ιδεολογικό φαντασιακό και κατ’ακολουθίαν την εκλογική τους πελατεία.

Έτσι, οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, το «μνημονιακό ιδεολογικό τόξο», στο οποίο προσχώρησε πλησίστια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν κατάφεραν (λόγω χαμηλού διαπραγματευτικού κύρους και ανύπαρκτων εναλλακτικών σχεδίων) να θέσουν υπό ουσιαστική διαπραγμάτευση το Ελληνικό Ζήτημα. Ηττήθηκαν απαρχής και συνθηκολόγησαν καλυπτόμενες πίσω από τον «μπαμπούλα» τής εξόδου από την ΟΝΕ και το ευρώ. Μάλιστα δε, ερμήνευσαν την ήττα και την άνευ όρων αποδοχή τού ακόμη χειρότερου σχεδίου των δανειστών ως τάχα …επιτυχία παραμονής μας στο ευρώ!! Απέκρυψαν συλλήβδην ή απέφυγαν να απαντήσουν γιατί δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον λαό και την πατρίδα στο ευρώ με όρους κοινωνικής αξιοπρέπειας και σχετικής εθνικής κυριαρχίας.

 

3.«Αριστερός»-βαλκανικός θατσερισμός χωρίς τέλος!

Η πολιτική πλέον που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα (κατάργηση ΕΚΑΣ, εγγύηση μόνο της εθνικής σύνταξης, πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης, θέσπιση της «ρήτρας προσδοκίμου» στα όρια ηλικίας, υπολογισμός της σύνταξης επί τη βάσει απομειωτικών μαθηματικών τύπων και όλου του εργασιακού βίου, «ποινή» περικοπών μέχρι 40% για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε μια αφιλόξενη αγορά εργασίας κυρίως γι’αυτούς που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, κατάργηση της ιδιαιτερότητας των πολυτέκνων, των ανάπηρων, των βαριά εργαζομένων κ.λπ., ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή στα φάρμακα, κατάρρευση του ΕΣΥ…), είναι η πιο άγρια νεοφιλελεύθερη «ατζέντα» που έχει εφαρμοστεί σε ανεπτυγμένη χώρα τη μετα-νεωτερική περίοδο.

Η αναρρίπιση εξάλλου και συντήρηση της μάχης των γενεών τείνει να καταστρέψει και τον παραδοσιακό κοινωνικό και οικογενειακό ιστό. Η καταστροφική φορολόγηση με τον ΕΝΦΙΑ, τα τεκμαρτά εισοδήματα και την κατάργηση του αφορολόγητου, σε μια αποδομημένη οικονομία, εξαφανίζει κάθε αποταμίευση και δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στο οικονομικό γίγνεσθαι, αφού όλο και περισσότερα στρώματα κινούνται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Για πρώτη φορά σε ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα της ΕΕ, φέτος το καλοκαίρι, οι ευέλικτες-άτυπες-περιστασιακές σχέσεις εργασίας, που αυξάνονται αλματωδώς, ξεπέρασαν τις κανονικές θέσεις σταθερής μισθωτής εργασίας. Όλοι αυτοί οι νέοι της «μνημονιακής ειλωτείας» τρέχουν από εργοδότη σε εργοδότη, από τόπο σε τόπο, από μια περιστασιακή εργασία «του ποδαριού» σε άλλη ή στα «κοινωνικά προγράμματα των ωφελουμένων», για να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί, καταδικασμένοι να εγκαταλείψουν κάθε όνειρο για δημιουργία οικογένειας και για συμμετοχή στην πολιτιστική και πολιτική ζωή του τόπου. Οι περήφανοι και προσοντούχοι νέοι και νέες αρνούνται να αποδεχθούν τις ποικιλώνυμες μορφές νεανικής εργασιακής ειλωτείας που τους προσφέρει αφιδώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με στόχο τη στατιστική μόνο μείωση του αριθμού των ανέργων.

 

4.Κυβέρνηση-δανειστές κατεδαφίζουν το Κοινωνικό Κράτος!

  Δημόσια αγαθά (ενημέρωση) στο έλεος του καζινο-καπιταλισμού!

Η συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού διαλύεται, το Κοινωνικό Κράτος καταρρέει, η δημόσια και κοινωνική περιουσία εξατμίζεται, οι θεσμοί ευτελίζονται, η διάκριση των εξουσιών δοκιμάζεται, ο πολιτισμός υποτάσσεται σε εύκολα, ενσωματώσιμα στην ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, ΑΝΤΙιστορικά και ΑΝΤΙκοινωνικά αφηγήματα αυτοπροσδιορισμού και βολονταρισμού που υλοποιούν τις από δεκαετίες απόψεις του 3% του παραδοσιακού ΣΥΡΙΖΑ…

Ο διαχρονικός άυλος και υλικός πλούτος της πατρίδας αλλοτριώνεται με διαδικασίες ρευστοποίησης, πρωτοφανείς στην οικονομική ιστορία τού καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού, όπου «κράτος πουλάει σε κράτος», ξένες κρατικές εταιρίες (κυρίως των δανειστών) αγοράζουν δημόσια περιουσία, κοινωφελείς επιχειρήσεις και δημόσια αγαθά του «δέσμιου κράτους», δηλαδή κρίσιμα υπαρκτικά στοιχεία για τη λειτουργία ενός στοιχειωδώς συγκροτημένου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.

Μάλιστα, μετά από 27 χρόνια, διενεργήθηκε δημοπρασία κλειστού αριθμού τηλεοπτικών συχνοτήτων με τις ακραίες διαδικασίες του καζινο-καπιταλισμού των εκατοντάδων «χτυπημάτων», κάτι που ακόμα και ο Φρίντμαν, ο πατέρας της νέας εκδοχής του νεοφιλελευθερισμού, θεωρούσε παράδοση των κοινωνιών στην κόλαση, αναφορικά με κρίσιμα για τη λειτουργία της κοινωνίας δημόσια αγαθά!

Έτσι η Ελλάδα μεταβάλλεται γρήγορα σε δευτερεύουσα-συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία σε σχέση με τις κεντροευρωπαϊκές. Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά κατά πολύ και τις πλέον ευφάνταστες διαπιστώσεις αυτών που μιλούσαν πριν μερικά χρόνια για τη μεταβολή της χώρας σε «αποικία χρέους», σε «κράτος-ΕΟΖ», σε «Ελ Ντοράντο» φτηνής εργασίας χωρίς αρχές, αξίες και αξιοπρέπεια… Και κυρίως χωρίς τον μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής και λειτουργίας που συντηρούσε και ανανέωνε διαχρονικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πατρίδας (λόγω της φύσης και της διάρθρωσης των συντελεστών τής παραγωγής, του πολιτισμού, των ηθών, εθίμων και των χαρακτηριστικών του λαού μας) και αποτέλεσε την υλική-παραγωγική βάση επινόησης της Δημοκρατίας.

Η μόνη διέξοδος σήμερα που προβάλλει επιτακτικά και άμεσα ως λύση κοινωνικής και ιστορικής επιβίωσης και συνέχειας του λαού και του έθνους, προτού ολοκληρωθεί η πορεία μετάπτωσής μας σε «κράτος-παρία» («rogue»), είναι η ανακοπή του τρίτου μνημονιακού προγράμματος μέσω μιας τεκμηριωμένης νομικά, οικονομικά, θεσμικά καταγγελίας του και επαναδιαπραγμάτευση της πορείας της χώρας χωρίς ταμπού, προκαταλήψεις και ψευτοδιλήμματα.

Ο λαός δεν μπορεί να «σηκώσει» το τρίτο Μνημόνιο! Ματώνει χωρίς προοπτική και ελπίδα!

 

 

5.Κοινωνική-Πατριωτική Συνεννόηση: Άμεσες προτεραιότητες

Η απάντηση στην κρίση που δίνει η παράδοση και η ιστορία μας είναι προφανής: Η προώθηση μιας στέρεας, ισχυρής και διαρκούς Κοινωνικής (Πατριωτικής) Συνεννόησης των πολιτών και Κοινωνικών Οργανώσεων, με τη συμμετοχή και των δυνάμεων που δεν ευθύνονται (τουλάχιστον σε κυβερνητικό και θεσμικό επίπεδο) για τη μνημονιακή κατολίσθηση!

Στη συγκρότηση αυτής της Κοινωνικής Συνεννόησης πρέπει να συμμετάσχουν ΟΛΟΙ οι πολίτες και οι συλλογικότητες, φορείς και πρόσωπα με πρώτη και κεφαλαιώδη αξίωση την επανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της κοινωνικής αξιοπρέπειας!

Η Κοινωνική Συνεννόηση δεν μπορεί να είναι απλώς σύμπραξη πολιτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων, αλλά πρέπει να προκύψει μέσα από βαθειά ενημέρωση και συνειδητοποίηση του λαού που θα αναλάβει και την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Προτεραιότητες της νέας αυτής Κοινωνικής Συνεννόησης θα είναι:

-να σταματήσει την εφαρμογή του μνημονιακού προγράμματος,

-να αλλάξει τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων,

-να οδηγήσει τη χώρα στο ξέφωτο μέσα από έναν νέο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό ανασχεδιασμό και

-να μειώσει τις δυσκολίες του εγχειρήματος ανάκτησης της κυριαρχίας και της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

 

6.Νέα Εθνική Διαπραγμάτευση-Δύο άξονες

Η νέα εθνική διαπραγμάτευση πρέπει να διεξαχθεί από δημόσια πρόσωπα με μεγάλη εργασιακή, επιστημονική και κοινωνική εμπειρία του εσωτερικού και του απόδημου Ελληνισμού. Με Έλληνες που έχουν βαθειά γνώση των αμφισημιών και ευφημισμών της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής και έχουν αντιληφθεί τις ρωγμές που διανοίγονται στο λεγόμενο «ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Ανεξαρτήτως όμως έκβασης και πορείας, είναι βέβαιο ότι:

-Στο κοινωνικό επίπεδο πρέπει να καταργηθούν όλες οι ρυθμίσεις-«ρήτρες» της «κοινωνικής ευθανασίας» και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.

-Στο εθνικό επίπεδο πρέπει να αξιώσουμε επανάκτηση ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης της χώρας που προβλέπονται από το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και σήμερα έχουν παραμερισθεί, παρά την όξυνση των εθνικών θεμάτων, ως αποτέλεσμα της γεωστρατηγικής αδυναμίας, της υποβάθμισης και της αδράνειας της χώρας.

Στη νέα αυτή καταγγελτική επαναδιαπραγμάτευση βάσει των διεθνών κανόνων, μεθόδων και αισθητικών τής διαπραγματευτικής διαδικασίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα όπλα, μέσα, ερείσματα και διεθνή δικαιώματα που η πρόσφατη ιστορία της πατρίδας μας παρέχει.

Η διαπραγμάτευση άλλωστε πρέπει να γίνει «περί πλήθουσαν» (ελληνική και διεθνή) «αγοράν», να γίνεται δηλαδή όλο και περισσότερο κτήμα του λαού, ώστε να μην καταστεί άθυρμα μιας στενής ηγετικής ομάδας, όπως στο παρελθόν, με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα.

Η νέα διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει υπόθεση του κινήματος, μια κατηγορηματική «λαϊκή αφήγηση», που θα αξιώσει διαφορετική μεταχείριση, συνειδητοποιώντας όμως και αναλαμβάνοντας το προσωρινό κόστος όλων των εκδοχών ενός τέτοιου τολμηρού αναγεννητικού εγχειρήματος.

Το εσωτερικό θεσμικό αδιέξοδο πρέπει να επιλυθεί με εκλογές και συγκρότηση κυβέρνησης άρνησης εφαρμογής του Μνημονίου και αποτροπής τής επαπειλούμενης ολοκληρωτικής καταστροφής!

Η ονομαστική διαγραφή του χρέους (από την οποία παραιτήθηκε γραπτώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!) και η οικονομική ενίσχυση για χρηματοδότηση του προγράμματος της αυτοδύναμης ανάπτυξης, ως πρόσθετη αποζημίωση των ολέθριων (και οικονομετρικά) σφαλμάτων των μνημονιακών πολιτικών, θα είναι πρώτα στην ατζέντα της νέας αντιμνημονιακής κυβέρνησης.

Η νέα Κοινωνική Συνεννόηση θα αποτρέψει την επιδείνωση του Μεταναστευτικού και θα προσπαθήσει να άρει τα τραγικά αποτελέσματα και τις ακόμη δυσμενέστερες προοπτικές που το μειοψηφικό ιδεολογικό ρεύμα της ΑΠΟεθνοποίησης κατάφερε να διογκώσει, αφήνοντας την χώρα έρμαια στις διαθέσεις της Τουρκίας και των ιδιοτελών στρατηγικών της ΕΕ, οι οποίες μεταβάλλουν την πατρίδα σε άβουλη και μοιρολατρική θεραπαινίδα τους.

 

7.Ο κίνδυνος «συνταγματοποίησης» του Μνημονίου

Η νέα Κοινωνική Συνεννόηση θα αγωνιστεί να αποτρέψει πάση θυσία την επαπειλούμενη συνταγματική αναθεώρηση που -υπό το καθεστώς της απόλυτης θεσμικής ετερονομίας- δεν μπορεί παρά να είναι αναθεώρηση «συνταγματοποίησης» του Μνημονίου!

Γι’αυτό καλούμε την κυβέρνηση να παγώσει τις εξαγγελίες της για συνταγματική αναθεώρηση που εξυπηρετεί μόνο τους δανειστές, τους ακραίους μνημονιακούς της χώρας και τις ιδιοτελείς στρατηγικές μακροημέρευσης μιας «αυτοαναφορικής» πλέον ηγετικής ομάδας που έχει χάσει την -έστω περιστασιακή- κοινωνική «γείωση».

Η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνει στον καιρό της, με όρους εθνικής κυριαρχίας και όχι υπό καθεστώς μνημονιακής ετερονομίας.

Γιατί, με τους αυτονόητους κανόνες τής λογικής και της πολιτειολογίας, ένα πολιτικό προσωπικό που παρέδωσε την ψυχή του στους δανειστές, είτε από συνείδηση είτε από ανικανότητα για να παραμείνει στην εξουσία, δεν εκσυγχρονίζεται, ούτε μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων του Λαού και του Έθνους!

Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.) λαμβάνει την πρωτοβουλία και απευθύνει ένα γενικό κάλεσμα για Κοινωνική Συνεννόηση, αυτοοργάνωση και ανάδειξη των τοπικών συλλογικοτήτων προκειμένου να διεξαχθεί μια ευρεία πανελλήνια Συνδιάσκεψη εντός του φθινοπώρου.

Η ιδέα της Κοινωνικής Συνεννόησης προέκυψε από στελέχη τής ΕΝΥΠΕΚΚ που, από την άτυπη ίδρυσή της το 2010, σήκωσε το βάρος τής ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης του λαού μας προβλέποντας τα δεινά της μνημονιακής πολιτικής.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ και τα κοινωνικά στελέχη που την εμπιστεύονται στην Αθήνα και την επαρχία, έδειξαν συνέπεια, ήθος και μαχητικότητα κατά των μνημονιακών πολιτικών και σήμερα ηγούνται του Πανεθνικού Κινήματος της «Κοινωνικής Συνεννόησης».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ όμως θα συνεχίσει να παρεμβαίνει και ανεξάρτητα, με τεκμηριωμένες επιστημονικές ανακοινώσεις εξακολουθώντας να ενημερώνει τον λαό.

 

 

8.Ο λαός στο προσκήνιο-Προτεραιότητα στους νέους (-ες) μας!

Κάνουμε έκκληση στους νέους και τις νέες, που αξίζουν καλύτερης τύχης και μεταχείρισης από την πατρίδα, να επιδείξουν υπομονή και αξιοπρέπεια και να συμμετάσχουν στη νέα αναγεννητική προσπάθεια. Κυρίως σε όσους παραμένουν στη χώρα, που πρέπει να αποστρέψουν το πρόσωπό τους στα αίολα επιχειρήματα και τους ψυχαναγκασμούς τής μεταλλαγμένης και απροσδιόριστης «Αριστεράς» τού απροκάλυπτου «βαλκανικού νεοθατσερισμού».

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη ζημιά που έχει επέλθει στην αριστερή ιδεολογία και διαλεκτική σκέψη στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μπορεί να ξεπεραστεί με τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής διαδρομής εκάστου και την επίδειξη εμπιστοσύνης στις σταθερές και υπερήφανες συνειδήσεις.

Όσο και αν η σημερινή κατάσταση των Κοινωνικών Οργανώσεων (ιδιαίτερα των Συνδικάτων) προκαλεί απογοήτευση και αναχωρητισμό, οι νέοι πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα την ανασυγκρότηση των εργασιακών Σωματείων, των Σωματείων των ανέργων, των συνταξιούχων και όλων των τμημάτων της ευρύτατης Εργατικής Τάξης, που οι μνημονιακές πολιτικές ενοποίησαν ως το νέο κοινωνικό προλεταριάτο.

Πρέπει να ξεπεράσουμε τον άχαρο εργασιακό και συνδικαλιστικό αμυντισμό, που μόνο σε κατώτερα επίπεδα οδηγεί την εργασιακή ύπαρξη. Πρέπει να αξιώσουμε την εφαρμογή των κατακτήσεων του εργασιακού πολιτισμού!

Μόνο ένας λαός που αφυπνίζεται και εγκαταλείπει την παθητικότητα, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Και ο λαός είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τη μόνιμη και διαρκή υποβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων τής χώρας!

Οφείλουμε όλοι να αρνηθούμε το πρόγραμμα που μας καταστρέφει, μας ευτελίζει, μας μειώνει, μας λεηλατεί χωρίς προοπτική!

Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά η υπέρβαση αναγκαία!

Το νέο που επιβάλλεται να γεννηθεί μέσα από την καταστροφή, είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας!

Οι Έλληνες, άλλωστε, ιστορικά, πάντοτε προτιμήσαμε την ελπίδα τής ελευθερίας και την …«αβεβαιότητα» της αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης από τη βέβαιη ετερονομία και τον ευτελισμό, όσες προσπάθειες και θυσίες χρειάστηκαν να καταβάλλουμε!

Για να υπάρχουν οι πολίτες, η Πολιτεία, η πολιτική, τα κόμματα, η κοινωνία…, πρέπει να υπάρχει κυρίαρχη πατρίδα με όλο το βασικό οικονομικό, θεσμικό, κοινωνικό, περιουσιακό ανθρώπινο πολιτιστικό της δυναμικό!

Κράτη, λαοί και συλλογικότητες που συμβιβάζονται με τη διαρκή ετερονομία και απομείωση, χάνονται σιγά-σιγά από την ιστορία αφού αποστερούνται του ζωτικού εθνικού και κοινωνικού μένους!

Γι’αυτό η Κοινωνική Συνεννόηση είναι άμεση και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε!

Αθήνα 5-9-2016

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

 

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Περισσότερα