ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Σχέδιο βαλκανικού «νεοθατσερισμού»-Βίαιη «επιδοματοποίηση» των συντάξεων!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.                                                                        

6/5/2016

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

Σχέδιο βαλκανικού «νεοθατσερισμού»

Βίαιη «επιδοματοποίηση» των συντάξεων!

 

 

Ι.Γενική απαξίωση του θεσμού της σύνταξης

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις συντάξεις που συζητείται το Σαββατοκύριακο στη Βουλή, πέρα από τις μειώσεις σε όλα τα είδη των παροχών (κύριες συντάξεις, επικουρικές, κατώτατες, αναπηρικές, θανάτου, μερίσματα, εφάπαξ), θεσπίζει και ένα ακραία νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό πλαίσιο γενικής απαξίωσης του κοινωνικότερου θεσμού της σύγχρονης κοινωνίας, της σύνταξης.

Αν η Βουλή ψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό, θα οδηγηθούμε μεσοπρόθεσμα στην «επιδοματοποίηση» των συντάξεων και τη βίαιη φτωχοποίηση της πλειονότητας των συνταξιούχων!

Όπως είχαμε υποστηρίξει και με την από 25-4-2016 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ, το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του νομοσχεδίου δεν είναι η αναδιανομή του παραγόμενου από την ανθρώπινη εργασία ασφαλιστικού πλεονάσματος, αλλά:

-η δραστική μείωση των κρατικών πόρων,

-η εξίσωση όλων των παροχών προς τα κάτω,

-η βίαιη λεηλασία του εργασιακού μόχθου,

-η κατάργηση της αποτελεσματικότητας και του αποτυπώματος των ταξικών αγώνων εντός του καπιταλιστικού συστήματος,

-η «τιμωρία» της επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη και την αύξηση των ιδίων πόρων μέσω της χρηστής διοίκησης και αυτοδιαχειρίσής τους.

 

ΙΙ.Αρχή του τέλους των συντάξεων. Οι έξι (6) δομικές αρχές του νέου Ασφαλιστικού.

Από το νομοσχέδιο προκύπτει η παντελής αδυναμία υποστήριξης του κόσμου της Μισθωτής και Ανεξάρτητης Εργασίας, ΟΛΩΝ των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών κατακτήσεων. Η σκληρή αυτή ταξική νεοφιλελεύθερη παρέμβαση συνοψίζεται στις παρακάτω συντεταγμένες-δομικές αρχές:

 

α)«Αρχή της διάσωσης» του χρεοκοπημένου από την αρπαγή των αποθεματικών και τα Μνημόνια συστήματος, αποκλειστικά με πόρους των συνταξιούχων-ασφαλισμένων, της κοινωνίας ολόκληρης.

Η ιστορία του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος είναι ιστορία διαρκούς λεηλασίας και αρπαγής των αποθεματικών του.

Επί 80 ολόκληρα χρόνια, από το 1937 (έναρξη λειτουργίας του ΙΚΑ) μέχρι σήμερα, οι κυρίαρχες πολιτικές-οικονομικές δυνάμεις λεηλατούσαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λεηλατούν τον μόχθο και τον πλούτο της Ελληνικής Εργατικής Τάξης υπό την απειλή της χρεοκοπίας του συστήματος και με το πρόσχημα της «μεταρρύθμισής» του.

Η πρώτη αρπαγή των αποθεματικών έγινε στα τέλη του 1937, μόλις λίγους μήνες δηλαδή από την έναρξη λειτουργίας του ΙΚΑ!

Σήμερα και μετά από 11 κύκλους αρπαγής των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων (τελευταία είναι η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών), οι δανειστές απαίτησαν και η κυβέρνηση δέχτηκε η «διάσωση» του Ασφαλιστικού, η ψευδο-«μεταρρύθμισή» του, να γίνει σχεδόν αποκλειστικά από πόρους των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων, ολόκληρης της κοινωνίας.

 

β)«Αρχή του διαχωρισμού της σύνταξης» σε δύο διακριτά τμήματα («εθνικό» και «ανταποδοτικό») σύμφωνα με τους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους (ν. 3863/2010, 3865/2010, 4093/2012).

Η ακραία αυτή νεοφιλελεύθερη αρχή πρωτοθεσπίστηκε με τον νόμο του πρώτου Μνημονίου (ν. 3845/2010) και εξειδικεύθηκε με τον συνταξιοδοτικό εφαρμοστικό ν. 3863/2010 (άρθρο 1), όπου για πρώτη φορά έγινε η «διάσπαση» της κύριας σύνταξης σε δύο ξεχωριστά τμήματα: τη «βασική» με εγγύηση του κράτους και την «ανταποδοτική» με εγγύηση ΜΟΝΟ των Ταμείων.

Ήταν το πρώτο πλήγμα στον πυρήνα του θεσμού τής σύνταξης και το πρώτο βήμα για το «πέρασμα» στην καθαρή ανταποδοτική σύνταξη, με την κατάργηση στο προσεχές μέλλον της «βασικής» ή «εθνικής», όπως μετονομάστηκε από την παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

 

γ)«Αρχή της εγγύησης από το κράτος μόνο της εθνικής σύνταξης», αφού εφεξής η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται ΜΟΝΟ στη χορήγησή της.

Σε υλοποίηση της προηγούμενης αρχής της «διάσπασης» της κύριας σύνταξης σε «βασική» («εθνική») και «ανταποδοτική», το κράτος, με το συζητούμενο νομοσχέδιο, αναλαμβάνει εφεξής ΜΟΝΟ την εγγύηση της εθνικής σύνταξης και μάλιστα ΟΧΙ ολόκληρης και ΟΧΙ σε όλους, αφού το πλήρες ποσό (384 € σήμερα) το εγγυάται ΜΟΝΟ σε όσους συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης (ή 6000 ΗΑ) και στο 67ο έτος ηλικίας!!

Στο προσεχές μέλλον η εθνική σύνταξη θα αποκοπεί από τον κορμό της κύριας σύνταξης, θα είναι ακόμα χαμηλότερη, θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και θα έχει προνοιακό χαρακτήρα, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις του τρίτου Μνημονίου (ν.4336/2016 σελ. 1020). Στο μέλλον η κύρια σύνταξη χωρίς το «εθνικό» τμήμα της θα είναι καθαρά ανταποδοτική ανάλογα ΜΟΝΟ με τα έτη ή τις ημέρες ασφάλισης.

 

δ)«Αρχή του μηδενικού ελλείμματος» ουσιαστικά για όλες τις παροχές: κύρια σύνταξη (ως προς το ανταποδοτικό της τμήμα), επικουρική, μερισματική, εφάπαξ.

Η αρχή αυτή είχε πρωτοθεσπιστεί με τον εφαρμοστικό νόμο του β’ Μνημονίου (ν.4046/2012), τον ν. 4052/2012 (άρθρο 42) και μόνο για τις επικουρικές συντάξεις. Στο ίδιο άρθρο είχε θεσπιστεί και η μακάβρια «ρήτρα θανάτου».

Με το προωθούμενο ν/σ όμως, αυτή «η αρχή του μηδενικού ελλείμματος» γενικεύεται ως προς ΟΛΕΣ τις παροχές, αφού το κράτος (μέσω του κρατικού προϋπολογισμού) θα εγγυάται για κάθε συνταξιούχο (σημερινό ή μελλοντικό) ΜΟΝΟ το ύψος της εθνικής σύνταξης, ενώ όλες τις λοιπές παροχές (ανταποδοτικό τμήμα της κύριας σύνταξης, επικουρική, μερίσματα, εφάπαξ) θα εγγυώνται τα ήδη λεηλατημένα Ταμεία με αποκλειστικά δικούς τους πόρους.

Έτσι, μέσω της αρχής αυτής και συνδυαστικά με όλες τις προηγούμενες, οι συνταξιοδοτικές παροχές κάθε είδους οδηγούνται σε «επιδοματοποίηση» και εκατομμύρια συνταξιούχων σε βίαιη φτωχοποίηση.

 

ε)«Αρχή της αυτόματης μείωσης των συντάξεων» ή «ρήτρα 2060», αφού η κυβερνητική πρόταση επικυρώνει την ισχύ μέχρι το 2060 της δρακόντειας ρήτρας των προηγούμενων μνημονιακών ασφαλιστικών νόμων (ν. 3845/2010 σελ. 699 και άρθρο 11 παρ. 3 ν. 3863/2010) για ΚΑΤ’ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ της συνταξιοδοτικής δαπάνης στο 2,5% του ΑΕΠ, ανεξαρτήτως των αναγκών του Ασφαλιστικού Συστήματος και του αριθμού των συνταξιούχων, που με την προϊούσα γήρανση του πληθυσμού γίνεται όλο και μεγαλύτερος.

Πρόκειται για τον «συνταξιοδοτικό κόφτη» που θα αναπροσαρμόζει πάντα προς τα κάτω τις συνταξιοδοτικές δαπάνες (και κατ’επέκταση και τις παροχές) ώστε να μην ξεπερνούν το παραπάνω ανώτατο όριο!

 

στ)«Αρχή της αποκοινωνικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης» ή «Ρήτρα κατάργησης της κοινωνικής συμμετοχής» από όλους τους πυλώνες του Συστήματος ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικών απολαβών.

Η «αρχή της αποκοινωνικοποίησης» της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η πιο βάρβαρη θεσμικά από τις έξι (6) αρχές του νέου Ασφαλιστικού.

Στην ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης δεν υπάρχει προηγούμενο κυβέρνησης (και μάλιστα στο όνομα της …Αριστεράς) που να καταργεί από το εθνικό σύστημα συντάξεων κάθε στοιχείο κοινωνικότητας, ευαισθησίας και πρόνοιας. Είναι η πλήρης αποκοινωνικοποίηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος και η μετατροπή του σε σύστημα «καθαρής» -απογυμνωμένης από κάθε κοινωνικότητα- ανταποδοτικότητας!!

 

ΙΙΙ.Ο εκβαρβαρισμός του Ελληνικού Συστήματος Συντάξεων!

Ο εκβαρβαρισμός του Ελληνικού Συστήματος Συντάξεων ολοκληρώνεται, αφού, μεταξύ των άλλων, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θεσπίζει και τις παρακάτω ρυθμίσεις:

1-Αυξάνει τον θεμελιωτικό χρόνο για πλήρη σύνταξη στα 20 έτη (ή 6.000 ΗΑ) από 15 έτη (ή 4.500 ΗΑ).

Το νέο αυτό όριο, πάγιο αίτημα των δανειστών, είναι απαγορευτικό για τον μισό περίπου σήμερα ασφαλισμένο πληθυσμό της χώρας, με πρώτα θύματα τις γυναίκες και τους νέους, που, στα νέα δεδομένα της ανεργιογόνας, φτηνής και ευέλικτης αγοράς εργασίας, δύσκολα θα φτάνουν στην πολυπόθητη σύνταξη!

2-Χορηγεί την πλήρη εθνική σύνταξη των 384 € ΜΟΝΟ με 40 χρόνια εργασίας στο 62ο έτος ηλικίας ή με 20 χρόνια στο 67ο, αποκλείοντας έτσι τους μισούς ασφαλισμένους από την πλήρη εθνική σύνταξη!

3-Καθιερώνει «εθνική» σύνταξη πολλών ταχυτήτων, αφού προβλέπει 20 περίπου διαφορετικά «είδη» «εθνικής» σύνταξης(!) ανάλογα με το ύψος της. Έτσι στο νέο ασφαλιστικό τοπίο θα έχουμε «εθνική» σύνταξη των 384 € και 346 € με 20 ή 15 έτη εργασίας, αντιστοίχως, στο 67ο, αλλά και «εθνική» των 192 € και των 153 € για τους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας πάνω και κάτω από 50%, αντιστοίχως!

4-Διατηρεί και για την εθνική σύνταξη την εξοντωτική ποινή («πέναλτι») ύψους 40% (30%+10%) για όσους αναγκάζονται ή αποφασίζουν να εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας και θα λαμβάνουν «εθνική» σύνταξη ύψους (346 € – 40% δηλ. 138,40 =) 207,60 €!

5-Περιορίζει την προσωρινή σύνταξη μέχρι του ύψους δύο «εθνικών», δηλαδή στο ποσό των 768 € με κλιμακώσεις προς τα κάτω!

6-Καταργεί τα κατώτατα όρια της σύνταξης, με συνέπεια να χορηγούνται εφεξής χιλιάδες συντάξεις των 200-300 €!

7-Αυστηροποιεί απάνθρωπα τις συντάξεις χηρείας και διαζευγμένων, με ρυθμίσεις που προσκρούουν στις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της οικογένειας.

8-Αυστηροποιεί περαιτέρω τις προϋποθέσεις της σύνταξης από διαδοχική ασφάλιση.

9-Κηρύσσει διωγμό κατά των αναπήρων, αφού χορηγεί αναπηρικές συντάξεις με τέσσερις (4) κλίμακες (384, 288, 192 και 153€) ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, ωσάν να μην είναι κοινό χαρακτηριστικό τους η αδυναμία εργασίας εντός ενός εργασιακού πεδίου, όπου ακόμη και οι πιο προσοντούχοι και υγιείς νέοι ξενιτεύονται αφού η εσωτερική αγορά της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας έχει καταρρεύσει!

10-Τιμωρεί εξοντωτικά την εργασία των συνταξιούχων με την πρωτοφανή παρακράτηση του 60% της σύνταξης!

11-Τριπλασιάζει τις εισφορές για επιτηδευματίες, επιστήμονες, αγρότες, σε συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας και των εισοδημάτων, κυρίως των νέων ασφαλισμένων!

12-Διατηρεί σε ισχύ την τριτομνημονιακή ρύθμιση (υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 σελ. 982) για «πάγωμα» των κατωτάτων ορίων σύνταξης μέχρι το 2021, αφού «Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015».

13-Καταργεί το ΕΚΑΣ, τον κοινωνικότερο θεσμό του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, μέχρι τα τέλη του 2019, με συνέπεια, από
1-1-2020, 350.000 σημερινοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ να περιπέσουν αυτόματα σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας.

14-Στερεί το ΕΚΑΣ από τους νέους δικαιούχους κατωτάτων συντάξεων που παράγονται μαζικά στο νέο αντικοινωνικό ασφαλιστικό τοπίο.

15-Καθιστά σχεδόν απαγορευτικό το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ τους ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ τις ΘΥΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΖΩΗΣ!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

 

Περισσότερα

8 δις € ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.                                                                           4/5/2016

 

 

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο:

-8 δις € οι περικοπές στις συντάξεις!!

-Ιδού οι 15 ρυθμίσεις!

 

Περικοπές ύψους 8 δις € και πλέον σε όλα τα είδη των συντάξεων (κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ) για την τριετία 2016-2019 περιλαμβάνει το κυβερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

Η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή συστηματικά αποκρύπτει την αλήθεια από συνταξιούχους, από ασφαλισμένους, από ολόκληρο τον λαό. Το ίδιο άλλωστε έπραξε και προεκλογικά, αφού επίμονα απέκρυπτε το ύψος των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες που είχε συμφωνήσει με τους δανειστές!

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν θα δεχθούν περικοπές δαπανών για τις συντάξεις πέρα από το 1,8 δις € που προβλέπεται στο Μνημόνιο!

Η πανηγυρική όμως διάψευση ήρθε μόλις προ ολίγων ημερών από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016 εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την τριετία 2016-2019 στο ποσό-μαμούθ των 8,2 δις €!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επαληθεύτηκε για άλλη μια φορά.

Η ανεξάρτητη Επιστημονική της Ομάδα επεξεργάστηκε ολόκληρο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και σήμερα δίνει στη δημοσιότητα τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει με αριθμούς και ύψος περικοπών που έχουν ως εξής:

 

  Είδος περικοπής 2016

(σε εκατ. €)

2017

(σε εκατ. €)

2018

(σε εκατ. €)

2019

(σε εκατ. €)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1 Σταδιακή κατάργηση  ΕΚΑΣ

(άρθρο 92 ν/σ)

168 569 803 853 2.393
2 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ

(άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ)

21 101 222 345 689
3 Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ) 1 7 15 21 44
4 Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ

(άρθρα 12 και 27 ν/σ)

11 59 122 177 369
5 Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ λόγω ε-φαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)

(άρθρα 13 και 27 ν/σ)

22 38 38 98
6 Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ) 187 76 263
7 Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων

(άρθρο 96 ν/σ)

5 27 43 48 123
8 Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ) 174 291 284 277 1026
9 Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019

(άρθρο 96 ν/σ)

36 36
10 Περικοπές στις εφάπαξ παροχές

(άρθρο 35 ν/σ)

97 6 15 15 133
11 Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα

(άρθρο 48 ν/σ)

207 208 208 209 832
12 Αύξηση ορίου ασφα-λιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ) 23 24 25 26 98
13 Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντά-ξεις

(άρθρο 97 ν/σ)

173 351 362 365 1251
14 Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών

(άρθρο 39 ν/σ)

136 137 138 411
15 Αυξήσεις εισφορών αγροτών

(άρθρο 40 ν/σ)

94 95 112 157 458
 

ΣΥΝΟΛΑ

 

996 1912 2573 2743 8224

 

 

Μετά

-την από 20-4-2016 Γνωμοδότηση της Α’ Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές ΟΛΕΣ οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και

-το πρόσφατο Πόρισμα της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), με το οποίο προβλήθηκαν ουσιαστικές ενστάσεις για τη νομιμότητα, τη συνταγματικότητα και την αποτελεσματικότητα των περισσότερων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου,

τώρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την Έκθεσή του τετραπλασιάζει(!) το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις διαψεύδοντας πανηγυρικά την κυβέρνηση για το πραγματικό ύψος τους!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στο επιστημονικό καθήκον αληθείας, θα συνεχίσει με συνέπεια το έργο της.

Θα ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, όλο τον λαό μας, για την εφαρμογή των κοινωνιοκτόνων μνημονιακών πολιτικών.

Θα μάχεται να ΜΗΝ καταργηθεί το ανολοκλήρωτο Κοινωνικό Κράτος και μάλιστα από κυβέρνηση της Αριστεράς.

Θα παλεύει καθημερινά προκειμένου να ΜΗΝ πληρώσει ο περήφανος λαός μας τα χρέη των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Ελλάδας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Περισσότερα

ΕΝΥΠΕΚΚ: Το διπλό μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς 2016

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.                                                                         3/5/2016

 

 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016

 

 

Το διπλό μήνυμα για την Εργατική Τάξη

α.Η ακύρωση των κατακτήσεων ενός αιώνα από κυβέρνηση της Αριστεράς!

β.Ο «εχθρός» δεν είναι πάντα «απ’έξω»

 

 

Στην 130η επέτειο της αιματοβαμμένης Πρωτομαγιάς (Σικάγο 1886) η Ελληνική Εργατική Τάξη της Μισθωτής (και όχι μόνο) Εργασίας δέχεται μια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση επίθεση με τα μέτρα του τρίτου σκληρού και γενικευμένου Μνημονίου που εφαρμόζουν η τετραρχία των δανειστών και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο κόσμος της Εργασίας, ενεργού και απόμαχης, οι άνεργοι νέοι, οι αυτοαπασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, καλούνται να πληρώσουν τις αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές που προκάλεσαν διαχρονικά οι πολιτικές ελίτ και οι επιλογές τους.

Και ασφαλώς δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε όλο τον πλανήτη, μια κυβέρνηση που εξελέγη και συγκροτήθηκε για την υπεράσπιση του Εργασιακού Πολιτισμού και του Κοινωνικού Κράτους, για την οικοδόμηση των οποίων χύθηκαν ποταμοί αίματος, να τα γκρεμίζει χωρίς αναστολές υποθηκεύοντας έτσι, για το αόριστο μέλλον, κάθε προσπάθεια επανοικοδόμησής τους.

Δεν είναι μόνον που καταστρέφεται η προηγούμενη γενιά, οι νέες γενιές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας… Το κρισιμότερο είναι ότι διαχέεται ένα κλίμα απογοήτευσης, αποστράτευσης και απελπισίας. Και οι προικισμένοι νέοι μας παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς χωρίς ορατή ελπίδα επιστροφής τους. Γιατί η θλιβερή και καθημαγμένη συνάρτηση Εργασιακού-Ασφαλιστικού δεν έχει γι’αυτούς βιώσιμη προοπτική στο ορατό μέλλον.

Στην ιστορία του Εργατικού Κινήματος, από το 1886 και ακόμη νωρίτερα, η Αριστερά με τις διάφορες αποχρώσεις της:

α.στήριξε τις εργατικές διεκδικήσεις,

β.αγωνιζόταν υπέρ των κατακτήσεων της Εργατικής Τάξης,

γ.εσωτερίκευε βιωματικά και προγραμματικά τις διακηρύξεις της,

δ.συμμετείχε στους αγώνες της και

ε.ταυτίστηκε με τις πολιτικές της κατακτήσεις.

Αλλά στη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά παρουσιάζεται το ιστορικό παράδοξο:

Ένα τμήμα της Αριστεράς -που η συγκυρία έφερε στην κυβέρνηση με διάφορους εκλογικούς τακτικισμούς και συμμαχίες χωρίς αρχές-  πιέζει, εκβιάζει και υποχρεώνει την Εργατική Τάξη να επιστρέψει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ό,τι είχε κατακτήσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες θυσιών και αίματος!

Έτσι, το μήνυμα που στέλνει η φετινή Πρωτομαγιά σε όλα τα στρώματα της Νέας Εργατικής Τάξης (μισθωτούς, περιστασιακά εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, αγρότες, πρόσφυγες και μετανάστες, άντρες και γυναίκες) είναι ότι:

→οι κατακτήσεις τού Εργασιακού και Συνταγματικού Πολιτισμού δεν είναι δεδομένες,

→ οι κίνδυνοι αποσάθρωσής τους ελλοχεύουν παντού,

→ δεν αρκεί ο αγώνας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, ατομικών και κοινωνικών και ότι

→μεγαλύτερη σημασία έχει η πάλη για τη διατήρησή τους.

Αλλά η φετινή Πρωτομαγιά εκπέμπει και ένα άλλο μήνυμα:

Οι αγώνες δεν χάνονται μόνο «απ’έξω», δηλαδή από τον ταξικό εχθρό και τους περιστασιακούς του συμμάχους.

Χάνονται και «από τα μέσα», δηλαδή από πολιτικές δυνάμεις που, στο όνομα της αλληλεγγύης, της προόδου και της στήριξης και της κυριαρχίας της Εργατικής Τάξης, αναλαμβάνουν ρόλο και καθήκοντα μέσα στο πρόγραμμα του γενικευμένου και ολοκληρωτικού καπιταλισμού που εκπορεύεται εν προκειμένω από τη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Τεχνοδομή και τους υπερεθνικούς υποστηρικτικούς θεσμούς του κεφαλαίου.

Η επικείμενη μάλιστα συμφωνία της ΤΤΙΡ («Διατλαντική Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου»), που εξυφαίνεται ερήμην των λαών της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου, προαναγγέλλει τη συρρίκνωση όχι μόνο των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, αλλά και την υποβάθμιση του Συνταγματικού μας Πολιτισμού.

Σήμερα απαιτείται πρώτα απ’όλα ενότητα ΟΛΩΝ των στρωμάτων που αποτελούν τη Νέα Εργατική Τάξη. Νέο ευρύ και Ενωτικό Συνδικάτο Βάσης, αφού όλοι (εργατοϋπάλληλοι, συνταξιούχοι άνεργοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, νέοι, γυναίκες) αντιμετωπίζουν τα ίδια ατομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

Κυρίως όμως απαιτείται άμεσα η συνειδητοποίηση της κατάστασης κι ένας νέος κοινωνικός και εθνικός αναστοχασμός για την πορεία της Ε.Ε. και του λαού μας, μέσα στο πλαίσιο του αδυσώπητου ανταγωνισμού και της απόκλισης που δημιουργείται, αντί της αλληλεγγύης και της σύγκλισης.

Η πορεία προς το μέλλον χρειάζεται νέες συμμαχίες, υπερβατικές και ενωτικές κινήσεις, υπερεθνικές κυρίαρχες συμπράξεις.

Πρωτίστως χρειάζεται ένα νέο Κίνημα σύγχρονο, πολιτικοποιημένο και διεθνοποιημένο για να δώσει στους πολίτες τον σωστό προσανατολισμό.

Διαφορετικά, μετά την ήττα, τον εκφυλισμό των εννοιών και την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού με τον ατομοκεντρικό και διασπαστικό αυτοματισμό που προωθείται, θα επέλθει η «τέλεια» παρακμή που δεν πρέπει να μεταφραστεί σε «τέλεια» τραγωδία.

Οι αγώνες είναι μπροστά μας. Έστω και από χειρότερη θέση μετά τη σύγχρονη «αριστερή» περιπέτεια!

Και η 130η επέτειος της Εργατικής Πρωτομαγιάς ευχόμαστε να αποτελέσει απαρχή έμπνευσης νέων αγώνων, νέας προγραμματικής σύλληψης, νέας νικηφόρας περιόδου για την παγκόσμια Εργατική Τάξη και τη χώρα μας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα