axtsioglou 1

Ανέστειλαν τις Συλλογικές Συμβάσεις μέχρι το 2021!!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

25/5/2017

 

Ανέστειλαν τις Συλλογικές Συμβάσεις μέχρι το 2021!!

Με νομοτεχνική …αλχημεία της τελευταίας στιγμής

«πάγωσαν» για μία τετραετία τις ΣΣΕ!

 

Ιδού το πειστήριο της αλχημείας!

 

Με το άρθρο 16 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «πάγωσε» (ανέστειλε) τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή για ακόμη τέσσερα (4) χρόνια και όχι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όπως αρχικά όριζε το νομοσχέδιο και διαβεβαίωναν σε διάφορους τόνους κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή η Yπουργός Eργασίας με «νομοτεχνικό τρυκ» (αλχημεία) άλλαξε το χρονικό σημείο ισχύος της αναστολής μεταθέτοντάς το από τον Αύγουστο του 2018 στον Δεκέμβριο του 2021!

Με τη «Συμφωνία του Χίλτον» της 2-5-2017 η κυβέρνηση ανέλαβε να διατηρήσει την αναστολή των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ μέχρι τη λήξη του τρίτου προγράμματος.

Συγκεκριμένα η υπ’αριθ. 64 «προαπαιτούμενη δράση» («prior action») ανέφερε: «Αγορά εργασίας: συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υιοθέτηση νομοθεσίας (προαπαιτούμενη δράση) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος του ESM. Αυτό περιλαμβάνει την αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας».

Και το αγγλικό κείμενο: «Labour market: Collective bargaining Adopt legislation (prior action) in order to provide that the 2011 collective bargaining reforms will remain in force until the end of the ESM programme. This includes the suspensions of favourability principle and the extension principle».

Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017 άρθρο 16) παρατάθηκε η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νέου νόμου: «1.Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση «Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής». 2.Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) η φράση «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»».

Στην ουσία, επειδή η αρχική ρύθμιση (άρθρο 37 παρ. 6 ν. 4024/2011) αφορούσε το Μεσοπρόθεσμο 2015-2018, κρίθηκε σκόπιμο η νέα παράταση να αφορά το νέο Μεσοπρόθεσμο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2021!

Έτσι, η κυβέρνηση της …Αριστεράς παρέτεινε την αναστολή των δύο σημαντικών αυτών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι τα τέλη του 2021!

Η κυβέρνηση, έστω και μετά την ψήφιση του 4ου Μνημονίου, οφείλει να ενημερώσει τα Συνδικάτα και τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας έγκαιρα για την αλχημεία της τελευταίας στιγμής! Η πλειοψηφία τους φαίνεται ότι αγνοεί τη νέα επιδείνωση στον μηχανισμό των ΣΣΕ, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις τους ήδη καθηλωμένους μισθούς του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα!

Η αλλαγή της αρχικής κυβερνητικής θέσης με νομοτεχνική …αλχημεία, απροειδοποίητα και στο παρά πέντε», δείχνει έλλειψη σεβασμού της …αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας!

Ιδού το πειστήριο της αλχημείας!

axtsioglou 1

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

 

Περισσότερα

Παγιδευμένη στις υπογραφές της η κυβέρνηση στο ζήτημα του χρέους!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

25/5/2017

 

 

Παγιδευμένη στις υπογραφές της η κυβέρνηση στο ζήτημα του χρέους!

 

Έχει δεσμευτεί γραπτά και αμετάκλητα να μην θέσει θέμα ελάφρυνσης

του χρέους πριν τον Αύγουστο 2018!

 

Ιδού τα 2 κείμενα!

 

Μετά τη νέα ταπείνωσή της η κυβέρνηση στο Eurogroup της 22-5-2017, κυβερνητικά στελέχη επιρρίπτουν την ευθύνη της ήττας στους εκπροσώπους της Τρόικα αποκρύπτοντας σκοπίμως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση με δύο υπογραφές της!!

Είναι οι υπογραφές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από τα κείμενα που επικαλείται και πάντα επισείει ο κ.Σόιμπλε όταν η κυβέρνηση θέτει, προσχηματικά και για «εσωτερική κατανάλωση», το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα χωρίς σχόλια τις επίμαχες δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που με υπογραφές των κ.κ. Τσίπρα και Τσακαλώτου έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της χώρας μας να ζητήσει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πριν τη λήξη του τρίτου Προγράμματος τον Αύγουστο του 2018!

 

1ο κείμενο: Απόφαση Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών

 της Ευρωζώνης της 12-7-2015

«Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι Ελληνικές Αρχές επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως.»

και το πρωτότυπο στην αγγλική:

«Against this background, in the context of a possible future ESM programme, and in line with the spirit of the Eurogroup statement of November 2012, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and payment periods) aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level. These measures will be conditional upon full implementation of the measures to be agreed in a possible new programme and will be considered after the first positive completion of a review.

The Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken.

The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and in a timely manner.».

 

 

2ο κείμενο: Απόφαση Eurogroup της 25-5-2016!

«Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup και με βάση την αναθεωρημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος».

Και στα αγγλικά:

«The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να πει όλη την αλήθεια στον λαό δίνοντας στη δημοσιότητα τα κείμενα που έχει υπογράψει και με τα οποία έχει δεσμεύσει τον ελληνικό λαό καταπλεονεκτικά και υπέρ των δανειστών για πολλές δεκαετίες!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Ελεύθερες οι ομαδικές απολύσεις (χωρίς όριο) από 19-5-2017!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

23/5/2017

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ (5, 10, 20%…)

ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

 

Αναμένεται έκρηξη απολύσεων-ανεργίας!

Ιδού η διάταξη του 4ου Μνημονίου που ισχύει από 19-5-2017!!

 

Με το άρθρο 17 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017, άρθρο 17) απελευθερώθηκαν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις!

Έλληνες και ξένοι εργοδότες θα μπορούν να απολύσουν όσους εργαζόμενους επιθυμούν (5, 10, 20, 30%…) καταβάλλοντας τις νόμιμες αποζημιώσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά, ενημερώνοντας απλώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο εφεξής αρκείται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας («check list») χωρίς άλλη περαιτέρω αρμοδιότητα.

Το διοικητικό μέρος των ομαδικών απολύσεων (διοικητική έγκριση-υπουργικό βέτο) καταργήθηκε, αφού, για πάνω από 30 χρόνια που ίσχυσε, απέτρεψε τις απολύσεις, προστάτευσε τους εργαζόμενους και περιόρισε την ανεργία σε ανεκτά επίπεδα.

Με το άρθρο 17 του νέου νόμου 4472/2017 μεταβάλλεται η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων και το περιεχόμενο της παρέμβασης της Διοίκησης κατόπιν και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 21-12-2016 (υπόθεση C-201/2015). Στην ουσία, όπως αναφέρθηκε, έχουμε πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων με την κατάργηση της διοικητικής έγκρισης («υπουργικό βέτο») και τον διακοσμητικό-διεκπεραιωτικό ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αντίγραφα των εγγράφων δεν θα υποβάλλονται από τον εργοδότη που προτίθεται να απολύσει, πλέον στο Νομάρχη και τον Επιθεωρητή Εργασίας, αλλά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 καταργείται η αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας να μην εγκρίνουν τις ομαδικές απολύσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση πλέον που θα προκύπτει τέτοια διαφωνία των διαπραγματευομένων στην επιχείρηση μερών, το ΑΣΕ θα διαπιστώνει μόνο αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων (έλεγχος νομιμότητας).

Το ΑΣΕ ή κάποιο άλλο κρατικό όργανο δεν θα μπορεί, δηλαδή, όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, να μην εγκρίνει τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας συνεκτιμώντας «τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας», όπως προβλεπόταν στο άρθρο 5 (παρ. 3) του ν. 1387/1983.

Επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά η δυνατότητα του εργοδότη να θέσει υπόψη των εργαζομένων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις ομαδικές απολύσεις, «κοινωνικό πλάνο» για τους υπό απόλυση εργαζομένους, δηλαδή μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της απόλυσης. Μία τέτοια όμως δυνατότητα δεν προβλέπεται ως υποχρέωση του εργοδότη και δεν ορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται τελικώς ένα τέτοιο «κοινωνικό πλάνο».

 

Ιδού η διάταξη!

Παραθέτουμε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4472/2017 που από 19-5-2017 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 και απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις

«Εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι {20} ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1.».

 

Συμπερασματικά όλων των παραπάνω, αβίαστα προκύπτει ότι με το 4ο Μνημόνιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απελευθέρωσε πλήρως τις ομαδικές απολύσεις. Εφεξής μια νέα έκρηξη των απολύσεων, συνεπώς και της ανεργίας, θα είναι κυρίαρχη τα προσεχή χρόνια, αφού αρκετές δεκάδες εργοδοτών ανέμεναν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων για να προβούν σε μαζικές και φτηνές εκδιώξεις εργατοϋπαλλήλων.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να ενημερώσουν τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους για την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και τις ρυθμίσεις του 4ου Μνημονίου!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων άνοιξε «ο ασκός του Αιόλου» και δόθηκε «πράσινο φως» σε εκατοντάδες ξένους και Έλληνες εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, να απολύουν ταχύτατα, φτηνά και χωρίς κανένα όριο!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

Περισσότερα

Kαταργούνται ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ τέσσερα κοινωνικά επιδόματα !

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

22/5/2017

 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ καταργούνται τέσσερα κοινωνικά επιδόματα !

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ καταργούνται τα επιδόματα των φτωχών !

 

Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017), η κυβέρνηση κατήργησε τέσσερα (4) κοινωνικά επιδόματα, τα οποία για χρόνια ελάμβαναν κοινωνικές κατηγορίες που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 (παρ. 1), από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4472/2017 (19-5-2017), ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, καταργούνται:

α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110),

β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α΄ 68),

γ. η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149) και

δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α΄91).

Σε υλοποίηση της ανωτέρω βάρβαρης ρύθμισης, καταργούνται ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω επιδόματα:

α)επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου για τη ρύθμιση αυτή που ίσχυε από το 2002, σκοπός ήταν η ενίσχυση αυτών των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και παιδιά σχολικής ηλικίας προκειμένου να τους παρέχουν τα βασικά σχολικά είδη για να μην διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

β)επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 ν. 1545/1985). Πρόκειται για καταβολή από τον ΟΑΕΔ ειδικού επιδόματος σε ανέργους νέους μέχρι και 29 ετών, οι οποίοι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα (1) χρόνο. Καταβαλλόταν για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα θεμελίωσης του επιδόματος για επιδότηση.

γ)προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 ν.4051/1960). Το πρόγραμμα επιδότησης απροστάτευτων από πατέρα παιδιών, είχε ως στόχο, σύμφωνα με τη διάταξη που ίσχυε από το 1960, να ενισχύσει οικογένειες που αντιμετώπιζαν προβλήματα αντικειμενικής ή ουσιαστικής έλλειψης πατρικής γονικής μέριμνας για να μην διαλυθούν και τα παιδιά καταλήξουν σε ιδρύματα.

δ)οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν.δ. 57/1973). Σκοπός της προνοιακής αυτής παροχής της ένδειας ήταν η χρηματική ενίσχυση ατόμων με τα πιο χαμηλά εισοδήματα στη χώρα.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ. 748 παρ.21), από τις ανωτέρω περικοπές εκτιμάται ότι «θα υπάρξει εξοικονόμηση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και ποσού 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018».

Και η κυβέρνηση της …«Αριστεράς» βρήκε να εξοικονομήσει τα ποσά αυτά από τους ασθενέστερους συμπατριώτες μας! Είναι ντροπή για όσους υπερψήφισαν την περικοπή των επιδομάτων αυτών!

Είναι όνειδος για μία κυβέρνηση της «Αριστεράς» που τόλμησε να καταργήσει τα παραπάνω κοινωνικά επιδόματα!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

Τέταρτο Μνημόνιο: Νόμος 4472/2017

ΕΝΥΠΕΚΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

19/5/2017

Ψηφίστηκε το τέταρτο Μνημόνιο και είναι πλέον Νόμος του Κράτους!!

Νόμος-ντροπή  4472/2017!!!

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ψηφισθέν συμπαγές, ανακεφαλαιωτικό των προηγουμένων, σκληρό Τέταρτο Μνημόνιο που υπαγόρευσαν  οι δανειστές!

Διαβάστε εδώ όλο τον νέο νόμο 4472/2017!

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws

Παρά την αντίθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, παρά τις αντιδράσεις του λαού, ψηφίστηκε το δεύτερο Μνημόνιο επί …  «αριστερής» κυβέρνησης!!!

Η οποία προτιμά να υπηρετεί τους δανειστές και να αγνοεί τον ελληνικό λαό που ζει στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό, που «τιμωρεί» εργαζόμενους και συνταξιούχους, που διώχνει τους νέους από την πατρίδα!

Τον λόγο τώρα έχει μόνο ο λαός που πρέπει να υψώσει το ανάστημά του!

Γραφείο Τύπου ΕΝΥΠΕΚΚ

Περισσότερα

Έχουμε τέταρτο Μνημόνιο !

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

19/5/2017

 

“HABEMUS FOURTH MEMORANDUM” !

Έχουμε 4ο Μνημόνιο !

 

Στην ιστορία του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού

θα μείνει γνωστό ως «βρώμικο Μνημόνιο» («Dirty Memorandum»)

 

 

Από το …σκίσιμο του Μνημονίου, η παραδομένη στην τριαρχία των δανειστών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου το καλοκαίρι του 2015 (ν. 4336/2015), ψήφισε χθες και το τέταρτο Μνημόνιο!

Δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, δύο Μνημόνια!

Δεν υπάρχει νομοθέτημα στην σύγχρονη Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη που να περιέχει τόσο βάρβαρες σε σφοδρότητα και εύρος διατάξεις για το Κοινωνικό Κράτος!

Είναι το πιο σκληρό μείγμα πλεονασμάτων και μέτρων αφού τα πλεονάσματα είναι επιλογής Σόιμπλε, τα δε σκληρά μέτρα έξαλλες απαιτήσεις του ΔΝΤ!

Στην πολιτική ιστορία της Ευρώπης θα μείνει γνωστό και ως «βρόμικο Μνημόνιο» («Dirty Memorandum»), αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου να επιδείξει υπακοή στους δανειστές και να το ψηφίσει καθ’ υπαγορευσή τους:

1ον) Αγνόησε την ομόφωνη αντίθεση κορυφαίων θεσμών του κοινοβουλευτικού συστήματος (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, δεκάδες αποφάσεων του ΣτΕ για το β’ Μνημόνιο)!

2ον) Παραβίασε ανοιχτά βασικά άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος και θεμελιώδεις αρχές του κοινοβουλευτισμού που απαγορεύουν ΠΡΟνομοθέτηση ΠΡΟληπτικών μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα και κοινωνικού περιεχομένου!

3ον) Απέκρυψε το πραγματικό ύψος των περικοπών για την τριετία 2018-2021 τη στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’αριθ. 112/24/2017 (κατά το Σύνταγμα) Έκθεσή του υπολογίζει το πραγματικό κόστος των περικοπών στο τριπλάσιο!

4ον) Χρησιμοποίησε ως «δούρειο ίππο» τα «αντίμετρα», τα οποία όμως  σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου ουδέποτε θα νομοθετηθούν, ούτε ποτέ θα εφαρμοστούν, προκειμένου να εξαπατήσει τον λαό, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, και να περάσει τα πρωτοφανή σε αγριότητα αντικοινωνικά και εθνοκτόνα μέτρα του τέταρτου Μνημονίου!

5ον) Συμπεριέλαβε στον κορμό τού Μεσοπρόθεσμου για τα έτη 2018-2021 και την ιδιοκτησία των τριών προηγουμένων Μνημονίων, καθώς και Πιστοποιητικό …Συμμόρφωσης για τις διατάξεις του δημοσιονομικού «κόφτη» (ν. 4270/2014 και 4389/2016) και τις δεσμεύσεις όλων των εφαρμοστικών νόμων!

6ον) Δεν διέθετε ψήγμα πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης για να δεσμεύσει καταπλεονεκτικά τη χώρα για δεκαετίες ψηφίζοντας το 4ο Μνημόνιο επ’ωφελεία μόνο των δανειστών!

Τον λόγο τώρα έχει ο λαός και κυρίως η νεολαία μας!

Δεν μπορεί να ελπίζει σε κανένα από τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά ούτε σε αυτά που, παρά την αντίθεσή τους στα Μνημόνια, με την παρουσία τους χτες στη Βουλή νομιμοποίησαν τις αντικοινοβουλευτικές και αντισυνταγματικές διαδικασίες, σε ένα ξεπεσμένο Κοινοβούλιο χωρίς κύρος και υπόληψη, υπηρετικό στους δανειστές και τον Σόιμπλε!

Σήμερα ένα Ενωτικό, Πατριωτικό, Προοδευτικό Μέτωπο είναι όσο ποτέ αναγκαίο!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΡΜΑΙΟ ΤOY ΣΟΪΜΠΛΕ !

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

 

18/5/2017

 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΡΜΑΙΟ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ !

 

Χωρίς τέλος ο πόλεμος κατά του λαού

από κυβέρνηση- δανειστές!

 

Αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε

ένα Ενωτικό, Πατριωτικό, Προοδευτικό Μέτωπο !

 

 

Με την αναμενόμενη ψήφιση του τέταρτου Μνημονίου 2018-2021 εισερχόμαστε πλέον στην πλήρη μνημονιακή μετάλλαξη της ελληνικής οικονομίας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας…

Αρχίζουν πλέον να υλοποιούνται οι μη αντιστρεπτές -για το αόριστο μέλλον- νεοφιλελεύθερες καταστάσεις.

Παγιώνεται η αλλοτρίωση της χώρας και η μετάπτωσή της σε δευτερεύουσα, ελλειμματική, συμπληρωματική οικονομία και κοινωνία εν σχέσει με αυτές του σκληρού πυρήνα της ΟΝΕ.

Οι κυβερνητικοί παράγοντες επαίρονται ότι εφαρμόζουν «το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης στον κόσμο», δηλαδή παραδίδονται στο ξένο (κυρίως κρατικό) κεφάλαιο όσα απομένουν από τα κύρια στοιχεία του υλικού και άυλου πλούτου της πατρίδας που συσσώρευσαν οι αιώνες.

Χωρίς αυτόν τον υπαρκτικό σκελετό υπό δημόσιο, κοινωνικό και δημοκρατικό έλεγχο, καμιά κοινωνία δεν επιβίωσε στο πέρασμα των αιώνων.

Καταλύεται στο δημοκρατικό φαντασιακό των πολιτών η βάση τού δημοκρατικού πολιτεύματος, δηλαδή η διάκριση των λειτουργιών και των εξουσιών, αφού -παρά τη ρητή και εκπεφρασμένη γνώμη των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας για την αντισυνταγματικότητα τής προ-νομοθέτησης πολλών διατάξεων- η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εισηγείται και η Βουλή εκτελεί εν γνώσει της το αντισυνταγματικό αυτό έργο!

Το Κοινοβούλιο, στην περιστασιακή και υπό έκτακτες συνθήκες σχηματισθείσα πλειοψηφία του Σεπτεμβρίου του 2015, εκτελεί πλέον υπαγορευμένη από τους δανειστές και συντεταγμένη νομοθέτηση προγραμμάτων εις βάρος του λαού.

Με το συζητούμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κήρυξε τον πόλεμο για λογαριασμό των δανειστών, εναντίον της ελληνικής κοινωνίας!

Έτσι προκύπτει η αδήριτη ανάγκη δημιουργίας ενός Ενωτικού, Πατριωτικού και Προοδευτικού Μετώπου από πρόσωπα και κινήσεις που έμειναν όρθια στη μνημονιακή λαίλαπα και θα προτείνουν ένα πρόγραμμα εξόδου από τον καταστροφικό δρόμο των τεσσάρων Μνημονίων, με κύριους άξονες:

-την ανάκτηση της νομοθετικής, θεσμικής και οικονομικής κυριαρχίας

-και την αυτοδύναμη ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις αστείρευτες δυνάμεις του λαού, αλλά και σε μια φυσιολογική και εξισορροπημένη σχέση με το ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Οι μέχρι σήμερα αντιμνημονιακές δυνάμεις, μετά την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στον νεοφιλελεύθερο δρόμο, δεν μπόρεσαν δυστυχώς να εμπνεύσουν τον καταπτοημένο μας λαό σε έναν νέο εθνικό αναστοχασμό.

Είναι καιρός να φύγουμε από τον «μοιραίο» δρόμο και να αντικρύσουμε με θάρρος και δημιουργικότητα τον ανοιχτό ορίζοντα τού αυτοπροσδιορισμού και του αγώνα!

Γιατί κανένας δεν σέβεται ένα πτοημένο και υπάκουο στις εντολές των ξένων έθνος!

Οι πολίτες περιμένουν να ακούσουν επιτέλους ένα σαφές, άμεσο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση που θα τους ξαναδώσει ελπίδα, θάρρος και δημιουργικότητα!

Ας ελπίσουμε ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις θα είναι απαρχή αυτού του νέου ξεκινήματος!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

Όλοι οι συνταξιούχοι θα χάσουν από 1 έως 3 συντάξεις το 2019!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

17/5/2017

 

 

Όλοι οι συνταξιούχοι θα χάσουν από 1 έως 3 συντάξεις το 2019!

 

 

Ιδού οι πέντε (5) μειώσεις:

1.Μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των κύριων συντάξεων,

2.Μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξεων,

3.Κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις,

4.«Πάγωμα» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και

5.Κατάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

 

 

Η κυβέρνηση συνεχίζει να εξαπατά τους συνταξιούχους. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος και το εύρος των περικοπών στις συντάξεις.

Ακόμη και ειδικευμένοι επιστήμονες, αγνοούν ή δεν μελετούν τις διατάξεις του συζητούμενου νομοσχεδίου.

Επανερχόμαστε για να διευκρινίσουμε την από 15-5-2017 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ. Και εξηγούμαστε:

Όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι θα χάσουν από 1 έως 3 συντάξεις το 2019 από τη συνδυαστική εφαρμογή πέντε (5) ρυθμίσεων που αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους όλους τους συνταξιούχους!

Οι πέντε (5) αυτές ρυθμίσεις είναι:

1.η μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των κύριων συντάξεων,

2.η μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξεων,

3.η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις,

4.το «πάγωμα» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και

5.η κατάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Εδώ πρέπει να συνυπολογιστούν και οι 200.000 νεοσυνταξιούχοι (μετά την 13-5-2016) που θα στερηθούν το ΕΚΑΣ και θα λαμβάνουν σύνταξη ύψους 300-400 ευρώ!!

Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν πρωτίστως οι συνταξιούχοι διότι αυτές τις ημέρες βομβαρδίζονται από διαφορετικές και αντιφατικές προτάσεις, οι περισσότερες των οποίων εξυπηρετούν κυβερνητικά σχέδια εξαπάτησής τους ή δημιουργία σύγχυσης ανάμεσά τους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στον ιδρυτικό της στόχο για έντιμη και αληθινή ενημέρωση, προβαίνει σ’αυτές τις διευκρινήσεις όσο ακόμη συζητείται το συνταξιοκτόνο και λαοκτόνο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μήπως και την τελευταία στιγμή και αποτραπεί η ψήφισή του!!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ-«ΚΟΛΑΦΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΥΠΕΚΚ

17/5/2017

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ-«ΚΟΛΑΦΟΣ»

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

 

Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις

και τα ειδικά μισθολόγια !

 

 

Καλείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να σταματήσει

τον ξεπεσμό του Κοινοβουλίου !

 

 

Μετά την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τώρα και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής ομόφωνα διαπιστώνει την αντισυνταγματικότητα του 4ου Μνημονίου και κυρίως των κεφαλαίων για τις περικοπές των συντάξεων και των ειδικών μισθολογίων!

 

Ιδού η έκθεση !

 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/s-dimostrat-epi_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf

 

(σελίδα 1)

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

E K Θ Ε Σ Η

Των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων,

Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας

Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εμπορίου,

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συντα-

ξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξε-

ων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονο-

μικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής

στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-

πές διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-

ξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εμπορίου συ-

νήλθαν σε τρεις κοινές συνεδριάσεις, στις 15 και 16

Μαΐου 2017, υπό την προεδρία του Προέδρου της Διαρ-

κούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Μάκη Μπα-

λαούρα, του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Κοινω-

νικών Υποθέσεων, κ. Νίκου Μανιού, του Προέδρου της

Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-

ξης και Δικαιοσύνης, κ. Αντωνίου Συρίγου και της Προέ-

δρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου,

κυρίας Χαράς Καφαντάρη, με αντικείμενο την επεξεργα-

σία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οι-

κονομικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρ-

μογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,

μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Το ανωτέρω σχέδιο νόμου χαρακτηρίστηκε από την

Κυβέρνηση ως επείγον και οι Επιτροπές αποδέχθηκαν,

κατά πλειοψηφία, τον χαρακτηρισμό του ως επείγοντος,

σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομι-

κών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας

και Ανάπτυξης, κ. Δήμος Παπαδημητρίου, ο Υπουργός

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος

Γαβρόγλου, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ευτυχία Αχτσιό-

γλου, ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, ο Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθά-

κης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος

Σπίρτζης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρος Κοντονής, ο Υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος

Αποστόλου, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης

(Πάνος) Σκουρλέτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης, η Αναπλη-

ρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, η Ανα-

πληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ουρανία Αντωνο-

πούλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος

Πολάκης, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρό-

πουλος, η Υφυπουργός Οικονομικών, κυρία Κατερίνα Πα-

πανάτσιου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Αμα-

νατίδης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν ο

Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, ο Εισηγη-

τής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χρήστος Καραγιαννίδης, ο Εισηγητής

της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Ειδι-

κός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Ιωάννης Κουτσούκος, ο Ειδικός

Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Νι-

κόλαος Καραθανασόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής των Α-

νεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική

Συμμαχία, κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ο Ειδικός

Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Γεώργιος Κατσια-

ντώνης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταμιού», κ. Γεώρ-

γιος Μαυρωτάς, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Απόστολος

Βεσυρόπουλος, Δημήτριος Κυριαζίδης, Γαρυφαλιά (Λιά-

να) Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αθανάσιος Βαρδαλής,

Γεώργιος Γεωργαντάς, Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης,

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχά-

ρης, Δημήτριος Κρεμαστινός, Νικόλαος Μωραΐτης, Η-

λίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Μανιάτης, Γεώργιος-Δημή-

τριος Καρράς, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Εμμανουήλ Συ-

ντυχάκης, Μιχαήλ Τζελέπης, Σταύρος Τάσσος, Ιωάννης

Θεοφύλακτος, Θεόδωρος Φορτσάκης, Ιωάννης Αντωνιά-

δης, Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου, Νικόλαος Πα-

ρασκευόπουλος, Γεώργιος Ουρσουζίδης, Γιώργος Δημα-

ράς, Γεώργιος Λαμπρούλης, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας,

Μερόπη Τζούφη, Ευαγγελία (Βάλια) Βαγιωνάκη, Αλέ-

ξανδρος Τριανταφυλλίδης, Σάκης Παπαδόπουλος, Ιωάν-

νης Βρούτσης, Νίκος Συρμαλένιος, Γεώργιος Καρασμά-

νης, Χρήστος Μπγιάλας, Στάθης Γιαννακίδης, Νίκος Πα-

ναγιωτόπουλος, Χρήστος Μαντάς, Ελένη Αυλωνίτου,

Δημήτριος Καβαδέλλας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου,

Χρήστος Μπουκώρος, Αντώνης Μπαλωμενάκης, Γιώρ-

γος Παπαηλιού, Βασίλειος Κεγκέρογλου, Σωκράτης

Βαρδάκης, Χρήστος Αντωνίου, Δημήτριος Σταμάτης, Δη-

μήτρης (Μίμης) Δημητριάδης και Ιωάννης Δελής.

Κατά την τρίτη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2017, Ειδι-

κή Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων ήταν η Βουλευτής,

κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου.

Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανο-

νισμού της Βουλής, οι κ.κ. Σταύρος Κουτσιουμπέλης,

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοί-

κησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Κων-

σταντίνος Γαργάλης, Μέλος της Εθνικής Συνομοσπον-

δίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Βασίλειος Αλεξαν-

δρής, Πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Ελλάδας και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθη-

νών (ΔΣΑ), Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Ιωάννης Παναγόπουλος,

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλά-

δας (ΓΣΕΕ), Μιχάλης Βλασταράκος, Πρόεδρος του Πα-

νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Ανέστης Τσουκαρά-

κης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων

Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Ευστράτιος Παραδιάς, Πρόεδρος

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

(ΠΟΜΙΔΑ), Ιωάννης Κατσιαμάκας, Πρόεδρος της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑ-

 

(σελίδα 2)

ΞΙΑ), Γρηγόρης Γερακαράκος, Πρόεδρος της Πανελλή-

νιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ),

Δημήτριος Ρώτας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Ένωσης Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), Δημήτριος

Σταθόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟ-

ΕΥΠΣ), Φίλιππος Παντελεάκος, Μέλος της Ένωσης Α-

ξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ), Γεώργιος

Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ι-

διωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ),

Μανώλης Ραλάκης, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπον-

δίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ), Βασίλειος Κορκί-

δης, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορί-

ου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Γεώργιος Καββα-

θάς, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελ-

ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Χαρά-

λαμπος Σεβαστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Δι-

καστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ), Δημήτριος Ασπρογέ-

ρακας, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας

(ΕΕΕ), Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος της Ένωσης Διοι-

κητικών Δικαστών Ελλάδας (ΕΔΔΕ), Νικήτας Πρίντζος,

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστι-

κών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ),

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού

Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), Χρήστος Μπουρδούκης, Πρόε-

δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξι-

ούχων (ΠΟΠΣ), Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Παναγιώ-

της Καράμαλης, Μέλος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχο-

λείων (ΣΙΣ), Βασίλειος Πενταφράγκας, εντεταλμένος

σύμβουλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακο-

βιομηχανίας (ΠΕΦ), Μιχαήλ Χειμώνας, Γενικός Διευθυ-

ντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ-

λάδος (ΣΦΕΕ), Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος του

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Γιάννης

Τασιούλας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και

Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, Νικόλαος Χιωτάκης,

μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ), Πρόδρομος Καλαϊτζής, Ειδικός Συνεργάτης της

Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

(ΠΑΣΕΓΕΣ), Διονύσιος Γκούτης, Μέλος του Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Μαρία Κωνσταντο-

πούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, Α-

πόστολος Κοκκόσης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλό-

γων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ), Γεώρ-

γιος Αδαμίδης, Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ανδρέας Γε-

ρακάκης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Τε-

χνικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΑΤΕ) και Κωνσταντίνος

Καλλέργης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εται-

ρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δημοκρατι-

κή Συμμαχία, εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω

σχεδίου νόμου, ενώ ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας,

ο Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής του Κομμουνι-

στικού Κόμματος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής της Έ-

νωσης Κεντρώων και ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταμι-

ού», το καταψήφισαν.

Οι Επιτροπές έκαναν δεκτές νομοτεχνικές βελτιώσεις

που πρότειναν οι παριστάμενοι Υπουργοί Οικονομικών,

 

κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και Εσωτερι-

κών, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης.

Τέλος, οι Επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη τις αγορεύ-

σεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και

των μελών τους, προτείνουν την αποδοχή, κατά πλειο-

ψηφία, του ως άνω σχεδίου νόμου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρ-

θρο και στο σύνολό του και εισηγούνται την ψήφισή του

από τη Βουλή, όπως διαμορφώθηκε από τις Επιτροπές

και τους παριστάμενους Υπουργούς Οικονομικών, Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίη-

ση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των

δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-

πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-

2021 και λοιπές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Άρθρο 1

 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

για τις συντάξεις Δημοσίου

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της πε-

ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογε-

νειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκα-

ταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες δια-

τάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμ-

φωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περί-

πτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄

226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων

β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρό-

ντος.»

 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των

συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ-

κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου

1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περι-

κόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του

δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του α-

νωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξε-

ων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υ-

 

(σελίδα 3)

πολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον

ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως

προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι

την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμο-

γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή

της παραγράφου 3.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστί-

θενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι

μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό

τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνε-

ται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά

και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.

δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄

και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα-

λισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.»

 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του

ν. 4387/2016 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται

μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την

1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-

κονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορ-

φώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβο-

λή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη

μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγού-

μενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή

του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Άρθρο 2

 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

 

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του

ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ι-

σχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολου-

θεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις

καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την

1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρό-

ντος.»

 1. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τό-

τε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά

την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερ-

βαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό

της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της

υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος,

αναπροσαρμόζεται στούψος της επανυπολογισθείσας.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω α-

ναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να

μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκα-

τό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος

του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.»

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 94 του

ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έ-

ως 31.12.2018.».

 

Άρθρο 3

Επίδομα Στέγασης

 1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδομα Στέγασης

για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που

διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το

κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κα-

τοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζο-

νται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235

του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδο-

σης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 15, ρυθμίζονται: α) το ατομικό εισοδηματικό

όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπο-

ρεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ,

τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που

πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ακριβές ποσό του

επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού, γ) άλλες προϋ-

ποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο

όργανο που απονέμει το επίδομα, δ) η διαδικασία, ο τρό-

πος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε

άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρ-

θρου.

 1. Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος καλύ-

πτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξα-

κοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

 

 

Άρθρο 4

Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»

1.α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και

επεκτείνει πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, υπό τον τίτλο

«Βρεφονηπιακή Φροντίδα» (Πρόγραμμα).

β. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιδότηση

της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκατα-

στάσεων και της προμήθειας εξοπλισμού νέων μονάδων

βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της ε-

πέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονά-

δων από δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επιχειρή-

σεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινω-

νικής οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ-Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Πε-

ριορισμένης Ευθύνης και ΚΟΙΝΣΕΠ-Κοινωνικές Συνεται-

ριστικές Επιχειρήσεις) συνολικής δυναμικότητας έως και

σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) θέσεων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδο-

σης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 15, καθορίζονται: (α) Τα κριτήρια επιδότη-

σης των υπαγομένων δομών και η επιλεξιμότητα αυτών.

(β) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής και κρίσης

των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων. (γ) Οι

προϋποθέσεις, η διαδικασία καταβολής της επιδότησης

και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάμεσο φορέα. (δ) Οι

διαδικασίες ελέγχου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε πε-

ρίπτωση μη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότη-

σης, καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστή-

τως καταβληθέντων ποσών και (ε) κάθε άλλη αναγκαία

 

(σελίδα 4)

λεπτομέρεια για την υλοποίηση του Προγράμματος.

2.α. Για τις δαπάνες του Προγράμματος, καθώς και για

την επιδότηση της φιλοξενίας και φροντίδας στις μονά-

δες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, διατίθενται

πιστώσεις ύψους έως και εκατόν πενήντα εκατομμυρίων

(150.000.000) ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που

εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περί-

πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζο-

νται: (α) τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι

λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο

πρόσωπο των ωφελουμένων, (β) το ακριβές ποσό επιδό-

τησης ανά παιδί, (γ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά

και ο φορέας απονομής της επιδότησης, (δ) η διαδικα-

σία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή

της περίπτωσης α΄.

 

Άρθρο 5

Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

 

 1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επε-

κτείνει διατροφικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας υπό

τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα) στην υποχρε-

ωτική Δημόσια εκπαίδευση.

 1. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτη-

ση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της υ-

ποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107-110

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

 1. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την επο-

πτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης

της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υ-

πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης.

 1. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή

σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσο-

νται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγρα-

φές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κά-

θε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του

Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας

παραγράφου.

 1. Με απόφαση του ΥπουργούΕργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται

κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζεται η επιλο-

γή των γεωγραφικών περιοχών εφαρμογής του προ-

γράμματος με βάση τα ποσοστά ανεργίας, πληθυσμού

σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό και κά-

θε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

 1. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος κα-

λύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εκα-

τόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) ευρώ κατ’ έ-

τος.

 

Άρθρο 6

Επίδομα παιδιού

 1. Oι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος

Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπα-

ράγραφο ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), αυξάνονται έως

και διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) ευρώ. Οι

σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-

νομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφα-

σης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

15, ρυθμίζονται: (α) τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτή-

ρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) τα κριτήρια δια-

μονής, (γ) τα αρμόδια για την αναγνώριση και την κατα-

βολή του επιδόματος όργανα, (δ) η διαδικασία και οι

προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, (ε) τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιού-

χων, (στ) το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κα-

τηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν

της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 αύξησης των

σχετικών πιστώσεων, καθώς και (ζ) κάθε άλλο θέμα σχε-

τικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 7

Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

 1. Με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς

εργασίας, πλέον των συντρεχόντων προγραμμάτων α-

πασχόλησης, τίθενται σε ισχύ προγράμματα εργασίας

στοχευμένων ομάδων ανέργων εγγεγραμμένων στα μη-

τρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-

κού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα οποία καταρτίζονται μετά από γνώμη

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με κοινές απο-

φάσεις των Υπουργών που ορίζονται από την κείμενη

νομοθεσία ως συναρμόδιοι για κάθε πρόγραμμα.

 1. Τα ως άνω προγράμματα μπορούν να έχουν ως αντι-

κείμενο μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις:

α) Προγράμματα εύρεσης εργασίας, συμβουλευτικής

και καθοδήγησης.

β) Επέκταση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεο-

λαία» με έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός α-

πασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

γ) Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέ-

σω κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, με έμφαση στον

ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απα-

ραίτητη πιστοποίηση των αποκτούμενων δεξιοτήτων.

δ) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση

στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσανατολισμένα στην

επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στοχεύο-

ντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήμα-

τος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

 1. Για τα παραπάνω προγράμματα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ.

επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογι-

σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά πίστωσης συ-

νολικού ύψους έως και διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων

(260.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

 

 

(σελίδα 6)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011

(Α΄ 226) ισχύουν έως το τέλος του Προγράμματος Οικο-

νομικής Προσαρμογής.

Άρθρο 17

Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

 1. Στο άρθρο 3 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται

παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώ-

πους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει

υπ’ όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υ-

πό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης

των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη

αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επα-

νένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιο-

ποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιμε-

τώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυ-

ση εργαζομένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και

κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή

τους.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 αντικαθί-

σταται ως εξής:

«3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται α-

πό τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας

(Α.Σ.Ε.).»

 1. Το άρθρο 5 του ν. 1387/1983 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«1. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των ερ-

γαζομένων και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ημέρες

και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για δια-

 

(σελίδα 7)

βουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπρο-

σώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβου-

λεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται α-

πό τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε.. Οι εκπρόσωποι των εργαζο-

μένων μπορούν να καταθέτουν στο Α.Σ.Ε. υπόμνημα επί

των διαβουλεύσεων.

 1. Αν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απο-

λύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο

της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την η-

μερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο

Α.Σ.Ε..

 1. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το Α.Σ.Ε., με

αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστι-

κής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία

υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν

τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρω-

ση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζο-

μένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετι-

κών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό

αυτόν, το Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους

κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζομένων και τον

ενδιαφερόμενο εργοδότη όσο και πρόσωπα που διαθέ-

τουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέμα-

τα. Αν το Α.Σ.Ε. κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του

εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20)

ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περί-

πτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των με-

ρών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση

των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα από-

φαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του

εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από

την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απο-

λύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση

του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1.

 1. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη

διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλ-

λευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζο-

νται οι παράγραφοι 2 και 3.»

 1. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.Δ του άρθρου

186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989

(Α΄163) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων».

 1. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 7Β ως εξής:

«7Β. Το Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων απαρτί-

ζεται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως

Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γενι-

κής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόλη-

ση.

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με

τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υ-

πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας

και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών

με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών.

στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. με τους ανα-

πληρωτές τους.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. με τον αναπληρωτή

του.

η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρω-

τή του.

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με τον ανα-

πληρωτή του.

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. με τον αναπληρω-

τή του.

ια) Έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που

υποδεικνύονται από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε.,

τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε..»

 1. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 17 ως εξής:

«17. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου Ομαδι-

κών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόμενων ομα-

δικών απολύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του

ν. 1387/1983 (Α΄ 110).»

Άρθρο 18

Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)

προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) Όταν ο εργαζόμενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση

σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του.

στ) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολό-

γητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των ε-

πτά (7) ημερών.»

Άρθρο 19

Συνδικαλιστικές άδειες

 1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει

τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Ε-

πιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων

στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση

έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτρο-

πές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις

τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και

τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσε-

ων.

 1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια

απουσίας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντι-

προσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνω-

σης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Ερ-

γατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμε-

νες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφί-

σαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ο-

μοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό πρωτοβάθ-

 

(σελίδα 8)

μιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψη-

φίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον

Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσω-

πευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15)

ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων

των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσε-

ων εννέα (9) ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμ-

ματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων

πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης εί-

ναι 500 και πάνω,

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμ-

ματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων

τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης εί-

ναι λιγότερα από 500,

θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τρι-

τοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων

που συμμετέχουν,

ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμ-

ματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

 1. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απου-

σίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προε-

δρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργα-

νώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της

πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφό-

σον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται

στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμε-

νου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προ-

κειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσω-

πευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά

στελέχη.

 1. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις δια-

τάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρό-

νος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που α-

πορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Οι

ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται

στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 εί-

ναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη

τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέ-

ρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της πα-

ραγράφου 2, καθώς και των εργαζομένων της παραγρά-

φου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή οι α-

σφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών

για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλ-

λονται από την οργάνωσή τους.

 1. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των

διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από

αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του

άρθρου 15.

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε-

φαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές

αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα

νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ..»

 1. Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παρά-

γραφος 3 ως εξής:

«3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των

φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετη-

θεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65),

 

όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση ε-

ξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.»

 1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του

ν. 2224/1994 (Α΄ 112) καταργούνται.

Άρθρο 20

Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται πα-

ράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουμέ-

νων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι δια-

φορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου

656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απερ-

γίας στην επιχείρηση.»

 

 

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Περισσότερα

466 εκατ. € ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ!

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΥΠΕΚΚ                                                                               

 

15/5/2017

 

466 εκατ. € ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ!

 

Ιδού η ρύθμιση!

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κατατεθειμένου στη Βουλή νομοσχεδίου στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, αλλάζει επί το δυσμενέστερο το σύστημα εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών!

Συγκεκριμένα από 1-1-2018 θα φορολογούνται και οι καταβλητέες από αυτούς ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα η προτεινόμενη ρύθμιση (σελ. 11/727 παρ.10) προς ψήφιση του άρθρου 58 αναφέρει:

«10.Ορίζεται ότι, από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον ΚΦΕ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος (άρθρο 58)».

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του ΓΛΚ, 466 εκατ. ευρώ επιπλέον θα καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες για τα έτη 2018-2021 από την ανωτέρω αύξηση εισφορών!

Η οικονομική ωφέλεια που θα προκύψει σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ (σελ. 33/749 παρ.2) εκτιμάται περίπου στα 431 εκατ. ευρώ!!

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «2.Ετήσια αύξηση εσόδων, από το έτος 2018 και μετά, από την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το έτος 2018, στο ποσό των 124 εκ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 126 εκ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 128 εκ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 58)».

Σε οικονομία κατάρρευσης εισοδημάτων που για έβδομη χρονιά βρίσκεται σε ύφεση, η νέα αυτή ρύθμιση θα επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως αγρότες!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τις ρυθμίσεις αυτές από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα γονατίσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Περισσότερα